Juokas pro ašaras


2005-06-25
Julius LENČIAUSKAS
Juokas pro ašaras

Šalyje yra apie milijonas pensininkų, todėl pensijų klausimas jaudina daugybę žmonių. Tarp šių žmonių kartais išsivysto gana aštri diskusija. Štai buvęs kultūros darbuotojas pensininkas E.Gudelis parašė: “Tik juoką pro ašaras sukelia dideles pensijas gaunančių žmonių godumas ir savanaudiškumas. Tokie labiausiai bijo, kad kitiems nepridėtų tiek, kiek keliama jiems. Daugelis tvirtina, kad tik jie vieni daug dirbo, o mažesnes gaunantieji per visą gyvenimą tik šoko ar kitaip linksminosi.

Anais laikais daug žmonių gavo menkus atlyginimus, todėl stengėsi turėti antraeiles pareigas, kurios tuo metu palengvindavo gyvenimą, bet, deja, į darbo stažą nebuvo įskaičiuojamos. Pensijos dydį labiausiai nulemdavo ne stažas, bet uždarbio vidurkis. Todėl kultūros darbuotojai, medicinos seserys, mokytojai ir kiti užsidirbo kuklią pensiją, iš kurios dabar nebegali išgyventi.

Šis kaunietis tvirtina, esą gėda pavydėti prie 300 litų pensijos pridėto bent kiek didesnio priedo. Valdžia galėtų pridėti tiek, kiek nuo liepos mėnesio gaus didesnių pensijų savininkai. Mažiau gaunantieji niekada neaplenks gaunančiųjų didesnes pensijas. Kiti tvirtina, kad pensininkams pyktis visai neverta, nes ne jie patys sau nustato šią socialinę paramą. Dauguma supranta, jog pensijos Lietuvoje yra pernelyg mažos, kad patenkintų visą gyvenimą sąžiningai dirbusio žmogaus orumą.

Kitą piniginį reikalą laiške gvildena kaunietis J.Širka, kuris tvirtina gyvenantis Partizanų gatvės 208 A name. Gyventojus glumina šio daugiabučio namo teritorijos priežiūros mokesčiai, žiemą kas mėnesį sudarantys daugiau kaip po 17 litų. Už gegužės mėnesį iš kiekvieno buto paėmė po 13 litų. Už ką? Juk sniego valyti nereikia. Gyventojai įsitikinę, kad jiems priskirtas pernelyg didelis valymo plotas.

Iš Panemunės butų ūkio, kuriam priklauso minėtas namas, gyventojams atsakė, kad reikia nuvalyti apie 7 ha plotą. Po to pernelyg dideliais mokesčiais nepatenkinti žmonės kreipėsi į Dainavos rajono seniūniją, kuri skundą persiuntė į Kauno miesto savivaldybę.

Miesto merijos valdininkų atsakymas, anot J.Širkos, taip pat netenkino skriaudžiamų gyventojų. Parašyta, kad šiuo metu nepasimoka peržiūrėti valomo ploto dydį, nes bus tikslinamos visų miesto daugiabučių namų teritorijos.