KT: terminų dėl asmenų grėsmės išduodant leidimus ginklams nebuvimas atitinka Konstituciją

  • Teksto dydis:

Terminų dėl asmenų keliamos grėsmės išduodant leidimą nebuvimas atitinka pagrindinį šalies teisės aktą, ketvirtadienį nusprendė Konstitucinis Teismas.

Teismas pripažino, kad Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įstatymo dalis, kurioje nenustatytas konkretus asmens, kaip keliančio grėsmę „kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui, neprieštarauja Konstitucijai“.

KT konstatavo, kad įstatymų leidėjas, sudaręs prielaidas panaikinti leidimą ginklui neatsižvelgiant į konkretų terminą „paisė Konstitucijos, be kita ko, konstitucinio teisinės valstybės principo, suponuojamų reikalavimų“

Į KT su individualiu skundu kreipėsi fizinis asmuo, atkreipdamas dėmesį, kad įstatyme nenustatyta, kurio laikotarpio duomenys apie galimą asmens grėsmę turi būti vertinami išduodant leidimą ginklui.

Šiam asmeniui policija nutarė neperregistruoti leidimo laikyti ginklą, jo skundą atmetė ir administraciniai teismai. Jie konstatavo, kad policijos įstaiga padarė teisingą išvadą, jog pareiškėjas kelia ar gali kelti grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei, sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui.

Skundo autorius teigė, kad asmens teisių ribojimas turi būti aiškus, konkretus ir trukti apibrėžtą terminą, asmuo turi teisę žinoti, kada jis bus laikomas atitinkančiu įstatymo reikalavimus tam, kad įgytų tam tikrą teisę. Anot jo, asmuo privalo žinoti, kada jo teisių suvaržymai baigsis.

Nenustačius tokio termino, anot skundo, sudaromos prielaidos policijos įstaigai savo nuožiūra spręsti, kokio laikotarpio ir kokius duomenis vertinti. Be to, vadovaujantis tokiu teisiniu reguliavimu, policijos įstaiga nėra įpareigojama įvertinti asmens pastangų pasitaisyti.

Pareiškėjo manymu, toks neapibrėžtumas sudaro prielaidas atsirasti situacijoms, kai leidimas laikyti ginklą bus panaikintas net ir tuomet, kai kitose įstatymo nuostatose įtvirtinti terminai yra pasibaigę ir asmuo gali būti laikomas esančiu nepriekaištingos reputacijos.

KT pabrėžė, kad  nors teisės aktuose numatytos priemonės turi nevaržyti asmens laisvių labiau, nei būtina „atitikti teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus“, tačiau kartu pabrėžė, kad minėtas teisinis reguliavimas teisę įsigyti ir turėti ginklus, neatsižvelgiant į termino nebuvimą, riboja „tik tiek, kiek tai būtina siekiant užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką, ginti žmogaus teises ir laisves“.

„Tokiu teisiniu reguliavimu sudarytos prielaidos panaikinti leidimų nešiotis ir leidimų laikyti ginklus galiojimą tik policijos įstaigai tinkamai pagrindus, kad yra pakankamai prielaidų manyti, jog nepanaikinus asmeniui išduoto atitinkamo leidimo galiojimo kils arba galėtų kilti pavojus jam pačiam, kitiems visuomenės nariams, viešajai tvarkai“, – pabrėžė teismas.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių