V. Putvinskio gatvėje nori įgrūsti daugiabutį

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys

Vlado Putvinskio gatvėje dėliojami planai, kaip nugriauti medinuką, o jo vietoje pastatyti daugiabutį, kuris užgožtų vieną vertingiausių tarpukario architektūros perlų – Banko tarnautojų namus.

Nelauktas projektas

V.Putvinskio 36-ajame sklype šiuo metu stovi išpaišytas medinis namas, tačiau norima jį griauti ir statyti aukštą mūrinį daugiabutį. Tokie planai vietos gyventojus verčia griebtis už galvų.

V.Putvinskio gatvėje galima rasti nemažai tarpukario modernizmo perlų. Tačiau akis bado užsilikęs senas medinukas. Menininkai prieš kelis metus jį išpaišė spalvotomis juostomis. Šalia jo stovi tikri tarpukario architektūros pasididžiavimai, vienas jų – 38-uoju gatvės numeriu pažymėtas vadinamasis Banko tarnautojų namas. O šalia yra ir Aušros takas, taip pat turintis savitą istoriją. Tačiau esamas vaizdas gali pasikeisti neatpažįstamai.

Bendrovė "Saulės projektai" ketina minėtame sklype vystyti šešių aukštų pastatą. Jį projektavo architektas Gintautas Natkevičius. Pagal projektą, vos 4,6 arų sklype turėtų nelikti medinuko ir iškilti netaisyklingo keturkampio formos, šešių aukštų daugiabutis. Jis užimtų beveik visą sklypo plotą.

Projekte numatyta, kad ant stogo dar bus įrengta terasa, o po žeme – automobilių garažas. Pirmajame aukšte planuojama įrengti administracines patalpas, o likusiuose aukštuose – gyvenamuosius butus.

Gyventojai nepatenkinti

Projekto autoriai teigia, kad naujasis pastatas esą neturės neigiamos įtakos aplinkinei teritorijai. Vietos gyventojai su tokiais pareiškimais nesutinka.

Sužinoję, kad V.Putvinskio g. 36 sklype, planuojamos grandiozinės statybos, aplinkinių namų gyventojai raštais užvertė institucijas. Juose nurodyti galimi projekto pažeidimai. Gyventojai taip pat siekia atkreipti dėmesį, kad statinys ne tik sugadins bendrą V.Putvinskio gatvės vaizdą, bet ir užgoš šalia esančias kultūros paveldo vertybes.

"Šis pastatas tiesiog per didelis. Jau turime šioje gatvėje tokių pastatų, kurie neaišku, kaip buvo pastatyti ir visai iškrenta iš konteksto, bet tai – universiteto patalpos, o čia nori statyti privatų monstrą. Bendras V.Putvinskio gatvės vaizdas bus išdarkytas. Juk visada ši gatvė garsėjo kaip diplomatų, galbūt vertėtų šią istorinę vietą ir palikti autentišką", – stebėjosi viena aplinkinio namo gyventoja Gerda.

V.Putvinskio g. 38-ojo namo gyventojai pro langus mato Prisikėlimo bažnyčią, o pastačius daugiabutį vaizdo neliks.

Vienas labiausiai vertinamų tarpukario modernizmo pavyzdžių – Banko tarnautojų namas – tarsi pasislėptų už naujų statybų. Šis namas ypatingas savo architektūra, o pagrindinis jo grožis atsiveria nuo Aušros tako. Pastačius naują daugiabutį, V.Putvinskio g. 38-ojo namo šone esančios architektūros detalės liktų ne tokios matomos.

"Nebuvo atsižvelgta į mūsų namo vertingąsias savybes, planuojamo pastato aukštingumą. Neaišku ir kodėl koreguotas detalusis planas bei pakeista sklypo paskirtis iš mažaaukštės į daugiaaukštę. Juk turėjo atsižvelgti, kad Banko tarnautojų namas yra kultūros paveldas ir prie tokio objekto yra naujų statybų apribojimai. Tokiu projektu pažeidžiami statybų, paveldo, teritorijų planavimo įstatymai. Niekam neįdomu, kad būtent su tarpukario architektūra Kaunas nori patekti į UNESCO kultūros paveldo sąrašą. Atstumas iki mūsų namo yra numatomas vos 3,5 m. Tad visos gražiosios namo pusės nesimatys. Išėjus pro balkoną gerti kavos, galėčiau vos ne ranką paspausti naujo pastato gyventojams. Be to, ir jų aukštis bus toks, kad kai įrengs terasą, bus net aukštesnis nei Banko tarnautojų namas", – piktinosi kultūros paveldo name gyvenanti ponia Regina.

V.Putvinskio g. 49-ojo namo, kuris yra kitoje gatvės pusėje, priešais planuojamą naują daugiabutį, gyventojai taip pat vieningai tvirtino, kad toks projektas, kurį siūlo architektai, nėra priimtinas.

"Norėtųsi pirmiausia išsaugoti paveldą. Naujas pastatas neturėtų užstoti Prisikėlimo bažnyčios, šalia esančių kultūros paveldo pastatų. Mes iš kartos į kartą vertiname šias vertybes. Svečiai atvažiuoja žiūrėti ne tų naujų pastatų, o tai, ką mes saugome iš praeities. Ši gatvė turi savo stilių ir visi seniau projektuoti namai kūrė darną. Jokių problemų nekiltų, jei čia būtų mažaaukštė statyba", – minėjo Giedrė, gyvenanti vieno žymiausių tarpukario architektų Stasio Kudoko kurtame name, kuris yra priešais planuojamų statybų sklypą.

Vardija problemas

Kiti kaimynai pirštu rodė ne tik į galimą kultūros paveldo vertybių naikinimą, bet ir į kitas projekto spragas. Gyventojams kliuvo projekto viešinimimo procedūros.

Be kitų reikalavimų, projekto rengėjai pačiame sklype turi įrengti stendą, kuris paviešintų ir supažindintų su projekto galimybėmis. Vietos gyventojai nurodė, kad V.Putvinskio g. 36 sklype apie planuojamas statybas sužinojo atsitiktinai.

Projekto rengėjai tokią informaciją pakabino ant spalvoto medinuko priklijavę paprastą popieriaus lapą su pranešimu. Spalvų margumyne buvo ypač sudėtinga pastebėti, kad ten kažkas priklijuota.

"Tik iš kaimynų sužinoję apie projektą, pradėjome ieškoti, kaip mus informavo projekto rengėjai. Aišku radome tą skelbimą, bet mano supratimu, jis nėra nei tinkamo dydžio, nei formos. Jį ant sienos nelabai įmanoma pastebėti. Be to, pristatymas buvo numatytas prieš pat vasarą, penktadienį 17 val., taip, atrodo, specialiai apsunkinant, kad tik mažiau žmonių atvažiuotų. Vis tiek mūsų nemažai susirinko, bet  į ne visus mūsų klausimus galėjo atsakyti, pradėjo kaltinti emocijomis", – apie projekto pristatymą pasakojo Gerda.

"Net ir per daug nelendant į įvairius statybų įstatymus matyti, kad su šiuo projektu nėra viskas gerai. Jei giliau pažiūrėtų specialistai, dar daug visko rastų. Ir atstumai tarp namų per maži, tad gaisro atveju gelbėtojai negalėtų įvažiuoti. Be to, žadama įrengti požeminę automobilių aikštelę, niekas negarantuoja, kad nepradės skilti mūsų namo sienos. Šiaip ir pats pastato plotas yra per mažas tam, kad būtų galima normaliai įvažiuoti į tą aikštelę, o jau dabar gyventojai neturi, kur normaliai pastatyti automobilių. Bus tik dar blogiau", – projektą toliau narstė vietos gyventoja.

Kiti kaimynai teigė, kad naujas daugiabutis jiems užstos saulės spindulius. Ponia Regina nurodė, kad architekto atlikti insoliacijos (saulės patekimo – red. past.) skaičiavimai esą nėra tikslūs, nes pagal daugiabučio aukštį matyti, kad pas kai kuriuos V.Putvinskio g. 38-ojo namo gyventojus beveik visą dieną bus prietema.

"Kodėl dėl jų projekto turėtų nuvertėti mano turtas ir prastėti gyvenimo kokybė? Gyventojai nėra nusiteikę prieš statybas, bet jos turėtų būti logiškos, o ne tokios, kurios sukels tik daugiau problemų. Dabar yra daromas verslas, neatsižvelgiant į aplinką, istoriją ir gatvės kontekstą", – įsiterpė ponia Regina.

Vietos gyventojai užvertė raštais Statybų inspekciją, Kultūros paveldo departamentą, tačiau niekas nebuvo linkęs gilintis į gyventojų pastabas.

Paveldo sergėtojų pozicija

Vietos gyventojai stebėjosi, kaip keitėsi Kultūros paveldo departamento (KPD) pozicija. Iš pradžių Kauno skyrius pasirašė dokumentus, esą naujas statinys neužgoš kultūrinių vertybių ir pritarė projektiniams pasiūlymams. Vėliau Vilniaus specialistai šį pritarimą atšaukė, nes KPD neturi įgaliojimų vertinti projektinių pasiūlymų.

KPD atstovai "Kauno dienai" nurodė, kad planuojamas daugiabučio sklypas patenka į valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės teritoriją, tačiau šiuo metu stovintis medinukas nėra saugomas. Šalia esantis V.Putvinskio g. 38-asis namas yra registruotas Kultūrinių vertybių registre. Į jį patenka ir netoliese esantis V.Putvinskio g. 30-asis namas. Įstatymuose numatyta, kad viešajam pažinimui ir naudojimui saugomame objekte, jo teritorijoje draudžiama statyti statinius, kurie aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbtų kultūros paveldo objektą, ar trukdytų jį apžvelgti, tačiau iš pateikto atsakymo susidaro įspūdis, jog planuojamo pastato statybos neužstos unikalaus V.Putvinskio g. 38-ojo pastato.

Pati gražiausia Banko tarnautojų namo pusė būtų uždengta.

"Pagal Kauno Naujamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano, tvarkymo plano koncepciją, sklype V.Putvinskio g. 36 esantis pastatas priskiriamas prie "kitų statinių", kurie kultūros paveldo atžvilgiu yra nevertingi. Teritorijai priskiriama prioritetinė tvarkybos kryptis – teritorijos pritaikymas, išsaugant kultūros paveldo vietovės ir kultūros paveldo statinių vertingąsias savybes. Leidžiami visų rūšių tvarkomieji statybos darbai (statybos ar griovimo darbai, kaip apibrėžta Statybos įstatyme) nevertingose šios zonos dalyse", – apie tai, kad sklype galimos statybos "Kauno dienai" užsiminė KPD specialistai.

Rengiamam daugiabučio gyvenamojo namo, V.Putvinskio g. 36, statybos projektui buvo atlikta istorinės dalies vertingųjų savybių analizė. Vertinta projektuojamo gyvenamojo namo įtaka saugomai vietovei – Naujamiesčiui ir šalia esančiam kultūros paveldo objektui –  Banko tarnautojų namui.

"Išvadose išskirta, kad projektuojamas namas yra sudėtingoje vietoje, išskirtiniame urbanistiniame kraštovaizdyje, sudarančiame vieną iš svarbiausiųjų Kauno urbanistinės savasties žymių. Situacijos savitumą lemia ir gamtinė aplinka – Žaliakalnio šlaitai. Nagrinėjamas kvartalas iš dalies tipinis centro, bet tuo pačiu metu išskirtinis savo architektūra Kauno Naujamiesčio kvartalas. Kvartale dominuoja perimetrinis užstatymas, aptinkami du istoriniai sluoksniai – gubernijos ir dominuojantis tarpukario. Čia stilistiškai dominuoja tarpukario laikotarpio architektūra, reprezentuojanti Kauno savastį. Dabartiniu metu istorinė miesto planinė struktūra yra mažai pakitus, V.Putvinskio gatvės šiaurinė pusė apstatyta gyvenamaisiais pastatais, kurie dominavo visais laikotarpiais, jų funkcija mažai pasikeitė. Funkciniu požiūriu pasirinkta vieta daugiabučio namo statybai priimtina", – dėstė paveldosaugininkai.

KPD atstovai "Kauno dienai" aiškino, kad planuojamas pastatas esą pratęsia perimetrinį V.Putvinskio gatvės užstatymą. Tinkamas ir pastato aukštis.

"Gatvės išklotinėje matyti, kad naujo namo santykis su esamais namais nėra agresyvus. Taip pat išlaikytas tarpukario V.Putvinskio gatvės uždaros statybos principas – namai statomi suglausti vienas su kitu. Projektuojamo pastato fasadams numatoma palikti monolitinio betono spalvą ir faktūrą su apskritimo bei stačiakampio formų aliuminio profilio langais, savo ritmika ir santūria puošyba bei fasade atkartojamais gretimo namo elementais, natūraliai įsilieja į aplinką. Projektuojamą pastatą galima vertinti kaip originalų savo laikmečio architektūros kūrinį, atsižvelgiantį į istorinį kontekstą ir jį papildantį", – rašoma KPD atsiųstame komentare, kuriame cituotos ekspertės Jūratės Juozaitienės istorinių vertybių analizės išvados.

Tegu susitvarko patys

Daugiabučio namo projektą rengė "Architektų biuras G.Natkevičius ir partneriai". Architektas Gintautas Natkevičius "Kauno dienai" teigė, kad pastatas jau buvo pakoreguotas pagal kai kuriuos gyventojų pastebėjimus. Tačiau jis laikėsi pozicijos, kad naujas daugiabutis tarpukario pastato neužgoš.

"Manau, kad žmonės tiesiog gina savo interesus, todėl jie spekuliuoja vertybėmis ir jų užgožimu. Ginami ne viešieji interesai, o asmeniniai. Reikia atkreipti dėmesį, kad visgi V.Putvinskio gatvėje yra perimetrinis užstatymas, kai namas glaudžiasi su kitu namu. Mieste užstatymo dėsniai yra kiek kiti nei kaime. Banko tarnautojų namas yra kiek unikalesnis, nes jis pastatytas prie Aušros tako ir turi vidinį kiemą, bet net tarpukariu jis nepretendavo būti apžvelgiamas iš visų pusių, o kur mes ketiname statyti, yra privatus sklypas, kuriame nėra uždraustos statybos", – teigė G.Natkevičius.

Jis nurodė, kad po susitikimų su gyventojais buvo peržiūrėtas projektas. "Kartu su investuotojais mes paaukojome nuo Aušros tako apie 1,5 m sklypo, kad būtų platesnis pravažiavimas ir liktų didesnė Banko tarnautojų namo apžvalga. Be to, net pastato kampą nukirtome tam, kad jos būtų daugiau. Realiai, dėl korekcijų mes vien praradome apie tris butus", – dėstė architektas.

Jo teigimu, gyventojai neturėtų skųstis, kad jų namas bus užstotas, nes V.Putvinskio g. 38-ojo namo fasadas yra aptrupėjęs, todėl Banko tarnautojų namų grožio ir taip nesimato. Pasak projekto architekto, vietos gyventojai pirmiau turėtų patys pasitvarkyti, kad visos kultūros vertybės išryškėtų.

"Jei norisi parodyti tarpukario architektūros grožį, reikėtų ne kaimynams priekaištauti, o susitvarkyti savo kiemą ir vidaus fasadus. Dabar ten visiškai apleista, baigia sugriūti", – komentavo G.Natkevičius.

Jis atmetė V.Putvinskio g. 38-ojo namo gyventojų priekaištus, kad naujas pastatas jiems užstotų saulę. Pasak architekto, buvo atlikti visi reikiami skaičiavimai ir visuose butuose saulė pateks tiek, kiek reikia pagal normas. Anot G.Natkevičiaus, bus išspręsta ir automobilių aišktelės problema, mat pagal projektą numatyta įrengti kelių aukštų požemines automobilių statymo vietas, kurias aptarnaus liftas.

G.Natkevičius informavo, kad šiuo metu techninis projektas taisomas, atsižvelgiant į institucijų išsakytas pastabas. Kol kas jis nesiryžo prognozuoti, kada galėtų prasidėti realūs statybos darbai.

 

 

Pati gražiausia Banko tarnautojų namo pusė būtų uždengta.

Teisės aktams neprieštarauja?

"Kauno diena" paprašė miesto savivaldybės pakomentuoti V.Putvinskio g. 36-ame sklype planuojamas daugiabučio namo statybas.

"Naujai planuojamos daugiabučio statybos riba yra numatoma atitraukiant naujo statinio sieną nuo Aušros tako ir sklypo ribos apie 2,3 m, taip vizualiai praplatinant Aušros taką iki 5,6–6 m. Pažymėtina, kad į žemės sklypą V.Putvinskio g. 36, Kaune, pagrindinis įvažiavimas numatomas iš V.Putvinskio gatvės, papildomai neapkraunant Aušros tako. Taip pat informuojame, kad šio pastato statybos projektui yra privaloma projekto ekspertizė, įvertinanti projekto sprendinius, kurių sudėtyje yra ir gaisrinės saugos dalis", – teigė Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius.

Jis pažadėjo nuodugniau peržiūrėti planuojamo daugiabučio statybų projektą, kai bus prašomas statybų leidimas.

"Iš tiesų atsižvelgsime į gyventojų susirūpinimą, kuomet bus prašoma išduoti statybos leidimą. Nuodugniai įvertinsime, ar nėra pažeidimų. Vis dėlto, projektuojamas statinys neprieštarauja nei teritorijų planavimo dokumentams, nei bendrajam miesto planui, nei detaliajam", – pridūrė N.Valatkevičius.NAUJAUSI KOMENTARAI

taip

taip portretas
puikus projektas, greiciau sutvarkytu ta siukslina kampa

Neabejinga

Neabejinga portretas
Alternatyva būtų žalioji zona - skulptūra, stilizuotas fontanas, retro suoliukas ir erdvė gėrėtis Putvinskio g. unikalumu.

klausimas

klausimas portretas
gal ir čia veikia Matijošaičio sūnelių protekcija , nes nieko nepavyko padaryti ir Studentų g. 8A.- tarp keturių devynaukščių [ po 10- 15 metrų nuo jų sienų ] įspraustam ir jau pastatytam daugiabučiui ?
VISI KOMENTARAI 124
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių