Kova prieš Lietuvą finansuojama ir iš Kauno

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys

Prieš mūsų valstybę veikiančių veikėjų literatūra pasiekia ne tik moksleivius, bet ir įtakingus postus užimančius asmenis. Lietuvai pavojingoms idėjoms skelbti skiriamos milžiniškos lėšos. Prie to prisidėjo ir buvęs bankininkas Vladimiras Romanovas.

Prieš mūsų valstybę veikiančių veikėjų literatūra pasiekia ne tik moksleivius, bet ir įtakingus postus užimančius asmenis. Lietuvai pavojingoms idėjoms skelbti skiriamos milžiniškos lėšos. Prie to prisidėjo ir buvęs bankininkas Vladimiras Romanovas.

Nevengia karo propagandos

Mūsų valstybėje plinta Mokslų akademijos palaimintos ir esą mokslo populiarinimo tikslais išleistos knygos, kurių susidarė visa serija – dvylika atskirų autorių knygų. Visose šiose knygose gąsdinama civilizacijos išnykimu, akcentuojama būtinybė keisti mąstymą, tradicinį mokslą – pilietiškumo ir tinklų mokslu, raginama telktis į neformalias grupes, jas sieti į tinklus, per juos daryti įtaką verslui, kultūrai, politikai ir galiausiai sunaikinti valstybių valdymo struktūrą bei kurti naują pasaulį be valstybių, kolektyvinės laimės pagrindu. Nevengiama ir karo propagandos.

"Susipažinęs su šia literatūra, aptikau labai daug sąsajų su Sovietų Sąjungos kariškių sukurta "Visuomenės saugumo koncepcija", kurios paskirtis yra kovoti su "absoliučiu blogiu" – Vakarų civilizacija. Pavyzdžiui, vienoje knygų kalbama, kad esame pačiame gilių visuomenės struktūros kitimo procesų viduryje. Kitoje aiškinama, kad pilietiškumo mokslas gali pakeisti mąstymą ir daryti įtaką mokslui per koordinuotą grupių veiklą, t.y. griauti jį iš vidaus. Pradėjus domėtis, kokią ideologiją platina autoriai, aptikau visą grupę interneto tinklalapių, kuriuose mirgėte mirga analogiškų idėjų. Visi šie žmonės neslepia pavardžių. Pavyzdžiui, Klaipėdos krašte aktyviausiai reiškiasi visuomeninio judėjimo "Būkime vieningi" šalininkai", – kalbėjo ne vienus metus šių idėjų įgyvendinimo veiklą stebėjęs dienraščio pašnekovas, saugumo sumetimais nepanoręs viešinti pavardės.

Sukūrė naują Konstituciją

"Visuomenės saugumo koncepcija" trumpinį KOB įgijo iš rusiško pavadinimo. Rusijos partija "Tiesos ir vienybės kursu" skelbiasi esanti šios koncepcijos šalininkė ir puoselėtoja. Lietuviškuose interneto puslapiuose platinamos Rusijos generolo majoro Konstantino Petrovo vaizdo paskaitos apie "Visuomenės saugumo koncepciją". Tai, kad iš šio kariškio lūpų liejasi liaupsės Stalinui, jo šalininkų neatgraso.

Generalinei prokuratūrai prieš mėnesį pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl antikonstitucinių grupių kūrimo ir jų veiklos, po plačiai nuskambėjusių kratų atsirado liudijimų, kad visa ši ideologija buvo diegiama net tarp vyresniųjų klasių moksleivių.
"Rengiami trijų dienų seminarai, o internete smulkiai aiškinama, kaip šią naujo mąstymo koncepciją pateikti jauniems protams. Buvau sukrėstas, kai sužinojau, kad vieno šalyje žinomų universitetų prodekanė ėmė įtikinėti, kad pasaulio ateitį nulems globali kolektyvinė išmintis", – sakė dienraščio pašnekovas.

Šios mokslo darbuotojos viešai platintame tekste minimas virtualus "idėjų centras", kuriame "įtinklintų" ekspertizių pagrindu būtų analizuojami visuomenei svarbūs klausimai ir siūlomi virtualūs kolektyviniai sprendimai.

"Tokiu keliu eina ir KOB ideologijos šalininkai – mokslo svarba menkinama, pabrėžiamas tik žinių panaudojimas, taip neva ginant piliečių teises dalyvauti kuriant mokslą. Išeitų, kad laisvalaikiu įgijęs šiek tiek žinių architektas ar dizaineris galėtų pradėti gydyti žmones. Mano galva, tai destrukcijos kėlimas. Viename tinklalapių radau net jau sukurtą naują šalies valdymo struktūrą. Forumas "Aš Lietuvai" veikė išties intensyviai – sukurtas "Lietuvos stuburas", nauja Lietuvos Konstitucija, prikurpta strategijų ir įstatymų apmatų, įgyvendinta apie 40 keistai pavadintų projektų", – pasakojo priešiškos informacijos tyrimą atlikęs pašnekovas.

Projektų pavadinimai nuosekliai atitiko pagrindines rusiškos KOB nuostatas.

Ruoštasi perversmui valstybėje

"Nejučia visam šiam tinklui mėginama pajungti tuos, kurie yra prieš. Nesvarbu, prieš ką: prieš valdžią, prieš prekybos centrus, prieš kokakolą ar gėjus. Pajungiami ir tie, kurie prieš skalūnų dujas, prieš atominę elektrinę, aiškinama, kad energetinių projektų Lietuvai apskritai nereikia, nes jie ekonomiškai nepagrįsti. Pasak jų, nereikalingas ir mokslas, nes žinių galima ir kitaip įgyti, taip pat nereikalingas ir švietimas, nes vaikai auga laimingesni, kai nereikia eiti į mokyklą. Žinoma, pabrėžiama, kad Vakarai supuvę, jiems trūksta dvasingumo, o ES ir NATO yra blogis. Visos šios ideologijos skleidėjų tikslas – pasirengti valstybės perversmui", – tikino ne vienus metus šių idėjų skleidėjų veiklą stebėjęs žmogus.

Jo teigimu, tokią informaciją skleidžiančiųjų būrį pradžioje sudarė apie 20 aktyvistų. Jų veikla gali priminti sektos veikimo principus. Šių veikėjų platinamuose tekstuose galima atrasti duomenų, esą specialistai Maskvoje apskaičiavo, kad Lietuvos atveju "pilietinei visuomenei" suburti pakaktų 100 tūkst. aktyvių žmonių, kad procesas taptų nekontroliuojamas.

Buvo stengiamasi į tinklą įtraukti pačių įvairiausių interesų turinčių grupių ir organizacijų bei jas sutelkti būsimai kovai prieš esamą valdžią.

Veržėsi į Gargždus

Kad tokios ideologijos skleidimui yra pasitelkiami įvairiausi būdai bei metodai, liudija ir faktas, kad Gargždų bendruomenė buvo sulaukusi keisto siūlymo surengti paskaitą vietos gyventojams.

"Iš pradžių skambinęs vyriškis žadėjo su bendruomene kalbėti apie ekologiją, minėjo skalūnų dujų problematiką, aiškino apie žemės pardavimą. Tačiau netikėtai užsiminė, kad žada pristatyti ir Rusijos valstybės vidaus santvarką, ir šios šalies galimybes, žinoma, teigiama prasme. Labai keistas skambutis buvo. Tačiau mes šiuo siūlymu nesusigundėme", – prisiminė Gargždų bendruomenės narė Roma Paplauskienė.

Veiklą mistifikuoja

Seimo narys Arvydas Anušauskas įsitikinęs, kad mėginimas burti marginalų grupes į vieną ir nusako tikruosius šių veikėjų tikslus.

"Juk neskatinama dalyvauti rinkimuose, raginama kilti į kovą su teisine ir konstitucine valdžia. Tai neturi nieko bendra su žodžio laisve. Tai yra kelių dešimčių aktyvių veikėjų grupelė, kuri turi kelis šimtus šalininkų. Niekas nesiruošia ramiai stebėti jų veiklos", – tikino Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys.

Pasak A.Anušausko, kad prokuratūra su Valstybės saugumo departamentu į šių grupių veiklą sureagavo labai rimtai, tik rodo, kad šie veikėjai savo tikslų nepasiekė.

"O kad skelbiamasi apie daromą poveikį partijoms, man panašu į marginalams įprastą bruožą prisiimti daugiau galių, nei iš tiesų jų yra. Tai mistifikuoja tą veiklą. Dažnai tokie veikėjai skelbiasi padarę viena ar kita, o iš tiesų jie nebūna net piršto pajudinę", – teigė A.Anušauskas.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Tomas Janeliūnas taip pat pripažino, kad ne vienus metus įvairių veikėjų veikla buvo stebima pro pirštus.

Grasina protestais

Remiantis apžvalgininkų pastabomis, kaip tuomet reikėtų vertinti iniciatyvą, pavadintą "Pasaulinė veiksmo diena prieš laisvosios prekybos sutartis Lietuvoje"? Laisvojo universiteto (LUNI) įkūrėjais pasivadinę veikėjai kartu su žaliaisiais ir gyvūnų teisių gynėjais praėjusį savaitgalį ragino piliečius prisidėti prie 100 tūkst. kitų aktyvistų visame pasaulyje.

"Už sveiką maistą, darbuotojų teises, interneto laisvę, demokratiją ir galimybę dirbti savo žemę kovojantys aktyvistai rengia daugiau nei 500 protesto akcijų ir informacinių renginių visuose žemynuose", – rašoma LUNI ir žaliųjų susivienijimo atstovų pranešime.

Neformalia savišvietos iniciatyva pasivadinę veikėjai ragina piliečius išeiti iš transo bei kritiškai vertinti įvairius JAV ir ES sutarties aspektus.

"Entuziastų būrelis, įkūręs LUNI kaip alternatyvų savišvietos tinklą, pirmaisiais metais buvo panašus į uždarą kairiųjų radikalų sektą. Tada saugumas gal mumis ir domėjosi, dabar tikrai nesidomi", – taip apie savo veiklą kalba šio universiteto įkūrėjai.

Nusitaikė ir į moksleivius

"Šis judėjimas vasarą moksleiviams organizuoja stovyklas, kuriose "lektoriai" ilgai aiškina, kaip "kažkas" lietuvius per 20 metų engia, kad žmonės nesusikalba, o "mokymo" pabaigoje pasirodo pagyvenęs vyriškis ir sušunka: "Geriau tos nepriklausomybės nė nebūtų buvę!" Sąsajos su LUNI įkūrėjais bei ideologais nusidriekė į mokslo ir švietimo įstaigas, valstybės institucijas. Juk tai buvo paties tikriausio hibridinio karo elementas. Atrodo, kad ir plito jis beveik nekontroliuojamai", – savo nuomonę išsakė šiuo judėjimu domėjęsis dienraščio šaltinis.

Pabandžius sužinoti apie personalijas, kurios slepiasi po mistiniu judėjimu, aiškėja, kad vienas įkūrėjų yra Rusijos pilietis, sovietmečiu dirbęs karinėje Linksmakalnio (Kauno rajonas) radijo trukdžių stotyje.

Veikia tinklo principu

Pernai kelių universitetų mokslininkai ir dėstytojai atliko tyrimą "Radikalia politinės valdžios kritika pasižyminčių tinklalapių socialinis tinklas". Tyrėjai atrinko tik tuos interneto tinklalapius, kuriuose kritika reiškiama nenormatyvine leksika.
Šį tyrimą atlikti pastūmėjo karas Ukrainoje ir pasigirdę perspėjimai dėl hibridinio karo grėsmės.

Tyrėjai ekspertiniu būdu atrinko net 62 tinklalapius.

"Verta pažymėti, kad iš visų valdžios institucijų būtent prezidentas, kaip institucija, arba prezidentas, kaip asmuo, buvo tie, kurie sulaukė vienos aštriausių ir nekonstruktyvių kritikų. Kitos mažiau mėgstamos institucijos – partijos ("išsigimėlės", "homoseksualistų", "oligarchinės") ir Seimas ("uzurpavo", "iškrypėlis")", – rašoma tyrimo ataskaitoje.

Vienas pagrindinių tyrimo uždavinių – sudaryti socialinį tinklą, vaizduojantį radikaliai politinę valdžią kritikuojančius lietuviškus interneto tinklalapius ir jų tarpusavio sąveiką.

Paaiškėjo, kad mažiausiai 92 įvairaus dydžio tinklalapiai tarpusavyje yra susiję. Vieni galėtų būti pavadinti tokio savotiško tinklo branduoliu, jie daro didžiausią įtaką informacijos skleidimui.

Tyrime įvardijami trys tokie tinklalapiai: alkas.lt, sarmatas.lt, anarchija.lt.

Kiti "pasitarnauja" tuo, kad gali greičiausiai gauti informaciją iš bet kurio tinklą sudarančio tinklalapio, arba gali greičiausiai ją perduoti.

Tinklo branduoliu tyrimą atlikusio projekto "Mokslo pieva" kūrėjai nurodo esant tris tinklalapius: voruta.lt, alkas.lt ir slaptai.lt.

Skiriamieji šio tinklo narių požymiai – požiūris žemės referendumo ir skalūnų dujų klausimais.

Sarmatijos legendų užkulisiai

Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio padalinio vyriausiasis inspektorius Laisvūnas Kavaliauskas tikino taip pat susidūręs su tokių veikėjų veikla. Specialistas pažymėjo analizavęs projekto "Mokslo pieva" minimą tinklalapį sarmatas.lt ir daugybę panašių.

"Kaip paveldosaugininkas, tyrinėjantis juodųjų archeologų veiklą, ne kartą domėjausi senovės ir istorijos tyrinėtojų interneto tinklalapiais. Atkreipiau dėmesį į vadinamąjį sarmatų judėjimą. Bevartydamas puslapius, vis atsekdavau tam tikrų dėsningumų ir sutapimų, kurie mane sudomino", – pasakojo paveldosaugininkas.

Klaipėdietis aptiko, kad už vadinamųjų sarmatų, kurie vienija istorija besidominčius žmones, slypi prorusiškų idėjų skleidėjų klanas.

"Pati Sarmatija, jų aiškinimu, apima didelę teritoriją – nuo Baltijos šalių iki Baltarusijos, Lenkijos, Ukrainos ir net Vokietijos bei Rusijos. Ta teritorija priklausė ne tik baltams, bet ir slavams. Viename susitikimų atsirado pranešėjas, kuris apie Sarmatijos idėją kalbėjo akcentuodamas rusišką baltiškąją dalį, vis buvo pažymima pagonybės viršenybė, o katalikybė menkinama. Visos blogybės esą atėjo su katalikybe, kuri ir sugriovė idilišką gyvenimą. Esą atėję kryžiuočiai sukišo mums per prievartą Vakarų kultūrą ir sunaikino baltiškąjį, sarmatišką pradą, užkariavę šalį", – pasakojo L.Kavaliauskas.

Pinigais rėmė V.Romanovas

Paveldosaugininkas atkreipė dėmesį, kad jam teko tokiose diskusijose dalyvauti dar prieš trejus metus, bet tuomet rimtos grėsmės niekas dėl tokių šnekų neįžvelgė.

Susimąstyta tik dabar, kodėl kažkokioms grupelėms prireikė neigti istorinius faktus.

"Prieš dvejus metus Kėdainiuose įvyko visos Lietuvos sarmatų suvažiavimas. O važiuota net autobusais, išsinuomotos salės, išleista nemažai pinigų. Buvo įdomu, iš kur čia tokios lėšos? Tuo metu niekas net neslėpė, kad renginį finansavo bankininkas V.Romanovas", – prisiminė klaipėdietis.

Besklaidydamas įvairią literatūrą L.Kavaliauskas atkreipė dėmesį, kad idėjos propaguotojų vaizdo medžiaga ir leidiniai ruošti Rusijoje.

"Viso šio reikalo esmė – įtikinėjimai, kad Vakarai yra blogis, o Rytai ir ypač Rusija – gėris", – tikino pašnekovas.NAUJAUSI KOMENTARAI

Gugi

Gugi portretas
Matai, kai išvykau į Airiją, tai pradėjau dirbt Lietuvai, nes atsivėrė daug galimybių, pvz: padidinti Lietuvos ekonomikos pelną, vaikučiams -labiau lavintis (, muzika, sportas) susiremontuoti gyvenamas patalpas,paatostogauti. Keista, Lietuvoj daugiau ir sąžiningai dirbdams, to negalėjau sau leisti

spyglys

spyglys portretas
nelabai bijau, kad mano IP užfiksuos saugumas. Tegu apsišika Valio ir grybes ir KGB?VSD kontora su savo valstybes priesu ieskojimais. Jie eina i CCCP laikus, kai visi kas bent kiek buvo kitokiu, nei kisama propagandine nuomone, pažiūrų visi buvo valstybes priesai. Ukrainoje kazin kodel nuzude kitu paziuru zurnalistus? A? Vat idomu ar isisaiskins grybes/grauzinienes maidanistai kas nuzude? Putinas nuzude savo priesininkus, musu isrinktoji musmire genprokuroru VSD pagalba pradejo persekioti kitamincius.Nenustebsiu jei sitie puvesiai pasodins gerb.N.Sadunaite i kaliuze. A.A G.Patackas ir R.Ozolas nesulauke sito. Tikl laiko klausimas kada ses Puteikis Songaila ir kiti kurie eina uz MUSU LIETUVA, NE UZ RUSU NE UZ BRIUSELIO.

Įdomu

Įdomu portretas
kodėl niekam neužkliūna viešojoje internetinėje erdvėje reklamuojamos nuogybės, akivaizdžiai propaguojama prostitucija ir patyčios iš moterų? Pasižiūrėkite kad ir lietrytyje propaguojamas laidas VYRŲ AKIMIS. Gal pirmiausia žurnalistams reiktų atkreipti dėmesį į moralę, dorovę ir kitas tikrąsias žmogiškąsias vertybes, be kurių žmogus -- nebe žmogus, o tik -- dvikojis savo instinktų vergas. Juolab jeigu tuos instinktus pastoviai žadina ir kaitina mūsų ponai žurnalistai. Juk internetu daugiausia naudojasi ne kretantys senukai, bet -- jėgų kupinas ir nežinantis, kur savo jėgas išnaudoti dar neapsiplunksnavęs jaunimėlis. O atsidarę lietuviškąjį, tuoj gauna "kvalifikuotų" patarimų ir skuba juos įgyvendinti praktiškai. Todėl nesistebėkime seksualinių nusikaltimų pagausėjimu, ir jų nesmerkime, nes jaunuoliai elgiasi pagal žiniasklaidos padiktuotus "kvalifikuotus receptus". Žurnalistai, ar nejaučiate sąžinės priekaištų? Juk jūs -- vieni iš aktyviausių dorovės ir moralės duobkasių. Gėda!
VISI KOMENTARAI 22
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių