B. Pilsudskis – Sachalino praeities kultūros metraštininkas

  • Teksto dydis:

Lietuvos etnologo Bronislovo Pilsudskio dėka mūsų dienas pasiekė liudijimai apie pusšimčio istoriškai, geografiškai ir kultūrine prasme tolimų Sachalino tautelių gyvenimą.

B.Pilsudskis (1866–1918) – vėliau Lenkijos prezidentu tapusio J.Pilsudskio brolis – buvo žmogus su dviguba etnine tapatybe, ir lietuvis, ir lenkas. Gimęs Lietuvoje jis dažnai mėgdavo prisistatyti lietuviu, žemaičiu. B.Pilsudskio amžininkai lietuviai Adomas Varnas, Juozas Purickis ir Martynas Yčas savo prisiminimuose ypač akcentavo jo toleranciją ir meilę visų skirtingų kultūrų ir tautybių atstovams.

Etnologas apskritai buvo vienas pirmųjų žmonių iš Lietuvos, apsilankęs Japonijoje. Tuometėje Rusijos imperijoje kaip tremtinys nublokštas į ryčiausią pakraštį, katorgininkų sala vadinamą Sachaliną, jis tapo mokslininku. Dabar B.Pilsudskis žinomas kaip vienas pirmųjų Sachalino tautelių tyrinėtojų.

Jo dėka mes galime pažinti ainų ir šalia jų gyvenusių tautelių kultūrą, kokia ji buvo XIX–XX a. sąvartoje. Ją mokslininkas užfiksavo tekstuose, garso įrašuose ir fotografijose. Jose matome kasdienį gyvenimą gyvenančius žmones, jų religinius ritualus, šventes ir tarpusavio santykius.

Ainai – senieji Hokkaido (šiaurinė Japonija) ir Sachalino (Rusija) salų gyventojai, migravę čia sausumos tiltais prieš daugiau nei 10 tūkst. metų. Skirtingai nei gerokai vėliau į Japonijos salas atsikėlę japonų protėviai, ainai pasižymėjo daug didesniu kūno plaukuotumu, vešliomis barzdomis.

Panašiai kaip kitos Rytų Sibiro tautos, jos ilgą laiką išlaikė pirmykštį gyvenimo būdą, nesukūrė valstybių. Ainams buvo būdingas tikėjimas į aplinkui gyvenančias dvasias kamui, o svarbiausias jų garbinamas gyvūnas buvo lokys. Jam buvo skirta svarbiausia ainų šventė – ijomantė. Išskirtiniai ir ainų ornamentai, kuriais jie puošdavo savo apyvokos daiktus ir drabužius.

Nuo XVIII a. padalyta tarp Japonijos ir Rusijos, ši Azijos tauta išgyveno kolonizaciją, užkrečiamąsias ligas ir karus. Nors ir globojami Japonijos valstybės ir gavę pirmųjų tautų (indigenous peoples) statusą, ainu sparčiai nyksta. Šiuo metu belikę vos keliasdešimt žmonių, kalbančių šia unikalia kalba kaip gimtąja, ir dar po kelių dešimtmečių jai gresia visiškas išnykimas.

B.Pilsudskio fotografijų rinkinys yra saugomas Druskininkų miesto muziejuje. Ši kilnojamoji paroda yra eksponuota Lietuvos Nacionalinėje UNESCO parodų salėje, Lenkijoje ir kituose Lietuvos kultūros įstaigose.


Kas? B.Pilsudskio fotografijų paroda „Sachalino tautos“.

Kur? galerijoje „Aukso pjūvis“ (BLC fojė II aukšte).

Kada? veikia iki gegužės 26 d.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių