Kontroversiškas pasirinkimas


2002-12-02
Leonas ŽALYS
Kontroversiškas pasirinkimas

Rugsėjo 11-osios tragedijos aplinkybes tirs komisija, kuriai vadovaus buvęs valstybės sekretorius H.Kisindžeris

Amerikoje vis dar klausiama: kaip galėjo atsitikti, kad įvairios specialiosios tarnybos, kurių metiniai biudžetai siekia dešimtis milijardų dolerių, nieko nesuuodė, jog piktadariai rengia tokią plataus masto ir techniškai labai sudėtingą akciją?

Aiškaus atsakymo nėra iki šiol. Todėl visas su tragedija susijusias aplinkybes tirs speciali komisija, kuriai vadovaus buvęs valstybės sekretorius Henris Kisindžeris. Šiai kandidatūrai praėjusią savaitę pritarė prezidentas Džordžas V.Bušas.

Tačiau Amerikoje jau imta spėlioti, ar komisijos pirmininkas bus pakankamai objektyvus. Būgštaujama, kad jis gali pateikti tokius tyrimo rezultatus, kurie būtų priimtini kaip tik Baltiesiems rūmams.

Paskyrimas ekspertus nustebino

Britų laikraštis “Financial Times” akcentavo, kad “Kisindžerio paskyrimas nustebino politikos ekspertus”. Šis leidinys taip pat pažymėjo, jo Baltieji rūmai apskritai nenorėjo, kad rugsėjo 11-osios tragediją tirtų nuo Kongreso nepriklausoma komisija.

Tačiau galiausiai Dž.V.Bušas nusileido spaudimui, kurį jam darė įstatymų leidėjai - demokratai ir per tragediją žuvusiųjų artimieji. Iškilo grėsmė, jog gali susidaryti įspūdis, kad Amerikos valdžia nuo visuomenės kažką slepia.

Tyrimas užtruks pusantrų metų

Komisija dirbs maždaug pusantrų metų. Ji turės atsakyti į klausimą, kaip atsitiko, kad valstybinės institucijos nesukliudė piktadariams realizuoti savo užmačias, kai teroristų aukomis tapo maždaug trys tūkstančiai žmonių.

Ne mažiau svarbus yra toks klausimas: kokį vaidmenį šiame sąmoksle vaidino solidarumą su Amerika nuolat deklaruojanti Saudo Arabija? Įtariama, kad ji slaptai teikė pagalbą lėktuvų pagrobėjams.

Manoma, kad komisija turėtų parengti ir rekomendacijas, kuriomis remiantis vyriausybė reformuotų specialiąsias tarnybas.

Gali kilti problemų

Dž.V.Bušas, skirdamas H.Kisindžerį komisijos pirmininku, pažymėjo, kad jis šiam darbui tinkamiausias, nes “turi didžiulę patirtį, mąsto blaiviai ir santūriai”. Tačiau “Financial Times” rašo, kad įvairių problemų gali atsirasti. Mat buvęs valstybės sekretorius turi firmą “Kissinger end Associates”.

Per šią firmą H.Kisindžeris palaiko glaudžius ryšius su kitų šalių vyriausybių, taip pat ir Saudo Arabijos, atstovais. Todėl “Financial Times” abejoja, ar komisijos pirmininkas išliks objektyvus.

“Kisindžeris, švelniai tariant, tikrai nėra nešališkas politikų veiksmų teisėjas. Tai jo veiksmai yra tirtini, o ne jam turėtų būti patikėtas tyrimas. Jis yra žmogus, anksčiau atkakliai priešinęsis, kad Kongreso nariams, teismams ir tardytojams būtų atskleista juos dominusi informacija”, - britų žinių tarnybai BBC sakė Amerikos mokslininkų federacijos ekspertas Stivenas Aftergudas, analizuojantis valdžios mėginimus slėpti nuo visuomenės savo veiklą.

Kiti buvusio valstybės sekretoriaus oponentai jam primena jo vaidmenį, kai buvo sprendžiama Vietnamo krizė ir kai su tyliu Vašingtono pritarimu buvo įvykdytas valstybės perversmas Čilėje. Šioje šalyje sukurtas dokumentinis filmas “Henrio Kisindžerio teismas”, kuriame daroma išvada, kad buvęs Amerikos užsienio politikos žinybos vadovas - karo nusikaltėlis. Kai kurie duomenys liudija, kad Čilėje po perversmo buvo nužudyta keliolika tūkstančių kairiųjų pažiūrų žmonių.

Neaišku, ar liudys ir prezidentas

“Financial Times” taip pat nurodo, kad H.Kisindžerio politinės pažiūros gerai žinomos. Jis - tvirtas respublikonų rėmėjas. Taigi jis buvo geriausia kandidatūra Baltiesiems rūmams.

JAV administracija tikisi, kad buvęs valstybės sekretorius ir jo vadovaujama komisija nepadarys tokių išvadų, kurios Dž.V.Bušą pastatytų į keblią padėtį, kai visai priartės JAV prezidento rinkimai. Kai komisija baigs darbą, iki rinkimų bus likęs tik pusmetis.

Demokratai, kurie komisijos vicepirmininku paskyrė buvusį senatorių Džordžą Mičelą, sakė, kad ir Dž.V.Bušo gali būti paprašyta asmeniškai liudyti apie įvykius prieš 2001-ųjų rugsėjo 11-ąją. Baltieji rūmai griežtai atmetė tokią galimybę, o H.Kisindžeris šiuo klausimu dar nieko nesakė.

Dž.Mičelas, kuris daug nuveikė tarpininkaudamas Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Airijoje, pažadėjo padaryti viską, ką galės, kad komisijos tyrimas būtų “nuodugnus, teisingas ir nešališkas”.

Ieškos klaidų

Komisija, kurios finansavimas numatytas žvalgybos tarnybų išlaidų įstatymo projekte, tirs žvalgybos, aviacijos saugumo, imigracijos ir kitų sričių tarnybų klaidas. Šaukimai apklausai bus išduodami tik bendru komisijos pirmininko ir vicepirmininko sprendimu arba tuo atveju, jei tam pritars šeši iš dešimties komisijos narių.

Dž.V.Bušas paragino komisiją sparčiau dirbti savo darbą. Komisiją sudarys penki respublikonų paskirti atstovai ir penki demokratai. Kongreso žvalgybos komitetai jau anksčiau tyrė JAV žvalgybos tarnybų klaidas.