Paskutinė diena teikti paraiškas dėl 16 tūkst. eurų paramos kaime

Penktadienį baigiasi laikotarpis, per kurį buvo galima teikti paraiškas 16 tūkst. eurų vertės paramai kaimo vietovėse gauti.

Nuo lapkričio 19 buvo kviečiama teikti paraiškas iki 16 tūkst. eurų išmokai, skirtai verslo planui įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“.

Šiam paraiškų priėmimui skirta 1,6 mln. eurų iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto lėšų. Parama teikiama ne žemės ūkio verslui kurti - ja siekiama įvairinti veiklą, kurti mažas įmones ir darbo vietas, anksčiau pranešė Žemės ūkio ministerija (ŽŪM).

Pagal naują priemonę parama bus skiriama gyventojams, nevykdžiusiems ekonominės veiklos nuo 2017 metų gegužės 19 iki šių metų gegužės 19 dienos, taip pat naujai įsteigtiems privatiems juridiniams asmenims, registruotiems ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo, buvo teigiama ŽŪM pranešime.

Didžiausia išmokos suma verslo planui įgyvendinti - 16 tūkst. eurų. Paramos gavėjas turės įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą: atlikti jame numatytas investicijas, sukurti ir bent 3 metus po projekto pabaigimo išlaikyti ne mažiau kaip vieną darbo vietą, taip pat vykdyti pelningą ekonominę veiklą.

Verslo plane suplanuotos išlaidos turės būti būtinos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla ir ne mažesnės negu prašomos išmokos dydis. Nereikalaujama pateikti išlaidų pagrindimo ir patyrimą patvirtinančių dokumentų.

Išmoka bus mokama dviem dalimis: pirmoji išmokos dalis (50 proc.) mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o likusi dalis (50 proc.) mokama tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai.

Anksčiau žemės ūkio ministras Giedrius Surplys sakė, kad tuo atveju, jeigu parama pasiteisins, ateityje jai gali būti skirta ir „daug daugiau lėšų.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių