Iškilmės Aušros Vartuose

Nuo 1735-ųjų kiekvieno lapkričio antrą savaitę Aušros Vartuose imta švęsti Dievo Motinos globos šventę. Ji išaugo į iškilmingus aštuonias dienas trunkančius atlaidus. Viena iškiliausių – Gailestingumo Motinos iškilmė, švenčiama lapkričio 16-ąją, tuomet, dažnai nepaisant darganoto oro, gatvė prieš koplyčią būna pilna žmonių.

Kabinti vartuose Dievo Motinos paveikslus buvo Europos katalikiškų miestų paprotys.

XVII a. pirmoje pusėje sukurtas Aušros Vartų Marijos atvaizdas tikintiesiems ligi šiol reiškia nuolankų susitaikymą, kupiną meilės, švelnumo ir gailesčio.

1668 m. Vilniaus valdžia pavedė šalia miesto vartų įsikūrusiam Šv. Teresės basųjų karmelitų vienuolynui – jie daug pasitarnavo Švč. Dievo Motinos garbei – globoti šį Marijos paveikslą.

1671 m. užrašytas pirmasis Aušros Vartų stebuklas – mirusio vaikelio atgijimas.

Nuo tų metų maldininkai prieš koplyčią nuolat melsdavosi, paveikslas buvo papuoštas brangiu sidabriniu aptaisu.

Einantieji ar važiuojantieji pro Aušros Vartus katalikai, net ir žydai, senu papročiu nusiimdavo kepures, tikintieji atsiklaupdavo net gatvės viduryje.

Ant šoninių koplyčios sienų ligi šiol yra daug votų, per šimtmečius žmonių suneštų už gautas malones.

Patirtas prie paveikslo malones karmelitai anuomet užrašydavo specialioje knygoje, deja, ji per gaisrą sudegė.

Tačiau stebuklų nemažėjo, jie iš naujo buvo ir yra registruojami, paliekami votai kaip padėkos Dievui ženklai.

Kai 1844 m. buvo išvaryti karmelitai, vienuolynas buvo atiduotas stačiatikiams, o koplyčia – diecezinei dvasininkijai, nuo tada įėjimas į koplyčią tapo atviras.

Iš Lietuvos bajorų kilęs Vladislovas Mykolas Zaleskis (1852–1925) – Šv. Sosto diplomatas, misionierius, etnografas, botanikas – pastatydino Aušros Vartų Dievo Motinai dedikuotą bažnyčią.

Kai iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dar reikėjo palaukti, 1986 ir 1987 m. per Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus popiežius Jonas Paulius II atsiuntė savo palaiminimą atlaidų dalyviams: "Marija, malonės ir Gailestingumo Motina, mus nuo priešų gink ir mirties valandą priimk."

Dar po šešerių metų, 1993 m. rugsėjį, Jonas Paulius II Aušros Vartuose drauge su visais maldininkais kalbėjo rožinį.

Prieš maldą jis pasakė: "Ši Aušros Vartų šventovė jau daugel amžių kiekvieną dieną mato daugelį maldininkų, atnešančių Gailestingumo Motinai savo gyvenimo džiaugsmus ir rūpesčius. Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų šalių krikščionys susiburia, kad Mergelės Marijos akivaizdoje kaip broliai ir seserys pasidalytų tuo pačiu tikėjimu, viena viltimi ir tikrąja meile. Per Gailestingumo Motinos užtarimą tesubrandina Dievas jūsų gyvenimą ir teatveria jūsų širdis veiksmingam Jo Žodžiui."

Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos kasmetiniai atlaidai šiemet vyksta lapkričio 12–20 d.

"Sub tuum praesidium confugimus" (liet. Tavo apgynimo šaukiamės). Taip prasideda seniausia žinoma malda Dievo Motinai.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

 • Klimato atšilimą reikia skatinti?
  Klimato atšilimą reikia skatinti?

  Šių metų rugsėjis labiau primena gegužės ir birželio sandūrą nei rudens pradžią. Kai tokiu metų laiku pusę nakties esi priverstas palikti atvirus langus, norom nenorom susimąstai apie klimato kaitą. O tada ir visokių marazmatikų dūsavim...

  1
 • Centre nebūna nuobodulio
  Centre nebūna nuobodulio

  Noriu pasidalinti geromis emocijomis su klaipėdiečiais. ...

 • Dėl ugdymo programos
  Dėl ugdymo programos

  Norėčiau ir aš pasisakyti visą Lietuvos viešąją erdvę jaudinančiais klausimais. ...

  1
 • Kreipimasis į E. Masiulį
  Kreipimasis į E. Masiulį

  Gerbiamas Eligijau, mes nesame pažįstami ir niekada nebuvome susitikę, tačiau šį kartą aš norėčiau kreiptis į Jus ir kai ko paprašyti. Būkite toks geras, grįžkite į politiką ir kandidatuokite į LR prezidentus. ...

  6
 • Dėl kačių – bereikšmiai karai
  Dėl kačių – bereikšmiai karai

  Stebėtini įstatymai benamių gyvūnėlių, ypač kačių, atžvilgiu. Įsivaizduokite, senutė, beveik 90-metė, pamaitino alkaną katinėlį, o tulžinga, isteriška kaimynė iškvietė policiją. ...

  4
 • Būtina ruošti nugalėtojus
  Būtina ruošti nugalėtojus

  Jau ruošiasi krepšininkai LKL čempionatui, tačiau sirgaliai ir gerbėjai tebegyvena įspūdžiais iš Pasaulio taurės turnyro. ...

 • Reikėtų baudų katalogo
  Reikėtų baudų katalogo

  Mokyti vaikus kompiuterinio raštingumo ir lavinti kitus jų pažinimo įgūdžius yra labai svarbu, bet reikia nepamiršti ir rūpintis jų kultūra. ...

 • Ministre M. Skuodi, gal pagaliau pabuskime ir kelkimės?
  Ministre M. Skuodi, gal pagaliau pabuskime ir kelkimės?

  Dar viena avarija Palangos aplinkkelyje – šįkart, ačiū Dievui, pavyko išvengti aukų, nors automobilis nusileido ant stogo. ...

  6
 • Įspūdžiai iš pirmosios pamokos
  Įspūdžiai iš pirmosios pamokos

  Rugsėjo 1-ąją, kaip ir pridera supermamai, pasidabinusi Tilžės turguje pirktu „Gucci“ šaliku ir laikydama savąjį aukselį už rankutės, nuvykau prie Martyno Mažvydo paminklo, kur turėjo vykti Mokslo ir žinių šventė. ...

  1
 • Žali mūsiškiai tarp žydrų debesų
  Žali mūsiškiai tarp žydrų debesų

  Buvo karšta popietė ir aš, sėdėdama kavinėje „Du gaideliai“, valgiau mikrobangėje pašildytą čebureką bei klausiausi per radiją leidžiamų estrados šlagerių. ...

  2
Daugiau straipsnių