Siekiama studijų prieinamumo: atsiras konkursinė eilė moksleiviams iš socialiai jautrios aplinkos

  • Teksto dydis:

Švietimo ministerija (ŠMSM) patvirtino aukštojo mokslo prieinamumo didinimo planą, kuriame numatoma, kad 2024 metais atsiras papildoma konkursinė eilė stojantiesiems iš socialiai jautrios aplinkos, aukštosios mokyklos bus skatinamos plėsti studijų prieinamumą.

Šie pakeitimai daromi siekiant visoms socialinėms grupėms užtikrinti lygias galimybes siekti aukštojo išsilavinimo, pirmadienį pranešė ŠMSM.

„Siekiame, kad kokybiškiausios studijų programos būtų lengvai prieinamos ir stojantiesiems iš socialiai jautrių grupių. Socialinė ekonominė aplinka, kurioje gyvena moksleivis, turi įtakos jo motyvacijai ir galimybėms studijuoti aukštojoje mokykloje. Neretai abiturientas nesirenka studijų dėl to, kad neturi palaikymo savo aplinkoje, nesijaučia pakankamai pasiruošęs, nemato perspektyvų. Švietimas gali ir turi keisti tokią situaciją, atverti visas galimybes šiems žmonėms, teikti akademinę paramą“, – sako švietimo, mokslo ir viceministras Gintautas Jakštas.

Suteikti pagalbą įgyti aukštąjį išsilavinimą siekiama žmonėms iš jautrios socialinės-ekonominės aplinkos, turintiems individualių poreikių, kylančių dėl negalios, bei vyresnio amžiaus stojantiesiems į aukštąsias mokyklas.

Neretai abiturientas nesirenka studijų dėl to, kad neturi palaikymo savo aplinkoje, nesijaučia pakankamai pasiruošęs, nemato perspektyvų.

Pasak ministerijos, šios grupės susiduria su skirtingais finansiniais, akademiniais ir informacijos prieinamumo iššūkiais, kuriems spręsti inicijuojamos socialinės dimensijos plane įtvirtintos priemonės.

Remiantis socialinės dimensijos planu, aukštojo mokslo prieinamumą siekiančioms užtikrinti aukštosioms mokykloms numatoma teikti metodinę pagalbą, atnaujinti finansinės paramos studentams modelį, kuris apima stipendijas ir paskolas.

Socialinė dimensija bus integruojama į struktūrinius aukštojo mokslo procesus – studijų lankstumo galimybes, aukštųjų mokyklų finansavimo bei valstybės finansuojamų vietų skirstymo mechanizmus.

Anot ŠMSM, Dar 2022 metais Seime priimtos Mokslo ir studijų įstatymo pataisos, kuriose numatyta, kad nuo 2024 metų priimant pirmakursius į aukštąsias mokyklas atsiras papildoma konkursinė eilė stojantiesiems iš socialiai jautrios aplinkos, turintiesiems negalią.

Pagal šią eilę numatoma skirstyti 10 proc. valstybės finansuojamų studijų vietų, tačiau keliant tokius pačius akademinio pasirengimo reikalavimus, kaip ir stojantiesiems per pagrindinę konkursinę eilę.

2022 metais kolegijose pradėtos vykdyti trumposios studijos – alternatyvus kelias į aukštąjį mokslą. Trumposios studijos aktualiausios įgijusiesiems profesinį išsilavinimą ir norintiesiems tęsti studijas aukštosiose mokyklose, taip pat asmenims, patiriantiems finansinių sunkumų – šios studijos leidžia greičiau įgyti kvalifikaciją ir iškart pradėti profesinę karjerą.

Aukštojo mokslo prieinamumas taip pat labiau susiejamas su aukštųjų mokyklų finansavimu.

Nuo 2024 metų pradės veikti aukštųjų mokyklų skatinamojo valstybės finansavimo už veiklos rezultatus modelis, kuriuo remiantis už pasiekimus šešiose vertinamose srityse, tarp jų ir studijų prieinamumo, aukštosioms mokykloms bus paskirstoma ne mažiau nei 5 proc. visų praėjusių metų valstybės biudžeto lėšų studijų baziniam finansavimui.

2025 metais ši dalis sieks ne mažiau nei 10 proc., 2026 ir vėlesniais metais – 20 procentų.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių