Viceministrę klampina ir fiktyvios studijos

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys

Padėjusi įgyvendinti nešvarias pasipelnymo schemas ar tiesiog atsitiktinė voratinklio auka? Tokie klausimai temdo švietimo, mokslo ir sporto viceministrės Agnės Kudarauskienės reputaciją.

Išskirtinis pasitikėjimas

„Kauno diena“ paskelbė kelias publikacijas apie įtarimų keliančias Kauno technikos profesinio mokymo centro (KTPMC) veiklos aplinkybes ir šios mokymo įstaigos direktoriaus Pauliaus Čepo karjeros ir elgesio ypatumus.

Profesinio mokymo sritį kuruojanti švietimo, mokslo ir sporto (ŠMSM) viceministrė A.Kudarauskienė į publikaciją sureagavo gana savitai. Ji susisiekė su P.Čepu, šis jai viską paneigė ir tuo pagrindu ministerija redakciją informavo, kad viskas P.Čepo vadovaujamame centre yra gerai.

Viceministrė turėtų labai gerai pagalvoti, ar ji tinka eiti pareigas, jei anksčiau dalyvavo nešvariose schemose.

Ar pokalbis su suinteresuotuoju asmeniu ir jo patikinimai gali suteikti bent elementarų pagrindą adekvačiai vertinti situaciją? Kad ir kaip būtų, viceministrei kažkodėl užteko patikinimų.

Su P.Čepu jie yra geri pažįstami – seni kolegos: kartu dirbo Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (KMPMC), kuris prieš keletą metų pagarsėjo kaip valdiškų finansų melžykla. Centro vadovė Laimutė Anužienė neteko pareigų, o jos padėjėja ir sekretore dirbusi A.Kudarauskienė (tuo metu – A.Sūnelaitytė) po kurio laiko tapo ŠMSM viceministre.

Karjeros laiptais lipa ir jos kolega P.Čepas. A.Kudarauskienei tapus viceministre jį ketinama stumtelėti dar aukščiau – pasodinti į naujai kuriamo centro vadovo kėdę. Būtent pastarasis planuojamas šuolis ir galimai neskaidrios tokių planų aplinkybės pateko į „Kauno dienos“ akiratį.

Stogas: net paaiškėjus skandalingų įtarimų, ministerija neplanuojanti atlikti išsamaus audito viceministrės buvusio bendradarbio vadovaujamame Kauno technikos profesinio mokymo centre. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Planuojamas paaukštinimas

 

Publikacijoje „Ministerija vadovus renka pagal pažintis?“ rašėme, kad ŠMSM nuo rugsėjo planuoja sujungti Kauno technikos profesinio mokymo centrą (KTPMC), Vilkijos žemės ūkio mokyklą ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrą į Kauno technologijų mokymo centrą.

„Kauno dienos“ šaltiniai patvirtina, kad naujojo centro laikinuoju vadovu numatyta skirti dabartinį KTPMC direktorių P.Čepą.

ŠMSM ministrė Jurgita Šiugždinienė, išgirdusi „Kauno dienos“ klausimus apie mokymo įstaigų sujungimo planus, nurodė kreiptis į savo patarėją Dainorą Luką.

Jis nepatvirtino, kad P.Čepą planuojama skirti laikinuoju vadovu.

„Kauno technologijų mokymo centro laikinasis vadovas iki viešojo vadovo konkurso bus paskirtas rugsėjo 1 d., kai pradės veikti naujas juridinis vienetas. Kas eis laikinojo vadovo pareigas, dar nepaskelbta. Šiuo metu į ministerijos sudarytą reorganizacijos darbo grupę įtraukti visi trys esami jungiamų profesinių mokyklų direktoriai“, – patikino D.Lukas.

Toks aiškinimas sukėlė įtarimų dėl galimo slapukavimo, mat viešai skelbiamose Kauno įstaigų reorganizavimo sąlygose išskiriamas KTPMC vadovas.

„Naujai kuriamos viešosios įstaigos Kauno technologijų mokymo centro vardu gali veikti viešosios įstaigos Kauno technikos profesinio mokymo centro vadovas. Po reorganizacijos veiksiančio Kauno technologijų mokymo centro įstatus pasirašo viešosios įstaigos Kauno technikos profesinio mokymo centro vadovas“, – teigiama dokumento projekte.

Vertinimas – ypač palankus

Nors ministerija ir neigė, kad jau numatyta, kas taps naujuoju vadovu, apie P.Čepą atsiliepė itin palankiai: „Ministerijai nekelia abejonių P.Čepo kompetencija, jis turi vienuolikos metų vadovavimo patirtį, yra Europos profesinio mokymo įstaigų asociacijos valdybos narys.“

Viceministrės A.Kudarauskienės ir P.Čepo bendra darbo patirtis skandalais pagarsėjusiame KMPMC ministerijai atrodo dėmesio neverta smulkmena.

„Viceministrė A.Kudarauskienė yra dirbusi ne vienoje institucijoje ir kolegiškus santykius palaiko su daugybe žmonių“, – pabrėžė ministerija.

Gluminantys faktai

„Kauno diena“ susipažino su ikiteisminio tyrimo medžiaga. Paaiškėjo, kad kaip liudytoja buvo apklausta A.Kudarauskienė. 2020 m. tyrimas buvo nutrauktas.

Tačiau tyrimo medžiagoje užfiksuoti liudijimai kelia nuostabą ir abejonių dėl A.Kudarauskienės reputacijos. Išsklaidyti šias abejones galėjo tik pati viceministrė, tačiau iš jos ne tik neišgirdome nė vieno savikritiško žodžio, bet ir sulaukėme grasinimus primenančių užuominų apie sprendimą kreiptis į Generalinę prokuratūrą.

Apie priešus ir kenkėjus ėmė samprotauti ir ministrė. Rezultatas: nei ministrė, nei viceministrė taip ir nepateikė dalykiško komentaro į esminį klausimą – kaip šokiruojanti A.Kudarauskienės patirtis neskaidriais sandoriais pagarsėjusiame centre gali būti suderinama su viceministrei keliamu nepriekaištingos reputacijos reikalavimu.

Liudijimai iš centro

„Kauno diena“ rašė, kad milijonines sumas mokymo bazėms ir infrastruktūrai modernizuoti ir plėsti gaunantys profesinio rengimo centrai ilgai buvo pilkoji zona, kurioje vyko, greičiausiai ir tebevyksta, įtakomis ir artimais ryšiais paremti verslo sandoriai, manipuliavimas darbo krūviais, biudžetinių resursų melžimas į artimųjų kišenes, priedangos kūrimas į tinklą įtraukiant aukštas pareigas einančius politikus.

Tai buvo atskleista ir plačiai paviešinta žiniasklaidoje, atlikus patikrinimus ir kratas Kaune veikiančiame KMPMC. Centro vadovė L.Anužienė buvo numezgusi tinklą, kuriame sočiai mito ir neršė artimieji, draugai ir pažįstami.

Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo skyriaus atliktame ikiteisminiame tyrime, nagrinėjusiame KMPCM veiklą, kaip liudytojas buvo apklaustas ne vienas darbuotojas, tarp jų – ir A.Kudarauskienė (centre ji dirbo 2009–2016 m.).

Vykdė visus nurodymus

Pareigūnams A.Kudarauskienė pasakojo, kad buvo tiesiogiai pavaldi centro vadovei L.Anužienei ir vykdė visus jos nurodymus – jų kabinetai buvo greta, A.Kudarauskienė turėjo raktus nuo L.Anužienės seifo.

Tuo metu centre buvo išplėtota šešėlinė fiktyvių studentų veikla, kurioje tiesiogiai dalyvavo ir dabartinė viceministrė.

Fiktyvūs studentai – tai mokytis priimti, tačiau realiai nesimokantys asmenys, dėl kurių oficialiai būdavo pateikiami klaidinančiai padidinti duomenys apie centro moksleivių skaičių. Tam tikros naudos turėdavo ir „mirusios dūšios“ – galėjo naudotis studentams taikomomis įvairiomis lengvatomis, be to, dar ir gaudavo mokslo baigimo pažymėjimus arba diplomus, kad tapo masažuotojais, žirgininkais, daržininkais, sodininkais, gyvūnėlių prižiūrėtojais, higienos specialistais ir pan.

Pamokos – tik dėl vaizdo

Ikiteisminiame tyrime liudijęs KMPMC profesijos mokytojas pasakojo, kad fiktyviai mokytis buvo priimami darbuotojų draugai, šeimos nariai, giminės.

Pasak profesijos mokytojo, lankomumas ir pažymiai kai kuriems studentams buvo surašomi tiesiog iš galvos, svarbiausia buvo, kad mokymosi rezultatas būtų teigiamas.

Liudytojas prisipažino, kad jam sunkiai buvo suprantama, kodėl mokiniai, kurie nelanko paskaitų, turi būti vertinami teigiamai, tačiau jo tiesioginis viršininkas netiesiogiai leido suprasti, kad taip turi būti.

Tokiu būdu mokėsi ir būsimoji viceministrė A.Kudarauskienė.

Paaiškėjo, kad būsimoji viceministrė ne tik fiktyviai mokėsi, bet ir fiktyviai dirbo – buvo įdarbinta ir profesijos mokytoja Smulkaus verslo organizavimo skyriuje, bet pamokų niekada nevedė.

Tačiau pamokų ir nereikėjo. Kaip ikiteisminiame tyrime pasakojo liudytojai, egzaminai kai kuriais atvejais vyko, bet nieko daryti nereikėjo: tik paduoti nesužymėtą testo lapą, kurį, kaip mano liudytojai, vėliau užpildydavo KMPMC darbuotojai. Liudijantys darbuotojai sakė nepamenantys, kokį pažymį egzamine gavo, bet diplomą gavo.

Žinojo atsakymus

Ikiteisminiame tyrime apklausta A.Kudarauskienė pasakojo, kad maždaug 2010 m. ji buvo priimta mokytis gyvūnų prižiūrėtojo specialybės Gyvūnų priežiūros skyriuje. Pasak apklaustosios, „jokių pamokų nelankė, nes buvo tik formaliai priimta, kad užpildytų trūkstamas vietas, todėl niekas nereikalavo mokytis ar lankyti užsiėmimų.“

A.Kudarauskienė baigiamajame šios specialybės egzamine buvo, bet iš anksto žinojo atsakymus. Kas perdavė atsakymus apklausos metu, ji neprisiminė, greičiausiai, anot jos, kuri nors mokytoja, o praktiniame egzamine net nedalyvavo, bet diplomą gavo.

Mokslų ji fiktyviai siekė ir toliau. Maždaug 2011–2012 m. būsimoji viceministrė buvo priimta į Higienos kosmetikos mokymo programą. Ją „įsisavindama“ jokių užsiėmimų nelankė, jokių kontrolinių ar rašto darbų nedarė, nes buvo priimta kaip fiktyvi mokinė, kad „užimtų trūkstamą vietą“.

Išgrynindavo pinigus

Ikiteisminiame tyrime vienas liudytojas pasakojo apie atvejį, kai KMPMC darbuotojui buvo mokamas didesnis atlyginimas nei priklausytų. Padidintas atlyginimas buvo mokamas tiesiog padidinant darbų valandas – algalapyje tai buvo pažymima kaip faktinės darbo valandos. Pasak liudytojo, buvo daugiau darbuotojų, kuriems taip buvo pervedami pinigai, o jie juos išgrynindavo ir perduodavo nurodytam asmeniui.

Kaip liudytoja apklausta A.Kudarauskienė pasakojo, kad atlyginimo priedas jai buvo mokamas du kartus (per du mėnesius). Tai, anot jos, buvo apie 2015 m. Pirmą priedą buvo galima pasilikti sau, o antrą išgryninti ir atiduoti. Pasak A.Kudarauskienės, centro vadovė L.Anužienė sakiusi, kad pinigai bus naudojami L.Anužienės artimo draugo sūnaus, kuris yra KMPMC darbuotojas, gydymo reikmėms.

A.Kudarauskienė tyrėjams paaiškino, kad ji pati, direktorės nurodymu, surinkdavo iš darbuotojų pinigus, gautus kaip atlyginimų priedus, ir perduodavo direktorei – įdėdavo į seifą jos kabinete. Anot liudytojos, atlyginimų priedai, kuriuos vėliau reikėdavo perduoti direktorei, buvo įprasta ir nuolatinė praktika. Sumos svyruodavo nuo 1 tūkst. iki 1,2 tūkst. litų. (apie 350 eurų).

A.Kudarauskienė tyrėjams pasakojo, kaip buvo naudojamas už ES lėšas atnaujintas Pervalkoje esantis pastatas. A.Kudarauskienės žiniomis, mokiniai ten negyveno, nuolatinių mokymo programų, kurios vyktų Pervalkoje, nėra. Kiek ji žino, tos patalpos naudojamos ir poilsiui, didžioji dalis darbuotojų ten vyko poilsiauti, ten yra ilsėjusis ir A.Kudarauskienės mama.

„Kauno diena“ paprašė, kad gluminančią „darbo patirtį“ KMPMC pakomentuotų pati viceministrė ir ŠMSM vadovė. Norėjome sužinoti, kaip, ministrės ir viceministrės nuomone, tokia patirtis suderinama su aukšto rango vadovams taikoma nepriekaištingos reputacijos nuostata. Tačiau dalykiškų atsakymų nesulaukėme, nors jie buvo rengiami visą savaitę.

Reformos kaip priedanga?

„Kauno dienai“ situaciją komentavusi Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narė Vilija Targamadzė mano, jei viceministrės patirtį liudijantys faktai yra patikimi, juos būtina paviešinti:

Nuostata: Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narės V.Targamadzės įsitikinimu, klausimai dėl viceministrės A.Kudarauskienės ankstesnės veiklos skaidrumo turėtų būti vertinami ypač atidžiai. (P. Paleckio/BNS nuotr.)

– Mano nuomone, viceministrė turėtų labai gerai pagalvoti, ar ji tinka eiti pareigas, jei anksčiau dalyvavo nešvariose schemose. Jei skelbiama, kad Vyriausybės veikla turi būti skaidri, tai taip reikia ir elgtis. Jei esi suklydęs, tokiu atveju turi nedaryti klaidų ir nesivelti į jokius dviprasmiškus, abejonių keliančius sprendimus, veikla turėtų būti ypač skaidri.

V.Targamadzė kartu su kolegomis Seimo Švietimo ir mokslo komitete anksčiau yra išplatinusi viešą pareiškimą, kuriuo reiškiamas nepritarimas profesinio mokymo centrų reformos imitacijai (parlamentarai kalba ne apie konkrečias mokyklas, bet apie reformos kokybę verčiančias abejoti tendencijas – red. past.).

Parlamentarai ne tik pasigedo aiškios analizės, bet ir atkreipė dėmesį į tai, kad profesinių mokyklų sujungimas nederintas su įstaigų bendruomenėmis. Kyla pagrįstų įtarimų, kad įstaigas sujungti siekiama vien tam, kad būtų galima paskirti naują, galbūt ministerijos klerkams naudingesnę, vadovybę.

Atbaidymo kultūra

– Jūs sakėte, kad reforma naudojama proteguojant savus žmones. Gal turite konkrečių pavyzdžių? – pasiteiravome V.Targamadzės.

– Šiuo atveju konkrečių pavyzdžių negali turėti, kol nėra įvykę faktai, paskyrimai. Ketinimų lygmeniu yra, bet faktų – ne.

– Kaip vertinate ministerijos inicijuojamas reformas profesinio mokymo srityje?

– Kartais tokios reformos atneša daugiau neigiamų dalykų nei teigiamų. Jei nori keisti, reikia labai aiškiai žinoti, ką konkrečiai keisti ir ko, tai pakeitus, bus galima pasiekti. Dabar, mano supratimu, pagrindinė priežastis pertvarkai yra tie gauti milijonai tinklo reformoms. Ateina pinigai ir skubama juos įsisavinti. Tai aiškėja, kai pradedi analizuoti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo priemonių ir kitus fondus, kur ministerija yra pateikusi savo planus.

– Esate užsiminusi, kad pokyčiai profesinio mokymo srityje, ypač kalbant apie personalijas, jums atrodo nekeliantys pasitikėjimo.

– Man susidaro įspūdis, kad ypač profesinio mokymo srityje dominuoja atbaidymo kultūra: jeigu tu tik ne taip elgiesi, ne taip darai, tampi nereikalingas, o reikalingos yra pritariančios, linksinčios galvos. Man visiškai nesuprantama, kaip su planuojamais pokyčiais buvo galima iš anksto nesupažindinti Švietimo ir mokslo komiteto, mokyklų bendruomenių. Juk galima pertvarkas daryti ir kompetentingai, ir profesionaliai.

Direktorius tapo nedarbingas

Kaip minėta, „Kauno diena“ atkreipė dėmesį į tai, kad ŠMSM, regis, visiškai pasitiki asmeniškais P.Čepo patikinimais, užuot pati įsitikinusi situacijos autentiškumu ir atlikusi išsamų įstaigos auditą.

Tai, pavyzdžiui, atskleidžia P.Čepo tarnybinio automobilio naudojimo aplinkybės.

Įstaigos reputacija besirūpinantis vadovas turėtų naudotis įstaigos logotipu pažymėtu automobiliu (tai numato ir tarnybinių automobilių naudojimo taisyklės). Tačiau redakcijos šaltinio duomenimis, P.Čepas važinėja nepažymėtu tarnybiniu automobiliu ir, gali būti, ne tik tarnybiniais tikslais.

„Kauno diena“ automobilį, kuriuo naudojasi P.Čepas, nufotografavo stovintį šalia mokymo centro. Automobilis buvo be logotipo.

Paklaustas, kodėl nesilaiko taisyklių, P.Čepas tuomet su ironija dėstė: „Jei turite klausimų, surašykite raštu… Čia tas principas: mačiau, nepažymėtas… viena boba sakė, viena nesakė… Ar ten jūs buvote, ar nebuvote, aš nežinau, kokį jūs automobilį matėte ar jo nematėte...Kaip jūs lankėtės valstybinėje įstaigoje, nesuderinęs su administracija.“

Dar po kurio laiko jis aiškino, kad automobilis galbūt buvo plaunamas, todėl neturėjo logotipo, dar pridūrė, kad tuo automobiliu naudojosi ne jis vienas ir pan.

„Kauno dienoje“ pasirodžius publikacijai, kurios dalis buvo skirta ir tarnybiniais logotipais nežymėtam įstaigos vadovo automobiliui, logotipai (pritvirtinti magnetukais) ant durelių atsirado.

Tokios prieštaringos aplinkybės dėl tarnybinio transporto naudojimo ŠMSM visiškai nesukėlė įtarimų, nes ji pasikliovė ministerijoje gerų pažįstamų turinčio P.Čepo žodiniais paaiškinimais.

„Vadovas paneigė straipsnyje išsakytus faktus, kad automobilis be lipdukų eksploatuojamas ar direktorius jį vairuoja“, – sakoma P.Čepo patikinimais paremtame ŠMSM paaiškinime.

Paaiškėjo, kad būsimoji viceministrė ne tik fiktyviai mokėsi, bet ir fiktyviai dirbo – buvo įdarbinta profesijos mokytoja.

Abejonės dėl dirbtuvių

P.Čepo pateiktais paaiškinimais ŠMSM rėmėsi atsakydama ir į kai kuriuos kitus, abejonių dėl veiklos skaidrumo keliančius „Kauno dienos“ klausimus.

Prieš kurį laiką „Kauno diena“ sulaukė skundo dėl dabar KTPMC esą klestinčios netvarkos ir ne studijoms, o verslui naudojamų dirbtuvių, į kurias investuoti ES milijonai.

„Nežinome, kokiais būdais šios dirbtuvės buvo išnuomotos UAB. Taip pat neaišku, kaip vykdoma elektros suvartojimo apskaita. Tiesiog matome, kad dirbtuvėse dideliais kiekiais gaminamos durys. Tačiau ES milijonai buvo skirti ne verslui, o studijoms. Čia buvo nupirktos CNC programuojamos staklės. Vien į jas investuota apie 1 mln. litų. Dabar nieko neinvestavusiam verslui labai patogu. Man sunkiai suvokiama, kaip tai toleruoja P.Čepas. Kyla įvairių įtarimų“, – pasakojo buvęs KTPMC darbuotojas (vardas ir pavardė redakcijai žinomi).

Pabrėžiama, kad dar keistesni dalykai vyksta Variklinių transporto priemonių remonto sektoriniame praktinio mokymo centre, įsikūrusiame V.Krėvės prospekte. Į jį investuota daugiau nei 1,1 mln. eurų, gautų iš ES. Tuomet buvo nupirkta dešimt automobilių keltuvų ir visa kita servisui reikalinga įranga.

Komentuodama aplinkybes dėl dirbtuvių naudojimo, ŠMSM vėl pasikliovė P.Čepu. ŠMSM atsakyme dėstoma: „Po publikacijos kreipėmės į P.Čepą, prašydami patvirtinti ar paneigti paskelbtus faktus. Gavome tokią informaciją: mokykla dirbtuvių nuomos sutarties neturi su jokia UAB.“

Tokio paties turinio atsakymus redakcijai pateikė ir P.Čepas.

Sutapimas ar ne, bet po „Kauno dienos“ publikacijos P.Čepui buvo skirtas nedarbingumas. Todėl jis neatsakė į papildomai jam pateiktus klausimus apie įtarimų keliančius kai kuriuos kitus veiklos epizodus.

Direktorius buvo informavęs, kad atsakys po liepos 18 d., kai baigsis nedarbingumo terminas. Tačiau nedarbingumo pažymėjimas jaunam ir energingam vyrui buvo pratęstas, tad komentarų nesulaukėme.

Dar kartą į jį kreipėmės liepos 25 d. ir vėl išgirdome kartojamą naujieną – nedarbingumo pažymėjimas pratęstas. „Dar luktelėkime savaitėlę, ko gero, ir tada atsiųsiu (komentarą)“, – pasiūlė KTPMC vadovas.

P.Čepo komentarų redakcija nesulaukė iki šiol.


Komentarai

Agnė Kudarauskienė

ŠMSM viceministrė

Negaliu komentuoti jūsų pateikiamų ištraukų iš galimai ikiteisminio tyrimo medžiagos. Kreipiausi raštu į Generalinę prokuratūrą su prašymu išaiškinti, ar ši bylos medžiaga buvo išviešinta. Kaip liudytoja jokios medžiagos ar informacijos apie tyrimo eigą nebuvau gavusi.

Darbas KMPMC buvo mano pirmoji darbovietė po studijų baigimo, galiu tik apgailestauti, kad tada man teko susidurti su dalykais, apie kuriuos atvirai paliudijau Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT). Šiuo metu mano tiesioginis darbas yra susijęs su visos profesinio mokymo sistemos tobulinimu ir reformomis, kad panašiems dalykams, su kuriais susidūriau, būtų užkirstas kelias.


Jurgita Šiugždinienė

ŠMSM ministrė

Parama: ministerijos vadovė J.Šiugždinienė tvirtino pasitikinti viceministre – jos nedomina skandalingas pavaldinės šleifas. (S. Lisausko/BNS nuotr.)

Esu susipažinusi su A.Kudarauskienės darbine patirtimi iki jos atėjimo dirbti į ministeriją, puikios rekomendacijos buvo gautos ne iš vienos institucijos. Specialiųjų tarnybų pažyma, kurią turi gauti asmuo, pretenduojantis į darbą valstybės tarnyboje, buvo be priekaištų reputacijai, tad ji ir buvo paskirta į pareigas.

Tai, kad A.Kudarauskienė dirbo KMPMC, man buvo žinoma, ji pareigas paliko dar 2016 m.

Niekaip negalėjau būti susipažinusi su jos duotais parodymais byloje, kurioje ji savo liudijimuose atskleidė KMPMC vykstančias negeroves. Ši informacija yra prieinama tik bylos dalyviams.

Džiaugiuosi, kad viceministrė nepabijojo kalbėti apie įstaigoje vykstančius procesus.

Šiuo metu kaip tik įgyvendinami svarbūs profesinio mokymo pokyčiai,  vyksta mokyklų tinklo pertvarka. Šalia pagrindinio tikslo – sustiprinti įstaigas ir teikti geresnes paslaugas darbo rinkai, turime ir ambiciją užtikrinti, kad panašių atvejų, kurie buvo tiriami byloje, nepasikartotų. Be abejonės, ši pertvarka kai kurioms įstaigoms yra nepalanki, matome bandymus stabdyti procesus ar diskredituoti asmenis, kurie reformą įgyvendina.NAUJAUSI KOMENTARAI

Edvardas

Edvardas portretas
Daug metų dirbau SRC dabar kaltinate dabartinį vadovą, o kur buvę vadovai kurie padarė tam pagrindus. Kelmelis, Gurkšnys, Janukaitis, Gružinskienė, Mančas ir t.t. Dešimtmečiais naudojosi varkšų mokesčių mokėtųjų pinigais!

Tomas

Tomas portretas
Na įdomiai ta ministerija reaguoja į situaciją

Vagie kepurė dega

Vagie kepurė dega portretas
Labai aišku- užsakyti straipsniai. Ir labai aišku kieno: tegul p. žurnalistai ir p. seimo narė pasidomi kita mokykla ir jos direktorių dinastija Lukašenkos metodais, kurioje dešimtmečiais vyksta fiktyvūs mokymai ir klesti nepotizmas. Dar ir iki šiol. Tikrai bus daugiau ką rašyti, nes iki šiol tas pats vyksta. O L. Anužienės jau senos istorijos. Pasidomėkite, pasidomėkite...
VISI KOMENTARAI 89

Galerijos

Daugiau straipsnių