Žiauri žmogžudystė Romainiuose: velionis išduotas ir teisme

Kauno apygardos teisme, narpliojančiame didelį atgarsį sukėlusios žmogžudystės, įvykdytos Romainiuose, prie parduotuvės "Aibė", aplinkybes, kartu su nužudytuoju buvęs jo draugas davė teisiamajam palankius parodymus.

Nėrė į krūmus iš karto

Šią savaitę vykusiame posėdyje buvo apklaustas dar vienas velionio draugas, kurio su nužudytuoju buvęs Mantas B. prašė meluoti teisėsaugai, kad ir šis buvo kartu su jais. Ir, kaip paaiškėjo, tuo metu, kai medikai dar kovojo dėl peiliu sužeisto jų draugo gyvybės.

"Man vienam buvo baisu", – teigė velionį ir tada, ir teisme išdavęs Mantas B. Ir, ko gero, šiame sakinyje – visa esmė.

Apie tai, kad jo draugas mirė nuo durtinės žaizdos, Mantas B. teisme teigė sužinojęs iš žiniasklaidos. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

Šios savaitės teismo posėdyje parodymus davė ir žmogžudyste kaltinamo Audriaus Norkūno sugyventinė, taip pat tada buvusi kartu su juo ir padėjusi teisiamajam palikti nusikaltimo vietą. Kovinė moteris – taip po posėdžio ją apibūdino vienas iš šio teismo proceso dalyvių.

"Kauno diena" rašė, kad šis tragedija pasibaigęs konfliktas, per kurį buvo nudurtas 29-erių Juozas Gineika, įvyko pernai liepos 17-ąją. Apie šį įvykį Romainių gatvėje Kauno policijai ir greitosios pagalbos medikams buvo pranešta apie 23 val. Greitosios medikai aptiko J.Gineiką jau be sąmonės. Dėl nukraujavimo jis jau buvo ištiktas gilaus šoko.

Šešeriais metais už savo auką vyresnis A.Norkūnas buvo sulaikytas nepraėjus nė dviem parom savo namuose Vilijampolėje, Varnių gatvėje. Nepavyko rasti tik žmogžudystės įrankio.

Iškalbingas pastebėjimas

Po kaltinamojo akto pagarsinimo praėjusiame posėdyje A.Norkūnas pareiškė, kad kaltę pripažįsta: nužudė netyčia – iš baimės. Tačiau duos parodymus tik po visų liudytojų apklausų. Sutinka atlyginti ir visus nuostolius. Ir labai atsiprašo nukentėjusiųjų.

Jais yra pripažinti velionio tėvai ir abi seserys, kurių prašomo moralinio atlygio bendra suma – 135 tūkst. eurų.

Jeigu teisiamasis tikrai būtų norėjęs tik apsiginti, būtų užtekę tik vieno dūrio. Nors pasiekęs automobilį, galėjo sėsti į jį ir nuvažiuoti. Tačiau, grįžo su peiliu rankoje.

Iš jų jėgų atvykti į praėjusį posėdį rado tik jaunėlė Gabrielė. Ji tikino, kad paskutinę savo gyvenimo vasarą pas vyresniąją seserį Romainiuose – netoli tragedijos vietos – gyvenęs brolis buvo ne tik nekonfliktiškas žmogus, bet ir sutaikantis kitus. Be to, nepiktnaudžiavo alkoholiu, nevartojo narkotikų.

O A.Norkūno advokatui Ramūnui Putinui paklausus, kodėl tada jos brolis puolė mušti žmogų, net sulaužė šiam raktikaulį, velionio sesuo atsakė, kad jam kažkas turėjo būti pasakyta, arba jis gynė draugą, ką visada darydavo. Žodžiu, buvo išprovokuotas. O po to sekė velionio sesers kontrataka: "Jeigu teisiamasis tikrai būtų norėjęs tik apsiginti, būtų užtekę tik vieno dūrio. Nors pasiekęs automobilį, galėjo sėsti į jį ir nuvažiuoti. Tačiau, grįžo su peiliu rankoje."

Absurdo spektaklis

Šios savaitės teismo posėdyje paaiškėjo, kad A.Norkūno pasirinkta taktika pasiteisino su kaupu, nes kartu su nužudytuoju buvęs Mantas B., kaip ir kiti liudytojai, prisiekęs teismui, kad sakys tiesą ir nieko nenutylės, teigė mažai ką galintis papasakoti, nes beveik nieko nematė.

O A.Norkūno sugyventinė, galėjusi neduoti jo byloje parodymų, bet šiuos davusi, pareiškė, kad prieš griebdamasis peilio teisiamasis nesudavė jį užpuolusiam J.Gineikai nė vieno smūgio. Ir jeigu teisiamasis nebūtų prisiminęs, kad automobilio durelėse, prie kurių buvo spardomas, yra, kaip tyčia, tądien jo mamos padovanotas virtuvinis peilis, nužudytas būtų buvęs jis pats.

Pirminiai Manto B. parodymai teisme skambėjo absurdiškai. "Ėjome su Juozu pasivaikščioti, įvyko konfliktas, po to – susistumdymas, ir jis mirė. Vėliau iš žiniasklaidos sužinojau, kad nuo durtinės žaizdos", – teigė šis liudytojas, toliau pasakojęs, kad per apsistumdymą Juozui ir teisiamajam parkritus, jis norėjęs šiuos išskirti, bet nespėjo, nes jie atsistojo. Teisiamasis esą sėdo į automobilį ir nuvažiavo, o Juozui iš kojos pradėjo bėgti kraujas. Tada jis nubėgo į netoliese esančius namus – pasiimti telefono. O kai grįžo į įvykio vietą automobiliu, Juozui, aplink kurį jau būriavosi greitosios medikus jam iškvietę kiti vairuotojai,  iš burnos bėgo kraujas. Ir jis, palikęs sužeistąjį įvykio vietoje, išvyko į susitikimą su kitais judviejų draugais Raudondvario plente esančioje degalinėje. Pats šiuos po to, kas įvyko, ten pakvietęs ir paprašęs vieno iš jų sakyti policijai, kad taip pat buvo kartu ir, kad jie buvo užpulti nepažįstamojo. Po to grįžęs į įvykio vietą kartu su jam pagelbėti sutikusiu neblaiviu draugu.

Anot Manto B., jiedu su Juozu buvo blaivūs. Tačiau, viskas įvyko taip greitai, kad nėra ir, ką pasakoti. O be to, viskas buvo taip seniai, kad jis jau ne viską ir prisimena.

Nakties bušido

Už J.Gineikos nužudymą teisiamo A.Norkūno sugyventinė Kristina B. atsiminė viską puikiai. Ir tai, kad jos draugas įvykio metu buvo blaivus, nors kaltinamajame akte teigiama, kad jis du kartus dūrė peiliu J.Gineikai, būdamas neblaivus. Pataikė į kairę koją ir krūtinės ląstą, perdurdamas vieną plautį, dėl ko sužeistasis dėl ūmaus nukraujavimo mirė įvykio vietoje.

Anot Kristinos B., beje taip pat prisiekusios, kad sakys tiesą, jos sugyventinis buvo tądien gėręs alaus tik priešpiet. Ir tik vieną skardinę. O prie Romainių "Aibės" jie tada sustojo, nes, važiuodami pas jos sugyventinio draugą, pasiklydo. O sugyventinis jau seniai norėjo į tualetą.

Anot Kristinos B., jeigu ji nebūtų įsikišus ir jeigu jie su sugyventiniu nebūtų užmiršę automobilio durelėse anytos dovanoto peilio, būtų nužudytas pastarosios sūnus. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

Šiam išlipus laukan, staiga iš kažkur atsirado du nepažįstami vaikinai. Į jų, klausimą, ką čia darai, sugyventinis iš pradžių nieko neatsakė. Tada J.Gineika trenkė jam kumščiu į veidą. Užpultasis norėjęs atsakyti tuo pačiu, bet mušeika smūgio išvengė. Ir netrukus sugyventinis jau buvo ant žemės.

Anot Kristinos B., tada ji iššokusi iš automobilio laukan, nes pargriuvusįjį ėmė spardyti ir užpuolikas, ir šio draugas. Pastarąjį ji patraukusi į šoną ir tada išvydusi, kad šio draugas šokinėja sugyventiniui ant galvos. Jai sugriebus pastarąjį už gobtuvo, sugyventinis dar jam pasakęs: "Ką tu padarei – man ranką sulaužei!" Tuo metu jam dar kartą spyrė antrasis iš nepažįstamųjų, po ko pabėgęs. Ir netrukus ji išvydo iš sugyventinį mušusio kito nepažįstamojo kojos trykštantį kraujo fontaną. Po ko, paraginta sugyventinio, sėdo į automobilį ir jiedu išvažiavo. Apie tai, kad dūrė užpuolikui su tądien priešpiet jiems mamos padovanotu virtuviniu peiliuku, kurį buvo pamiršę automobilio durelėse, net neišėmęs šio iš maišelio, sugyventinis jai pasakęs jau važiuojant. Ir už 500 metrų nuo įvykio vietos nusviedęs šį peiliuką į laukus, jai net nepristabdžius automobilio.

Agurkinių šešėlis

A.Norkūno mama, taip pat įrašyta į šios bylos liudytojų sąrašus, parašė pareiškimą, kad pasinaudoja savo teise neduoti sūnaus byloje parodymų, todėl į teismą neatvyks. Tačiau ji privalės tai pasakyti teisme.

Šios savaitę posėdyje nedalyvavo ir niekas iš nukentėjusiųjų. Anot šiems atstovaujančio advokato, jiems tai – per sunku.

Nepavyko prisišaukti į šios savaitės posėdį ir A.Norkūno draugo, pas kurį jis esą tada vyko pasiskolinti pinigų. Šis asmuo, priskiriamas laisvėje likusiems garsiausiems Agurkinių veikėjams, yra teisiamas kartu su A.Norkūnu kitoje šiuo metu tame pačiame Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje byloje dėl didelės vertės turto prievartavimo. Iš pradžių A.Norkūnas buvo suimtas ir minėtoje byloje. Tačiau po kelių mėnesių paleistas į laisvę, skiriant švelnesnes kardomąsias priemones. Turto prievartavimo byla buvo perduota teismui praėjus dviem savaitėms po žmogžudystės Romainiuose.

Minėtas Agurkinių atstovas jau teistas už panašų nusikaltimą – kartu su 2015-ųjų lapkritį nušautu buvusiu jų lyderio Sauliaus Velečkos apsaugininku Deimantu Bugavičiumi.

Iki žmogžudystės Romainiuose jau buvo dešimt kartų teistas ir A.Norkūnas. Aštuonis – Lietuvoje. Už vagystes, plėšimus, viešosios tvarkos pažeidimus ir nesunkų sveikatos sutrikdymą. Dar po kartą – Danijoje ir Nyderlanduose už vagystes.

Pagal pareikštą kaltinimą dėl J.Gineikos nužudymo, A.Norkūnui gresia laisvės atėmimas nuo septynerių iki penkiolikos metų. Jo sugyventinei įtarimai dėl galimo nusikaltimo slėpimo nebuvo pareikšti. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnyje, numatančiame už tai laisvės atėmimą iki dvejų metų, teigiama, kad už šį nusikaltimą neatsako nusikaltusio asmens artimi giminaičiai ir šeimos nariai. Pastariesiems priskiriami ir sugyventiniai.NAUJAUSI KOMENTARAI

Anonimas

Anonimas portretas
Trumpai tariant ir paprastai. Jeigu sekate šitą situaciją, suprasite. Paaiškinkite man kasnors. Kokių būdų tas žmogus turi teisę, dar išviso turėti savo žodį ? Akivaizdus faktai, jog šis žmogus yra daug kartų teistas ir nevertas jis tikrai nijokios laisvės. O ,, draugas” faktas, kad jis su juo susijęs ( su žmogžudžiu ) pinigai savo daro.. akivaizdu, jog niekada ir nebuvo draugas. Norėčiau, taip pat pasakyti, jog šlykštus tu, Mantai. Draugą palikti ir pabėgti, ir dar meluoti teisme, tik todėl, kad pats bijai atsakomybės. Aplamai ši situacija, yra apsurdiška. Kodėl išviso yra dar sprendžiama, jog žmogžudys, turi teisę į laisvę? Argi, mes esame tokie akli? Manau niekas norėtu patirti tokio skausmo, kurį turi patirti jo artimieji. O dar teisėsauga svarsto, kad galbūt jam užteks 7 metų minimum ? Ar jus juokaujat, net baisu darosi, jog vieną dieną gali sutikti tokį žmogų, ir jis tave padurs už, tai, kad ne taip pažiūrėsi. Manoma, jog teisėsauga, tai supranta, kaip saugumą. Pinigai daro savo

Autoriui

Autoriui portretas
Mielas zurnaliste kaip jusu nuomone sakydamas tiesa teisme draugas isduoda velioni? Ar butu jum ramiau ant sirdies jejgu jis butu menkines savo priekabiavima prie myzancio ir sakes kad tas myzantis pats prikibo prie nekaltu dvieju dinkichotu?

Jei isteisins

Jei isteisins portretas
galės eiti dirbti į Futbolo Federacija
VISI KOMENTARAI 16
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių