Mokykla – kaip akropoliai ar megos. Realu?

Psichologas Tomas Lagūnavičius vadovauja netipiškai švietimo ir ugdymo įstaigai. Dar ne tipiškiau, kai vadovas mokyklą apibūdina kaip įvairių, džiuginančių paslaugų įvairovę, o karantino nulemtą nuotolinį mokymą bendroje sistemoje žada tęsti ir ateityje.

"Trys viename"

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (KSJMC) . Kas tai? "Tai – mokymo įstaiga, kurioje mokosi tiek vaikai, tiek suaugę asmenys. Tai vieta, kurioje nesvarbus tavo amžius, svarbu tik noras tobulėti ir veikti", – taip paprastai mokyklą, kuriai vadovauja, apibūdina jos direktorius T.Lagūnavičius.

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre galima įgyti tokį patį išsilavinimą, kurį vaikai įgyja tradicinėse mokyklose. Skirtumas tik toks, kad formaliajam ugdymui renkamose 5–12 jaunimo ir suaugusiųjų klasėse gali mokytis skirtingo amžiaus bendraklasiai.

Ar dėl koronaviruso pandemijos paskelbto karantino mokyklai sunku buvo pasirengti nuotoliniam ugdymui? T.Lagūnavičius nedvejoja, kad tai šioks toks iššūkis, tačiau vaizdo pamokų bagažą centras jau turėjo, nes mokykloje mokosi nuolat užsienyje gyvenantys arba trumpam išvykę asmenys.

T.Lagūnavičius neslepia, kad per karantiną įvykę atradimai, eksperimentai jį įkvėpė.

"Esame pirmoji Lietuvoje ugdymo įstaiga, siūlanti "Offline + Online + Moodle" mokymosi modelį. Tai yra "trys viename". "Offline" – mokymasis vyksta dalyvaujant pamokoje, kuri vyksta klasėje. "Online" –  mokymasis vyksta dalyvaujant pamokoje nuotoliniu būdu kartu su klasėje besimokančiais mokiniais. "Moodle" – prisijungus prie KSJMC "Moodle" sistemos suteikiama galimybė papildomai peržiūrėti pamokų įrašus, rasti aktualios mokomosios medžiagos, atlikti mokiniams skirtas užduotis", – netradicinį mokiniams sukurtą modelį pristatė direktorius.

Aišku, šiuo metu, kaip ir visoje Lietuvoje, gyvos pamokos klasėse nevyksta. Mokytojai su mokiniais bendrauja virtualiai, tačiau T.Lagūnavičius įsitikinęs, kad šis – "trys viename" – principas yra labai patogus ir skatinantis mokytis.

"Kaip geriausiame prekybos centre. Kodėl tai yra gerai? Kartais būna, kad mokinys trumpam išvykęs ir negali fiziškai ateiti į mokyklą arba susirgo, tačiau internetu gali dalyvauti pamokoje. Gali klausytis dėstomos pamokos, užduoti klausimus ir bendrauti su kitais mokiniais. Šią naujovę įdiegsime nuo rudens", – džiugiai apie perspektyvas pasakojo T.Lagūnavičius.

Vertinimas kasdien

Šiandienos nuotoliniam ugdymo procesui Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras taip pat kelia didelius reikalavimus. Ir ne tik mokytojams. "Vaikai privalo jungtis į visas pamokas. Kodėl tai svarbu? Jei vaikas nėra prisijungęs prie pamokos, gal jis kažką negero veikia. Tokiu atveju neprisijungusio prie pamokos vaiko auklėtoja iš karto skambina jo tėvams. O gal vaikas susirgo ar kažkas kito atsitiko. Yra šimtaprocentinė kontrolė, kad vaikai dalyvautų pamokose nuotoliniu būdu", – reikalavimus mokiniams apibrėžė T.Lagūnavičius.

Pasak direktoriaus, karantinas, kaip ir visus, paskatino įsisavinti naujus bendravimo būdus. Centro pedagogai transliuoja visas pamokas, praktiškai nėra nė vienos pamokos, kuri būtų išbraukta iš tvarkaraščio. Visos pamokos vyksta po 45 minutes. Kiekviena pamoka turi aiškią struktūrą: pirmiausia mokytojas išmoko naują medžiagą, kuri yra reikalinga, po to vyksta aptarimas, atsiskaitymai, pakartojimas. Mokiniai mato skaidres, mokytojos veidą, o atsiskaityti galima ir žodžiu, ir raštu.

"Pas mus sukaupta daug pamokų įrašų nuo 5 iki 12 klasių. Didžiulis fondas gražiai įrašytų pamokų. Kaip spektaklis. Jei vaikas kažko nesuprato tiesioginėje pamokoje, jis gali dar kartą pasižiūrėti įraše ir pasitikrinti, ar teisingai suprato. Jei ir to nepakanka, gali rašyti užklausą mokytojui. Pas mus nėra taip, kad mokytojas numetė užduotį, o vaikai patys turi skaityti, ieškoti, rasti, kaip tą užduotį atlikti. Yra tiesioginis ryšys", – nuotolinio mokymo tvarką dėstė T.Lagūnavičius.

Dar vienas svarbus dalykas Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre – įdiegta nauja vertinimo sistema. Vertinama kiekviena pamoka. Jei vaikas aktyviai dalyvavo – jis gauna keturis balus, atsakęs į tris atsiskaitymo klausimus už kiekvieną gauna papildomą balą.

"Kiekvieną dieną už savo pastangas vaikas sulaukia įvertinimo. Tėvai iš karto mato, ar vaikas buvo prisijungęs, ar mokėsi, kaip sekėsi. Tėvai juk ne visada gali sukontroliuoti šiuos dalykus", – svarbą informuoti tėvus pabrėžė direktorius.

Rezultatai pagerėjo

Jau kelias savaites vykstantis nuotolinis mokymas davė pastebimų rezultatų. T.Lagūnavičius neslepia, kad tie rezultatai labai džiuginantys. "Pastebime, kad karantino laikotarpiu pagerėjo lankomumas ir pažymiai. Čia yra pats nuostabiausias dalykas. Jei mokykla nori, tikrai gali rasti būdų pagerinti tuos rezultatus, kurie buvo anksčiau. Mes sąmoningai plėsime nuotolinį mokymą, nepaisant aplinkybių, kurios gal jau nebus tokios kaip pandemijos nulemto karantino", – atradimu ir užsidegimu mokymą vaikams pritaikyti jiems priimtinu ir įdomiu būdu dalijosi Centro direktorius.

T.Lagūnavičius įsitikinęs, kad nuotoliniu būdu pamokoje dalyvaudamas mokinys neatsilieka, jis gilina savo žinias. "Čia dideli pranašumai. Karantinas mokymo tobulinimo procese yra galimybė eksperimentuoti ir ieškoti naujų įdomių sprendimų. Pabandėme ir matome, kad geri rezultatai", – tęsė T.Lagūnavičius.

Psichologas pabrėžė ir tai, kad dabar geresnė motyvacija. Nėra ką veikti, o mokymasis, kai nėra darbų, kitų užsiėmimų ir veiklų, labai tinka. Kiek gali sėdėti internete ir žiūrėti filmukus per kitas internetines platformas? Išeina, kad per nuotolines pamokas kažką išmoksti. "Juolab kad motyvavimo sistema veikia. Jie kasdien gauna pažymius, o tai jau nedidelė pergalė, kitą dieną gauna geresnį pažymį ir ta motyvacija auga", – mokinių ir mokytojų pasiekimus klojo T.Lagūnavičius.

Vis dėlto, ar pagerėję rezultatai, nuotoliniu būdu stebima motyvacija nėra galimybės pasukčiauti padarinys? Gal suvokimas, kad nuotoliniu būdu gali mokytis, veda prie suvokimo, kad nuotoliniu būdu gali pasikonsultuoti su klasės bičiuliu arba imti ir nusirašyti nuo klasioko jau padarytą darbą, aišku, jei klasiokas sutinka.

"Sukčiauti galimybės nėra, nes atsiskaitymas vyksta čia ir dabar. Mokytojas mato. Be to, klausimai turi būti individualizuoti kiekvienam vaikui, o ne bendra užduotis visiems. Mes juk patys buvome vaikai, paaugliai ir ieškojome būdų, kaip išvengti įvairių sunkių situacijų. Mokytoja juk protinga. Paklaus iš vienos pusės, iš kitos ir žinos, ar mokinukas tikrai žino, ar tik mėgina išsivynioti. Man labai svarbu, kad mokytoja čia ir dabar palaiko ryšį su vaiku", – galimybę sukčiauti nukirto T.Lagūnavičius ir dar kartą pabrėžė kontrolės svarbą ir tai, kad mokytojai negali numesti vaikams užduočių.

Dėmesys kitokiems

Vis dėlto reikia pripažinti, kad dar ne taip seniai Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras labiau buvo žinomas kaip sunkių vaikų, jaunuolių vieta – kai jau mėtytas ir vėtytas per kelias mokyklas nebeturi kur eiti, kelio galas būdavo šis centras. Tačiau reikia pripažinti ir tai, kad pokalbiuose su Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais apie kitokius, rūpesčių aplinkiniams keliančius vaikus ne kartą nuskambėjo pastebėjimai, kad štai T.Lagūnavičiaus mokykloje tam vaikui tikrai būtų gerai.

Po tokio pastebėjimo T.Lagūnavičius neužsikabino už komplimento ir nepuolė aiškinti mokyklos vaikų specifiškumo. Psichologas išskyrė tris švietimo sistemos banginius, du iš kurių daugelis pamiršta.

Sukčiauti galimybės nėra, nes atsiskaitymas vyksta čia ir dabar. Mokytojas mato.

"Kiekvienoje mokykloje yra vaikų, keliančių rūpesčių mokytojams, klasei. Švietimo sistemoje yra trys žodžiai, du iš jų dažnai pamirštami, o prisimenamas tik "integruoti". Yra dar du – diferencijuok ir individualizuok. Reikia žiūrėti vaiko interesus", – atskleisti dar vieną vadovaujamos mokyklos specifiškumą pasirengė T.Lagūnavičius.

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre atskirtas auklėtojų darbas nuo dalykų mokytojų darbo. Mokytojai tik moko ir pertraukų metu bendrauja su auklėtojais, o auklėtojos tik auklėtojos darbą dirba, jos ir nuramina, aiškina, rengiasi konsultacijoms.

"Mes turime labai aiškią sistemą. Kai klasėje yra toks vaikas, į pamoką eina mažiausiai du žmonės, t.y. dalyko mokytojas ir psichologas, auklėtoja arba specialusis pedagogas. Ir taip kiekvienoje pamokoje. Antra – pas mus kita pamokos struktūra. Vaikai, kurie yra potencialūs lyderiai, hiperaktyvūs, būdinga koncentracijos stoka ar agresyvumas, jiems reikia išmokti tvarkytis su šitais dalykais", – individualų dėmesį vaiko ypatybėms išskyrė direktorius.

Tokiems vaikams pamokos vyksta kiek kitaip: ketvirtis valandos mokymuisi, pertraukėlė, atsipalaidavimas, koncentracija, po to – vėl mokomasi, po to – ir vėl atsipalaidavimas. Pasak psichologo, tokie vaikai negali visą pamoką vien mokytis, jie negali taip sukoncentruoti dėmesio.

"Mes juos vadiname ypatingų gebėjimų vaikais. Kas yra ypatingų gebėjimų ? Jam reikia surasti jo mokymosi būdą. Jei problema dėl skaitymo, tai gal reikia rasti mokymo būdą per vaizdus ir daryti tokias pamokas", – kalbėjo T.Lagūnavičius. – Potencialiam lyderiui reikia padėti, neignoruoti ir nesakyti – integruokis. Kaip jis gali integruotis? Išleiskime mokslininką į bokso ringą su boksininku. Jį iš karto nokautuos. Ir mokslininkui reikėtų pasiruošti."

Paslaugos vartotojas

Pokalbis su T.Lagūnavičiumi vyko telefonu, tačiau susidarė įspūdis, kad per karantiną įvykę atradimai, eksperimentai taip įkvėpė vadovą, kad jis nenustygo vietoje. "Mums ši situacija sukūrė galimybes tobulėti, eiti į priekį. Po karantino būsime dar stipresni ir turėsime dar daugiau paslaugų. Kaip koks "Akropolis" ar "Mega" – ko tik nori", – optimizmo virusą skleidė T.Lagūnavičius.

Direktorius patikino, kad Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras iš principo nenutraukė absoliučiai jokios veiklos. T.Lagūnavičius skaičiuoja, kad mokyklos bendruomenė vienija apie 400 asmenų. Daliai jų kasdien buvo teikiamas nemokamas maitinimas. Mokykla pasirūpino, kad nemokami pietūs vaikus pasiektų ir karantino metu.

Mokykloje buvo įprasta, kad kava ar arbata čia būtų prieinama visiems nemokamai, kaip būna konferencijose. Padedama Maisto banko, mokyklos administracija pasirūpino, kad papildomi maisto daviniai ir karantino metu pasiektų mokinius.

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras išsiskiria ir tuo, kad čia nuolat veikia šiuolaikinio meno centras. T.Lagūnavičius juokiasi, kad Sandėlių gatvė, kurioje yra mokykla, tapo šiuolaikinio meno gatve. Lieka įveikti Drobės gatvę ir mokyklos bendruomenės kūryba jau pasiekia A.Juozapavičiaus prospektą.

Mokykla siūlo ir atvirą Jaunimo erdvę, kurioje laukiami visi 14–29 metų jaunuoliai, o jiems siūloma laisva erdvė, kurioje galima ilsėtis, klausytis muzikos, žiūrėti filmus, žaisti kompiuterinius žaidimus ir kitaip pramogauti. Veikia vienuolika įvairių veiklų akademijų. Tarkime, tapę mokyklos bendruomenės nariu gali nemokamai mokytis anglų kalbos.

"Reikia keisti požiūrį. Pinigus gauna mokytojai, mokyklos vadovybė. Mes ir turime dirbti. Tėvai yra klientai, o vaikai mūsų teikiamų paslaugų vartotojai. Jei mūsų klientas ir vartotojas nepatenkintas reiškia, kad mes kažką darome ne taip. Per kažkiek laiko mes išsiaiškiname vaiko poreikius ir randame priėjimą prie kiekvieno vaiko", – paslaugos kokybę išskyrė direktorius.

T.Lagūnavičius įsitikinęs, kad dirbant su vaikaia reikia taikyti individualizavimą ir diferencijavimą. Kai vaikas nepasiruošęs integruotis, jis kenčia. Vaikas blogai jaučiasi, kai visa klasė dalyvauja pamokoje, atsakinėja, o jis nespėja. Jam reikia sudaryti sąlygas gerai pasirodyti ir tada integruoti. Vaikams reikia surasti ir duoti tai, kas juos žavi, o tada gali ir lengvai paspausti.NAUJAUSI KOMENTARAI

...

... portretas
Kažkam LABAI noris pažymius PARDAVINĖT. :/

as

as portretas
Baisiausia, kad svietimo skyrius ir savivaldybė ji palaiko.. Idomu usžz kokius nuopelnus,

Vytsss

Vytsss portretas
Koks jis direktorius jei daugiau vykdo visokius mokymus ir plauna smegenis kitiems verslo psichologijos tematika. Jo mokyklą tik butaforijos pavyzdys, o Kauno švietimo skyriaus specialistams, miesto savivaldybės administracijos vadams bei Švietimo ministerijos bosams visai DZIN...
VISI KOMENTARAI 25
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių