Kauno rajono jaunimui – daugiau lėšų

Pakaunės jaunimas pernai kartu filmavo savo seniūnijų apylinkes ir kūrė filmus, žaidė krepšinį, rengė gyvos muzikos festivalius, ieškojo turistus galinčių privilioti įdomybių, dalyvavo orientacinėse varžybose ir taip geriau pažino savo kraštą. Visus šiuos projektus finansavo arba rėmė savivaldybė.

Auga projektų finansavimas

Pastaruosius keletą metų Kauno rajono savivaldybės lėšos, skiriamos jaunimo projektams remti, augo. Pernai konkurso būdu savivaldybė finansavo keturiolika ir kofinansavo du Kauno rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų jaunimo veiklos projektus, kuriems įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto skirta 17,5 tūkst. eurų. Palyginti su 2014 m., kai jaunimo projektams finansuoti ir kofinansuoti savivaldybė skyrė 3,5 tūkst. eurų, ši suma yra smarkiai išaugusi.

"Kai savivaldybės taryba patvirtins šių metų savivaldybės biudžetą, paaiškės, kiek lėšų bus skirta jaunimo projektams finansuoti. Tada skelbsime jaunimo veiklos projektų finansavimo konkursą, lauksime paraiškų", – sakė Kauno rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Vytenis Vitkauskas. Jauniausias Kauno rajono savivaldybės tarybos narys, kuriam dabar – 28 metai, įsitikinęs, kad jaunimas pakaunėje yra pastebima visuomenės grupė ir į jos nuomonę įsiklausoma: "Kauno rajono savivaldybė – viena jauniausių šalyje pagal gyventojų amžių. Be to, konkursui teikiama projektų gausa rodo, kad jaunimas nori dalyvauti bendruomeninėje veikloje, nori veikti pakaunėje."

Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas kvietė pakaunės jaunimą burtis į organizacijas ir teikti paraiškas artėjančiame konkurse, nes pavienių asmenų paraiškos nepriimamos. Kaip ir pernai, paraiškas šiam konkursui galės teikti savivaldybėje registruotos ir veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, bendruomeninės organizacijos; neformalios jaunimo grupės per registruotas jaunimo nevyriausybines organizacijas ar su jaunimu dirbančias įstaigas, jei yra su šiomis įstaigomis sudariusios jungtinės veiklos sutartį, bei Kauno rajone esančios atviros jaunimo erdvės, kurios atitinka Atvirų jaunimo erdvių koncepcijos nuostatus.

Įtraukė daugelį seniūnijų

Pernai savivaldybės finansuoti jaunimo projektai vyko daugelyje Kauno rajono seniūnijų. Į projektų veiklas buvo įtraukta per 1 900 asmenų, kurių amžius atitinka įstatymuose apibrėžtą jauno žmogaus amžių – 14–29 metus. "Projektuose siekta sudominti jaunimą įvairiomis veiklomis: kino seansais po atviru dangumi, teatralizuotais žygiais, savo krašto istorijos pažinimu, krepšinio, tinklinio ar boulingo turnyrais, orientaciniais žaidimais, mobiliu darbu su jaunimu, supažindinta su Lietuvoje veikiančia specialiųjų tarnybų veikla, organizuotas jaunimo muzikos festivalis, siekta ugdyti jaunimo verslumo įgūdžius", – vardijo V.Vitkauskas.

Siekiant skatinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalias jaunimo grupes dalyvauti jaunimo veiklos projektų finansavimo konkurse, savivaldybės jaunimo reikalų taryba pernai organizavo renginį "Būk matomas – būk pokyčiu!", kuriame jaunimas supažindintas su galimybėmis gauti paramą jų projektams. Pasak tarybos nario, renginys pasiteisino: išaugo teikiančių konkursui paraiškas skaičius.

Kūrė istorijų žemėlapį

Įgyvendinant pernai savivaldybės finansuotus ir kofinansuotus projektus vyko sportinė, pažintinė, edukacinė ir poilsio veikla. Pagal Padubysio kaimo bendruomenės projektą organizuotoje penkias dienas trukusioje vasaros stovykloje 70 paauglių mokėsi pilietiškumo, stiprino ryšius su vietos bendruomene. Taip didintas kaimo gyvybingumas, jaunimo noras užsiimti nauja veikla ir tęsti ją kaime.

Domeikavos bendruomenės centras, įgyvendindamas projektą "Jaunimo muzikos šėlsmas", organizavo jaunimo gyvo garso grupių festivalį. Festivalyje-konkurse dalyvavo įvairių muzikos žanrų (roko, populiariosios, džiazo, dainuojamosios poezijos ir kt.) vokalinės-instrumentinės jaunimo muzikos grupės, skleidusios gyvo garso muziką.

Konkursui teikiama projektų gausa rodo, kad jaunimas nori dalyvauti bendruomeninėje veikloje, nori veikti pakaunėje.

Kauno rajono jaunųjų lyderių asociacija (KRJLA) surengė seminarą "Kauno rajono jaunimo užimtumo didinimas skatinant verslumą", po jo – boulingo turnyrą. Į renginį susirinko per 100 jaunuolių iš įvairių pakaunės vietų. Asociacija Padauguvos kaimo bendruomenės centras, skatindama kaimo jaunimo veiklumą, organizavo krepšinio treniruotes vietos jaunimui, o vėliau ir varžybas. Raudondvario jaunimo centras "Veikiama" surengė riedlenčių ir paspirtukų varžybas, orientacines dviračių varžybas, estafetes šeimoms, mokė jaunimą tradicinių lietuviškų judriųjų žaidimų. Kačerginės miestelio bendruomenė "Vizija" kūrė "Kačerginės istorijų žemėlapį". Projektu siekta jaunimą supažindini su miestelio istorija ir atskleisti Kačerginės miestelio paslaptis. Jaunimas ieškojo istorijų, susipažino su istorine, literatūrine, archyvine medžiaga apie Kačerginę. Surinkta medžiaga bus panaudota plėtojant turizmą šiame kurortiniame miestelyje.

Pagal projektą "SOS 112 = 10 gerų darbų" Tarptautinė policijos asociacija organizavo susitikimus su specialiosiomis tarnybomis. Jaunimas susipažino su šių tarnybų veikla, galimomis grėsmėmis ir veiksmais, kurių reikia imtis tol, kol laukiama atvykstant specialiųjų tarnybų. Judėjimas "Stabdyk nusikalstamumą" įgyvendino projektą, kurio metu įsteigtas mobilus jaunimo centras atvažiuodavo į seniūnijas, rengė žaidimus, šokių turnyrus, pokalbius, diskusijas, skirtas jaunimui.

Pernai savivaldybė kofinansavo ir Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungos "Apvalusis stalas" projektą. Jo metu septyniuose renginiuose – stovyklose, ekskursijose, kelionėse po Kauno rajoną, mokymuose – per savojo krašto pažinimą ir fizinį aktyvumą skatintas pilietiškumas ir patriotiškumas.

Ėjo partizanų takais

Vienas masiškiausių pernai pagal jaunimo veiklos projektų finansavimo konkursą finansuotų renginių – Ežerėlio jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo centro projektas "Ežerėlio jaunimas – laisvės kovų atminimui". Į šį projektą įsitraukė apie 170 vietos gyventojų. "Meninėmis priemonėmis siekėme pristatyti Suvalkijos partizanų, laisvės kovotojų žygdarbius jaunimui. Rudenį surengėme tris teatralizuotus, daug jaunimo pritraukusius rekonstrukcinius žygius, – prisiminė projekto koordinatorė Ežerėlio jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo centro vadovė Jolanta Malinauskaitė. – Vyko mokymai, susitikimai su Kazlų Rūdos apylinkėse esančio Antanavo kaimo jaunimo klubu "Draugai" ir su Šakių rajono savivaldybės Lekėčių jaunimu. Rengėme žygius į Papiškio partizanų stovyklavietę ir atstatytą bunkerį bei Lekėčių seniūnijos Rūtšilio pažintinį taką, kuriame išlikę keli partizanų bunkeriai."

Pasak J.Malinauskaitės, tai buvo tarsi pasiruošimas kitais metais planuojamam regioniniam projektui jaunimui, kuris apimtų Ežerėlio, Kazlų Rūdos ir Lekėčių partizaninio judėjimo vietas. "Tuomet eitume Sūduvos partizanų takais", – planavo pašnekovė.

Pagal Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centro "Židinys" įgyvendintą projektą "Lietuvos 100-mečio pilietis: ieškau, kuriu, atrandu" Karmėlavos jaunimas kūrė filmą gyvosios istorijos temomis.

"Seniūnijoje yra grupė jaunuolių, daugelis jų lankė arba tebelanko kraštotyros būrelį. Jie nuoširdžiai domisi Karmėlavos istorija. Įgyvendindami pernykštį projektą, jie parengė interviu su Karmėlavos senbuviais: girininku Jonu Mačiuliu, kunigu Virginijumi Veprausku, Ramučių senbuviu dimisijos pulkininku leitenantu Alfonsu Milašausku, karo istoriku Arvydu Pociūnu ir kitais", – pasakojo "Židinio" pirmininkė Rima Šuliokienė.

Šie interviu sudėti į Lietuvos šimtmečiui skirtą filmą "Karmėlavos metraštis". Vietos bendruomenei filmas jau pristatytas, vasario mėnesį jo peržiūrą Kaune surengs "Kaunas 2022" atstovai.

"Tikimės šiemet gauti paramą projekto tąsai: jaunimas užsidegęs, nori toliau tyrinėti savo istoriją, užfiksuoti senbuvių istorijas, gilinti savo žinias, galbūt ir atrasti naujų Karmėlavos istorijos štrichų", – pasak R.Šuliokienės, ypač daug tikimasi iš bendradarbiavimo su A.Pociūnu. Kartu su juo jaunimas viliasi ištyrinėti netoli Karmėlavos esančius Narėpų bunkerius. Pasak istoriko, aštuoniolika čia išlikusių XIX a. pabaigoje statytų bunkerių yra bene geriausiai išsilaikę šio laikmečio carinės Rusijos kariuomenei statyti bunkeriai 700 km ruože. Šie statiniai yra Kauno tvirtovės įtvirtinimų dalis. A.Pociūno žodžiais, bunkeriams gerai išsilaikyti padėjo aplink sužėlęs miškas.

Kinas po atviru dangumi

Asociacija Ringaudų bendruomenės centras organizavo orientacinį žygį ir žaidimus jaunimui, siekdami aktyvinti kaimyninių Akademijos ir Ringaudų seniūnijų jaunimą per savo gyvenamosios vietovės pažinimą. Pasak projekto rengėjų, šios veiklos paskatino bendruomeniškumą, aktyvų jaunimo įsitraukimą į vietos renginius ir iniciatyvas. Projekte dalyvavo apie 130 jaunuolių iš dviejų seniūnijų. "Pusė orientaciniame žygyje dalyvavusių jaunuolių ir toliau palaiko ryšius su pagrindiniais žygio organizatoriais – Ringaudų bendruomenės centru. Kadangi po šio renginio atsiranda vis daugiau Ringaudų ir Akademijos bendruomenių veikla besidominčių jaunuolių, darome prielaidą, kad projektas paskatino jaunų žmonių susidomėjimą bendruomenių veiklomis", – sakė Ringaudų bendruomenės centro pirmininkė Rūta Slivinskienė.

Rugpjūčio mėnesį Užliedžių jaunimas rinkosi į tris nemokamus kino seansus po atviru dangumi. "Jaunos šeimos su vaikais, paaugliai, jaunimas vakarėjant rinkdavosi į pievelę prie mokyklos ir taisydavosi ant savo atsineštų pledų. Kas su savo atsineštais sumuštiniais, kas su vietoje nusipirkta kava ar užkandžiais. Ką žiūrėti, taip pat rinkosi pats jaunimas: vykdavo išankstinis balsavimas feisbuke. Žiūrėjome lietuviškus filmus", – kartu su Giraitės bendruomene įgyvendintą projektą "Kinas mėnesienoje" prisiminė Užliedžių bendruomenės centro pirmininkė Laima Pilipavičienė. Pasak jos, per šį projektą jaunimas ne tik pramogavo, bet ir susitelkė, įsitraukė į bendrus darbus, mokėsi atsakomybės: prieš seansą šios amžiaus grupės užliediškiai viską paruošdavo filmo peržiūrai, po seanso sutvarkydavo teritoriją.

"Projektas pasiteisino – negirdėjau apie jį jokių neigiamų atsiliepimų, vien teigiamus. "Kinui mėnesienoje" pasibaigus, žmonės klausinėjo, kada Užliedžiuose vėl bus galima taip žiūrėti kiną", – pasakojo J.Pilipavičienė. Pašnekovės teigimu, jei tik bus galima, panašią paraišką ji pateiksianti ir šiemečiam konkursui.

Informacija apie būsimą šiemetį jaunimo veiklos projektų finansavimo konkursą teikiama e.paštu jaunimas@krs.lt arba tel. 8 679 60 308.NAUJAUSI KOMENTARAI

Besidžiaugiantis

Besidžiaugiantis portretas
Kauno rajone daug šaunaus jaunimo, todėl labai smagu, kad jaunimas aktyviai įsitraukia į veiklas ir veikia pakaunėje. Taip ir toliau!

Užnemunietis

Užnemunietis portretas
Visados buvo, yra ir bus visokių. Gerai, kad tokių tik mažuma. Neišsilavinusių, bemokslių, neturinčių tikslo, be vilties ir tikėjimo. Be atsakomybės bei įsipareigojimų... Ir gerai, kad yra tokie, apie kuriuos rašoma šiame straipsnyje. Duok, Dieve, jums, jaunime, sveikatos ir neprarasti tikėjimo, kad tik darant ir kartu veikiant galima ne tik ką nors padaryti, bet ir suburti, sutelkti, pastatyti, sukurti!

zelemunčikas

zelemunčikas portretas
Patiko ir man.Buvo smagu su mergom pašokom,snukius pasidaužėm,tik samogono pritrūkom.
VISI KOMENTARAI 9
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių