Kaimynus siutina statybos: visiškai neturėsime privatumo

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys

Kęstučio gatvėje vyksta statybos – gyventojus iš proto varo naktimis dirbantys darbininkai. Baiminamasi, kad, užbaigus darbus, keli butai nebeturės privatumo, mat naujas statinys užstos langus.

Naktiniai darbai

Kęstučio g. 51-ojo namo gyventojai kenčia nuo kaimynų statybų. Gyventojai turi daug neatsakytų klausimų, ar paveldo saugomuose namuose iš tiesų vyksta teisėti darbai. Šokiravo ir tai, kad darbininkai nesibodi darbuotis ir naktį.

Kauniečiai pranešė, kad Kęstučio g. 49-ajame name darbininkai spalio 18-ąją nuo maždaug 16.30 val. iki beveik 1 val. nakties vykdė intensyvius statybos darbus pastato viduje. Ties rekonstruojamu namu buvo pastatytas ir „Volkswagen Crafter“ automobilis, greičiausiai priklausęs darbininkams.

„Kauno dienos“ skaitytojų nuotr.

Gretimo namo gyventojai nurodė, kad darbų metu pastato prieigose ir jo viduje būriavosi darbininkai be specialiųjų aprangų, šalmų, palei duris mėtėsi įvairios statybinės medžiagos, šiukšlės ir įrankiai.

„Namą ten stato įtakingas asmuo, kiek žinome, jis ambasadorius, todėl su mumis visai nesiskaito. Dirba ir naktimis, o mes turime kentėti. Kaip kokie vagys naktimis veikia“, – pasipiktinimo naktiniais darbais neslėpė Kęstučio g. 51-ojo namo gyventoja.

„Darbai vyksta nelegaliai, nes nurodoma, kad dirba vienas asmuo, nors mes matome, kad darbininkų visada būna daugiau. Niekas nieko nederino su mumis ir stato, ką nori“, – antrino ir kita kaimynė.

Naktiniais darbais, kurie trukdo kokybiškai ilsėtis, pasipiktinę gyventojai skundais užvertė įvairias institucijas. Laiškai buvo išsiųsti tiek Valstybinei darbo inspekcijai (VDI), tiek Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) ir kitoms institucijoms, kurios tik šovė gyventojams į galvą. Tačiau konkrečių veiksmų, pasak gyventojų, niekas nesiima, nes pastatas esą priklauso įtakingiems asmenims.

„Kauno diena“ taip pat pasiteiravo VDI, ar naktiniai statybos darbai yra galimi.

„Skundas dėl nurodytų aplinkybių buvo gautas, registruotas, atliekamas patikrinimas. Aptariamame objekte VDI inspektoriai lankėsi keletą kartų, tačiau apsilankymų metu darbai nebuvo vykdomi. Tyrimą atliekantys VDI inspektoriai susisiekė su pranešėjais ir paprašė patikslinti informaciją. Ją gavus, patikrinimas bus tęsiamas“, – nurodė VDI.

Gyventojų pateiktoje nuotraukoje matyti, kad iki statybų Kęstučio g. 51-ojo namo langai nebuvo užstoti. („Kauno dienos“ skaitytojų nuotr.)

Darbų niekas nederino?

Kęstučio g. 49-asis ir 51-asis namai yra tarsi sublokuoti. Vietos gyventojai pasakojo, kad dabartinės statybos su kaimynais nebuvo derintos, todėl šiems dabar kyla daug klausimų, į kuriuos niekas nenori atsakyti, o gyventojai tik gauna raštus, jog viskas, esą, vyksta pagal projektą.

„Po tų naktinių darbų pastebėjome, kad darbininkai prie mūsų namo pradėjo tvirtinti savo namo stogą. Darbai vyksta taip, kaip šauna į galvą, tikrai niekas nesikalba ir daro, kaip nori. Taip pažeidžiamos mūsų namo stogo formos, o pastatas juk saugomas paveldo“, – dėstė kaimynai.

Į redakciją paskambinusi moteris tikino, kad raštais užvertė įvairias institucijas, bet darbai toliau vyksta. „Visi mūsų skundai yra užglaistomi. Esame tapę įkaitais“, – pridūrė pašnekovė.

Darbininkai dirbo ir tamsiuoju paros metu. („Kauno dienos“ skaitytojų nuotr.)

Vaiko baimės

Negano to, 51-ojo namo gyventojai įsitikinę, kad po kaimyninio namo rekonstrukcijos jie nebeturės privatumo, nes bus dalinai užstatyti langai. Jau dabar vaikai pro miegamojo langą mato šalia vaikščiojančius žmones ir bijo būti kambaryje.

„Užstatyti mūsų buto svetainės ir miegamojo langai, bute gyvena nepilnametis ketverių metų vaikas. Jis jau bijoti būti namie ir sako, kad naktį dėdės pas mus įlįs. Nes palei langus dabar nuolat vaikščioja gretimo namo statytojai. Tokia aplinka traumuoja normalų gyvenimą ir pažeidžia bet kokį privatumą“, – pasipiktinimo neslėpė Kęstučio g. 51-ojo namo gyventoja, su redakcija pasidalijusi ir nuotraukomis, kokį vaizdą dabar mato pro langus.

Kauniečiai įsitikinę, kad kaimyninio namo rekonstrukcija gerokai pablogins jų gyvenimo kokybę. Be to, kaip teigė gyventojai, tokie statybų darbai galimai pažeidžia priešgaisrinės saugos bei sanitarinių normų reikalavimus.

„Kęstučio g. 49-ojo namo rekonstrukcijos projektas pažeidžia ne tik viešąjį, bet ir privatų interesą. Brutaliai užstatyti vertingųjų savybių turinčio pastato Kęstučio g. 51 antro aukšto langai, Kultūros paveldo traktuoti kaip objektai, turintys vertingųjų elementų. Gyventojams užstojama dienos šviesa dėl neišlaikyto saugaus atstumo nuo pastato langų, pažeistas elementarus asmens privatumas, kai kaimyninio objekto alsavimas iš nugaros pažeidžia fizinio asmens ne tik privatumo, priešgaisrinės saugos, bet ir žmogiškąsias savisaugos normas“, – tokiais žodžiais gyventojai kreipėsi ir į architektų bendruomenę, tačiau taip pat nesulaukė jokio atsakymo.

Paveldosaugininkų pozicija

Kultūros paveldo departamento (KPD) Kauno skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Liakas „Kauno dienai“ aiškino, kad dar 2017 m. sausio 5 d. KPD suderino Administracinės paskirties pastato rekonstravimo techninį projektą ir pritarė statybos leidimo šio pastato rekonstravimo darbams išdavimui informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

„Buvo suderintas ir pagal istorinės raidos, istorinius urbanistinius bei žvalgomuosius polichrominius tyrimus parengtas administracinės paskirties pastato Kęstučio g. 49, Kaune, tvarkybos darbų projektas. Šiame projekte buvo numatyti ne tik saugomo pastato fasado, bet ir kitų išlikusių vertingų pastato elementų restauravimo darbai. Šiems darbams atlikti KPD Kauno skyrius išdavė leidimą“, – komentavo A.Liakas.

KPD specialistas patvirtino, kad tiek Kęstučio 49-asis, tiek 51-asis namai yra kultūros paveldo vietovėje – Kauno miesto istorinėje dalyje, Naujamiestyje.

„Kęstučio g. 49-ojo namo fasadas yra saugomoje gatvės išklotinėje. Kęstučio g. 51-asis namas taip pat yra priskirtas saugomiems – vertingųjų savybių požymių turintiems pastatams“, – kuo svarbūs minėti pastatai, pridūrė A.Liakas.

Jis nurodė, kad gavus pranešimą apie galimai ne pagal projektą vykdomus tvarkybos darbus, KPD spalio 13 d. atliko neplaninį tvarkybos (restauravimo) darbų patikrinimą Kęstučio g. 49-ajame name. Patikrinimo metu nustatyta, kad pastato fasado tvarkybos darbai vykdomi pagal tvarkybos darbų projektą, bet pažeidžiant tokiems darbams keliamus reikalavimus t.y. tvarkybos darbų metu nebuvo vykdoma tvarkybos darbų vykdymo priežiūra.

„Vykdant tvarkybos darbus, projekto vykdymo priežiūrą turi atlikti kultūros ministro nustatyta tvarka išduotą atestatą turintis specialistas. Atsižvelgiant į tai, kad nustatytas pažeidimas yra formalaus pobūdžio ir dėl jo nebuvo sužalotos kultūros paveldo vietovės vertingosios savybės, tvarkybos darbus vykdantys asmenys buvo įpareigoti per mėnesį šį pažeidimą pašalinti“, – dienraščiui nurodė A.Liakas.

Statybų inspektorių vizitai

„Kauno diena“ apie Kęstučio g. 49-ojo namo statybas paprašė pakomentuoti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI). Šios institucijos atstovai nurodė, kad buvo iš gyventojų sulaukusi kelių skundų.

Pirmasis VTPSI pasiekė dar kovo 31 d. Tąkart skunde buvo nurodoma, kad Kęstučio g. 49 galimai vyksta neteisėtos statybos. Netrukus buvo atliktas patikrinimas. Tąkart statomo statinio atitikties projektui nukrypimų nenustatyta.

„Patikrinus Nekilnojamojo turto duomenų bazėje esančią informaciją, nustatyta, kad statytojai nevaldo ir nenaudoja žemės sklypo nuosavybės ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, t.y. vadovaujantis Statybos įstatymu, neįgyvendina statytojo teisės. Pagal šio įstatymo 3 str. 5 dalį, statyba neįgyvendinus statytojo teisės yra draudžiama. Statybos inspekcija, vadovaudamasi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu, sustabdė statinio statybą bei surašė privalomąjį nurodymą nevykdyti jokių statybos darbų“, – tuomet konstatavo inspekcija.

Tokia aplinka traumuoja normalų gyvenimą ir pažeidžia bet kokį privatumą.

Liepos pradžioje statytojas informavo VTPSI, kad statybos sustabdymo priežastis pašalinta, nes buvo sudarytas susitarimas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo, kuriame nurodyta, kad žemės sklypo nuomininkė yra statytoja. Statytojai pateikė prašymą leisti tęsti darbus.

„Patikrinusi Nekilnojamojo turto registre įrašą apie nuomojamą žemės sklypą, liepos 8-ąją Statybos inspekcija davė leidimą tęsti sustabdytą statybą“, – nurodė VTSPI.

Pasiteiravus, kaip statybų inspektoriai vertina dabartinį gyventojų skundą dėl galimai vykdomų darbų ne pagal projektą, VTPSI pakartojo, kad minėtas pastatas rekonstruojamas turint galiojantį leidimą, esminių nukrypimų nuo statinio projekto sprendinių neužfiksuota.

„Informuojame, kad projekte jūsų minimas sprendimas numatytas. Projektas buvo derintas su KPD Kauno teritoriniu skyriumi, taip pat projekto sudėtyje esančiose valstybinės žemės nuomos sutartyse numatyta, kad žemės sklype gali būti statomi ir rekonstruojami tai pačiai veiklai vystyti reikalingi statiniai ir įrenginiai, kurių eksploatavimui išnuomotas žemės sklypas. Patikrinus duomenis LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, nustatyta, kad apie parengtus projekto sprendinius visuomenė turėjo galimybę teikti pasiūlymus nuo 2016 m. vasario 8 iki 2016 m. vasario 22 d. bei minėtais metais vasario 23 d. dalyvauti viešame susirinkime ir pateikti savo pastabas bei pasiūlymus“, – apie tai, kad kaimynai, esą, buvo informuoti apie statybas ir projektą, komentavo VTPSI.

Kadangi „Kauno diena“ domisi Kęstučio g. 49-ojo namo rekonstrukcija, VTPSI nurodė, kad, reaguojant į pranešimą, bus atliktas dar vienas patikrinimas dėl galimai savavališkų statybų.

Ragina kalbėtis

Kęstučio g. 49-ojo pastato rekonstrukciją prižiūrintis asmuo dienraščiui patvirtino, kad objekte buvo rengti įvairūs patikrinimai, tačiau pažeidimų, esą, nerasta. Nurodytu kontaktiniu telefonu atsiliepęs vyras teigė, kad iš gretimo namo gyventojų jis nesulaukė priekaištų dėl vykdomų darbų, todėl žmonės, esą, pirmiau turėtų kreiptis į statytojus, o ne į žiniasklaidą.

Gyventojų pateiktoje nuotraukoje matyti, kad iki statybų Kęstučio g. 51-ojo namo langai nebuvo užstoti. („Kauno dienos“ skaitytojų nuotr.)

„Mus kelis kartus tikrino VTPSI, paveldas, VDI, nieko nerado, kas netiktų, nes pas mus visi dokumentai tvarkingi. Žmonių langai nebus užstoti, tik šiek tiek keisis fasadas. O kad darbininkai išeina į balkoną kažką padaryti, tai net nežinau. Negaliu komentuoti, kas yra privatu, o kas ne, nesu stiprus šiuo klausimu. Su manimi gyventojai nekalbėjo. Labai norėčiau, kad ateitų žmonės ir patys pakalbėtų, deja. Manau, kad logiškiausia, kai kalbasi dvi suinteresuotos pusės. Čia Kauno centras, kur vienam medelio gaila, kitam – kitokios problemos, bet reikia kalbėtis“, – „Kauno dienai“ sakė projekto atstovas, kurio telefono numerį mums perdavė statybomis besiskundžiantys gyventojai.

Pasiteiravome ir dėl naktinių darbų. Projekto atstovas tikino, kad tai buvo vienkartinis atvejis, kai dėl technologinio proceso darbų, esą, nebuvo galima atlikti kitu laiku.

„Tąkart buvo liejamos grindys ir to kitaip tiesiog nebuvo galima padaryti“, – teigė telefonu atsiliepęs vyras.

Projekto atstovas teigė, kad darbai prasidėjo pernai, o kada pasibaigs – nežinia, bet norėtų kuo greičiau.NAUJAUSI KOMENTARAI

Petras

Petras portretas
O zmogus kuris turėtų teisę kažką pasididinti, žemės sklypuka per 4 metrus prasiplesti ,jam negalima.Stai kokia tiesa Lietuvoje.

Kaunas

Kaunas portretas
Niekas nekreipia demesio į nieką,vyksta paskutinis Lietuvos turto išgrobstytas.Pažistami per pažįstamus pasisavina ir vykdo darbus nekreipdami į įstatymus , kitų savininku interesus.Kaune vyksta nezmoniskos žemės sklypų vagystės ,pasisavinimas.

Total košmar

Total košmar portretas
Ir viskas legalu??
VISI KOMENTARAI 57
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių