Dėl „Depo“ statybų gresia tarptautinis skandalas

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys

Gudriai sumanyta schema ar klaida? Įtariama, kad be paveldosaugininkų žinios statytojai bandė įsibrauti į IX forto apsaugos zoną, taip paniekindami čia nužudytų tūkstančių žmonių atminimą.

Sujudo bendruomenė

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky raštu kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę, Kultūros paveldo departamentą, Kauno IX forto muziejų.

Bendruomenė sunerimusi prie statomo prekybos centro "Depo" planuojamų žiedinių sankryžų. Kilo įtarimų, kad pastarosios patenka į IX forto apsaugos zoną. Priminsime, kad šiame forte buvo kalinami ir žudomi žmonės. Šalia stovi ir memorialas nacizmo aukoms atminti.

Sklypuose B.Brazdžionio gatvėje ir Vakariniame aplinkkelyje, iš viso 5,6 ha ploto teritorijoje kylant statybų ir buities prekių centrui "Depo" permainos laukia ir pačios gatvės. Joje turėtų atsirasti kelios padidėjusius eismo srautus efektyviau suvaldysiančios žiedinės sankryžos.

Prekybos centras jau kyla, o prasidėjus skandalui, savivaldybės atstovai ėmė tikinti, kad žiedinės sankryžos esą dar tik projektinių pasiūlymų stadijoje.

Jeigu žlugtų sumanymas keisti eismo sąlygas šia siauroka B.Brazdžionio gatve, gali būti, kad dėl to kiltų bėdų įgyvendinant prekybos centro projektą. Nebent miestas sutiktų, kad šioje vietoje susidarytų itin didelės automobilių spūstys, kurių mastą sunku nuspėti. Specialistai prognozuoja, kad Vakarinis aplinkkelis tiesiog taptų nepravažiuojamas.

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje. "Jeigu teisingai suprantame, projektuojamas objektas patenka į kultūros vertybės – Kauno tvirtovės IX forto ir memorialo nacizmo aukų atminimui – vizualinės apsaugos pozonį, o taip pat ir į minėtos vertybės teritoriją", – dėstoma kreipimesi.

Keisčiausia, kad dėl šio projekto derinimo į Kultūros paveldo departamentą net nebuvo kreiptasi.

"Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę labiausiai neramina toks įstatyme numatytų procedūrų nesilaikymas ir iš to kylanti grėsmė, kad bus padaryta žalos minėtoms kultūros vertybėms bei pažeisti žydų religinių įstatymų reikalavimai, draudžiantys judinti žemę žmonių palaidojimo vietose", – teigė F.Kukliansky.

Anot jos, nė vienas protingas žmogus nesutiktų, kad būtų naikinamas Lietuvos kultūrinis paveldas, kad ir koks jis būtų, kokiai konfesijai priklausytų. "Žmonės supranta, kad tai visos šalies turtas. Kiekvienas statytojas turi jausti pareigą vykdyti paveldosaugininkų reikalavimus. Negali būti taip, kad pinigai ir verslas užgožtų tokius svarbius dalykus kaip paveldo išsaugojimas Lietuvoje ir pagarba mirusiesiems", – stebėjosi bendruomenės vadovė.

Pasak jos, į IX forto teritoriją, jo įamžinimą, šalia esančių pastatų vizualiką reikėtų žiūrėti ypač atsakingai. "Viskas turi būti labai gerai pasverta. Mes nesame specialistai, tik atminties puoselėtojai, todėl ir kreipėmės į Kultūros paveldo departamentą", – aiškino F.Kukliansky.

"Prašome, kad viskas būtų grąžinta į procedūrines vėžes. Galbūt paaiškės, kad projektas gali būti vykdomas, jog žalos jis nepadarys, kad viskas gerai, tačiau procedūrinis pažeidimas yra bloga projekto pradžia", – komentavo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės paveldosaugininkas Martynas Užpelkis.

Arogancija? Apsižioplinimas? Nekompetencija? Kokios priežastys būtų, toks elgesys Lietuvą gali įtraukti į didžiulį tarptautinį skandalą!

Bandė apeiti paveldosaugininkus

Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus vedėjas Svaigedas Stoškus apie B.Brazdžionio gatvėje planuojamus pasikeitimus ir tai, kad viena iš joje planuojamų žiedinių sankryžų gali patekti į IX forto ir memorialo apsaugos zoną, sužinojo iš "Kauno dienos" žurnalistų.

Vėliau su departamentu susisiekė ir Lietuvos žydų bendruomenė, kai "Kauno dienos" buvo paprašyta pakomentuoti esamą situaciją.

"Mūsų klausė, kas vyksta prie IX forto. Departamentas iš statybų užsakovų ar rangovų jokios dokumentacijos nebuvo gavęs. Pats prekybos centras nepapuola į teritoriją, kuriai galioja apribojimai. Tačiau dėka žurnalistų ir bendruomenės pradėjo aiškėti, kad ginčo objektas yra su prekybos centru susijusi gatvės rekonstrukcija", – teigė S.Stoškus.

Anot jo, didžioji gatvės dalis nepatenka į teritoriją, kuriai taikomi apribojimai, tačiau dalis kelio patenka ne tik į vizualinės apsaugos pozonį, bet ir į forto teritoriją. Kol kas nežinia, ar į saugomą teritoriją įeina atkarpa, kurią norima rekonstruoti.

"Tikslių planuojamos žiedinės sankryžos koordinačių mes nežinome, tad labai tiksliai negalime pasakyti, papuola ji į IX forto teritoriją, kuriai galioja dar griežtesni apribojimai, ar ne. Į vizualinės apsaugos zoną sankryža, manau, papuola tikrai", – dėstė S.Stoškus.

Bet kokiu atveju, departamento Kauno skyriaus vadovo įsitikinimu, minėti darbai turėjo būti planuojami atsižvelgiant į paveldosaugininkų pastabas. "Jokie darbai derinti nebuvo, nors tai tokiu atveju buvo būtina. Surašėme reikalavimą tą padaryti", – kalbėjo S.Stoškus.

Oficialų reikalavimą, kad projektas nebūtų pradėtas be paveldosaugininkų verdikto, jis adresavo Kauno miesto savivaldybei, kuri išduoda leidimus statybos darbams, projekto užsakovui, rangovams.

Akivaizdžiai neteisėta

"Tai fortas, ir ne šiaip fortas, o IX, kur išžudyta nuo 30 iki 50 tūkst. žmonių, tarp kurių buvo įvairių tautybių Kauno, kitų Lietuvos miestų bei užsienio šalių gyventojų!" – apie šio objekto bendražmogišką ir tarptautinę reikšmę kalbėjo S.Stoškus.

Jis traukė pečiais, kodėl už statybų teisėtumą atsakingi asmenys taip elgiasi, ypač kai reikalas susijęs su tokiais kultūros paveldo objektais. "Arogancija? Apsižioplinimas? Nekompetencija? Kokios priežastys būtų, toks elgesys Lietuvą gali įtraukti į didžiulį tarptautinį skandalą!" – neabejojo S.Stoškus.

Susipažinęs su jam prieinama informacija apie projektą, tai yra, tokia, kokia skelbiama viešojoje erdvėje, jis situaciją įvardijo kaip tikrai keblią ir sudėtingą.

"Ten akivaizdžiai viskas neteisėta. Laukia daugybė procedūrų. Pagal Kultūros ministro patvirtintą IX forto nekilnojamojo turto kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą, forto teritorijoje nauja statyba negalima. Kalbu apie gatvės rekonstrukciją ir apie žiedą. Inžinerinis įrenginys, reikalingas eksploatuoti keliui, nėra statinys. Bet ten gal suprojektuota ir bortelių, paaukštinimų, tvorelių, kurias jau apima statinių sąvoka", – teigė S.Stoškus. Pridūręs, kad bet kokiu atveju projekto įgyvendintojai privalėjo kreiptis į Kultūros paveldo departamentą.

Jis sakė netikįs, kad nebus jokios reakcijos. "Savivaldybė išduoda statybos leidimus. Tad kitą žingsnį turi atlikti savivaldybė. Tai yra akivaizdus Lietuvos Respublikos teisės aktų nesilaikymas. O kur dar tarptautinių sutarčių pažeidimai, pagarba mirusiesiems... Jeigu vis dėlto niekas nesikeis, kreipsimės į teismą ir prašysime taikyti laikinas apsaugos priemones, stabdyti darbus", – ryžtingai nusiteikęs Kultūros paveldo departamento atstovas.

S.Stoškus vardijo, kad projektuotojai ar jų atstovai turi kreiptis į paveldosaugininkus. "Tada būtų aišku, reikia toje vietoje atlikti archeologinius tyrimus, ar ne ir pan. Ar iš viso ten galima ką nors daryti? Čia rimtas reikalas. Net jeigu tai yra tik nesusikalbėjimas, neapdairumas, tą savo tikslams gali išnaudoti Lietuvai priešiškos jėgos. Geriau dešimt kartų raštu, oficialiai aiškintis, kas galima, būtina, o kas ne", – kalbėjo S.Stoškus.

Jis prisiminė, kad dėl darbų šioje gatvėje buvo gautas prašymas, tačiau kitokio pobūdžio. "Dėl šios gatvės į mus buvo kreiptasi tik dėl prašymo leisti per kelią nutiesti vamzdį. Buvome pareikalavę, kad būtų atlikti archeologiniai tyrimai. Nežinau, ar asmenys, kurie kreipėsi dėl vamzdžio, ir kurie susiję su prekybos centru, yra tie patys, ar ne", – sakė paveldosaugininkas.

Tylos siena

Užsakovu-statytoju viešojoje erdvėje pristatoma bendrovė "Kauno bumani". Bendrovės tinklalapis ir aktyvių jos kontaktų rasti nepavyko. Puslapyje rekvizitai.lt nurodoma, kad ši bendrovė registruota Vilniuje, jai vadovauja Andris Kozlovskis. Asmuo tokiu pat vardu ir pavarde nurodytas ir bendrovės "DEPO DIY LT" vadovu. Pateikto lietuviško mobiliojo ryšio numerio abonentas kelias dienas  buvo nepasiekiamas.

Registrų centro turimais duomenimis, paliktas toks pat kontaktinis telefono numeris.

Su užsakovais bandėme susisiekti per galimus projektuotojus, rangovus. Viena bendrovių nurodė kreiptis į kitos atstovą, o šis teigė, kad su žiniasklaida apie šį projektą įgaliota bendrauti bendrovės "Contestus" atstovė Ligita.

"Iš mūsų pusės komentarų nebus", – rėžė atstovė. Paklausta, koks šios bendrovės vaidmuo projekte, ji kartojo tą patį. "Komentarų nebus. Neturiu įgaliojimų duoti užsakovo kontaktus. Ir iš mūsų, ir iš užsakovo pusės komentarų nebus", – kartojo ponia Ligita.

Paprašėme užsakovams bent perduoti klausimus. "Su užsakovu kalbėjau, komentarų nebus", – toliau kartojo pašnekovė.

Negali komentuoti

Nekalbūs buvo ir Kauno miesto savivaldybės atstovai, į kuriuos kreipėmės raštu. Klausimai buvo nusiųsti savivaldybės viešųjų ryšių atstovui, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjui Nerijui Valatkevičiui ir savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vedėjui Sauliui Rimui.

Per beveik savaitę nesulaukėme atsakymų nei raštu, nei žodžiu. "Projekto nesu matęs, negaliu komentuoti", – pirmadienį pareiškė S.Rimas. N.Valatkevičius, kaip paaiškėjo, šią savaitę jau atostogauja, o telefonu buvo nepasiekiamas dar penktadienį.

Su žurnalistais antradienį susisiekęs Viešųjų ryšių skyriaus atstovas Arnoldas Bukelis teigė, kad tai yra tik projektiniai pasiūlymai. "Dabar viskas paveldosaugos rankose", – nedaugžodžiavo A.Bukelis.

Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus atstovai teigė, kad iki antradienio gautas tik savivaldybės patikinimas, kad be paveldosaugininkų sutikimo projektui nebus uždegta žalia šviesa.

Visgi antradienį "Kauno dienai" buvo atsiųstas N.Valatkevičiaus komentaras, iš kurio galima suprasti, kad esą nėra jokio skandalo ir net nėra jokio nesusipratimo. Vedėjas teigė, kad "po projektinių pasiūlymų parengus techninį projektą ir pateikus jį statybą leidžiančiam dokumentui gauti, jis vis tiek būtų teikiamas derinti  Kultūros paveldo departamentui, todėl patogiau (projektuotojams, statytojams) ir geriau viską suderinti ir aptarti projektinių pasiūlymų rengimo stadijoje".

N.Valatkevičius patikino, kad projektuotojams akcentuota paveldosaugininkų pritarimo būtinybė.

"Pritarus projektiniams pasiūlymams toliau gali būti rengiamas techninis projektas. Informuojame, kad projektuotojai dar nesikreipė dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams", – sakė savivaldybės atstovas.

Žuvo dešimtys tūkstančių žmonių

IX forto muziejaus tinklalapyje nurodoma, kad šioje vietoje žmonės masiškai buvo naikinami nuo 1941 m. spalio mėnesio iki pat Sovietų Sąjungos Raudonosios armijos okupacijos 1944 m. rugpjūtį.

Ypač žudynių gausa išsiskyrė 1941 m. spalio mėnuo: spalio 4 d. nužudyti 1 845, spalio 29 d. – 9 200 žydų. Šių akcijų metu šaudyti ne tik vyrai, bet ir moterys, vaikai bei seneliai.

Kartu su vietiniais gyventojais, Kauno IX forte buvo kalinami ir naikinami žmonės iš kitų Europos valstybių: Austrijos, Lenkijos, Prancūzijos, Sovietų Sąjungos, Vokietijos.NAUJAUSI KOMENTARAI

Okas

Okas portretas
Ar jum ne keista kad senuku akcininkai gal but is dievo isrinktuju klases nendartalieciu palikuonys

Pirma

Pirma portretas
Pirma karta spaudoje pateiktoje informacijoje matau teisinga aprasyma kad 9forte buvo zudomi ne tik zydu kilmes zmones bet ir kitu valstybiu pilieciai kur gal but ir siandien ju giminaiciai nezino kur jie buvo nuzudyti ir jeigu imanoma reikia iskabinti susaudytu zmoniu sarasus kurie tikriaisiai yra islike

Stanislava

Stanislava portretas
As laukiu naujos geros parduotuvės. Kiti jos bijo- nes konkurentai. Gyventojai , kurie vaziuos pro šalį- iš anksto dejuoja. O galėtų visi gerai dirbti savo darbą- nereiktų dejuoti.Nebūtų laiko. Beje- 9 forto tai visai neliečia šita statyba. Jei gatvė eina per forto teritoriją- tai ja jau dabar važiuoja tie verkiantys gyventojai.
VISI KOMENTARAI 82
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių