„Būsto valdos“ renovacija sudomino teisėsaugą

"Būsto valdos" administruojamame Kauno daugiabutyje renovacija atlikta ne pagal projektą. Dėl galimo sukčiavimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Bandė apgauti?

K.Baršausko g. 88-ojo namo renovacija baigta prieš kelerius metus, tačiau aiškėja, kad gyventojai galėjo būti apgauti. Įtariama, kad žmonės sumokėjo už tai, ko nėra. Institucijoms užkliuvo realybės neatitinkantys dokumentai, tad pradėtas tyrimas.

"Kauno diena" rašė apie šio Kauno daugiabučio gyventojų rūpesčius. Prieš metus į dienraštį kreipėsi gyventojai su įtarimais, kad "Būsto valda" galėjo pasisavinti dalį jų pinigų. Tąkart žmonės nurodė, kad pagal projektą buvo numatyta, jog renovacijos metu K.Baršausko g. 88-ajame name bus įrengta rekuperacijos sistema, užtikrinanti ne tik pastato vėdinimą, bet ir šilumos išsaugojimą. Tačiau vietoj to gyventojams įrengtos paprastos orlaidės. Jos yra žymiai pigesnės nei rekuperatoriai, tad kauniečiai baiminosi, jog teks mokėti daugiau už tai, ko namuose nėra.

Dabar aiškėja, kad gyventojų nuogąstavimai buvo pagrįsti. Kadangi šis daugiabutis buvo įtrauktas į savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programą ir siekė renovacijai gauti valstybės paramą, projektą turi prižiūrėti ne tik būsto administratorius, bet ir kitos institucijos. Tarp jų ir Būsto energijos taupymo agentūra (BETA). Pastaroji sprendžia, ar bus skirta parama, vyksta į objektą ir apžiūri, ar viskas padaryta pagal pateiktus dokumentus. Būtent patikrinimo metu yla išlindo iš maišo ir paaiškėjo, kad "Būsto valda" leido rangovams neįdėti rekuperatorių.

"Projekto įgyvendinimo metu apie investicijų plano pakeitimus BETA nebuvo informuota. Teisės aktų nustatyta tvarka BETA specialistai vyksta prie kiekvieno baigiamo atnaujinti objekto, siekdami įsitikinti, ar visos investicijų plane numatytos priemonės yra įgyvendintos. Būtent šio vizito metu ir buvo nustatyta, kad ne visos investicijų plane numatytos priemonės K.Baršausko g. 88-ajame daugiabutyje yra įgyvendintos", – teigiama "Kauno dienai" atsiųstame komentare.

BETA atstovai patikslino, kad, iškilus poreikiui, renovacijos metu galima koreguoti investicijų planą, jį keisti ar atsisakyti numatytų priemonių, tačiau prieš tai visos korekcijos turi būti suderintos su BETA. Šiuo atveju tokia projekto derinimo galimybe "Būsto valda" nepasinaudojo ir apie pakeitimus neinformavo.

Įtaria sukčiavimą

BETA apie projekto neatitikimus informavo Viešųjų investicijų plėtros agentūrą (VIPA), kuri rūpinasi renovacijos paskolomis. VIPA informaciją perdavė FNTT ir siekia, kad dalis paskolos būtų grąžinta.

VIPA atstovai informavo "Kauno dieną", kad dar pernai balandį BETA atstovai pranešė Viešųjų investicijų plėtros agentūrai, kad atlikus daugiabučio namo, esančio K.Baršausko g. 88, patikrą, buvo nustatyta, kad neįgyvendinta investicijų plane numatyta energinį efektyvumą didinanti priemonė "Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas".

"Suderintame daugiabučio namo, K.Baršausko g. 88, investicijų plane buvo numatytas individualių rekuperacijos įrenginių sumontavimas kiekvienam daugiabučio namo butui. Vykdant šio namo rangos darbų su projektavimu paslaugų pirkimą, šie darbai taip pat buvo numatyti projektavimo techninėje užduotyje ir įtraukti į pirkimą laimėjusio rangovo bendrovės "ON Baltic" kainos pasiūlyme sudarytą įkainotos veiklos grafiką", – aiškino VIPA atstovai.

Už rekuperacijos sistemos įrengimą VIPA "Būsto valdai"jau buvo suteikusi paskolą. Tačiau paaiškėjus, kad šių detalių nėra, agentūra apie galimą sukčiavimą pranešė FNTT.

"Atsižvelgdama į BETA pateiktą informaciją ir tai, kad remdamasi pateiktais bei atsakingų asmenų pasirašytais atliktų darbų aktais ir sąskaitomis, VIPA apmokėjo už darbus "Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas", atliko pažeidimo tyrimą ir apie kilusius įtarimus dėl galimo sukčiavimo ir (ar) išlaidų pagrindimo dokumentų suklastojimo informavo FNTT", – dienraščiui dėstė VIPA atstovai.

Agentūra siekia, kad "Būsto valda" grąžintų pinigus. VIPA pateikė ieškinį namo administratoriui dėl daugiau nei 23 tūkst. eurų grąžinimo. Šių metų gegužės pabaigoje įvyko pirmasis teismo posėdis pagal VIPA pateiktą ieškinį, o liepos 2-ąją – antrasis. VIPA informavo, kad galutinis teismo sprendimas dėl prievolės grąžinti pinigus dar nepriimtas.

FNTT atstovai "Kauno dienai" patvirtino, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo sukčiavimo ir dokumentų klastojimo.

"Tyrimo metu siekiama nustatyti, ar nebuvo padaryta nusikalstamų veikų siekiant gauti paskolą iš minėtos bendrovės. Tiksli žala bus nustatyta tik baigus ikiteisminį tyrimą. Daugiau informacijos, kol ikiteisminis tyrimas dar vyksta, pateikti negalime", – teigė FNTT atstovai.

Apklaustas valdininkas

"Kauno dienos" žiniomis, atliekant ikiteisminį tyrimą FNTT kaip liudytoją apklausė ir Kauno miesto savivaldybės Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus vedėją Kęstutį Miškinį. Būtent šio valdininko parašas yra ant daugiabučio renovacijos derinimo dokumentų.

Anksčiau savivaldybės tarnautojas dienraščiui aiškino, kad K.Baršausko g. 88-ajme name vietoj rekuperacijos sistemos buvo įdėtos orlaidės, nes tokiems pakeitimams esą pritarė namo gyventojai. Šį kartą valdininkas "Kauno dienai" pateikė lakoniškus atsakymus, tarsi nusimesdamas nuo savęs atsakomybę.

K.Miškinis nesiryžo komentuoti, kodėl FNTT pradėjo tyrimą ir ar tai gali turėti įtakos skiriant valstybės paramą daugiabučio renovacijai. Paklausus, kokia jo atsakomybė, Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus vedėjas tikino, kad ne jis turi žiūrėti, ar viskas atliekama pagal projektą, esą tai turi daryti BETA.

"Mano atsakomybė yra teikti turimą informaciją tiek gyventojams, tiek institucijoms, tiek visiems kitiems pareiškėjams skyriaus kompetencijos ribose vadovaujantis teisės aktais. Savivaldybė nevykdo renovacijos projektų įgyvendinimo priežiūros, tai ir vertinti, ar buvo neatitikimų, negalime. Statybos inspekcija 2016 m. yra išdavusi Statybos užbaigimo aktą", – atsakomybės bandė kratytis K.Miškinis.

K.Miškinis kol kas apklaustas tik kaip liudytojas.

Vis dėlto, "Kauno dienos" žiniomis, valdininkui taip lengvai gali ir nepavykti išsisukti, nes teisėsaugininkams užkliuvo jo parašas ant kai kurių dokumentų.

Be to, ir BETA atstovai "Kauno dienai" teigė, kad miesto savivaldybė turi prižiūrėti, kaip vyksta renovacija, jei daugiabutis pretenduoja gauti valstybės paramą.

"Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti teikimo ir projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės numato, kad tuomet, kai projektas įgyvendinamas pagal savivaldybių programas, po kiekvieno finansuotojui teikiamo statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto savivaldybės paskirtas asmuo turi nuvykti į vietą ir vizualiai įsitikinti, ar akte pateikti darbai yra atlikti. Tik su savivaldybės atsakingo asmens parašu finansuotojas gali apmokėti rangovo organizacijai už atliktus darbus", – apie savivaldybės valdininko atsakomybę dėstė BETA atstovai.

Gavo tik dalį paramos

Kol vyksta ikiteisminis tyrimas dėl galimo "Būsto valdos" sukčiavimo, nepriimtas galutinis sprendimas dėl valstybės paramos. Kol kas gyventojams kompensuota tik dalis darbų išlaidų. Gyventojai baiminasi, kad dalis finansavimo gali būti išvis neskirta ir teks viską dengti vien savo lėšomis.

"Už tas priemones, kurios yra įgyvendintos ir pasiekti rezultatai atitinka Daugiabučių namų atnaujinimo programoje numatytus reikalavimus, BETA yra išmokėjusi valstybės paramą. Dėl likusios, t.y. ginčijamos dalies parama neišmokėta. Pasibaigus ginčui, bus sugrįžta prie klausimo dėl likusios dalies apmokėjimo", – "Kauno dieną" informavo BETA atstovai.

Nustatyta, kad ne visos investicijų plane numatytos priemonės daugiabutyje yra įgyvendintos.

Gyventojai pritarė?

"Būsto valdos" atstovai toliau laikosi pozicijos, kad visi darbai esą buvo atlikti tinkamai, o pakeitimams pritarę daugiabučio gyventojai.

"Mums žinoma, kad yra pradėtas tyrimas dėl daugiabučio namo K.Baršausko g. 88 Kaune atvejo. Atlikus apžiūrą po statybos darbų užbaigimo, buvo nustatytas neatitikimas tarp investicinio plano ir techninio projekto. Dedame visas pastangas dokumentacijai surinkti ir pagrįsti, nes gyventojų pritarimą įrengti orlaides vietoje rekuperacinės sistemos rangovas gavo dar 2015 m. Butų savininkai apie pakeitimus žinojo. Išorės rangovas buvo išrinktas konkurso būdu ir šiuo metu, deja, yra bankrutavęs. Tačiau tikimės, kad nesklandumus pavyks išspręsti kaip įmanoma greičiau. Esame pasiruošę bendradarbiauti vykdant tyrimą", – teigė "Būsto valdos" direktorius Gintaras Bilevičius.

Jis tikino, kad visam renovacijos projektui valstybės parama jau yra suteikta. Kol kas nefinansuota tik viena priemonė – ventiliacijos ir rekuperacijos, dėl kurios kainos pagrįstumo vis dar nepriimtas galutinis sprendimas.

"Šiuo metu agentūrai esame pateikę kainą pagrindžiančius dokumentus. Ją patvirtinus, bus suteiktas ir valstybės finansavimas išlaidoms kompensuoti. Pažymime, kad kalbama apie sumą, kuri sudaro 7 proc. nuo visos renovacijos projekto vertės", – komentavo G.Bilevičius.


Skundėsi dėl broko

"Kauno diena" yra rašiusi apie minėtą K.Baršausko g. 88-ąjį daugiabutį ir čia atliktą renovaciją. Namo gyventojai tąkart keiksnojo "Būsto valdą" dėl palikto broko.

Vietoje kalbinti gyventojai pirštu baksnojo į paliktus defektus ir tikino, kad darbininkai dar ir pridarė skylių butuose, jų neužlopė ir ramiai išvažiavo.

"Pas mane visur pribadė sienose, prigręžė ten, kur nereikėjo, ir viską taip paliko. Pro balkoną eina šaltis. Pirmą kartą tokius neišmanėlius mačiau", – renovacijos rezultatais prieš metus piktinosi kalbinta moteris.

"Kai prasidėjo darbai, prasidėjo ir problemos. Pavyzdžiui, dėl radiatorių vietos. Pagal projektą turėjo būti virtuvėje po langu, bet kadangi trečio aukšto kaimynas dėl savo padaryto remonto neleido ten dėti, man radiatorių pastatė sienoje prieš virtuvės langą. Tas pats ir su vonios gyvatuku. Jis įdėtas ne ten, kur turėjo būti, tad pas mane padaryta papildomų skylių sienose ir grindyse", – apie renovacijos klaidas tąkart pasakojo kitas gyventojas.

Jiems antrino ir dar kita kaimynė. Jos bute keičiant vamzdžius, darbininkai paliko kyšoti senuosius, tad vaizdas be jokios estetikos, o styranti senoji santechnika neleido normaliai suremontuoti vonios kambario. Negana to, vienos gyventojos teigimu, per darbininkus sudegė visi jos namuose buvę prie tinklo prijungti elektros prietaisai.NAUJAUSI KOMENTARAI

Kai

Kai portretas
Būsto valdą įsigijo rubikono berniukai iškart padidėjo administravimo išlaidos , ir tuo pačiu prasidėjo abejotino reikalingimo remontai su užaukštintom kainom ,neatsiklausus namo gyventojų daugumos. Kito kelio nematau kaip kurti patiems bendrija , esame keturi namai toj pačioj linijoj manau būtű išeitis , nes kiek teko girdėti rubikono berniukai dirba gariūnų stiliumi, numaus paskutines kelnes nuo pensininkų su savo remontais ir gasdinančiais laiškais kad būsite perduoti skolų išmušinėjimo chebrai ,to pačio rubikono įkurto.

Anonimas

Anonimas portretas
Stebėtina, kad tiek daug miesto gyventojų yra susipažinę su p.Miškinio darbo stiliumi. O ar kas nors pagalvojo,kad p.Miškinis yra paprasčiausiai nekompetetingas ir tokių pareigų,kokias užima dabar, iš viso negali užimti. Ar miesto vadovai jam pravedė nors paprasčiausią atestaciją, nes jis elementariai nežino trijų LR Vyriausybės nutarimų, kurie apsprendžia gyventojų kaup.lėšų poreikį ir panaudojimą, namo administravimą bei namo tech.priežiūrą. Stebėtina, kad miesto vadai "nemato ir negirdi" kaip šis valdininkas bendaruja su Rubikonu KASDIEN. O gal taip reikia?

Busto aferos

Busto aferos portretas
Jie dar savo administruojamuose gyvenamuose namuose elektros varžas priverstinai tikrina ir išrašo sąskaitas gyventojams. Nurodo ministro įsakymą, kuriame aiškiai parašyta, jog tas įsakymas galioja tik viešos paskirties pastatams, o ne gyvenamiesiems.
VISI KOMENTARAI 49
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių