„Būsto valda“ bando apmauti gyventojus?

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys

Gyventojai keiksnoja "Būsto valdą" už, jų manymu, nekokybišką renovaciją. Aistrų kelia ir pats renovacijos projektas: dalis gyventojų nežino apie pakeitimus ir įtaria vagystę.

Dingo detalės?

Į "Kauno dieną" kreipėsi K.Baršausko g. 88-ojo namo gyventojai, pasipiktinę, kad per renovaciją daugiabučių namų administratorius "Būsto valda" galėjo pasisavinti dalį jų pinigų. Jie atkreipė dėmesį, kad pagal projektą buvo numatyta įrengti rekuperatorius, kurie ir užtikrina pastato vėdinimą, ir išsaugo šilumą.

"Kauno dienos" žiniomis, net kelių "Būsto valdos" prižiūrimų daugiabučių namų rekuperatoriams įrengti buvo numatyta skirti apie 200 tūkst. eurų, tačiau, atlikus renovaciją, šių elementų nerasta.

K.Baršausko g. 88-ojo namo gyventojai baiminasi, kad teks mokėti už tai, ko nėra.

"Būsto valda" pamiršo įdėti tuos rekuperatorius. Kiek girdėjau, BETA ( VšĮ "Būsto energijos taupymo agentūra – red. past.) rašys raštą "Būsto valdai", o po to gali kreiptis į teismą", – skundėsi kaunietis.

Renovacijos problemų, gyventojų teigimu, šiame name yra ir daugiau. Vietoje kalbinti gyventojai pirštu baksnojo į paliktus defektus ir tikino, kad darbininkai dar ir pridarė skylių butuose, jų neužlopė ir ramiai išvažiavo.

"Pas mane visur pribadė sienose, prigręžė ten, kur nereikėjo, ir viską taip ir paliko. Pro balkoną eina šaltis. Pirmą kartą tokius neišmanėlius mačiau", – renovacijos rezultatais piktinosi kalbinta moteris.

"Kai prasidėjo darbai, prasidėjo ir problemos. Pavyzdžiui, dėl radiatorių vietos. Pagal projektą turėjo būti virtuvėje po langu, bet kadangi trečio aukšto kaimynas dėl savo padaryto remonto neleido ten dėti, man radiatorių pastatė sienoje prieš virtuvės langą. Tas pats ir su vonios gyvatuku. Jis įdėtas ne ten, kur turėjo būti, tad pas mane padaryta papildomų skylių sienose ir grindyse", – apie renovacijos klaidas pasakojo kitas gyventojas.

Jiems antrino ir kita kaimynė. Jos bute keičiant vamzdžius, darbininkai paliko kyšoti senuosius. Tad vaizdas be jokios estetikos, o styranti senoji santechnika neleidžia normaliai suremontuoti vonios kambario. Negana to, vienos gyventojos teigimu, per darbininkus sudegė visi jos namuose buvę prie tinklo prijungti elektros prietaisai.

"Jie kažką padarė, kad mūsų kompiuterio monitorius ir visi elektroniniai laikrodžiai perdegė. Patyrėme nuostolių", – kalbėjo K.Baršausko g. 88-ojo namo gyventoja.

Neatsakyti klausimai

Nuvykus į šį daugiabutį paaiškėjo, kad gyventojams trūksta elementarios informacijos, kokie darbai buvo atlikti. Kalbinti gyventojai negalėjo pasakyti, kokia vėdinimo sistema įrengta, kiek turės mokėti. Kauniečiams net nebuvo aišku, ar 2015 m. prasidėjusi namo renovacija jau baigta, nes darbininkų jau seniai nematyti, tačiau užbaigimo dokumentų gyventojai nematė iki šiol.

"Problema, kad po renovacijos darbų aš dar dabar nežinau, koks yra namo statusas, ar jis jau priduotas. "Būsto valda" išsisukinėja ir nesugeba atsakyti. Jeigu nueinu į "Būsto valdą", arba atostogauja mergaitė, kuri atsakinga už mūsų namą, arba dirba nauja ir reikia "kelti popierius". Paskambinus atsako, kad perskambins kitą dieną. Ir taip jau turbūt dvejus metus. Kai jie baigė darbus, aš niekur nepasirašiau, kad jau užbaigta, o ir iš "Būsto valdos" niekas neatėjo apžiūrėti", – dėstė K.Baršausko g. 88-ojo namo gyventojas.

Jis aiškino, kad dėl to, jog negali pamatyti renovacijos dokumentų, kyla klausimų ir dėl mokėjimų. Kauniečiai nežino net bendros renovacijos sąmatos, nei kada ir kaip reikės mokėti.

Pas mane visur pribadė, prigręžė ten, kur nereikėjo, ir viską taip ir paliko.

"Ką mes žinome, kaip buvo numatyta iš pradžių, niekas su mumis nesitarė, atėjo ir padarė. Niekas nieko neaiškina. Gyventojai tikrai nepatenkinti, mes net sąmatos negauname", – jam antrino kaimynė.

Paaiškėjo neatitikimas

Valstybinę paramą dėl renovacijos skirstančios viešosios įstaigos "Būsto energijos taupymo agentūra" (BETA) direktorius Valius Serbenta patvirtino, kad šio Kauno daugiabučio atnaujinimo projektas buvo įtrauktas į savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programą.

Tai reiškia, kad už šio daugiabučio renovacijos metu atliekamų darbų vizualinę patikrą (įsitikinimą, ar įgyvendintos visos investicijų plane numatytos priemonės) buvo atsakinga Kauno miesto savivaldybė.

V.Serbenta sakė, kad kai objektas buvo baigtas ir priduotas valstybinei statybos komisijai, BETA gavo prašymą suteikti valstybės paramą. Prieš išmokant valstybės paramą, kaip numato Valstybės paramos teikimo taisyklės, BETA specialistai nuvyko į objektą įsitikinti, ar įgyvendintos visos investicijų plane numatytos priemonės.

"Būtent šios vizualinės patikros metu ir buvo pastebėta, kad priemonė "rekuperacijos įrengimas" nebuvo įgyvendinta. Analizuojant situaciją detaliau, išsiaiškinta, kad gyventojai protokoliniu sprendimu pritarė naujam techniniam sprendiniui – orlaidžių įrengimui", – pasakojo V.Serbenta.

Kainų skirtumas

Kauno miesto savivaldybės Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus vedėjas Kęstutis Miškinis neslėpė, kad  gyventojų patvirtintame investicijų plane buvo numatyta patalpų rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimas – kiekvienam butui įrengiamas individualus rekuperacijos įrenginys, montuojamas į sieną. Jo teigimu, vien K.Baršausko g. 88 namo projekte buvo numatyta rekuperatoriams skirti daugiau nei 23,1 tūkst. eurų.

K.Miškinis aiškino, kad "Būsto valda" pasirašė sutartį su rangove – bendrove "ON Baltic". Buvo parengtas techninis darbo projektas.

Kęstutis Miškinis/Vilmanto Raupelio nuotr.

Valdininko teigimu, susirinkime aptariant techninio darbo projekto sprendinius, gyventojai pritarė, kad būtų atliktas esamos vėdinimo sistemos atnaujinimas ir įrengtos lango rėmuose orlaidės su drėgmės jutikliais. Tam pirkimo pasiūlyme buvo numatyta per 19 tūkst. eurų.

"Kauno dienos" kalbinti specialistai svartė, kad kaina gerokai sukelta, nes, preliminariais duomenimis, tai galėtų kainuoti apie 5–7 tūkst. eurų.

"Tokiame name turėtų būti 96 langai, taigi maksimaliai už įrengtas orlaides galėjo būti sumokėta apie 6 720 eurų. Tačiau reikėtų atsižvelgti, ar tikrai montuota į visus langus. Taip pat renovuojant namą greičiausiai buvo keičiama dalis langų. Į keičiamus langus orlaides sumontuoja langų gamintojas, todėl orlaidžių įrengimas santykinai atpinga", – pastebėjo kalbinti specialistai.

Ką slepia valdininkas?

"Visų pirma ne bendrovė "Būsto valda" vykdė darbus", –  valdininkas uoliai bandė ginti daugiabučių administratorius.

"Jeigu būtų taip buvę, kad rangovas atliktų darbus ne pagal projektą, techninę priežiūrą atliekantys specialistai neleistų toliau vykdyti projekto ir nepasirašytų atliktų darbų akto", –  pridūrė jis.

Vis dėlto valdininkas tarsi pamiršo paminėti, kad ant derinimo dokumentų yra būtent jo parašas.

Savivaldybės atstovas bandydamas pateisinti projekto pakeitimus, ėmė painiotis. Pasak BETA atstovų, būtent savivaldybės atstovai turėjo įsitikinti, ar atlikti visi numatyti darbai, o to padaryta nebuvo. Negana to, ant dokumentų yra savivaldybės atstovų parašas, o apie jokius pasikeitimus BETA nebuvo informuota. Kyla įtarimų, kad tiesiog bandyta pasisavinti didesnę sumą.

"Šiek tiek pasikeitus įgyvendinamoms priemonėms, projekto administratorius "Būsto valda" kartu su rangovu turėjo peržiūrėti atliekamų darbų įkainius ir jei darbų, įrenginių įkainiai skiriasi, juos perskaičiuoti, taip pat dokumentus ir skaičiavimus suderinti su BETA", – toliau bandė suktis valdininkas.

Jo teigimu, dabar gyventojai turėtų labiau bendradarbiauti su  "Būsto valda", siekdami kuo greičiau gauti visą priklausomą paramą projektui.

"Dėl valstybės paramos ir jos dydžio sprendžia BETA. Savivaldybė negali daryti įtakos dėl minėtos agentūros sprendimų skiriant valstybės paramą", – aiškino K.Miškinis.


Permokėjo už darbus

Bendrovės "Būsto valda" atstovas Šarūnas Šlekys tikino, kad vietoj rekuperatorių įrengti orlaides susirinkime pritarė namo gyventojai, todėl renovacija buvo vykdoma pagal naujus pakeitimus, o ne senąjį projektą.

"2015 m. vasario 19 d. įvyko gyventojų susirinkimas Ir techninių sprendimų aptarimas, kurio metu tarp kitų sprendimų priimtas sprendimas rekuperacinę vėdinimo sistemą keisti orlaidėmis. Tai patvirtinta visuotinio susirinkimo protokolu.

Remdamasis šiuo sprendimu, rangovas UAB "On Baltic", įgyvendindamas daugiabučio renovaciją, įrengė orlaides. Pakeitus vieną vėdinimo sistemos priemonę kita, vis dėlto nebuvo pakeista sistemos įrengimui numatyta suma. Įvertinę, kad rangovui sumokėta suma neatitinka atliktos paslaugos, oficialiai kreipėmės į jau likviduotos UAB "On Baltic" bankroto administratorių, reikalaudami grąžinti permoką", – aiškino Š.Šlekys. Išeina, kad už orlaides sumokėjo kaip už rekuperatorių.

Jis tikino, kad "Būsto valda" oficialiai iš gyventojų nėra gavę nė vieno skundo dėl nekokybiškai atliktos renovacijos.

"Reaguosime į visus oficialus prašymus ištaisyti defektus – garantiniu laikotarpiu (dveji metai po renovacijos įgyvendinimo, paslėptiems defektams – dešimt metų po renovacijos įgyvendinimo) juos šalinsime nemokamai", – tikino "Būsto valdos" atstovas.

Anot jo, K.Baršausko g. 88-ojo namo renovacija yra baigta, namas priduotas valstybinei komisijai. Šių metų birželio 5 d. buvo surengtas gyventojų susirinkimas – renovacijos užbaigimas ir rezultatų aptarimas.

"Renovacijos dokumentai yra saugomi namo administratoriaus. Su renovacijos dokumentais gali susipažinti visi gyventojai, kreipdamiesi į mus, namo administratorių. Dokumentai tikrai nėra dingę, niekaip negalime pakomentuoti tokių teiginių", – kalbėjo Š.Šlekys.

Jis teigė, kad gyventojai apie mokėjimo procedūras bus informuoti per artimiausius du mėnesius, nes tiek turėtų užtrukti šiuo metu vykstantys BETA svarstymai dėl paramos renovacijai suteikimo ir jos derinimo procedūros.NAUJAUSI KOMENTARAI

Pilietis

Pilietis portretas
Jokių susirinkimų jie neorganizuoja, uzdeda pranešimą, mat būtų savininkai turi atvykti pas juos. Jie turi eiti pas būtų savininkus ,nes jie yra būtų savininkų islaikitiniai,jie turi supažindinti būtų savininkus su numatomais darbais,pateikti sąmata. Pagal laisvos rinkos įstatymus ,laisvoje rinkoje santykiai tarp subjektų grindżiami sutartimis.Noretusi paklausti UAB Būsto valdos,kur yra sutartys su paslaugų pirkejais.Nes nėra sutarčių- nėra įsipareigojimų ,nėra įsipareigojimų -nėra atsakomybes.Tsi Štai kaip dirba ,kokia veikla UAB Būsto valda.

Www

Www portretas
TAI NESKAITYĶ!!!!!!!!!

Cirkininkas

Cirkininkas portretas
Aš klaipėdietis ir man dzin, kas vyksta Kaune. Kam apie tai rašoma Kl.lt?
VISI KOMENTARAI 53
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių