Ar smurtas lygus vyriškumui?

 • Teksto dydis:

Šiandieninė žiniasklaida mirga nuo straipsnių apie smurtavusius ir brutaliai pasielgusius tiek jaunus, tiek vyresnius vyrus. Visuomenė klaidinama, kai vyriškumas asocijuojamas tik su fizine jėga, gebėjimu apsiginti, būti ,,kietu“ ir tvirtu vyru turinčiu finansinį pagrindą. Visų šių stereotipų pasekmė yra išaugęs nusikaltimų skaičius, nesaugus elgesys kelyje, psichiką veikiančių medžiagų vartojimas, neatsakingas finansinių galimybių vertinimas, pilietiškumo stoka. Tačiau viena didžiausių socialinių problemų yra smurtas artimoje aplinkoje, o šio  smurto aukos dažniausiai moterys.

Be abejonės, joms reikalinga pagalba, kaip ir kiekvienam, patyrusiam fizinį, emocinį ar dvasinį skausmą. Ar pakanka pagalbos moterims centrų Lietuvoje, nežinia, tačiau, kad jų yra gana, daug skaitytojai sutiks. Bet gi pagalbos centrų vyrams yra vos keli, o tuo tarpu apie smurtautojus vyrus rašoma nuolatos, iškyla klausimas, kaip padėti nuo smurto kenčiančioms moterims, jei socialiai neatsakingai ir netinkamai besielgiantys vyrai neturi kur kreiptis pagalbos ir neranda galimybių spręsti savo elgesio problemas profesionalų psichologų ir socialinių darbuotojų pagalba. Į pagalbos vyrams poreikį atkreipti dėmesį šį rudenį asociacijai padės Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotas projektas skirtas akcijai "16 dienų be smurto" vykdyti.

Pirmoji kampanija, siekianti atkreipti dėmesį į smurto prieš moteris problemą pasaulyje, prasidėjo 1991 metais. Lietuvoje ši kampanija, turinti ,,16 dienų be smurto“ vardą, skaičiuoja daugiau nei 10 metų. Galima pasidžiaugti, jog yra sutelktas dėmesys į pagalbos moterims galimybių didinimą, siekį atskleisti visuomenei, ką išgyvena mušama moteris ir paskatinti nesmurtauti. Asociacija Vyrų krizių centras, prisidėdama prie kasmetinės ,,16 dienų be smurto“ akcijos, sieks atkreipti visuomenės dėmesį į smurtą, jo pasekmes ir skatins visuomenę gyventi be smurto.

Asociacija Vyrų krizių centras, skaičiuoja 6 veiklos metus ir prisideda prie šios kampanijos siekdama atkreipti vyrų dėmesį į smurto problematiką, t.y. siekdama paskatinti vyrus nesmurtauti bei skatinti socialiai atsakingą vyrų elgesį. Organizuojamuose renginiuose bus siekiama diskutuoti, kaip būtų galima išvengti smurto artimoje aplinkoje, kaip taikiai spręsti konfliktus, bus konstruojamas socialiai atsakingo, gebančio prisiimti atsakomybę vyro paveikslas.

Projektas ,,Socialiai atsakingas vyras artimoje aplinkoje” yra asociacijos Vyrų krizių centras siekis paskatinti vyrus nesmurtauti bei siekti tinkamo, priimtino elgesio taip prisidedant prie akcijos ,,16 dienų be smurto“. Šio projekto idėja gimė asociacijos Vyrų krizių centras iniciatyvinei grupei ir savanoriams – vyrams, kurie pakankamai artimai yra susidūrę su smurtu artimoje aplinkoje. Kaip atskleidžia Vyrų krizių centro patirtis, vyrai nenori būti smurtautojai ir siekia pagalbos, tačiau pats virsmas į socialiai atsakingą vyrą, nekeliantį rankos prieš moterį bei nenaudojantį kitų smurto formų, o gebantį tinkamai save išreikšti, yra pakankamai ilgas ir reikalaujantis daug darbo ir pastangų. Todėl šiuo projektu siekiama  atskleisti įvairias smurto artimoje aplinkoje rūšis, paaiškinti, kuo viena nuo kitos skiriasi bei atskleisti ydingą smurto ratą. Projektas kviečia vyrus būti socialiai atsakingais, t.y. parodyti, jog kiekvienas vyras gali būti atsakingas ir pareigingas šeimos žmogus. Visa tai bus bandoma padaryti meno (teatro ir poezijos) ir sporto (futbolo) priemonėmis, aktyviomis diskusijomis, vyrų įtraukimu į bendrą veiklą. Taip pat šis projektas yra orientuotas į kelias grupes: linkę nusikalsti asmenys (įkalinti arba atlikę bausmę įkalinimo įstaigoje ir esantys laisvėje), specialistai ir plačioji visuomenė.

Projektas orientuotas į diskusijų ir susitikimų renginius, kurie vyks su organizacijų: Krikščioniškas labdaros fondas "Tėvo namai", Nuteistųjų socialinio užimtumo centras, asociacija "Prieš tėvų atstūmimą", Kauno tardymo izoliatorius,  Kauno nepilnamečių pataisos namai, atstovais, siekiant ieškoti atsakymo, kaip tinkamai resocializuoti esamus ir/arba buvusius nuteistuosius. Panaši diskusija vyks ir su Kauno miesto prevencijos skyriaus pareigūnais. Projektu siekiama pasiekti kuo jaunesnę auditoriją, todėl bus vykdoma diskusija nepilnamečių kolonijoje, jaunimo mokyklose, siekiant su jaunuoliais aptarti smurto artimoje aplinkoje reiškinį, atskleidžiant pagalbos galimybes tiek smurtaujant, tiek patyrus smurtą. Taip pat vyrai (asociacijos partneriai ir svečiai) bus kviečiami į poezijos vakarus vyriškumo tema, siekiant parodyti, jog vyras gali būti kitoks, t.y. besidomintis literatūra ir poezija, kuriantis ir atviras naujoms idėjoms.

Asociacijos partneriai ir vyrai, susiduriantys su socialinės rizikos, linkusios į priklausomybę, auditorija, bus pakviesti į Alaus Klubą, kur bus siekiama atskleisti tikrąją alaus kultūrą, suteikiant informaciją apie alaus vartojimo tradicijas, kultūringą elgesį bei atribotą nuo netinkamo vertinimo visuomenės požiūrį. Akcijos svečiai bei asociacijos partneriai ir vyrai, dirbantys su socialinės rizikos asmenimis, bus pakviesti į spektaklio apie vyrų ir moterų santykius peržiūrą bei vyks diskusija apie tarpasmeninių poros santykių kokybės kūrimo galimybes. Asociacijos savanoriai, futbolo komandos "Žaliakalnis" nariai, pakvies Kauno miesto mokyklų berniukus ir jaunuolius dalyvauti futbolo varžybų, skirtų priminti visuomenei apie sveiką, taikų ir socialiai atsakingą gyvenimą, stebėjime. Bus dalinami lankstinukai, bus bendraujama atsiribojant nuo socialinės kritikos, bus stengiamasi parodyti, kad sveikas, atsakingas gyvenimas kur kas patrauklesnis ir jaunuoliai bus kviečiami jungtis į tokio atsakingo ir pozityvaus bei sveiko jaunimo gretas. Toks projektas yra naujas, reikalingas bei svarbus visuomenės renginių kovojant prieš smurtą prasme. Kauno mieste organizacijų, dirbančių su vyrais, beveik nėra, o tokio renginio ir taikios vyrų iniciatyvos, skatinant visuomenę atkreipti dėmesį į pozityvumą, į kvietimą bendradarbiauti visuomenės saugumo labui, niekada nėra buvę. Ši vyrų iniciatyva gali paskatinti jaunuolius kreiptis pagalbos, kol jų gyvenimo nesuluošino smurto apraiškos, bei drąsiai kalbėti apie jų problemas ir rasti tinkamus sprendimus saviraiškai bei tinkamai integracijai.

Asociacijos specialistai bei savanoriai vyrai, prisidėdami prie akcijos ,,16 dienų be smurto”, nori visuomenei priminti, kad tikrasis vyriškumas – tai kantrybė siekiant tikslo, vykdant tėvo, brolio, atsakingo sutuoktinio pareigas ir kantrus pagalbos teikimo galimybių rato vyrams, kuriuos visuomenė eliminuoja kaip smurtautojus, plėtimas. Savalaikė, profesionali pagalba negebančiam tinkamai elgtis vyrui, tai pagalba visai šeimai ir galimybė padėti suprasti tikrąsias vyriškumo išraiškas kuo jaunesniame amžiuje, kad jaunuoliai lygiuotųsi į tuos vyrus, kuriais gali pasitikėti šeima ir visuomenė, už kuriuos negėda šeimai ir bendruomenei, dėl kurių gerų darbų džiaugiasi kolegos ir kurie gali pasidalinti savo gerąja patirtimi bei pamokyti tuos, kuriems teigiamo vyriškumo pavyzdžių gyvenimas pagailėjo. Smurto negalima lyginti su vyriškumu, nes vyras pagal savo prigimtį yra gynėjas, patarėjas, kūrėjas ir sergėtojas, tas visuomenės narys, kuris prisiima atsakomybę už šalia esančius, kuriam ne tas pats, kas vyksta šalia jo ir aplink jį bei tas, kuris papildo atsakingų, sveikai gyvenančių, pareigingų ir gebančių spręsti problemas vyrų gretas.

Akcija ,,16 dienų be smurto” vyks nuo lapkričio 25 d. iki gruodžio 10 d. Renginius finansuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Detalią akcijos ,,16 dienų be smurto” programą galima rasti Vyrų krizių centro tinklapyje (www. vyrukrizes.lt). Visi vyrai yra kviečiami aktyviai dalyvauti akcijos veiklose ir sustiprinti socialiai atsakingo vyro vaidmenį.


Projekto veikla: Data ir vieta:
Seminaras/apskritojo stalo diskusija ,,Smurtas nelygu vyriškumui“.
Renginys nemokamas. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis el. paštu: info@vyrukrizes.lt ar telefonu: 86 6226770
2014 m. lapkričio 25 d. 15 val.
(asociacija Vyrų krizių centras, Drobės g. 27, Kaunas)
Brošiūros kūryba ir gaminimas (apie pagalbos galimybes ir pirmuosius žingsnius norint keisti smurtinį elgesį socialiai priimtinu.
Renginys nemokamas. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis el. paštu: info@vyrukrizes.lt ar telefonu: 86 6226770
2014 m. lapkričio 26 d. 15 val.
(asociacija Vyrų krizių centras, Drobės g. 27, Kaunas)
Seminaras "Vyrai - jaunuoliams".
Uždaras renginys skirtas pataisos namuose/kolonijoje izoliatoriuje kalintiems jaunuoliams 2014 m. lapkričio 27 d. 15 val.
(Technikos g. 34, Kaunas)
Seminaras "Vyrai - vyrams". 
Uždaras renginys skirtas Tardymo izoliatoriuje kalintiems vyrams 2014 m. lapkričio 28 d. 14 val.
(A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas)
Futbolo komandos "Žaliakalnis" varžybos.
Renginys nemokamas. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis el. paštu: info@vyrukrizes.lt ar telefonu: 86 6226770
2014 m. lapkričio 29 d.  19 val.
(Aukštaičių g. 51, Kaunas)
Piešimo akcija  "Pieškime gerumą"
Renginys nemokamas. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis el. paštu: info@vyrukrizes.lt ar telefonu: 86 6226770arba kviečiami atvykti į akciją 2014 m. lapkričio 30 d. 13 val.
(Laisvės alėja prie fontano)
Fotografijų paroda ir diskusija asociacijos patalpose "Vyrų taikos atributika".
Renginys nemokamas. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis el. paštu: info@vyrukrizes.lt ar telefonu: 86 6226770
2014 m. gruodžio 1 d. – 2014 m. gruodžio 15 val.
(asociacija Vyrų krizių centras, Drobės g. 27, Kaunas)
Apskritojo stalo diskusija su Kauno miesto prevencijos skyriaus pareigūnais.
Uždaras renginys skirtas asociacijos specialistams ir savanoriams, siekiant pagerinti bendradarbiavimą, paslaugų prieinamumą ir kokybę. 2014 m. gruodžio 2 d. 13 val.
(Kaunas, Chemijos g. 4 B, )
Spektaklio "Vyrai ir moterys kartu?", peržiūra Kauno Proceso teatras.
Renginys nemokamas. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis el. paštu: info@vyrukrizes.lt ar telefonu: 86 6226770
2014 m.gruodžio 2 d. 19 val.
(Pašilės g. 34, Kaunas)
Teminis poezijos skaitinių vakaras J.T. Vaižganto muziejuje:"Rašytojas apie smurtą ir to meto visuomenę".
Renginys nemokamas. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis el. paštu: info@vyrukrizes.lt ar telefonu: 86 6226770
2014 m. gruodžio 3 d. 18 val.
(Aleksoto g. 10-4, Kaunas)
Vyrų iniciatyvinės projekto grupės susitikimas su mokyklų pagalbos vaikui specialistais Kauno Pedagogų Kvalifikacijos Kėlimo Centre.
Renginys nemokamas. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis el. paštu: info@vyrukrizes.lt ar telefonu: 86 6226770
2014 m. gruodžio 4 d. 14 val.
(Vytauto pr. 44, Kaunas)
Diskusija apie alkoholio vartojimo kultūrą, alaus klube "Alaus Kultūra".
Renginys nemokamas. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis el. paštu: info@vyrukrizes.lt ar telefonu: 86 6226770
2014 m. gruodžio 5 d.  18 val.
(Laisvės al. 61, Kaunas)
Vyrų eisena Laisvės alėja atkreipiant visuomenės dėmesį raginant nesmurtauti ir  kreiptis pagalbos.
Renginys nemokamas. visi neabejingi kviečiami prisijungti. 2014 m. gruodžio 6 d. 14 val.
(Renkamasi Laisvės alėja, prie fontano, Kaunas)
Projekto iniciatyvinės grupės narių vizitas į Kauno vyrų nakvynės namus: "Šeimos atskirties problemų sprendimo galimybės"
Renginys nemokamas. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis el. paštu: info@vyrukrizes.lt ar telefonu: 86 6226770
2014 m. gruodžio 7 d. 15 val.
(R. Kalantos gatvė 55, Kaunas)
Teminis vakaras J.Gružo muziejuje "J.Grušo kūrybos vyriškumo idėja ir realybė".
Renginys nemokamas. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis el. paštu: info@vyrukrizes.lt ar telefonu: 86 6226770
2014 m. gruodžio  8 d. 18 val.
( Kalniečių g. 93, Kaunas)
Diskusija "Smurtautojo paveikslas studentų akimis" Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedroje 2014 m. gruodžio 10 d.  13 val.
(Jonavos g 66,  Kaunas)

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijaNAUJAUSI KOMENTARAI

nuo

nuo portretas
nuo smurto šeimoj, pries moteris, vaikus, gyvūnus, kaimynus, chuliganiško vairavimo, muštynių prisigėrus etc. gali išgelbėt ne vienadienės specializuotos akcijos, o nuolatinis visos visuomenės kultūros lygio kėlimas. Bet šitas daiktas atkatais nekvepia, tai dusim ir toliau, nes iš šitų akcijų kaip buvo šnipštas, taip ir bus ...

kulokas

kulokas portretas
istatymas joks nesaugo moters nuo smurto,tai ka pades seminarai?istatymu leidejai apsnudo paskende prabangoj...
VISI KOMENTARAI 2
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių