Pagerbė profesorių


2011-10-12
Pagerbė profesorių

V.Mykolaičio-Putino gatvėje ant 13 numeriu pažymėto namo atidengta atminimo lenta, skirta Kauno ir Vilniaus universitetų profesoriui Vosyliui Sezemanui. Jis buvo klasikinės filosofijos atstovas, parašęs apie 100 kūrinių, kurie išversti į daugelį kalbų.