Specialistai pasirašė po vaikų sukurtu manifestu


2005-05-19
Specialistai pasirašė po vaikų sukurtu manifestu

“Mes, Lietuvos vaikai, šiuo manifestu kreipiamės į visus suaugusius. Siekiame, kad prieš mus niekada nebūtų naudojamas smurtas ir kad visada sulauktume pagalbos:

Nemuškite mūsų ir neliekite pykčio ant mūsų - mes nekalti dėl Jūsų problemų, nesame blogi, net jei elgiamės ne taip, kaip Jūs norite.

Padėkite mums ir patarkite, kur kreiptis pagalbos, bet nepasakokite visiems pašaliniams apie mūsų bėdas - mes nenorime, kad apie jas sužinotų visa mokykla, visi kaimynai ir draugai.

Nekaltinkite mūsų, jei mus kas nors nuskriaudė, ir nerėkite ant mūsų už tai, ką Jums papasakojame - Jūs net neįsivaizduojate, kaip mums sunku kalbėti apie tai.

Visada su mumis kalbėkite ir išklausykite, pasidomėkite, kaip gyvena Jūsų ir ne tik Jūsų vaikai!

Neleiskite mūsų skriausti - skriaudžia ne tik tas, kuris pakelia ranką, bet ir tas, kuris nuo pakeltos rankos mūsų neapsaugo.”

Šio pačių vaikų sukurto ir parašyto manifesto pasirašymu prasidėjo vienas iš akcijos “Gegužė - mėnuo be smurto prieš vaikus” renginių - gegužės 12-13 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija “Pagalba vaikui, nukentėjusiam nuo prievartos”.

Iškilmingoje ceremonijoje, paremdami vaikų sukurto manifesto idėją ir pasižadėdami apsaugoti vaikus nuo smurto, šį dokumentą pirmiausia pasirašė garbingi tarptautinės konferencijos dalyviai ir svečiai: socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė, nevyriausybinės organizacijos “Vaiko namas” direktorius Evaldas Karmaza, Baltijos jūros regiono valstybių tarybos Vaikų skyriaus vadovas Lars Loof.

“Kiekvienas iš mūsų turėtume nepamiršti šio įsipareigojimo ir stengtis pagal savo kompetenciją, o dar geriau - glaudžiai bendradarbiaudami tarpusavyje, jį vykdyti ir padėti vaikui, kuriam reikalinga pagalba. Kviečiu prie šio vaikų sukurto manifesto prisijungti visus - ir už vaikų apsaugą atsakingus specialistus, ir visą visuomenę”, - pasirašiusi manifestą sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė.

Pasak E.Karmazos, klausimas, ar dabartinės siūlomos paslaugos, teikiant pagalbą nuo prievartos nukentėjusiems vaikams, geriausiai atitinka jų interesus ir poreikius, šiuo metu yra vienas aktualiausių. “Vaikai mažai žino apie jiems prieinamą pagalbą, jie retai patys savarankiškai kreipiasi pagalbos, dažniausiai juos atveda suaugusieji. Todėl ši vaikų iniciatyva - sukurtas manifestas - itin džiugina”, - manifesto pasirašymo ceremonijoje kalbėjo E.Karmaza.

Manifestas kabėjo visos konferencijos metu - jį pasirašyti galėjo visi konferencijos dalyviai: socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, Vaiko teisių apsaugos tarnybų darbuotojai, su vaikais dirbančių nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kiti. Vėliau pačių vaikų sukurtas ir parašytas dokumentas, lydimas laimingos vaikystės simbolio - aitvaro, keliaus per įvairius Lietuvos miestus. Čia už vaikų apsaugą atsakingi specialistai savo parašais taip pat galės paremti manifeste skelbiamus principus. Metus laiko užtruksianti manifesto kelionė finišuos per kitų metų akcijos “Gegužė - mėnuo be smurto prieš vaikus” atidarymą.

Akcija “Gegužė - mėnuo be smurto prieš vaikus” rengiama jau antrus metus iš eilės - ja siekiama ugdyti visuomenės atsakomybę už kiekvieną vaiką, kurti nepakantumo prievartai prieš vaikus atmosferą visuomenėje, šviesti žmones apie vaikų patiriamą smurtą, jo pasekmes, skatinti vaikų iniciatyvą bei savarankiškumą bei mokyti problemas spręsti nenaudojant smurto. Akcija rengiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos “Gelbėkit vaikus” iniciatyva.

Tarptautinę teorinę-praktinę konferenciją “Pagalba vaikui, nukentėjusiam nuo smurto” rengia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su nevyriausybine organizacija “Vaiko namas”.

“Tikiu, kad ši konferencija tapo rimtu postūmiu visiems už vaikus atsakingiems specialistams suvienyti jėgas sprendžiant smurto prieš vaikus problemą”, - teigia V.Blinkevičiūtė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė.

Konferencijoje bus siekiama išsiaiškinti, kaip dabartinė Lietuvos socialinė, teisinė ir institucijų sistema padeda vaikui, nukentėjusiam nuo prievartos, ir kaip šią sistemą dar būtų galima patobulinti pasiremiant kitų šalių patirtimi.

“Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą atsivėrė daugiau galimybių bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis ir organizacijomis, todėl, išgirsdami kitų konferencijoje dalyvaujančių šalių patirtį, galėsime pamatyti ir įvertinti, kokių klaidų vertėtų vengti dirbant smurto prevencijos ir intervencijos srityje, ką būtų galima nesunkiai įdiegti ir sėkmingai taikyti”, - sako “Vaiko namo” direktorius E.Karmaza.

Konferencijoje dalyvavęs švedas Lars Loof, Baltijos jūros regiono tarybos vaikų padalinio vadovas, dalį pranešimo skyrė teisinių procesų apžvalgai, kai yra tiriamas seksualinės prievartos atvejis. Tokio tyrimo metu, siekiant užtikrinti visavertę pagalbą vaikui, turi būti atsižvelgiama į keturis esminius procesus: bendradarbiavimą, kontrolę, užbaigtumą ir pusiausvyros išlaikymą.

Laura Lebedeva, Latvijos “Dardedze” centro psichologė, konferencijoje pristatė, kaip Latvijoje bendradarbiauja psichologai ir teisėsaugos institucijų pareigūnai. Nuomonės tyrimai rodo, kad Latvijoje padėtis dėl smurto prieš vaikus gerėja. Tyrėjai kelia prielaidą, kad šio pagerėjimo priežastys yra pagerėjęs bendradarbiavimas tarp profesionalų, atitinkamų įstatymų pakeitimai ir geresnis klausimų, susijusių su prievarta, supratimas.

Tuo tarpu Lietuvos specialistai konferencijoje pristatė nukentėjusių vaikų nuo smurto psichosocialinės reabilitacijos teisinius aspektus, tarpinstitucinės pagalbos žalą, svarstė, ar pranešimas apie prievartą patyrusį vaiką yra problema, nagrinėjo nuteistų nepilnamečių, patyrusių smurtą, reintegraciją.

Antrąją konferencijos dieną vyko praktiniai seminarai “Prievarta prieš vaikus globos namuose”, “Teisinė vaikų apklausa”, diskusijų grupėje bus aptariama, ar psichinės sveikatos specialistai, medikai privalo pranešti visą žinomą informaciją apie vaiką, ar Vaiko teisių apsaugos tarnyba yra pajėgi užtikrinti pagalbą vaikui, nukentėjusiam nuo prievartos, ar smurtaujančiam vaikui iki 14 metų turėtų būti taikoma bausmė ar organizuojama pagalba, ar reikalingas nemušimo įstatymas.

SADM inf.