Rusijos pasveikinimas


2004-03-31
Stasys GUDAVIČIUS
Rusijos pasveikinimas

Lietuvos įstojimo į NATO proga iš Maskvos išprašyti trys šalies diplomatai 

Trys diplomatai jau šiandien ne savo valia turėtų išvykti iš Lietuvos ambasados Maskvoje. Tai atsakomasis Rusijos žingsnis dėl Lietuvos prieš mėnesį priimto sprendimo už “veiklą, nesuderinamą su diplomato statusu”, išprašyti tris rusų ambasados Vilniuje darbuotojus.

Nors išsiunčiamiems lietuvių diplomatams Rusija pritaikė tokią pačią formuluotę - “veikla, nesuderinama su statusu” - jokių konkrečių kaltinimų jiems nepateikta. Skirtingai nei išsiųstiems rusams, kurie, pasak Lietuvos pareigūnų, bandė gauti slaptą karinio, ekonominio ir politinio pobūdžio informaciją.

Pranešta laikinajam reikalų patikėtiniui

Vakar popiet Rusijos užsienio reikalų ministerijos oficialiame tinklalapyje internete pasirodė trumpa informacija apie tai, kad Maskvą per artimiausias dvi paras turi palikti Lietuvos ambasados darbuotojai. Jokių išsamesnių komentarų nepateikta. Nėra skelbiamos nei išsiunčiamų lietuvių diplomatų pavardės, nei kokia ta veikla, kuri buvo nesuderinama su jų statusu. Diplomatinėje kalboje tokia fraze paprastai apibūdinamas šnipinėjimas.

“Tai atsakomasis Rusijos žingsnis, priimtas atsižvelgiant į tai, kad prieš kurį laiką iš mūsų ambasados Vilniuje buvo išprašyti trys diplomatai. Jokios papildomos informacijos nesu įgaliota pranešti”, - “Kauno dienai” sakė viena iš Rusijos URM informacijos skyriaus darbuotojų.

Šaltiniai Lietuvos URM pranešė, kad per artimiausias 48 valandas iš Maskvos liepta išvykti ambasados ministrui patarėjui Kęstučiui Kudzmanui, vadovavusiam diplomatinės atstovybės ekonomikos skyriui, taip pat patarėjai politikos ir analizės klausimais Daliai Sukackienei bei komercijos atašė Kastyčiui Kažukauskui.  

Apie tai, kad būtent šie diplomatai turi tuojau pat palikti Rusiją, pranešta Lietuvos laikinajam reikalų patikėtiniui Maskvoje Vytautui Pinkui, turinčiam įgaliotojo ministro diplomatinį rangą ir vadovaujančiam ambasados politikos ir analizės skyriui. Lietuvos ambasadorius Rusijoje Rimantas Šidlauskas šiuo metu atostogauja.

Paneigė neteisėtai veikęs

K.Kudzmanas trumpame interviu “Kauno dienai” paneigė bet kokias prielaidas, kad jis galėjo neteisėtais būdais rinkti “kokią nors slaptą informaciją Rusijoje”.

“Tai tiesiog atsakomasis Maskvos žingsnis, todėl čia nevertėtų ieškoti konkrečių priežasčių, kodėl būtent mes trys buvome pasirinkti. Tikrai tas sprendimas nereiškia, kad mums pateikti kažkokie konkretūs kaltinimai”, - sakė jis, leisdamas suprasti, kad Maskva tik vadovavosi principu “būtinai atkeršyk, neieškodamas kaltų”.

K.Kudzmanas, beveik trejus metus ambasadoje buvęs atsakingas už Lietuvos ekonominius santykius su Rusija, tvirtino nežinąs, kur ir ką dirbs grįžęs į Vilnių. “Yra įvairių pamąstymų, pasiūlymų”, - “Kauno dienai” sakė jis.

K.Kudzmanas, iki išvykimo į Maskvą dirbęs Lietuvos pramonininkų konfederacijos tarptautinių ryšių departamento direktoriaus pavaduotoju, yra laikomas itin geru ekonominių santykių su Rusija ir kitomis posovietinėmis valstybėmis specialistu. Lietuvos URM “Kauno dienai” kol kas negalėjo pasakyti, ką konkrečiai dirbs jis ir kiti du į Vilnių grįžę diplomatai.

Visi trys Lietuvon turėtų grįžti šiandien vakare lėktuvu arba rytoj ryte traukiniu.

Pasak URM atstovų, nėra jokio nurodymo, kad K.Kudzmanui, D.Sukackienei ir K.Kažuskauskui būtų uždrausta įvažiuoti į Rusijos teritoriją. Tačiau Maskva gali apriboti jų įvažiavimą artimiausius metus ar dvejus.

Netrukus į ambasadą Maskvoje bus išsiųsti kiti trys diplomatai, pakeisiantys išsiųstuosius. Kas jie, kol kas neskelbiama.

Norėjo sudrumsti šventinę nuotaiką

Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis apgailestavo dėl pastarojo Rusijos žingsnio. “Tai nemalonus atvejis, tuo labiau kad išsiųsti šiuos Lietuvos diplomatus nebuvo jokio pagrindo”, - tvirtino jis.

Antra vertus, A.Valionis teigė, kad Lietuva tokio Rusijos žingsnio tikėjosi, nes Maskva vis kalbėjo apie tokią galimybę po to, kai iš Vilniaus buvo išprašyti trys jos diplomatai: “Diplomatinėje praktikoje tarp kai kurių valstybių tai yra priimta. Negaliu sakyti, kad nebuvome tam pasiruošę”.

Kartu Lietuvos užsienio reikalų ministras išreiškė nusistebėjimą, kad tarp išsiųstųjų yra tik prieš kelis mėnesius darbą Maskvoje pradėjusių diplomatų. Pavyzdžiui, D.Sukackienė Rusijos sostinėje dirba tik nuo praėjusių metų rudens.

A.Valionis, žurnalistams tik perskaitęs trumpą pareiškimą ir neatsakinėjęs į klausimus, atkreipė dėmesį, kad Rusija savo sprendimą paskelbė kitą dieną po Lietuvos įstojimo į NATO. Maskva nuolat priešinosi, kad Baltijos valstybės įstotų į Šiaurės Atlanto gynybinį aljansą ir grasino imtis atsakomųjų priemonių stiprindama savo gynybines pajėgas netoli sienų su naujosiomis NATO valstybėmis, įskaitant Lietuvą.

Nepaisant vadinamojo “diplomatų karo”, A.Valionis išreiškė viltį, kad jis neturės didelės neigiamos įtakos geriems Lietuvos ir Rusijos santykiams.

Pasak Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko Gedimino Kirkilo, Rusijos atsakas buvo lauktas ir adekvatus. “Tai yra adekvatus, nė kiek neviršytas Rusijos atsakymas, nerodantis jokio ypatingo susierzinimo ir nepadarysiantis jokio esminio poveikio Lietuvos ir Rusijos santykiams. Apie tai liudija visi kiti požymiai, pavyzdžiui, praėjusią savaitę Rusijos Dūmoje ratifikuota dvišalė investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos sutartis”, - Eltai sakė jis.

Paskelbtos prasižengusių rusų pavardės

Vasario pabaigoje Lietuva išsiuntė iš Vilniaus tris Rusijos diplomatus už žvalgybinės informacijos apie Lietuvą, Europos Sąjungą ir NATO rinkimą. Maskva iškart po to užsiminė apie “atsakomuosius veiksmus”. Rusijos ambasada Vilniuje tada išplatino Rusijos URM pareiškimą, kuriame trijų diplomatų išsiuntimas įvertintas kaip “nedraugiškas Lietuvos žingsnis Rusijos atžvilgiu”.

BNS žiniomis, Lietuva tuomet išsiuntė Rusijos ambasados Vilniuje pirmąjį sekretorių Vladimirą Michailovą, kuriam kartą jau buvo tekę išvykti iš Belgijos nesibaigus komandiruotės laikui. Vilniuje jis naudojosi ne tik Lietuvos politika besidominčio diplomato statusu, bet ir prisistatydavo kaip asmuo, galintis “įdomią informaciją” perduoti Rusijos politologų fondams.

Šis Rusijos diplomatas, šaltinių Valstybės saugumo departamente teigimu, pasižymėjo “išskirtiniu uolumu”, ieškodamas slaptos informacijos, beje, susijusios ir su apkaltos Prezidentui Rolandui Paksui procesu. Todėl V.Michailovas Lietuvoje sugebėjo išbūti vos pusę metų.

Kitas išsiųstasis - Rusijos prekybos atstovybėje ekspertu dirbęs Viktoras Šechovcovas - irgi turėjo panašios “belgiškos patirties”. Jo dėmesio centre Lietuvoje buvo energetikos ūkis - “Mažeikių nafta”, “Lietuvos dujos”, Rytų ir Vakarų skirstomieji tinklai, jų privatizavimo eiga. Kai kuriomis žiniomis, jis informatoriams žadėjo atsilyginti lėšomis iš Rusijos privataus verslo fondų.

Iš Lietuvos prieš mėnesį paprašytas išvykti trečiasis asmuo - Rusijos ambasados pirmasis sekretorius Sergejus Kabešovas specializavosi karinėje žvalgyboje. Jis įkliuvo, rinkdamas informaciją apie Lietuvos kariuomenę, šalies integraciją į NATO, tarptautinį bendradarbiavimą gynybos srityje.

V.Šechovcovas ir S.Kabešovas Lietuvoje dirbo nuo 2001 metų balandžio.

Kurį laiką “atsakomųjų veiksmų” nebuvo imtasi, formaliai aiškinant, kad tai bus padaryta po naujos Rusijos vyriausybės sudarymo. Michailo Fradkovo vadovaujamas naujas ministrų kabinetas suformuotas ir pradėjo dirbti prieš tris savaites.