Miestas gavo dovanų Motiejaus Valančiaus paminklą


2005-04-13
Rūta KANOPKAITĖ
Miestas gavo dovanų Motiejaus Valančiaus paminklą

Už monumentalią granitinę dailininko Leono Žuklio sukurtą skulptūrą sumokėjo mecenatas JAV lietuvis Rimvydas Sidrys

Ir okulistas iš Čikagos dr. R.Sidrys, finansavęs šį paminklą, ir autorius prieš porą metų viešai buvo įvardiję, kad dvasiškio ir iškilaus kultūros veikėjo Motiejaus Valančiaus skulptūra stovės Vilniuje. Kaip galimos vietos, kur ji bus pastatyta, minėtos Lukiškių aikštės ir Katedros prieigos. Tačiau vis dėlto sostinėje paminklas Žemaičių vyskupui, kovotojui už lietuvišką spaudą ir tautos blaivybę, rašytojui, “Palangos Juzės” autoriui Motiejui Valančiui neiškils. Jo vieta dabar pasirinktas Kaunas. Čia M.Valančius praleido vienuolika paskutinių gyvenimo metų (1864-1875), čia mirė ir yra palaidotas.

“Pas mane apsilankė Vilniaus dailės akademijos profesorius skulptorius Leonas Žuklys su pluoštu dokumentų ir nuotraukų. Šio paminklo dovanojimą Kaunui raštu patvirtino JAV Ilinojaus valstijoje gyvenantis daktaras Rimvydas Sidrys, padengęs jo pagaminimo išlaidas”, - vakar pristatydamas šią naujieną, sakė mero pirmasis pavaduotojas Antanas Adolfas Balutis. Pasak jo, nors apie dovanos kainą klausinėti nepriimta, ji brangi - rusvo granito 3 metrų 12 centimetrų aukščio statula gali kainuoti apie 150-200 tūkst. litų. “Miestas ją gauna veltui, kainuos tik architektūrinės paminklo dalies parengimas. Šiuo metu skulptūra jau ištašyta ir dirbtuvėse Alytuje laukia autoriaus L.Žuklio kalto prisilietimo”.

Tiksli Motiejaus Valančiaus paminklo pastatymo vieta ir data kol kas dar nenustatyta. “Paminklas bus užbaigtas liepą, taigi iškilti Kaune galėtų vasaros pabaigoje, kad ir per Žolinę”, - svarstė mero pirmasis pavaduotojas. Pasak jo, paminklo autorius, mecenatas ir Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pageidautų ją matyti Rotušės prieigose. Tai būtų logiška, nes tos vietos labiausiai susiję su M.Valančiaus veiklos pėdsakais. Po 1863 metų sukilimo į Kauną buvo perkeltas Žemaičių vyskupijos centras. Čia vienuolika metų rezidavo M.Valančius, aktyviai užsiėmęs ne tik ganytojiška, bet ir lietuvybės išsaugojimo, uždraudus lietuvišką spaudą, veikla.

Dailininkas Leonas Žuklys Savivaldybei pateikė ir Lietuvos dailininkų sąjungos sudarytos komisijos raštišką nuomonę apie savo kūrinį. Žinomi šalies skulptūros autoritetai - Konstantinas Bogdanas, Dalia Matulaitė, Vaclovas Krutinis ir architektūros specialistai gerai atsiliepė apie M.Valančiaus paminklą, pabrėždami ir portretinį panašumą, ir apibendrintą monumentalumą. 81 metų L.Žuklys yra sukūręs daugybę įžymių žmonių skulptūrinių portretų, tarp jų Vinco Mykolaičio-Putino, Vinco Krėvės, profesoriaus Adomo Hrebnickio, 1994 metais Raudondvaryje pastatytas jo paminklas kompozitoriui Juozui Naujaliui. Prof. L.Žukliui buvo patikėta sukurti Popiežiui Jonui Pauliui II skirtą memorialinę lentą prie Aušros Vartų, įamžinančią jo apsilankymą šioje šventovėje.