Dar vienas žingsnis Europos kultūros sostinės link


2005-06-25
Dar vienas žingsnis Europos kultūros sostinės link

Kultūros ministras Vladimiras Prudnikovas ir Vilniaus meras Artūras Zuokas ketvirtadienį pasirašė ketinimų protokolą dėl programos “Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009”.

“Ketinimų protokolu patvirtintas veiksmų planas, siekiant sėkmingai įgyvendinti programą. Nuspręsta pritarti Europos Komisijos sudarytos Nepriklausomų ekspertų atrankos komisijos rekomendacijai, kad atsakingos valdžios institucijos nedelsiant patvirtintų programos finansavimą, ir siekti, kad jau 2006 m. pradžioje būtų parengta valstybinė programa “Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009” bei patvirtintas programos biudžetas”, - sakė kultūros ministras Vladimiras Prudnikovas.

Pasak ministro, siekiant šio tikslo, buvo nuspręsta siūlyti iki 2005 m. pabaigos sudaryti komisiją, kuri parengtų valstybinę programą “Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009” ir koordinuotų jos įgyvendinimą. Iki komisijos sudarymo tarpinstitucinei darbo grupei kartu su Ekspertų darbo grupe, rengusia paraišką Europos Komisijai, pavesta parengti pasiūlymus valstybinei programai “Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009” ją plėtojant trimis strateginėms kryptimis: kultūriniai ir bendruomeniniai projektai, komunikacija ir turizmas bei kultūros objektų ir miesto atnaujinimo infrastruktūrinė programa.

Kultūros ministro ir sostinės mero susitikimo metu nustatyti Kultūros ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės įsipareigojimai įgyvendinant programą. Taip pat buvo numatyta iki lapkričio mėnesio įsteigti viešąją įstaigą “Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009” kultūrinės programos koordinavimui.

“Numatytas veiksmų planas padės Lietuvai sėkmingai startuoti įgyvendinant vieną ambicingiausių europinių projektų”, - kalbėjo Vladimiras Prudnikovas.

2005 m. gegužės 25 d. Europos Komisijos sudaryta Nepriklausomų ekspertų komisija paskelbė nuomonę dėl miesto kandidato pasirengimo tapti Europos kultūros sostine. Komisija palankiai vertino Lietuvos ekspertų parengtą paraišką “Vilnius CV” ir Lietuvos ekspertų pasirengimo tapti Europos kultūros sostine pristatymą Briuselyje.

Ši rekomendacija, pagal Europos institucijų tvarką, dar turi sulaukti Europos Parlamento nuomonės dėl nominacijos, po kurios ES Taryba, atsižvelgdama į ekspertų komisijos rekomendaciją, oficialiai suteiks Vilniui Europos kultūros sostinės statusą. Tai turėtų įvykti šių metų lapkričio mėnesį.