Valstybė vadintųsi Prūsija


2004-10-21
Leonas ŽALYS
Valstybė vadintųsi Prūsija

Vokietijos dešinieji, susirūpinę Kaliningrado srities ateitimi, sunervino tiek Maskvą, tiek Berlyną

Kilo nemažas šurmulys, kai grupė Vokietijos parlamentarų, priklausančių opozicinei Krikščionių demokratų sąjungai-Krikščionių socialinei sąjungai (KDS-KSS), vyriausybei pateikė oficialų paklausimą dėl Kaliningrado srities ateities, kai šis regionas po Europos Sąjungos (ES) plėtros atsidūrė ES valstybių apsuptyje.

Paklausimas pastatė į keblią padėtį Gerhardo Šrioderio vadovaujamą vyriausybę. Parlamento - bundestago deputatų paklausimas smarkiai sunervino Rusijos politikus.

Sunkus išmėginimas J.Fišeriui

Interneto laikraštis Strana.ru šiomis dienomis ironizavo, kad Vokietijos užsienio reikalų ministrui Joškai Fišeriui teko sunkus išmėginimas. Jam reikia kuo skubiau įtikinti nenuoramas bundestago deputatus, kad šie neprovokuotų teritorinio konflikto su valstybe, pasak laikraščio, “turinčia daugiausia pasaulyje masinio naikinimo ginklų”.

Kilo nemažas ažiotažas, kai praėjusią savaitę 71 Vokietijos parlamento deputatas (visi priklauso KDS-KSS frakcijai) kreipėsi į vyriausybę su paklausimu “dėl Kenigsbergo srities ateities”. Dokumente taip pat minima idėja šios srities pagrindu įkurti dar vieną Baltijos valstybę ir pavadinti ją Prūsija.

Idėjos autorius - deputatas Jurgenas Klimkė, KDS-KSS frakcijoje vadovaujantis turizmo skyriui, todėl paklausime daug vietos skiriama turizmo plėtrai Kenigsbergo srityje. Šis pasaulio žemėlapiuose neegzistuojantis pavadinimas dokumente minimas kur kas dažniau, nei “Oblastj Kaliningrad”, kurią J.Klimkė ir jo vienminčiai rašo kabutėse.

Nesiūlo atkūrimo būdų

Strana.ru pastebėjo, kad 14-asis paklausimo punktas skamba taip: “Kaip federalinė vyriausybė vertina samprotavimus sukurti dar vieną Baltijos valstybę, kuri geografiškai atitiktų istorines Rytų Prūsijos ribas?”

Toliau dokumente opozicijos atstovai klausia Vokietijos užsienio reikalų ministeriją dėl galimybės naująją Baltijos valstybę pavadinti Prūsija, nors ši transkripcija gerokai skiriasi nuo vokiečiams įprasto regiono pavadinimo - Rytų Prūsija.

Vokietijos parlamentarai nenurodo, kokiais būdais galima atkurti regiono teisinį statusą, užtat jiems labiau rūpi “ekstensyvus karinis regiono naudojimas”. Ši formuluotė tikriausiai reiškia tai, kad Kaliningrado srityje yra daug Rusijos karo bazių.

Vyriausybė neskuba

Oficialusis Berlynas pateko į keblią padėtį. Jam sunku duoti subalansuotą atsakymą dėl teritorijos, kuri žinoma kaip istorinė, bet prarasta, Vokietijos žemė.

Kita vertus, Vokietijai nesinori gadinti gerų santykių su Rusija. Kancleris G.Šrioderis ir prezidentas Vladimiras Putinas nuolat afišuoja savo draugystę.

Vokietijos vyriausybė vis dar rengia atsakymą į opozicijos deputatų paklausimą. Vokietijos ambasados Maskvoje spaudos skyriaus vadovas Kordas Majeris Klodas vakar pareiškė, jog atsakymas į KDS-KSS frakcijos atstovų paklausimą bus parengtas “remiantis tebegaliojančia nuostata, kad Berlyno ir Maskvos santykiai ir toliau bus bičiuliški”.

URM reagavo piktai

Tuo tarpu Rusijos užsienio reikalų ministerija į Vokietijos parlamentarų iniciatyvą reagavo piktai. Didėjančią įtampą tarp Maskvos ir Berlyno švelnino K.Majeris Klodas. “Tokie paklausimai, kaip ir šis, kuriame kalbama apie Kaliningrado srities ateitį, yra visiškai natūralūs, kai norima išsiaiškinti santykius tarp parlamento ir vyriausybės; jais siekiama sužinoti oficialią vyriausybės poziciją vienu ar kitu klausimu”, - sakė jis žurnalistams Rusijos sostinėje ir pridūrė: “Federalinė vyriausybė į tokius paklausimus privalo atsakyti per nustatytą terminą. Atsakymas dėl Kaliningrado srities ateities bus duotas artimiausiu metu”.

Požiūris - labai neigiamas

Grupės deputatų iš KDS-KSS frakcijos iniciatyva Rusijos parlamente susilaukė labai neigiamo požiūrio. Tai antradienį žurnalistams pareiškė Valstybės Dūmos tarptautinių reikalų komiteto pirmininkas Konstantinas Kosačiovas.

Jis pabrėžė, jog VFR vyriausybei pateiktas paklausimas “dėl Kenigsbergo srities ateities po ES išplėtimo negali nekelti susirūpinimo Rusijos parlamente”.

Paklausimo autoriai bundestage, pažymėjo Valstybės Dūmos komiteto vadovas, tikriausiai kiek kitaip įsivaizduoja Kaliningrado srities, dokumente vadinamos Kenigsbergo sritimi, likimą, ir jų požiūris skiriasi nuo to, kuris užfiksuotas dvišaliuose Rusijos ir ES dokumentuose.

Be to, pabrėžė K.Kosačiovas, šiai idėjai aptarti pasirinktas labai netinkamas momentas, kai Valstybės Dūmoje sprendžiamas Partnerystės ir bendradarbiavimo su ES sutarties protokolo ratifikavimo klausimas.

Pavadino revanšistais ir bepročiais

Itin piktai į KDS-KSS iniciatyvą reagavo Kaliningrado srities Dūmos pirmininkas Vladimiras Nikitinas. Strana.ru korespondento paklaustas, kaip jis vertina pastangas, kad Europos žemėlapyje atsirastų nauja valstybė, Dūmos spikeris sakė: “Deja, nė vienas pasaulio parlamentas, net tokios civilizuotos valstybės, kokia yra Vokietija, nėra apdraustas nuo to, kad į deputatų gretas neprasmuktų revanšistai ar paprasčiausi bepročiai. Niekas iš Kaliningrado srities žmonių savo likimo neįsivaizduoja be Rusijos. Ir niekas iš rimtų Europos politikų neketina nuginčyti Europos valstybių sienų, kurios susiklostė po Antrojo pasaulinio karo”.