Sudrausmintas muziejaus direktorius panaikino ”Tutučio” studiją


2004-09-13
Jūratė KUZMICKAITĖ
Sudrausmintas muziejaus direktorius panaikino ”Tutučio” studiją

Po Kultūros skyriaus ir Savivaldybės kontrolierių patikrinimo P.Stulgos muziejuje nebeliko žinomos vaikų folkloro mokyklos

Apie šimtas kauniečių, lankiusių senas gražias tradicijas turinčią vaikų folkloro studiją “Tututis”, pasak P.Stulgos lietuvių tautinės muzikos muziejaus direktoriaus Vaidoto Stulgos, išmesti į gatvę.

Muziejuje veikusio “Tutučio” nebeliko, atlikus Savivaldybės kontrolierių auditą, po kurio apkarpyti P.Stulgos muziejaus etatai ir sumažintas finansavimas.

Direktorius vaikų folkloro studijos žlugdymu kaltina miesto valdininkus. Šie leidžia suprasti, kad kalčiausios direktoriaus ambicijos.

Skydas mūšyje dėl lėšų

“Su “Tutučio” studija muziejaus direktorius Vaidotas Stulga nuolat gudraudavo, - sakė “Kauno dienai” Savivaldybės tarnautojas, paprašęs, kad nebūtų minima jo pavardė.

P.Stulgos lietuvių tautinės muzikos muziejus, kasmet gaudamas iš biudžeto per 400 tūkstančių litų, sugebėdavo išleisti viską iki paskutinio cento, o baigiantis metams pranešdavo, kad pritrūko lėšų. Kai išgirsdavo atsakymą, jog papildomo finansavimo nebus, pagrasindavo: tuomet aš naikinu vaikų folkloro studiją “Tututis”.

Panašiai kalbėjo ir miesto Kultūros skyriaus specialistė, kuruojanti muziejų veiklą, Dalia Vilčinskienė. “Direktorius praneša, kad muziejui pritrūko lėšų, o paaiškėja, kad iš tiesų jų reikia “Tutučio” folkloro mokyklai”, - pasakojo ji.

Praėjusių metų pavasarį P.Stulgos lietuvių tautinės muzikos muziejuje buvo atliktas Kultūros skyriaus komisijos patikrinimas ir Savivaldybės kontrolierių auditas.

Patikrinimas ir revizija nustatė, kad P.Stulgos muziejaus statutas neatitinka nei muziejaus, kuris priklauso Kultūros skyriui, nei mokymo įstaigos, kuri turėtų priklausyti Švietimo ir ugdymo skyriui, statuto. Muziejų, kuriame veikia bendrai finansuojama vaikų folkloro mokykla, auditoriai pavadino neįmanomu dviejų darinių hibridu.

Revizorių “atradimai”

Savivaldybės kontrolieriai rado ir daugiau trūkumų bei neaiškumų P.Stulgos muziejaus veikloje. Auditoriai išsiaiškino, kad dalis muziejaus patalpų įformintos kaip gyvenamosios, o ne kaip muziejaus patalpos. Dar vienas kontrolierių “atradimas” buvo apskritai neinventorizuotos patalpos. Auditorius nustebino ir trys tuščios P.Stulgos muziejaus salės, kuriose, išlaikomose iš miesto biudžeto, nevyksta jokia veikla.

Kultūros skyriaus komisija nustatė, kad P.Stulgos muziejuje aplaidžiai vykdoma eksponatų apskaita, neparengtos darbuotojų pareiginės instrukcijos. Nustebino ir didžiuliai mokesčiai už komunalinius patarnavimus, kuriuos moka muziejus.

Tikrintojams liko neaišku, už kokias pareigas mokami atlyginimai darbuotojams, kurių etatų muziejuje buvo net 34. Vien sargų skaičius įspūdingas: muziejaus teritoriją saugojo trys naktiniai ir trys dieniniai sargai. Naktine sarge įdarbinta ir muziejaus direktoriaus dukra.

Kartu su muziejaus darbuotojais atlyginimus gaudavo ir “Tutučio” studijos mokytojai. Jiems atlyginimai buvo skaičiuojami atsižvelgiant į švietimo ir mokslo ministro įsakymą, nors mokytojams, oficialiai esantiems muziejaus darbuotojais, darbo užmokestis turėjo būti apskaičiuotas pagal Kultūros ministerijos teisės aktus.

Sumažintas finansavimas ir etatai

Kontrolieriai surašė revizijos aktą, Kultūros skyriaus komisija irgi pateikė savo išvadas, ir P.Stulgos muziejaus direktorius V.Stulga, nors ir kaip emocingai reagavęs į patikrinimus, turėjo pasirašyti po muziejuje vykusių patikrinimų išvadomis.

Nei Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba, nei Kultūros skyriaus komisija P.Stulgos muziejuje užfiksuotų faktų nevadina itin grėsmingais. Po patikrinimo ir audito nuobaudų niekam neskirta.

Tačiau etatus muziejus buvo priverstas sumažinti, sumažėjo ir finansavimas. “Pernai P.Stulgos muziejus iš miesto biudžeto gavo 431 tūkstantį litų, šiemet numatyta 395 tūkstančiai. Vietoje buvusių 34 etatų šiemet liko 27”, - sakė “Kauno dienai” miesto Kultūros skyriaus vedėjas Sigitas Šležas.

Jis užtikrino, kad muziejus po truputį šalina patikrinimų metu išaiškėjusius veiklos trūkumus. “Kai kurie jau pašalinti, kai kurie - šalinami šiuo metu”, - nedetalizavo skyriaus vedėjas.

Kaip informavo Savivaldybės kontrolieriai, šiuo metu juda reikalai dėl kai kurių muziejaus patalpų inventorizavimo, miesto politikai suka galvas, kaip panaudoti tuščias muziejaus sales, o svarbiausia, nebeliko “dviejų darinių hibrido”. Kauno miesto taryba jau patvirtino naująjį P.Stulgos lietuvių tautinės muzikos muziejaus statutą. Naujajame statute po muziejaus stogu nėra mokymo įstaigos - vaikų folkloro studijos “Tututis”.

Tačiau “Tutučio” neliko ne tik muziejaus sudėtyje, bet ir realybėje.

Direktorius kaltina audito iniciatorius

Folkloro studiją “Tututis”, kurią vienu metu lankė apie 100 vaikų, numarino ne miesto Tarybos posėdis ir ne naujojo muziejaus statuto tvirtinimas.

Muziejaus direktorius V.Stulga neneigia, jog sutarčių su mokytojais nepratęsė pats muziejus, tačiau jis vartoja kitokią formuluotę: “Tututis” sunaikintas Kultūros skyriaus ir departamento dėka”.

“Kultūros skyriaus valdininkų užsakytas auditas padarė savo. Jokių nusikaltimų nerado, o 28 metus gyvavęs vaikų folkloro teatras-studija sužlugdytas. Vaikai išmesti į gatvę”, - kalba V.Stulga.

“Tutučio” studija, direktoriaus žodžiais, buvo priversta užsidaryti dėl dviejų priežasčių: sumažinto muziejaus finansavimo ir varvančio studijos stogo, kurio niekaip nesugeba sutvarkyti miesto valdininkai.

“Buvo tragiškai sumažinti etatai, - konstatuoja V.Stulga. - iš pradžių “Tutučio” studijoje dirbo 18 mokytojų, paskui - 10, galiausiai liko tik 5. Baigėsi šių mokytojų sutartys ir mes jų nepratęsėme”.

Bet direktorius neužsiminė apie tai, jog “Tutučio” studija nebuvo, kaip reikalaujama, registruota prie Švietimo ir ugdymo skyriaus. “Be to, ji veikė be licencijos”, - sakė Kultūros skyriaus specialistė D.Vilčinskienė. Sutvarkius šiuos formalumus ir aiškiai apibrėžus studijos statusą, “Tututis” būtų buvęs finansiškai atskirtas nuo muziejaus.

Padėtį aiškinsis vietoje

“Tai, kad direktorius uždarė “Tutučio” studiją, yra didelė problema, - sakė “Kauno dienai” vicemeras Erikas Tamašauskas. - Mano įsitikinimu, ši studija miestui be galo reikalinga. Taip, muziejus turėjo sumažinti etatų, šiek tiek sumažėjo ir finansavimas, bet ką muziejaus vadovas padarė kaip vadybininkas, ieškodamas papildomų lėšų? Juk nė viena kultūros įstaiga visų savo poreikių “nepakabina” ant miesto biudžeto”.

“Tutučio” studijos patalpose buvau pats. Netiesa, kad jų padėtis tokia jau apverktina. Nemačiau ten jokių apvarvėjusių sienų”, - kalbėjo E.Tamašauskas.

“Kiek žinau, muziejaus salės už itin simbolinį mokestį būdavo išnuomojamos partijų renginiams. Muziejaus pajamos už bilietus, galima sakyti, - nulinės, - vardijo vicemeras. - Toks įspūdis, kad unikalus muziejus, nepamirštant visų jo nuopelnų, tiesiog nesivargina ieškoti papildomų finansų savo veiklai”.

Šią savaitę Kauno tarybos Kultūros ir švietimo komitetas rengiasi išvažiuojamajam posėdžiui į P.Stulgos lietuvių tautinės muzikos muziejų. “Padėtį bandysimės aiškintis vietoje”, - sakė E.Tamašauskas.