Nuo gegužės – griežtesni reikalavimai transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui

Nuo 2024 m. gegužės 1 d. įsigalios griežtesni aplinkosaugos reikalavimai – jie susiję su transporto priemonių technine priežiūra ir remonto keliama oro tarša.

Tikrins įrangą

Vienas iš svarbiausių pokyčių – automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonėms prieš pildant transporto priemonės oro kondicionavimo sistemą fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis (F-dujomis) bus privaloma patikrinti šių sistemų techninę įrangą, o nustačius pažeidimą bus draudžiama ją pildyti neatlikus remonto.

Be to, nurodoma, kad minėtus darbus galės atlikti tik kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą turintys asmenys.

Transporto priemonėse bus draudžiama įmontuoti išmetamųjų dujų neutralizavimo įrangą.

Nustatyti reikalavimai naujai paslaugų teikimo formai – techninei pagalbai, kuri teikiama kelyje sugedus transporto priemonei ir išsikvietus jos remontą atliekantį specialistą.

Mažinant aplinkos oro taršą sveikatai pavojingais teršalais, paslaugų teikėjas, suremontavęs ar sureguliavęs transporto priemonių sistemas ir detales, kurios daro poveikį išmetamosioms dujoms, turės užtikrinti, kad suremontuotos transporto priemonės išmetamosios dujos atitinka joms nustatytas normas. Išmatuotų parametrų atitiktį normoms reikės nurodyti transporto priemonės valdytojui išduodamuose dokumentuose.

Transporto priemonėse bus draudžiama įmontuoti išmetamųjų dujų neutralizavimo įrangą ar veiksmingumą išderinančių dalių, įrangą, komponentų, sistemų.

Deklaracijos bus viešos

Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikėjo deklaracija turės būti pateikiama Vieningos gaminių pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemai GPAIS (https://www.gpais.eu/) iki paslaugų teikimo pradžios, joje bus galima atitinkamai pažymėti sezoninę veiklą.

Deklaracijų suvestinė bus viešai prieinama GPAIS svetainėje, jas taip pat bus galima rūšiuoti pagal deklaracijose pažymėtus atliekamus darbus ir kitus duomenis.

Tikimasi, kad tai palengvins tam tikrus darbus atliekančių įmonių paiešką tiek įmonių potencialiems klientams, tie šių įmonių veiklą kontroliuojančioms institucijoms.

Taip pat nereikės pildyti transporto priemonių dalių perdavimo ir priėmimo akto kaip atskiro dokumento, susijusi informacija bus pateikiama paslaugų užsakymo paraiškoje.

Vienas teisės aktas

Aprašas pakeičia dabar galiojantį aplinkos ministro patvirtintą Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašą ir Lietuvos transporto saugos administracijos patvirtintą Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašą.

Nuo šiol viename teisės akte bus nustatyti bendrieji ir aplinkos apsaugos reikalavimai transporto priemonių techninei pagalbai, priežiūrai, remontui ir perdirbimui.

Įsigaliojus aprašui ir užtikrinus jo reikalavimų įgyvendinimą bus sudarytos sąlygos efektyviai transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo kontrolei. Tai padės identifikuoti neteisėtai tokias paslaugas teikiančius subjektus ir pritaikyti jiems sankcijas, todėl gerės paslaugų kokybė, bus aiškesnės procedūros.

Nauji reikalavimai aplinkos oro apsaugai padės mažinti taršą lakiaisiais organiniais junginiais, kietosiomis dalelėmis, azoto oksidais, kontroliuoti neteisėtą katalizatorių, kietųjų dalelių filtrų, darančių poveikį išmetamosioms dujoms, išmontavimą ir taršos kontrolės įtaisų veikimą ar veiksmingumą išderinančios įrangos įmontavimą.

Sugriežtinti reikalavimai transporto priemonių oro kondicionavimo sistemoms papildyti F-dujomis padės mažinti klimato šiltėjimą sukeliančių dujų kiekį ir užtikrins, kad šią paslaugą teiks tik kvalifikuoti specialistai techniškai tvarkingai įrangai.NAUJAUSI KOMENTARAI

Bananų

Bananų portretas
Respublika

Ggg

Ggg portretas
Ant kiek supuvusios smegeneles...

Tėvas

Tėvas portretas
Durnumui ribų nėra!
VISI KOMENTARAI 9

Galerijos

Daugiau straipsnių