Palengvės Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje suteiktų kvalifikacijų pripažinimas trečiosiose šalyse

  • Teksto dydis:

Seimas ratifikavo Globalią su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvenciją. Prisijungimas prie globalios konvencijos padidins Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumą pasauliniame kontekste, palengvės Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje suteiktų kvalifikacijų pripažinimas trečiosiose šalyse.

„Globalios konvencijos ratifikavimas ypač svarbus didinant akademinį mobilumą tarp Europos ir kitų pasaulio regionų. Kol nėra sutarta dėl vieningų diplomų pripažinimo principų, studentai, įgiję išsilavinimą Lietuvoje, gali susidurti su sunkumais norėdami studijuoti ar dirbti Azijos ar kitų regionų šalyse. Bendrų principų pagrindu supaprastintos diplomų pripažinimo procedūros skatins Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumą – Lietuvos aukštųjų mokyklų siūlomos studijų programos taps labiau matomos potencialiems studentams iš trečiųjų šalių“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Globalia konvencija siekiama užtikrinti didesnį joje dalyvaujančių šalių aukštojo mokslo sistemų skaidrumą ir patikimumą, atvirą informacijos prieigą. Joje numatomos teisingos, nediskriminuojančios, daug laiko neužimančios su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo procedūros, bendradarbiavimo ir pasitikėjimo tarp pripažinimą vykdančių institucijų stiprinimas, išplėstos pasaulinio mobilumo galimybės.

Prisijungimas prie globalios konvencijos padidins Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumą pasauliniame kontekste. Bus sudarytos geresnės sąlygos mainų ir jungtinėms studijų programoms su kitais pasaulio regionais, skatinamas tarpregioninis aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas.

Konvencija pasitarnaus tiek lietuviams, išvykstantiems dirbti ar studijuoti į kitus pasaulio regionus, tiek į Lietuvą atvykstantiems užsienio studentams, kurie po studijų grįžta namo. Pavyzdžiui, 2019-2020 metų duomenimis, Lietuvos universitetuose užsienio studentai sudarė 8,5 proc. visų universitetų studentų. Jau dabar daugiau kaip trečdalis (38,3 proc.) užsienio studentų studijuoti atvyko iš Azijos šalių. Konvencija užtikrins, kad šių studentų Lietuvoje įgytos kvalifikacijos būtų pripažįstamos šalyse, iš kurių jie atvyko. Tai sudarys palankesnes sąlygas Lietuvos aukštosioms mokykloms prisitraukti užsienio studentus iš kitų regionų.

Globali konvencija, kuri buvo priimta Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) 2019 m., įsigalios, kai ją ratifikuos dvidešimt šalių. Iki šiol prie Globalios konvencijos yra prisijungusios penkios šalys: Estija, Norvegija, Nikaragva, Prancūzija ir Rumunija.

Nuo 1999 m. Lietuva yra prisijungusi prie Lisabonos pripažinimo konvencijos dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regione.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių