Nori stipendijos? Tapk LGBT nare?

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys

Studentų tėvai ištikti šoko: Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) paskelbė teiksianti naują stipendiją, o pirmenybių jai gauti sąraše – ir LGBT bendruomenės nariai.

Šį klausimą pradėjus aiškintis „Kauno dienai“ ir lygių teisių kontrolieriams, stipendiją suskubta atšaukti.

Dar visai neseniai Lietuvos muzikos ir teatro akademijos internetiniame puslapyje buvo galima surasti informaciją apie, atrodytų, labai sveikintiną ir motyvuojantį sprendimą. Buvo pranešta, kad nuo 2021 m. rudens bus teikiama nauja – Stanislavos Dalios Gižaitės stipendija, skirta studentei, studijuojančiai būtent šioje akademijoje.

Buvo pabrėžta, kad ši stipendija nėra valstybinė. Jos steigėjas – Stanislavos Dalios Gižaitės fondas, kurį sudaro steigėjų Solveigos Armoškaitės ir Agnės Grigaliūnienės lėšos. Ši stipendija turėjo būti skiriama kiekvienų studijų metų pradžioje būtent Dainavimo katedros bakalauro arba magistro studentei.

Interneto nuotr.

Įvardytas ir stipendijos dydis – 1 tūkst. eurų per metus, išmokant du kartus. Kam skirti stipendiją, turėjo spręsti paskirta komisija. O kad ją gautum, privalu nemenkai pasistengti. Studentės turėjo paruošti motyvacinį laišką, įrašyti trijų atliktų kūrinių garso įrašą, taip pat pateikti rekomendacinį laišką.

Visa ši informacija patraukė šimtų studenčių dėmesį, jos ėmė kurti planus, lankytis pas korepetitorius ir šiais savo lūkesčiais dalijosi su tėvais. Būtent jiems pro akis nepraslydo ir erzelį sukėlė visai kitokia informacija, pateikta stipendijos aprašymo pabaigoje.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos atstovai taip ir nesiteikė paaiškinti, kodėl stipendijos apraše buvo nurodyta, kad pirmenybė teikiama LGBT bendruomenės narei. (V. Skaraičio / Fotobanko nuotr.)

Pirmenybė LGBT narei

Į „Kauno dieną“ paskambinęs Kauno rajono gyventojas sunkiai tramdė emocijas, kurias jam ir jo šeimai sukėlė perskaityta informacija. Čia juodu ant balto buvo parašyta, kad stipendijos gavimo pirmenybė bus skiriama LGBT bendruomenės narei.

„Labiausiai stebina tai, kad tokie dalykai vyksta akademinėje bendruomenėje. Čia gi ne koks privatus būrelis, o Lietuvos muzikos ir teatro akademija!“ – pokalbį pradėjo pakaunės gyventojas Butrimas (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut.past.).

Labiausiai stebina tai, kad tokie dalykai vyksta akademinėje bendruomenėje. Čia gi ne koks privatus būrelis, o Lietuvos muzikos ir teatro akademija!

Vyras pasakojo, kad dukra yra LMTA bakalauro studijų studentė. Pamačiusi informaciją apie stipendiją, mergina susidomėjo, tačiau perskaičiusi, kam skiriama pirmenybė, nuščiuvo.

„Ją ir mus, tėvus, labai suglumino, kad matant, kas pas mus šiuo metu vyksta su visa LGBT bendruomene, būtent jai priklausančioms studentėms suteikiamos privilegijos. Pirmenybė skiriama ne tik šios bendruomenės nariams, bet ir našlaitėms, negalią turinčioms, taip pat vienišoms mamoms, imigrantėms, pabėgėlėms, tautinės mažumos atstovėms, tačiau yra vienas esminis skirtumas. Studentės per pusdienį ar dieną negali staiga imti ir priklausyti kažkuriai iš visų minėtų kategorijų, o į LGBT bendruomenės gretas, mūsų supratimu, gali įsiterpti ir visai to nenorėdamos. Tik siekdamos atsidurti arčiau stipendijos. Tai gal už 1 tūkst. eurų jie perka mūsų vaikus?“ – į gilesnius pamąstymus leidosi Butrimas, pateikęs vaizdingą palyginimą.

„Žinote, čia kaip ir su tais žmonėmis, kurie užsiregistravę Užimtumo tarnyboje. Didžioji dauguma jų net nesitiki, kad čia jiems padės surasti darbą, jie joje yra, kad turėtų socialinį draudimą. Tai čia labai panašiai – studentei, kuri tikrai labai nori tos stipendijos, o gal jai jos verkiant reikia, gali ryžtis drastiškiausiems sprendimams ir jai bus visai nesvarbu, kad ji atsidurs toje bendruomenėje. Bet ji jau bus statistinis vienetas, o gal kažkam yra naudinga, kad ta bendruomenė plėstųsi?“ – vyras teigė perduodantis ne vieno tėvo nuogąstavimus.

Išprovokavo pyktį

Pasak jo, socialiniame tinkle sukurta uždara studentų tėvų grupė, kurioje vyksta aktyvios diskusijos. Ši žinia apie stipendiją ir jos sąlygas, pasak Butrimo, visus sukrėtė.

„Šimtai vaikų, kurie ruošėsi, samdė korepetitorius, nublanksta prieš va tokius asmenis, kuriems akademinėje, išsilavinusių žmonių bendruomenėje suteikiamos privilegijos. O kur tada visos lygios teisės, apie kurias mes tiek daug girdime? Kodėl būtent jiems ta pirmenybė skirta? Mano akimis, tai kažkieno kryptingai sukurptas planas, nes šių dienų diskusijų kontekste taip provokuoti visuomenės šiaip sau nesugalvotum“, – toliau samprotavo jis.

Tačiau tėvas nė kiek nesumenkino pačios stipendijos teikimo reikšmės. Tik teigė nesuprantantis, kam iš jos daryti tokį pasityčiojimą.

„Puikiai suprantame ir tai, kad tas konkretus fondas pinigus gali skirti bet kam – net tai pačiai LGBT bendruomenei ar kokiai kitai. Tačiau nemanau, kad jie nesupranta, jog ši stipendija bus skiriama studentėms. Kai viskas vyksta akademinėje aplinkoje, tai turi būti kažkokios ribos, kažkokie įstatymai ar taisyklės. O gal jie viską norėjo padaryti kažkaip tyliai ir galvojo, kad niekam neužklius? Naivu buvo tikėtis – tiek studentai, tiek jų tėvai yra labai nusivylę“, – apmaudo gaida pokalbį baigė pašnekovas, neslėpdamas, kad mintis apie tai kalbėtis su pačia akademijos bendruomene greitai nuvijo tolyn: „Kai tavo vaikas čia mokosi, garsiai klausimų kelti nesinori. Visi puikiai žinome, kaip būna ir kokios mokymosi sąlygos sukuriamos tiesios ieškotojams.“

O kur tada visos lygios teisės, apie kurias mes tiek daug girdime? Kodėl būtent jiems ta pirmenybė skirta?

Daug nelygybės

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba šios stipendijos skyrimo sąlygas ir prioritetus pavedė apžvelgti savo teisininkams. Pokalbio su „Kauno diena“ metu vienas jų užsiminė, kad pagrįstų klausimų kelia ne tik punktas dėl pirmenybės LGBT bendruomenės narei, bet net tai, kad į ją pretenduoti gali tik studentės – moterys.

„Tai sveikintina iniciatyva ir nenorime sumenkinti stipendijos skyrimo fakto, tačiau suprantame tėvų ir studentų susierzinimą. Pažvelgus į stipendijos skyrimo sąlygas ir tai, kam skiriama pirmenybė, kyla daug klausimų ir pasvarstymų. Visu pirma, kodėl pasirinkta tik viena lytis. Taip pat, jei stipendija skiriama tautinės mažumos atstovui, tai lietuviui galimybės ją gauti automatiškai sumenksta. Ir tai galima pasakyti kone apie kiekvieną apraše minimą punktą“, – dar prieš detalesnę šio atvejo analizę iškart pastebėjo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovas.

Jis akcentavo, kad valstybinėms ir privačioms stipendijoms yra keliami skirtingi reikalavimai, o tai daro lemiamą įtaką, ar bus galima imtis kokių nors teisinių veiksmų.

Pokalbiui pasisukus dėl privilegijų LGBT bendruomenės nariams, iš šios tarnybos atstovo lūpų pasigirdo pasvarstymų, kaip studentas turėtų įrodyti, kad yra šios bendruomenės narys. Taip pat, kad jis būtų priverstas atskleisti itin jautrią ir asmeninę informaciją apie savo orientaciją. Šie dalykai visiškai priešingi tiems, kuriuos akcentavo į redakciją kreipęsi pakaunės gyventojai, tačiau, pasak Lygių teisių kontrolieriaus tarnybos atstovo, ne mažiau reikšmingi.

Kiek vėliau „Kauno diena“ sulaukė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės grupės vadovo Vyčio Muliuolio paaiškinimo, kuris leido suprasti, kad LMTA ir lygių teisių kontrolieriai jau aktyviai diskutavo apie tėvų ir studentų iškeltas problemas.

„Pagal Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 6 str. 1 d. 2 punktą, skirdamos stipendijas švietimo įstaigos, kiti švietimo teikėjai bei mokslo ir studijų institucijos privalo užtikrinti vienodas sąlygas asmenims, nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Tačiau nagrinėjamu atveju nustatyta, kad aptariamą stipendiją skiria ne LMTA, o privatūs asmenys, taigi minėta įstatymo nuostata LMTA negalėtų būti taikoma“, – tai, kad stipendijos statusas lemia galutinį jų sprendimą, akcentavo V.Muliuolis.

Neaišku, kaip akademijos studentėms būtų tekę įrodinėti, kad jos priklauso LGBT bendruomenei.  (V. Skaraičio / Fotobanko nuotr.)

Paaiškinimų nesurado

LMTA į užduotus klausimus ilgą laiką neatsakė. Pasak akademijos viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Beatos Baublinskienės, vis buvo konsultuojamasi su stipendijos steigėjomis. Tačiau šios diskusijos, panašu, nedavė jokios naudos, nes į nė vieną pateiktą klausimą taip ir nebuvo sulaukta atsakymų. Praėjus kelioms dienoms po žurnalistės kreipimosi, dar buvo bandoma keisti akademijos internetiniame tinklalapyje pateiktas stipendijos sąlygas. Nors pakeitimai buvo nežymūs, tačiau labai reikšmingi.

Sakinio formuluotė, kuri nurodė, kad „Stipendijos gavimo pirmenybė skiriama, atsižvelgiant į šiuos kriterijus“, netrukus buvo pervardyta į „Taip pat bus atsižvelgiama į šiuos kriterijus“. Toks pokytis neliko nepastebėtas, tačiau taip ir liko nepaaiškintas. LMTA nesiteikė pakomentuoti nieko daugiau, kaip tik apsiriboti kelių sakinių atsakymu apie priimtą sprendimą šios stipendijos atsisakyti.

Iš pradžių dar bandę taisyti stipendijos aprašą, vėliau akademijos atstovai ją apskritai atšaukė. (Interneto nuotr.)

„Iškilus klausimų dėl Stanislavos Dalios Gižaitės stipendijos sąlygų, buvo konsultuotasi su stipendijos steigėjomis ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Po pastarosios išaiškinimų steigėjos nutarė atsisakyti stipendijos teikimo dėl vertybinių pozicijų. Taigi Stanislavos Dalios Gižaitės stipendija LMTA nebus teikiama“, – tik tiek tegalėjo pasakyti B.Baublinskienė.

Netrukus po to visas stipendijos aprašymas iš internetinio tinklalapio dingo. Peršasi išvada, kad LMTA ir stipendijos steigėjos pripažino klydę ir nesudarę lygių galimybių dėl stipendijos skyrimo?

„Pažymime, kad, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai susisiekus su LMTA, jos atstovai ėmėsi aktyvių veiksmų nurodytai situacijai išsiaiškinti ir tarpininkavo, kad galimai lygias galimybes pažeidžiančios premijos skyrimo sąlygos būtų pašalintos. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kol kas negalėjo įvertinti premijos skyrimo sąlygų pagrįstumo ir stebės, kokie sprendimai bus priimti dėl šios situacijos“, – teigė V.Muliuolis.

Tačiau taip ir liko neaišku, kas ir kodėl sugalvojo būtent tokius stipendijos kriterijus, kuriuose atsirado ir LGBT nariai. Akademija nepaaiškino ir to, kaip būtų įsitikinę, kad studentės priklauso LGBT bendruomenei.

Be viso to, kyla esminis klausimas – ką dabar daryti už borto paliktoms studentėms, kurios taip aktyviai ruošėsi pretenduoti į šią stipendiją.


Komentaras

Loreta Tauginienė

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė

Stipendijos skyrimas vienos lyties atstovams, jeigu tai numato Stipendijos skyrimo nuostatai, yra galimas, ypač tose mokslo srityse, kuriose vienos lyties asmenų dalyvavimas yra menkas. Siekiant įvertinti stipendijos skyrimą vienos lyties asmenims akademinės etikos požiūriu, turėtų būti pagal akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus kompetenciją atliekamas tyrimas dėl galimo akademinės etikos pažeidimo. Paminėtina, kad, jeigu minėti kriterijai yra įtvirtinti Stipendijos skyrimo nuostatuose, jie akademinės etikos požiūriu būtų nevertinami, tačiau būtų vertinama stipendijos skyrimo procedūra, pavyzdžiui, skaidrumo ir teisingumo aspektais, ir tik aukštosios mokyklos atlikti veiksmai.

Stipendijai steigti nenustatyti aiškūs etiškumo kriterijai, tačiau steigiant stipendiją rekomenduotina vadovautis bendraisiais akademinės etikos principais – sąžiningumo, skaidrumo, atsakomybės, teisingumo ir pagarbos, t.y. tais, kurie yra įtvirtinti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme. Stipendijos skyrimo nuostatai turi numatyti būtinas sąlygas, kurios gali būti įvairios, tačiau visuomet sietinos su stipendijos steigimo misija, tikslu.

Kiekvienas visuomenės bei mokslo ir studijų institucijos bendruomenės narys gali kreiptis į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą dėl galimų akademinės etikos ir / ar procedūrų pažeidimų mokslo ir studijų institucijoje – universitete, kolegijoje ar mokslinių tyrimų institute, taip pat ir universitetines studijas bei meno ir mokslinius tyrimus atliekančioje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, o Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje tokie skundai, esant pagrindui, būtų nagrinėjami.NAUJAUSI KOMENTARAI

Na jau..

Na jau.. portretas
Tai jei lgbt teikia pirmuma, tai blogai. O jei mamai su vaiku, tai gerai? Gi ir tuo, ir tuo atveju padeda nuskriaustiem, silpnesniem, gyvenimo labiau talžomiem. Gal džiaukimės, kad esame tiekturtingi kaip šalis, kad galimr padėti silpnesniems??

CCCP

CCCP portretas
laikais pirmenybė būdavo stojant teikiama darbininkų ir mažažemių valstiečių tėvų vaikams. ,,Buožių'' ir ,,inteligentų'' ir kiti ,,išnaudotojų klasės'' vaikai buvo .diskriminuojami. Kas atsitiko su šia valstybe - visi žinom.

ss

ss portretas
Žiauru... iki kokio dugno nusiritome su ta savo tolerancija. Nesuprantu ar tos visokios grigaliunienes, armoskaites, armonaites sveiko proto
VISI KOMENTARAI 125
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių