Arkivyskupas K. Kėvalas: popiežius tikrai nekalba apie vienos lyties asmenų santuoką

Grįžti į straipsnį

reik ismanyti istorija nesimetyt kaltinimais naiviais

reik ismanyti istorija nesimetyt kaltinimais naiviais portretas
Vienas žymiųjų inkvizicijos tyrimo ekspertų Jungtinėse Amerikos Valstijose istorijos profesorius Tomas Medenas iš St. Luiso universiteto pažymi, kad pasaulietiniai ir bažnytiniai vadovai viduramžių Europoje turėjo skirtingą požiūrį į ereziją. Civilinė teisė prilygino ereziją politinei išdavystei, nes ji buvo iššūkis iš Dievo duotai monarcho valdžiai. Eretikai kiršino žmones, skatino neramumus ir pasipriešinimą. Štai kodėl tuomečiai valdovai ir klusnūs pavaldiniai turėjo gerą priežastį išaiškinti eretikus, o juos suradus – sunaikinti, ir tai buvo daroma su entuziazmu. Tačiau kaip paprastiems žmonėms, taip ir absoliučią valdžią turėjusiems viduramžių monarchams trūko teologinių žinių suvokti, ar minios kaltintas žmogus iš tikrųjų yra eretikas.

seniai nera inkvizicijos

seniai nera inkvizicijos portretas
Taigi iš pradžių inkvizicija įnešė tam tikrą tvarką, teisingumą ir netgi užuojautą įveikiant beatodairišką pasaulietinį susidorojimą su vadinamaisiais eretikais, kurie pagal tuometinį populiarų supratimą kėlė didžiausią pavojų visuomenės gyvenimui. „Tuometinės sekuliarios valdžios požiūriu eretikai buvo Dievo ir karaliaus išdavikai, todėl nusipelnę mirties. Tačiau, žvelgiant iš Bažnyčios perspektyvos, eretikas buvo prapuolusi iš kaimenės avis, ir Popiežius bei vyskupai, kaip tikinčiųjų ganytojai, turėjo pagal Gerojo Ganytojo nurodymą dėti pastangas jai sugrąžinti atgal“, - rašo profesorius T.Medenas.

Visko matęs

Visko matęs portretas
Negaliu nesigėrėti dvasiškių komentarais, suka į vieną pusę, suka į kitą pusę, prirašo visokių žmonėms nesuprantamų įmantrybių, savų filosofų, teologų citatų ištraukų, apsuka visiems mirtingiesiems galvas ir, kaip visada, mano, kad jie teisūs. Geriau parašytų, kaip inkvizicija veikė, kaip mokslininkus ant laužo degino, reformatorius baudė (tiesa, šie to kai kada už savo žiaurumą bausmių buvo verti). Ligi šiol man niekas tinkamai nesugebėjo paaiškinti, ar mūsų šalies reformatoriai, tame tarpe visa Radvilų šeima buvo katalikų bažnyčios išdavikai, gal ir kartu su kitais reformatoriais neplėšę katalikų vienuolynus, negalabinę katalikų kunigus, ar juos reikia ir toliau vertinti kaip garsius Lietuvos galiūnus, patriotus, nusipelniusius mūsų tautai ir mūsų šaliai.

Geras taiklus straipsnis V.Malinausko

Geras taiklus straipsnis V.Malinausko portretas
Labai taiklus straispnis yra „Vygantas Malinauskas. Apie „progresyviųjų“ Lietuvos katalikų entuziazmą”, susiraskite, teisingai demaskuoja ypatumus, ypač esmė (Pasinaudojęs ažiotažu kilusiu dėl dokumentiniame filme sumontuotų Popiežiaus sakinių, lengva ranka nubraukiama ne tik Tikėjimo mokslo kongregacijos su didele atsakomybę ir rūpesčių parengtas dokumentas (skirta padėti tikintiesiems likti ištikimiems Bažnyčios mokymui sudėtingais laikais), bet nubraukiama ir jame pateikiamas aiškus Bažnyčios mokymas).

nieks Baznyc mokyme nesikeicia

nieks Baznyc mokyme nesikeicia portretas
Baznycios mokymas nesikeičia, čia tik dviprasmiškas įvykis. Bažnyčios mokymas išdėstytas ne laikraštienoj geltonoj, ne filmuose ir radijose, o Magisteriume, enciklikose, bulėse ir Katekizme. Pagr. klaida ziniasklaidos televizini produktą tapatinti su Baznycios mokymu diskutuoti kaip del oficialiu KB doktrinu. Pop Pranciškus kalba ne ex katedra, tai negalioja, o nutaria Šv.Oficija arba Tikėjimo mokslo kongregacija, ten komentarų nera pakolkas, tėra tik Pop P filme ir portalienoj tik interviu. Nieko Pop P.neuždegė jokios žalios spalvos. Tik šalia tvirtumo dorybės, ir gailestingumo paminėjo atjautą, o Tikėjimo mokslo kongregacijos dok.ir katekizmas nepakeistas tai, kas aptariama - sunki nuodėmė.

Anonimas

Anonimas portretas
Popiežius uždegė žalią šviesą iškrypėliams.Tai ko norėti,ir ar galim smerkti A.Armonaitės sukurtą partiją?Atžalynas,ir iš kur jis?Ogi daugelis seimo senbuvių vaikai..

nesikeicia KB mokymas

nesikeicia KB mokymas portretas
CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH, LETTER TO THE BISHOPS OF THE CATHOLIC CHURCH ON THE PASTORAL CARE OF HOMOSEXUAL PERSONS "Nevertheless, increasing numbers of people today, even within the Church, are bringing enormous pressure to bear on the Church to accept the homosexual condition as though it were not disordered and to condone homosexual activity. Those within the Church who argue in this fashion often have close ties with those with similar views outside it. These latter groups are guided by a vision opposed to the truth about the human person, which is fully disclosed in the mystery of Christ. They reflect, even if not entirely consciously, a materialistic ideology which denies the transcendent nature of the human person as well as the supernatural vocation of every individual."

nesikeičia KB mokymas vii

nesikeičia KB mokymas vii portretas
“Against the background of this exposition of theocratic law, an eschatological perspective is developed by St. Paul when, in I Cor 6:9, he proposes the same doctrine and lists those who behave in a homosexual fashion among those who shall not enter the Kingdom of God.” “In Romans 1:18-32, still building on the moral traditions of his forebears, but in the new context of the confrontation between Christianity and the pagan society of his day, Paul uses homosexual behaviour as an example of the blindness which has overcome humankind. Instead of the original harmony between Creator and creatures, the acute distortion of idolatry has led to all kinds of moral excess."

nesikeicia vi

nesikeicia vi portretas
JUK GALIOJA pasiskaitykite ir tvirtumo dorybės ir sąžinės imperatyvas o ne vien atjautos sureikšminimo motyvai ir tai saisto sąžines tikinčių: Dokumentas “TIKĖJIMO MOKSLO KONGREGACIJA, PASTABOS DĖL HOMOSEKSUALIŲ ASMENŲ SĄJUNGŲ TEISINIO PRIPAŽINIMO PROJEKTŲ, 2003 birželio 3”, citata: “Nėra jokio pagrindo ieškoti ir įžiūrėti kokių nors, net tolimų, analogijų tarp homoseksualiųjų sąjungų ir Dievo plano santuokos ir šeimos atžvilgiu. Santuoka yra šventa, tuo tarpu homoseksualūs santykiai prieštarauja prigimtiniam dorovės įstatymui. Homoseksualūs aktai „lytinį aktą užveria gyvybės dovanai. Jie nekyla iš tikro poreikio papildyti vienas kito jausmus ir lytiškumą. Jiems pritarti negalima jokiu atveju“.

nesikeicia v

nesikeicia v portretas
JUK GALIOJA pasiskaitykite naivioji autore ir tvirtumo dorybės o ne vien atjautos sureikšminimo motyvai ir tai saisto sąžines tikinčių: Dokumentas “TIKĖJIMO MOKSLO KONGREGACIJA, PASTABOS DĖL HOMOSEKSUALIŲ ASMENŲ SĄJUNGŲ TEISINIO PRIPAŽINIMO PROJEKTŲ, 2003 birželio 3”, citata: “IV. Politikų katalikų elgesys įstatymų homoseksualiųjų sąjungų naudai akivaizdoje. “10. Prieštarauti homoseksualiųjų sąjungų teisiniam pripažinimui įpareigoti visi tikintieji ir dėl jiems tenkančios atsakomybės pirmiausia politikai katalikai. Įstatymų projektų homoseksualiųjų sąjungų naudai akivaizdoje būtina paisyti žemiau pateikiamų etinių nurodymų. Tada, kai įstatymų leidimo susirinkimui pirmąkart pateikiamas įstatymo projektas homoseksualiųjų sąjungų teisinio pripažinimo naudai, parlamentarui katalikui tenka moralinė pareiga aiškiai bei viešai pareikšti savo nepritarimą ir balsuoti prieš tokį įstatymo projektą. Balsuoti už bendrajam gėriui taip kenkiantį įstatyminį tekstą būtų labai amoralu."

nesikeicia iv

nesikeicia iv portretas
Priešistorei verta pasakyti, be kita ko Šv.Augustinas sakė , jei valstybė ima leisti neteisingus ir neteisėtus įstatymus tad jis klausia kuo ji skiriasi nup plėšikų gaujos… Dar Šv.Augustinas, plėtodamas įgimto (nuo Dievo) ir sukurto (žmonių) įstatymų doktriną veikale „Dievo miestas“ atskiria amžinąjį (lot. lex aeterna), prigimtinį (lot. lex naturalis) ir laikinąjį (lot. lex temporalis) įstatymus. Amžinasis įstatymas yra Dievo Kūrėjo perduotas per žmogaus prigimtyje įrašytą įstatymą, vadinamą prigimtiniu, kuriuo vadovaudamasis žmogus kuria laikinuosius įstatymus. Tokiu būdu įtvirtinama nuostata, pagal kurią teisingumas yra viršesnis už teisėtumą.

nesikeicia III

nesikeicia III portretas
Juk tai išdėstyta Bažnyčios magisteriume, enciklikose, bulėse ir katekizme. Pagr. klaida žiniasklaidos televizinį produktą tapatinti su Baznycios mokymu ir polemizuoti diskutuoti kaip del oficialiu KB doktrinu. Pop Pranciškus kalba ne ex katedra, tai negalioja, o nutaria Šv.Oficija arba Tikėjimo mokslo kongregacija, ten komentarų nera pakolkas, tėra tik Pop P filme ir portalienoj tik interviu. Viskas išdėstyta (toliau Bažnyčios mokyme Tikėjimo mokslo kongregacijos rašte).

neikeicia II

neikeicia II portretas
Taigi svarbu tiek tvirtumo dorybė tiek atjauta, bet svarbiausia: katekizme net laisva valia nurodytas vektorius “Tie asmenys yra pašaukti vykdyti Dievo valią savo gyvenime, o jeigu yra krikščionys, sunkumus, su kuriais gali susidurti dėl savojo polinkio, turi vienyti su Viešpaties kryžiaus auka.Homoseksualūs žmonės pašaukti į skaistumą. Vidinę laisvę ugdančių susitvardymo dorybių, galbūt ir nesavanaudiškos draugystės, taip pat maldos ir sakramentinės malonės padedami, jie gali ir privalo pamažu ir atkakliai siekti krikščioniško tobulumo”. Taigi tvirtumo dorybė, atjauta ir gailestingumas, o ne vien psichologiniais apasvarstymai apie seną kunigų kartą pataikaujant vien toliarastams. Bažnycios mokymas išdėstytas ne skaitmeniniams aborigenams ir ne filmuose ir radijose “popso” subkultūros vartotojams, o tikintiems ar ieškantiems Tiesos o ne toliaarastijos.

nesikeicia

nesikeicia portretas
Juk Lietuvos vyskupai pareiškė nuomonę, kad nieks nesikeičia Bažnyčios mokyme.Katekizmas skelbia: “Bažnyčios tradicija, pasiremdama Šventuoju Raštu, kuris homoseksualizmą laiko dideliu iškrypimu, visada skelbė, kad „homoseksualūs veiksmai pačia savo prigimtimi yra netvarkingi“. Jie prieštarauja prigimtiniam įstatymui – iš lytinio akto atima gyvybės dovaną. Jie nekyla iš tikro poreikio papildyti vienas kito jausmus ir lytiškumą. Jų niekaip negalima pateisinti.”. Dar cituojant katekizmą yra pasakyta “Toks objektyviai netvarkingas polinkis daugeliui yra sunkus išmėginimas. Su tokiais žmonėmis reikia elgtis pagarbiai, su užuojauta, taktiškai, vengti kaip nors netinkamai juos atstumti. “.

xxx

xxx portretas
Jei jau žodžius reikia komentuoti, tai jau blogai, kalba turi būti aiški ir nedviprasmiška, o Arkivyskupui ir popiežiui reikėtų dar kartą pasiskaityti Šv. raštą . Šv. raštas tai ne Lenino raštai , kuriuos pritaikydavo pagal laikmetį...

Komentatorius

Komentatorius portretas
Filme nuskambėjęs sakinys nėra bažnyčios mokymas, kol nėra pakomentuotas pačio popiežiaus ar jo atstovo“, – kalbėjo K. Kėvalas. Juk pats popiežius tą ir pasakė, ką jam dar reikia komentuoti? Pats Kėvalas skaitė savo rašliavą antrą kartą?

Algimantas

Algimantas portretas
Lietuvių kalba turi bendrinį žodį DVASININKAS. Žodis "šventikas" atsirado sovietmečiu kaip paraidinis vertimas iš rusų "sviaščennik" ir visada buvo naudojamas išreiškiant kalbančiojo (rašančiojo) negatyvų požiūrį asmenio apie kurį kalbama, atžvilgiu. Tai va, skaitant šį straipsnį nejučia kyla klausimas ar čia autoriaus pozicijos, ar raštingumo spragos išraiška?

kaip visad

kaip visad portretas
girdit gaidosu banda, duot ar duokit adresa, parodysiu ir paaiskinsiu kaip balsuot ka daryt ir t.t. jus s*kos gyvenimo atmatos, s*do likuciai, davai rasykit, atsakysiu visiems.

Dikas

Dikas portretas
O,pats popiezius ,ar ne iskrypelis?

ALGIS

ALGIS portretas
Žiniasklaidoje buvo oaskelbta , kad apie 80 proc. vatikano dvasiškių yra iškrypėliai , po tokų popiežiaus kalbų , kas gali paneigti , kad jo nėra tuose 80-tyje procentų .

Arunas

Arunas portretas
lietuva turi turėti savo nuomonę o ne kaip prie baudžiavos visi nurodineja kaip kvepuot

Anonimas

Anonimas portretas
O mane labai liūdina komentatorių beraštiškumas. Štai ''Ukinyko'' tik viename sakinyje daugiau nei dešimt klaidų! Ir dar nabagas bando juokauti...

As

As portretas
Kalba o lietuvis ne

Sss

Sss portretas
Valstybinė sekta ir tiek

tas

tas portretas
pagalys jam nuo velnio atsigint

Baba

Baba portretas
Nu tas istvirkavimas ir pasileidimas vyksta tik katalikų kunigų tarpe!pravoslavai.evangelikai.visi turi seimas.!nereikia suplakti į vieną krūvą!

Katalikas

Katalikas portretas
Bus nebejuokinga,kai bus pareikalauta sutuokti!Labai veidmainiskai pasnekejo popiezius,visi suprato ką jis pasakė.Vertimo nereikia

Marija

Marija portretas
Marijos zemeje sokas :d davatkos sokiruotos

B.B.d

B.B.d portretas
Šaunuolis Kėvalas !!! Popiežius leido tik pletkavot -bazarinti gėjams pederasams ir lesbetem ...Bet ne ženytis !!!! Protyngai žmonės tai supranta ....kiti masto su savo galais

Laba

Laba portretas
Suprantamas paaiškinimas. Popiežius neneigia, kad tai nuodėmė, tik prašo pasigailėti. O kas ką nori, tas tą girdi.

H

H portretas
DIEVAS turi būti širdy . Kunigas yra mūsų visų išlaikomas asmuo . Jei kalba blėnius galima atsistoti ir išeiti

Anonimas

Anonimas portretas
Protingiem zmonem nereikalingi jokie kunigai, atseit Dievo tarnai. Velniui jie tarnauja ir pinigam , turtam,bet ne Dievui.

Suprantama

Suprantama portretas
Popiežiui senatvinė dimencija.....

Kaip visada

Kaip visada portretas
kryžiuočių lioaudies pasakos gojams.

anonymous

anonymous portretas
Žinoma jog bažnyčia nėra šventa ir joje visko yra ta žino visi... Kaip galima dangstyti tai kojas yra akivaizdu tai yra, kad deja buvo taip ir pasakyta ar panašiai kas esmės nepakeičia. Jei dangstysime ši pasisakymai tai tada pateisinsim ir kai popiežius pasakys, kad santuoka ar palaiminimas turi būti duodamas ir bažnyčioje... Tada sakysim jog tai irgi viskas OK. Bažnyčia turi stovėti tiesoje ir palaikyti krikščioniškas vertybes o ne pataikauti PD ir lsb atstovams. Tokiu būdu bažnyčia virsta nebe dievo bet šėtono bažnyčia. Apie karantine priimtus sprendimus jau nekalbu kas rodo jog bažnyčia nutolo nuo tiesos. O žiniasklaida visa yra pasidavusį Sorošo pakalikam

emigrant

emigrant portretas
apgaudinėja kevalas, popiežius įvykdė Senojo testamento dogmų paneigimą, kad vyrų sanguliavimas yra didžiausia nuodėmė, įdomu, ką šitas veikėjas kalbės, kai jo popiežius sugriaus pagrindinę krikščionybės dogmą - kad Jėzus Kristus dievas.

kam kaip

kam kaip portretas
man netrukdo homoseksualai,kurie gyvena savo gyvenimą nesiafišuodami ir nedaro iš savo orientacijos šou.Ir jei jau lyginam,tai jie neiškrypėliai,nes netvirkina vaikų,o paskui atgailaudami meldžiasi Dievui.tad nesutinku su jokių kunigų,arkivyskupų ir kitų dykaduonių šventeivų pasipriešinimo pareiškimais dėl homoseksualų santuokos.

Spaliukas

Spaliukas portretas
Visais laikais nuo pat katalikybės pradžios Iki dabar šioje valstybinio masto SEKTOJE Vyksta problemos seksualinio reikalo Vienintelė išeitis Pripažinti šitą religija UTOPINE Ir uždrausti kaip SVASTIKA Iškelti visą bruda .parodyti pasekmes ......

Baba

Baba portretas
Čia dabar kas?juk papa jau palaimino iskrypelius!

Da

Da portretas
gal ir buvo o iš tikro buvo ir nereikia liuliavimo, ir gynimo kam to reikia juk esame nemaži ir suprantam ką ir kaip išdėstė, pagal savo klaidu žodžio nuodemė jau iškeliavo, nesakau suprantu kad dievu nėra šitoj žemei ipač dabar kada ta baisi liga yra dydelė visu žmonijos prota užsėdus juk ir popiežius yra žmogus į kampa ispaustas , jo būri ir atsiranda sergančiu, ir mirštančiu ar vienas kunigas mirė nuo tos lygos ir jam prota suminko, taip tegul dabar po tokio išsireiškimo pataiso savo žodžiu išsakyto rašta, bus aiškiau,visiems mums ir poniu kauno m, kunigui nereiks sakyti pataisimo žodžio juk nuodėmė jau iškelivo

Krikscionis

Krikscionis portretas
Metai, suvaikejo Popiezius,o man krikscioniui,katalikui geda,kad turim nevykusi Popieziu.

...

... portretas
gerbiu popus rusu jie gali seima turet .o katalikai kunigai laksto pas bobas pedofilija gejiskumas .

ciapajevas-

ciapajevas- portretas
visiskas kevalas

Plugai

Plugai portretas
jus.Jus einat i baznycia(jeigu einat) ne pas kuniga, o pas Dieva.Dievas ikure sventykla, sventove, kur zmogus gali su juo bendrauti.Atsirado veikeju, kuris gali nuejes uz kampo pamyzti, tuo paciu metu isdris pabendrauti su Dievu.Kvailiai, tam, kad Dievas jus igirstu, girdetu, tam yra aksciausio lygio pagarbos ir etiketo savoka.Gali nesiskutes, pachmelingas, susibares su savo boba ir vaikais pulti melstis Dievui.Tai taves Dievas neisgirs.Bet gali dar gauti ir griezta Dievo perspejima uz nepagarba.Maza nepasirodys.

Ganytojau....

Ganytojau.... portretas
joks piemuo y sveika aviu banda , mielu noru kartu su jom nevaro uzsikeretusiu ,nusususiu,serganciu bergziu aviu, viena- nususus serganti bergzdia avis gali uzkrest visa banda , jas atskiria - ir grudzia kuo toliau nuo sveikos kaimenes kur nors y anglosaksiskus , ar skandinaviskus tvartus ,kat ten isstiptu ar jas vilkai ispjautu , jei ganytpjuj nepavyks ju isgydyt...

Jeigu

Jeigu portretas
civiliniu keliu iteisiname ju sajunga, tai tik pirmas zingsnis i santuokas, vaiku isivaikinimus ir.t.t.Jie neapsiribos tik ties civiline santuoka.Istorija kitose salyse tai irodo.Maksimalus popieziaus liberalumas kai kuriais, labai svarbiais katalikams klausimais, yra neprimtinas.Bent jau Lietuvos tikintiems katalikams.Pietu Amerikoje, gal but.Ar primtina Dievui?Zino tik jis pats.Sventajame Raste pasakyta aiskiai - seima yra vyras ir moteris.Jokie iskrypimai netoleruojami.

Ukinykas gyvuliuku miletojes

Ukinykas gyvuliuku miletojes portretas
As miliu keulaite kriukse, beveik kiekviena diena mes su je santykeujem, kada galesiu atsivesti prie altoriaus santuokai?

\\\\\.../////

\\\\\...///// portretas
Kevale,dvasios tėveli,nemeluok,tavo vadas taigi SAKĖ,kad pd'Rąstams ženytis galima.Atėjo bažnyčių tuštėjimo metas.Kas norės priimti komuniją iš mėšlinos rankos.

Arvys

Arvys portretas
Galetu kunigus kastruot.

\\\\\.../////

\\\\\...///// portretas
Po tokių pop'žiaus sapalionių ištuštės bažnyčios,nes kam man iškrypę tarpininkai,nes galiu eiti prie Dievo ir be jų ped.pagalbos.

TtAIGIS

TtAIGIS portretas
POPIEŽIUS NEKALBHA...JIS NUSIŠNEKA....

Briuselis

Briuselis portretas
Paklauskite DALIOS GRYBĖS ar galima,, ŠIMONYTĖ JAA NU JA TAP TURI DULKINtys o ,kas , man broileriui NEEEEÈ,

Kas belieka

Kas belieka portretas
Kažkaip suktis bažnyčiai komentuojant popiežiaus pakalbejimus..... Dabar ziurekime kaip yra šalyse kur vienalytes " Sąjungos " įteisintos. Tai yra vadinama - santuoka. Kol kas vienalyciai tuokiami tik civiliskai.... Bet turint tokį popiežių progresista - ateityje visko gali būti.

Jonas

Jonas portretas
Įdomu kada bažnyčios galvos išdrįs viešai pasakyti, jog vienalytės poros - gyvenimas nuodėmėje ir Dievo kūrybos tąsos neigimas bei paniekinamas. Tas taikstymasis bei perdėta tolerancija - šiuolaikiniai juodieji laikai bažnyčiai ir ji arba atsistos ant kojų, arba bus palaidota...

A.Valiulis

A.Valiulis portretas
Ar platesne,ar siauresne prasme-gėda krikščionims dėl tokio pagyvenusio jų lyderio sapaliojimų.Bet pažvelgus į istorijos puslapius-nieko keisto.Manau,padidės uolių ,,tikinčiųjų,,skaičius.Laikinai...

Nugi

Nugi portretas
A tai gal bent kunihams leis? Nu bent Nidos klebonui Jonasui?

Ne pd'Rąstas \\\\\..../////

Ne pd'Rąstas \\\\\....///// portretas
Tik pd'Rąstas palaiko pd'Rąstus.

#

# portretas
Žiūrėk vyskupėlį... Tatos žodžius pederastai jau pasigavo, daug losį žiū ir į vienuolius nuvarys... :D Linksmą žiūrėtį kaip pedofilai, pederastai, melagiai, žudikai ir dar Perkunas tik žino kas.. viena skylę bando (šiuo atveju net ne dvi) o daug kėdžių apžiotį... Baigėsi jūsų melagystės karalystė, dabar naujas dievas.... Tas pats šūdas tik į demokratijos, laisvės ir lygių teisių popieruką blizgu suviniotas. Ir skirtyngai nei senų formų kontrolės modeliai iš serijos ugnim ir kalaviju, ar komunistų teroro, pasimokė, dabar sukuriama iliuzija ( ir sudaromos salygos) jog žmogus pats ale laisva valia turėtu galimybę rinktis, ir ale laisva valia renkasi...

Ultimatumas

Ultimatumas portretas
Agituoju ir siūlau Lietuvos katalikų bažnyčiai svarstyti atsiskyrimą nuo Vatikano. Antraip jūs prarasti tūkstančius tikinčiųjų. Ir čia yra nuostabi proga įkurti " LIETUVIŠKĄ" katalikų bažnyčią. Antraip savo vaikus pavedu baltų kultūros mokyklai.

LT baznycia

LT baznycia portretas
Dar yra labai tamsi,kad suprastu Popieziaus kalbas... pagrinde kaimiski kleboneliai - zinoma,kai kurie prasimusa i vyskupus,ir tampa administratoriais...

!

! portretas
Kaip vertinamas kunigu pasaulije zydu tautybes popiezius yra daug nuomoniu ir apie atbegeliu isileidima ir plovima koju atbegeliams kurie prievartauja moteris ar paskutinis ivykis nukirto galva mokytojui ir ttt.Popiezius ne Dievas !

pasiskaitykite> lt gloria tv

pasiskaitykite> lt gloria tv portretas
suzinosite dar ne tokiu naujienu

rašytojos turėtų žinoti

rašytojos turėtų žinoti portretas
kad pas mus dvasininkai šventikais nevadinami. Tai praėjusių laikų palikimas.

Pilietiškas

Pilietiškas portretas
Och! Ko čia postringauti- sakė, pasakė- suprato! Tokia partnerystė negalima ir tiek! O kur žmogiškumas, kad sergantys žmonės covid- 19 turi numirti, kaip kokie gyvuliukai be artimųjų, be artimiausiųjų priežiūros ir t.t.! To niekaip nesuprasiu

Senelis

Senelis portretas
Kieno jis čia tėvas? Naxui tegul valina visi tėvai tokie

Vienas ir tas pats...tik kitoj rankoj

Vienas ir tas pats...tik kitoj rankoj portretas
„Pašnekovo teigimu, popiežiaus Pranciškaus sakiniuose: „Homoseksualūs žmonės turi teisę būti šeimoje. Jie yra Dievo žmonės“ ir „Turime turėti civilinės sąjungos įstatymą, taigi, įstatymiškai tokios sąjungos būtų globojamos“, išsakyta mintis neturi nieko bendra su partneryste.“ To dar betrūko! Popiežiui jie „Dievo vaikučiai“, o mums paprasčiausi p........ , kurie prisikūrė tiek ir tiek įstatymų, kad įsispraustų į mūsų tarpą, su tikslu kaip nors priartėti prie vaikų ir nesusitupėjusio jaunimo. Ir nereikia čia teisinti to popiežiaus. Jis aiškiai pasakė, kad yra p........pusėj.

juk

juk portretas
pats Kristus yra pasakes netykekite netikrais /pranasais/ ir tai igyvendino tie kurie prievartavo zmones o baznycia valde vien vyrai kas sudare salygas iskripimams inkvizicija tai religinis genocidas o siandien dargi religingiausios lenkijos vyskupas dangsto kunigus pedof ilus ir nereikia sakyti kad dabar tai vyko ir vyksta pries 2000m bet buvo dangstoma siandien ju veidmainiskas /dieviskumas/ rodo i koki relygini pragara mes ritames po relygine uzdanga kuri plysta ir uz jos matosi kas yra kas?...

Anonimas

Anonimas portretas
Argi dievas buvo iškrypėlis?Na bet jo mokiniai buvo vyrai,taigi...Kaip ten bebūtų,bet popiežius aiškiai pasakė,ką ir norėjo pasakyti,o arkivyskupas bando sušvelnint situaciją.O iškrypėlių vadas Simonko tuoj išlindo su savo komentarais...Dievo tarnai ne pirmą kartą parodo kas jie tokie iš tikrųjų.

Analitikas

Analitikas portretas
Nesuprantu ko tas Kevalas gudrauja, lietuviška baimė ar dar kas? Yra kaip yra ir visiems ką pasake Šv. Tėvas yra aišku.

Pranas Pričkus

Pranas Pričkus portretas
Žodis ne žvirblis, nesugausi. Kuo patys užsiiminėja, tokius ir palaiko. Aš su Visagaliu bendrauju tiesiogiai, be tarpininkų. Manau neateis diena, kai Jis bendraus tiesiogiai su manimi.

anonimas

anonimas portretas
tai tegu senas suskretėlis galvoja ka kalba , arba bažnyčia per savaite subyrės

Zakristijonas

Zakristijonas portretas
Valstybėje teisinės paslaugos yra suteikiamos visiems vienodai.Jokio skirtumo nebus ar gyveno pora santuokoje,ar susimetus,ar tai buvo hetero ar homo.Jei kartu pragyveno tam tikrą laiką,tada vyks turto dalybos ir kiti procesai.Paveldėjimui irgi susitvarkai dokumentus ir reikalas baigtas.Taigi, nesuprantu,ko tie vaivorykštiniai čia klykia,nes teisiniai reikalai yra visiems vienodi!

o mes girdim ir skaitom

o mes girdim ir skaitom portretas
kas rasoma ir sakoma Popieziaus ,Arkivyskupe...... o jei tai sako toks asmuo kaip Popiezius, turi sakyt ir akcentus sudet -tiksliai ,tiesiai ir sviesiai... be jokiu dviprasmybiu ir neaiskiu uzuominu ..... TURI VIESAI PASAKYT --KATALIKU BAZNYCIA ....PRIES HOMOSEKSULIAS SANTUOKAS ,PRIES LEIDIMUS YSIVAIKINT VAIKUS ir aplamai pries iskrypeliska homoseksualu gyvenima ir ju per prievarta visam pasauliuj brukamas ,,,,,,,,iskrypeliskas vertybes,,,,,,,
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių