„Universa via‘‘ tarptautinė mokykla: šiuolaikiniams mokiniams – šiuolaikinė mokykla

 • Teksto dydis:

Mokykla – tai vieta, kurioje mokiniai įgyja įvairių dalykų žinių, kurių lygis periodiškai tikrinamas pasiekimų įvertinimų testais, aprobuotais Nacionalinės švietimo agentūros. Liūdna, bet mokinių žinios, kaip konstatuoja švietimo ekspertai, nedžiugina.

Ar ugdymas tik faktai ir datos?

Pastaruoju metu daug diskutuojama ugdymo kokybės klausimais. Visuomenė sutaria, kad ugdymas turi būti kokybiškas, kiekvienas mokinys galėtų atsiskleisti, ugdant būtų atsižvelgiama į jo individualius polinkius ir poreikius. Kokybės siekia visi. Santykinai lengva išmatuoti žinių lygį, į tai dažniausiai orientuoti egzaminai. Dėl šios priežasties mokyklos priverstos didžiausią dėmesį skirti pažinimo kompetencijai. Tokio orientavimosi rezultatas – mokinio mokymas(is) tam, kad išlaikytų egzaminus.

Tačiau į mokinį turėtume žiūrėti ne vien kaip į egzaminų laikytoją, o kaip į asmenybę – būsimą kūrėją, išradėją, pilietį, lyderį. Žvelgiant iš tokios perspektyvos Klaipėdos „Universa Via‘‘ tarptautinėje mokykloje, pasak direktorės prof. dr. Dalios Kiliuvienės, naudojamos tokios strategijos, kurios motyvuoja besimokančiojo norą pažinti, tyrinėti, skatina smalsumą ir vaizduotę, iniciatyvumą ir verslumą, ugdo kritinį mąstymą ir moko spręsti problemas. Tai ne tik keičia mokinio požiūrį į mokymą, bet ir gerina ugdymo(si) kokybę, o žinių lygis per pasiekimų patikrinimą būna daug aukštesnis.

Dvikalbis ugdymas ir Tarptautinis bakalaureatas

Dvikalbio ugdymo programa Klaipėdos „Universa Via‘‘ tarptautinėje mokykloje integruoja nacionalinę (Lietuvos) ir Tarptautinio bakalaureato pradinio (PYP) ir pagrindinio (MYP) ugdymo programas vartojant dvi (lietuvių-anglų k.) mokymo kalbas. Anglų kalba mokomasi informacinių technologijų, geografijos ir kt. dalykų. Mokyklos tarptautinio bakalaureato programų koordinatorė Kamilė Kesylė pastebi, kad dažniausiai mokykloje naudojamas komandinio darbo modelis: padedant dalyko ir anglų kalbos mokytojams rengiami įvairūs trumpalaikiai projektai popamokinėje veikloje. Taikomi ir kiti modeliai: per dalyko pamoką 15–20 min. yra skiriama pagrindiniams dalykiniams (geografijos, informacinių technologijų, matematikos ir kt.) terminams pristatyti anglų kalba. Kai kurie dalykai, pavyzdžiui, kūno kultūra, vedami anglų kalba. Be to, kiekvienai klasei skirtas papildomas (kartą per savaitę) modulis anglų kalba.

Klaipėdos „Universa Via‘‘ tarptautinėje mokykloje iki 40  proc. mokymo vyksta anglų kalba. Pradinio ugdymo Tarptautinio bakalaureato programa yra 5 metų kursas skirtas priešmokyklinukams ir 1–4 klasių mokiniams. Pagrindinio dvikalbio ugdymo programa – 5 metų kursas, skirtas 5 – 10 klasių mokiniams. (IB Diplomo programa skirta 11–12 klasių mokiniams).

Savivaldis ir personalizuotas mokymasis

Šalia dvikalbio ugdymo ypatingą vietą užima savivaldis , personalizuotas mokymasis. Tarptautinio bakalaureato programa, vykdoma mokykloje, iš esmės keičia ne tik požiūrį į mokymąsi, bet ir mokymosi kokybę. Pamokų metu mokytojas nėra informacijos perdavėjas; pagrindinis jo uždavinys – tapti mokymosi turinio planuotoju, mokinio pagalbininku, motyvuotoju, bendradarbiu ir tik po to vertintoju.

Savivaldis mokymasis susijęs su tikslų savo veiklai / pamokai išsikėlimu, veiklos planavimu, savo rezultato prognozavimu ir atsakomybės už savo mokymąsi prisiėmimu; personalizavimas – tai besimokančiojo aktyvumas savarankiškai pasirenkant ir panaudojant mokymosi metodus. Personalizuotas ugdymas – individualiu mokymosi greičiu paremtas mokymasis glaudžiai susijęs su asmeninių mokymosi tikslų kėlimu.

STEAM ugdymas

Mokykloje puoselėjamos Tarptautinio bakalaureato (IB PYP, IB MYP) vertybės dera su ugdomomis STEAM (integruotas mokymas(is)) kompetencijomis. Abiejose programose mokinys siekia būti tyrinėtojas, mąstytojas, principingas, rūpestingas, nebijoti iššūkių, ugdytis kritinį mąstymą, siekti žinių. Mokyklos bendruomenės nuosekli veikla šioje srityje plečiama siekiant prisijungti prie tarptautinės STEAM Lab School veiklos. STEAM skatina mokinius ir mokytojus eksperimentuoti, tyrinėti ir diegti naujoves, taikant integruotą, tyrimais ir problemomis pagrįstą mokymosi metodą.

Mokyklos veikla ir dalykų programos, pasak Klaipėdos universiteto doc. dr. Gražinos Šmitienės, mokykloje dėstančios biologiją ir chemiją, kryptingai orientuojamos į šiuolaikinę mokymosi praktiką, pasitelkiant integruotą gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM) mokymąsi, tuo pat metu remiamasi ir kitais mokomaisiais dalykais – užsienio kalbomis, technologijomis (kompiuterių ir informacinės sistemos, žaidimų kūrimai, programavimas, kiti internetiniai, programinės įrangos sprendimai, 3D modeliavimas), etika ir pan. Integruotos STEAM ugdymo programos pagrindas „Universa Via‘‘ tarptautinėje mokykloje – tyrinėjimu grindžiamas dalykų mokymas, kai mokiniams pateikiami klausimai, problemos ir scenarijai atliekant atvejų analizes, rengiant tiriamosios veiklos projektus, renkant faktinę medžiagą tyrinėjimo vietoje ir kt. Mokiniai, tyrinėdami, eksperimentuodami, atlikdami bandymus ir projektus, įgyja praktinės patirties, sužadinama jų vaizduotė, skatinamas kūrybiškumas, loginis mąstymas.

Kviečiame išbandyti naujas galimybes šiuolaikinėje mokykloje!

Informacija telefonu +370 616 55389.

 NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių