Politikus išduoda braižas: demaskuoja, ką šie vieši asmenys linkę nutylėti

Klaipėdos politikai yra labiau „permatomi“, nei jie patys to norėtų. Kalbomis, manieromis ar veiksmais maskuodami tam tikras savo asmenines savybes, jie jas atskleidžia pasirašydami viešus dokumentus. Anot grafologija besidominčio Rolando Bilinsko, būtent parašas ir braižas demaskuoja tai, ką šie vieši asmenys būtų linkę apie save nutylėti.

Parašas nuplėšia kaukes

R.Bilinskas tvirtino, kad nė vieno Klaipėdos politiko nepažįsta, ir kiekvieną apibūdino pagal jų viešai pateiktus parašus, kai kurių jų savybės yra bendros, nežiūrint į tarybos narių pareigas ar lytį.

Grafologijai, kuri kai kur įvardijama pseudomokslu, esą yra svarbios kiekvienos raidės detalės. Žmogaus savybių aiškinimas pagal raštą gali būti prilyginamas tiesiog išsakomai nuomonei, kuriai įprastai nėra taikomas tiesos kriterijus.

Išnagrinėjęs Klaipėdos tarybos narių parašus, R.Bilinskas nevyniojo žodžių į vatą.

„Lyderystės požymių mažai, žmogus turi praeityje neišspręstų problemų, kurios lig šiol jo neapleidžia.“

Pastebėjimas: Klaipėdos tarybos narių parašai, pasak grafologo, atskleidžia apie politikų asmenybes kur kas daugiau, nei jie to norėtų. (Vytauto Liaudanskio nuotr.)

„Žema savivertė, nepasitikėjimas savimi. Tipiškas demagogo parašas, asmuo, turintis problemų, kurias slepia nuo aplinkos. Šio vyro parašas – labai moteriškas.“

„Lyderio savybių šis žmogus neturi, jis tiesiog eilinis vykdytojas. Jis yra kerštingas, viduje slepiantis nervingumą, bet išoriškai to nerodantis.“

„Tai vienas tų parašų, kuris liudija jo autoriaus primityvią asmenybę, jis apsiriboja primityviais poreikiais, tokie žmonės yra marionetės, jais labai lengva manipuliuoti, jie lengvai paperkami.“

„Parašo proporcijos liudija didelį asmens susireikšminimą. Depresyvi asmenybė, su stipriai išreikšta savigrauža. Jis turėtų būti neatsparus moterims, jos – jo silpnoji vieta. Bailus žmogus, eilinis sraigtelis.“

Raštas yra savotiška mūsų smegenų diagrama.

„Infantili asmenybė. Kai žmogaus toks parašas, jo itin žema savivertė.“

Tokie vertinimai skamba galbūt netgi užgauliai, tačiau R.Bilinskas tikina, kad tokia realybė, o labiausiai jį esą liūdina, kad tarp politikų, ne tik savivaldoje, bet ir Vyriausybėje bei Seime, lyderių išties mažai.

„Politikų parašai liudija, kad lyderystės trūksta, tačiau kai kurie jų užima tam tikrus postus, ir tai neturėtų stebinti. Ir dabar yra ministrų, kurie neturi lyderio savybių. Šiuo metu yra totalus lyderystės vakuumas. Šiais laikais norint užimti postą dideliu lyderiu būti nereikia, tereikia turėti įtakingą dėdę ar senelį ir gali pakilti net iki ministro“, – kalbėjo R.Bilinskas.

Anot pašnekovo, jei žmogus turi lyderio savybių, nebūtinai jis turi vadovauti kompanijai.

Lyderiu gali būti ir kokios nors korporacijos vieno kurio nors departamento vadybininkas, kuris esą sugeba kitus žmones įkvėpti ir vesti paskui save.

Rolandas Bilinskas / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Taryba – kaip ant delno

Apžvelgdamas Klaipėdos tarybos narių parašus, grafologas pastebėjo, jog dominuoja uždari ir tiesmuki politikai, lyderių tarp jų irgi daug nepastebėjo.

Pagal autografo trumpumą, koks yra ir tarybos narės Elos Andrejevos parašas, esą galima spėti, kad tokie žmonės yra ne itin didelių poreikių. Teigiama, kad tai labiau biurokrato, bet ne vadovo parašas.

„Pagal parašą matyti, kad Romaldas Idzelevičius – gana atviras žmogus, gana stipriai išreikštos jo lyderio savybės. O Viktoras Senčila – žmogus, kuris labai greitai juda prie numatyto tikslo, nelinkęs savęs atskleisti aplinkai. O štai Alvido Šimkaus parašas rodo, kad jam labai svarbus įvertinimas, šis tarybos narys yra linkęs prisiimti atsakomybę. Tai – tipiškas karjeros siekiančio asmens parašas“, – komentavo R.Bilinskas.

Dar vienos įtakingos politikės Elidos Mantulovos parašas liudija, kad jai irgi svarbus įvertinimas ir komplimentai, tačiau tai esą galėtų sudaryti sąlygas ja manipuliuoti.

O štai Judita Simonavičiūtė, galima spėti, remiantis parašu, mėgsta lengvą šlovę, jai patinka būti įvertintai.

Grafologo teigimu, Arūno Andziulio parašas liudija, kad šis žmogus gerokai sentimentalus, nepanašus į lyderį ir turėtų būti gana impulsyvus.

Sauliaus Budino parašas byloja, kad šis politikas yra žmogus be ypatingos socialinės kaukės, jis toks pat ir viešumoje, ir savame rate, yra atviras, toks, koks yra.

„Pagal Vidmanto Plečkaičio parašą galima spėti, kad jis tarsi užsidaręs kokone. Taip pasirašinėjantiems žmonėms dažniausiai nerūpi, kas vyksta aplinkui. Artūras Razbadauskas, sprendžiant pagal jo parašą, yra žmogus, labai greitai einantis į tikslą. Be ypatingo pasiruošimo siekiantis gauti tai, ko nori čia ir dabar. O Aido Kaveckio parašas liudija, kad jis galbūt gali turėti silpnybę – kur pučia, ten ir linksta“, – komentavo grafologas.

Tiesmuki, optimistai, uždari

R.Bilinsko pastebėjimu, Klaipėdos tarybos nario Jurijaus Šeršniovo parašas liudija, kad jis mėgsta palikti įspūdį, turi gerą dozę optimizmo, bet nelengvai užmiršta, kas jį įskaudino.

Arvydas Cesiulis, sprendžiant pagal parašą, esą turėtų būti uždaras, bet tiesmukas žmogus.

Arūnas Tuma irgi turėtų turėti optimizmo, jis galbūt pajėgus prisiimti atsakomybę, bet tikėtina, kad jam gali pritrūkti energijos pabaigti pradėtus darbus.

„Pagal parašą matyti, kad Rimantas Taraškevičius labai kontroliuoja save viešumoje, mėgsta būti pagirtas. Rimantas Didžiokas labai lakoniškas, uždaras, jo kokono formos parašas slepia kažkokias problemas. O Vidmantas Dambrauskas absoliučiai tiesmukas, tokie žmonės nori turėti labai daug, beveik neeikvodami savo laiko ir energijos. Antano Kontauto parašas liudija, kad jis yra lengvai sukalbamas“, – teigė R.Bilinskas.

Anot grafologo, Kazys Bagdonas dažnai analizuoja savo veiksmus, sielojasi dėl nesėkmių, nagrinėja jų priežastis, kartais kaltina save.

Arūnas Barbšys – emocinga asmenybė, nelinkęs atsiskleisti, gana uždaras.

O Linos Skrupskelienės parašas neva liudija ryškų nepasitenkinimą savimi.

Ego ir laimės siekis

Išvydęs dar vieno politiko, Andriaus Petraičio, parašą, grafologas pastebėjo, kad jo lyderystė stipriai išreikšta, šis politikas – entuziastas, perfekcionistas, linkęs į detales. Jis esą turėtų būti gana uždaras, tai idėjų generatorius ir turėtų būti geras vadovas.

O štai Laima Juknienė, kaip matyti pagal jos parašą, sau turi priekaištų.

Ninos Puteikienės parašas rodo, jog jai gyvenime kažko itin trūksta, kad ji būtų laiminga.

Alina Velykienė, remiantis jos parašu, yra labai sentimentali ir esą jos „vidinės baterijos“ gana greitai pasibaigia.

Justina Songailienė turi užsidėjusi tam tikrą socialinę kaukę, viešumoje vaidina tam tikrą vaidmenį, jautriai reaguoja į asmeninę kritiką.

Vytis Radvila, grafologo teigimu, labai ekspresyvi asmenybė, veikianti ekspromtu, be pasiruošimo, šio žmogaus ego stipriai išreikštas.

Arvydas Vaitkus – žmogus, kuris gali prisiimti atsakomybę, bet parašas rodo, neva jo paties nuomonė apie save gana neigiama.

„Pagal parašą Edmundas Kvederis irgi turi stipriai išreikštą ego, jautriai reaguoja į asmeninę kritiką, nelinkęs savęs atskleisti. Vaida Žvilienė neužtikrinta savimi. O štai meras Vytautas Grubliauskas – gana emocingas. Sprendžiant pagal parašą, jis dažniau remiasi intuicija“, – dėstė R.Bilinskas.

Ką paslėpti sunku?

Grafologija užsiiminėjantis R.Bilinskas neslėpė, jog jam yra tekę susidurti su kai kurių politikų parašais, kurie jau buvo grafologiškai „apdoroti“, kad jo autorius atrodytų geresnis, nei yra iš tiesų.

„Yra tokių atvejų, kai parašas konstruojamas. Tačiau žmogui, net ir žinant, kaip tas parašas turi atrodyti, privatus jo braižas išlieka. Parašas juk rašomas ranka, net ir laikantis rekomendacijų, žmogaus individualumo nepaslėpsi, jis savo braižu palieka labai daug informacijos apie save. O grafologija teigia, kad raštas yra savotiška mūsų smegenų diagrama, tad vienodų smegenų ir vienodų asmenybių nėra – netgi tą patį žodį žmonės parašys skirtingai, taigi braižas yra labai individualus dalykas“, – teigė R.Bilinskas.

R.Bilinskas yra išanalizavęs ir savo interneto svetainėje pateikęs žinomų politikų, valstybės vadovų parašus, tačiau esą iš jų jokių komentarų, pastabų ar nepasitenkinimo dėl to nėra gavęs. Tačiau kai kuriais atvejais atsiliepdavo žmonės iš jų artimos aplinkos.

Jie patvirtindavo, kad tų asmenų apibūdinimai pagal parašą atitikdavo tiesą iki 90 procentų.

„Žinoma, braižas ir parašas keičiasi bręstant žmogui kaip asmenybei. Tačiau parašą galima pakeisti kardinaliai, jį galima tiesiog nusipiešti, kaip ir gerą kostiumą apsivilkti, bet jei žmogus kvailas, kokiu kostiumu jį beapvilktum, jo kvailumas lįs per kraštus“, – teigė R.Bilinskas.

Seniai taikomas metodas

Grafologo teigimu, užsienio politikai jau senokai žino, kad norint padaryti politinę karjerą svarbūs ne tik solidūs drabužiai, bet ir nepriekaištingas parašas.

Parašas, kaip grafinis asmenybės identifikavimo ženklas, gali sukelti pasitikėjimą arba atstumti.

Specialiosios tarnybos, ypač užsienio šalių, grafologiją naudoja šalia kitų įrankių, reikalingų nustatyti tam tikro asmens individualius bruožus.

Dominantys asmenys dažniausiai „nuskenuojami“ įvairiais būdais: jų kūno kalba, kalbėjimo maniera, balso tembras, taigi grafologija arba rašysena irgi šiuo atveju ne išimtis.

Esą daugumos pasaulio lyderių parašai jau yra pakoreguoti. Buvusio JAV prezidento Donaldo Trumpo parašas, lyginant, koks buvo jo jaunystėje, irgi pasikeitė.

„Parašas gali ir turėtų keistis gyvenimo eigoje. Jei taip nėra, vadinasi, asmuo įstrigęs kažkuriame savo gyvenimo etape. Puiku, jei parašas pasikeičia į gerąją pusę, tobulėja kartu su pasirašančiu žmogumi. Tuomet tai yra sveikintinas reiškinys, tačiau kartais nutinka priešingai“, – tvirtino R.Bilinskas.NAUJAUSI KOMENTARAI

Z

Z portretas
kažkoks briedas prirašytas, atsirado ekstrasensas - norėjo konservatorių ale išaukštinti ir tiek. Fe..

Anonimas

Anonimas portretas
wau kiek daug Klaipedoje rusiuku? ? o toks zmoniu "apibrezimas"tikrai nebutinas vieshumoje

O, varge

O, varge portretas
Miesto politikus vertinu NE pagal parašus, o pagal jų darbus klaipėdiečiams. O daugumo Tarybos narių darbai- tik asmeniniai siekiai arba tik sėdėjimas T šioje vietoje be jokios iniciatyos Liūdna.
VISI KOMENTARAI 5
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

 • Dėl skiepijimosi uostamiestyje – mįslės
  Dėl skiepijimosi uostamiestyje – mįslės

  Uostamiestyje vakcinuota daugiau nei penktadalis klaipėdiečių, tačiau kai kurios gyventojų grupės skiepytis neskuba. Pavyzdžiui, rusakalbių gimnazijų abiturientai. Čia paskiepytų moksleivių 10 kartų mažiau nei lietuviškose mokyklose. ...

  9
 • KKKC – naujas vadovas
  KKKC – naujas vadovas

  KKKC vadovo konkursą laimėjo buvęs Klaipėdos priklausomybės ligų centro direktorius L. Andrikis. ...

  6
 • Įgyvendindama griežtesnius aplinkosaugos reikalavimus KLASCO prisidės prie švaresnio Vitės kvartalo
  Įgyvendindama griežtesnius aplinkosaugos reikalavimus KLASCO prisidės prie švaresnio Vitės kvartalo

  Bendrovė Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO) laikydamasi gegužės 1 d. įsigaliojusių naujų Aplinkosaugos įstatymų nuostatų, pagal kurias pramonės ir uosto krovos bendrovėms taikomi griežtesni reikalavimai, aktyviai prisideda prie š...

  1
 • Pajūryje statomo aplinkos ministro namo tyrimo atsakymų dar reikia palaukti
  Pajūryje statomo aplinkos ministro namo tyrimo atsakymų dar reikia palaukti

  Praėjus mėnesiui po nelaimės pajūryje statomame aplinkos ministro Simono Gentvilo name, darbo inspekcijos specialistai vis dar negali pasakyti, ar nugriuvusių laiptų sužeistas vyras statybvietėje tuo metu atsirado atsitiktinai, ar neteisėtai dirbo. ...

  12
 • Galerija Klaipėdoje tapo bevardė
  Galerija Klaipėdoje tapo bevardė

  Pasaulinio garso dailininko Prano Domšaičio vardo galerija uostamiestyje nuo šiol bus vadinama Klaipėdos dailės muziejumi. Taip nusprendė Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, kuriam priklauso šis filialas, vadovybė. Tačiau, klaip...

  2
 • Klaipėdoje atidaromas naujas vakcinavimo centras
  Klaipėdoje atidaromas naujas vakcinavimo centras

  Klaipėdoje trečiadienį, gegužės 12 d., atidaromas naujas vakcinavimo centras. Jis įkurtas LCC tarptautiniame universitete Kretingos g. 36. Nuo šiol naujajame vakcinavimo centre bus skiepijama didžioji dalis klaipėdiečių – čia įrengta 2...

  5
 • Kurortai laukia vasaros: kokios naujovės pasitiks poilsiautojus?
  Kurortai laukia vasaros: kokios naujovės pasitiks poilsiautojus?

  Kurortai laukia vasaros ir pasakoja apie naujoves. Klaipėda visiems atveria naują paplūdimį, o Neringa – antrą nudistų zoną. Tad šią vasarą nuogaliams prie jūros bus net penki paplūdimių ruožai. ...

  1
 • V. Grubliauskas: kiekviena vakcina turi surasti savo petį
  V. Grubliauskas: kiekviena vakcina turi surasti savo petį

  Daugiau dalyvių šventėse, klientų aptarnavimas uždarose patalpose – tokias laisves įteisintų Galimybių pasas. Pasiskiepijusiems, persirgusiems ar pasitikrinusiems nuo COVID-19 žmonėms jis įsigalios jau po poros savaičių. Tačiau Klaip...

  16
 • „Metų klaipėdietės“ kulminacija <span style=color:red;>(vaizdo įrašas)</span>
  „Metų klaipėdietės“ kulminacija (vaizdo įrašas)

  2021-ųjų „Metų klaipėdietės“ konkurso finalinį vakarą galėjo stebėti kiekvienas norintis. Pandemija pakoregavo žmonių gyvenimus, bet ne visi pokyčiai – blogi. Kai kurie jų suteikė daugiau galimybių. Pavyzdžiui, pabūti ten, ku...

  3
 • Metų klaipėdietė – M. Tarachovskaja
  Metų klaipėdietė – M. Tarachovskaja

  19-ąja Metų klaipėdiete dienraščio „Klaipėda“ skaitytojų valia tapo pjeses rašanti ir pati jose vaidinanti M.Gorkio progimnazijos matematikos mokytoja Maja Tarachovskaja. Jai ir kitoms penkioms konkurso finalininkėms padėkota ...

  26
Daugiau straipsnių