Šokiruojanti situacija Kauno darželyje: auklėtoja smurtauja prieš vaikus ir kolegas?

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys

Kauno lopšelio-darželio "Žuvintas" tėvai kreipėsi į institucijas dėl auklėtojos A.B. naudojamo smurto. Darželio vadovai laikosi pozicijos, kad esą jokio smurto niekada nebuvo.

Nederamas elgesys

"Kauno dieną" pasiekė lopšelio-darželio "Žuvintas" kolektyvinis tėvų skundas dėl auklėtojos A.B. (redakcijai vardas ir pavardė yra žinomi – red. past.) elgesio. Tėvai pedagogę kaltina netinkamu elgesiu ir smurtu prieš vaikus bei kitus darželio darbuotojus.

"Jau keletą metų susiduriame su auklėtojos A.B. nepedagogišku, konfliktišku, neetišku, kartais sunkiai suvokiamu elgesiu. Ši auklėtoja negeba bendrauti su ugdytinių tėvais. Yra labai prasta pedagogė, kuri neatlieka savo tiesioginių pareigų, be priežiūros palieka vaikus, rūko darželio teritorijoje. Minėta auklėtoja nesilaiko darbo grafiko, nepriima kitos grupės vaikų, kuriuos privalo priimti iki kol atsidarys jų grupė, o savo ugdytinius palieka dar nesibaigus darbo laikui. Vaikai tiesiog įstumiami į kitą grupę, todėl patiria stresą, susijaudina, nesijaučia patogiai", – taip skundą pradėjo "Bitučių" grupės tėveliai.

Bene didžiausią pasipiktinimą tėvams sukėlė situacija, kai A.B. naudojo smurtą prieš auklytę. Tėvai dienraščiui pasakojo, kad darželio darbuotojos buvo susiginčijusios ir minėta auklėtoja smaugė auklytę, ją spardė ir rėkė. Esą tokią dramą matė grupėje palikti vaikai.

"Tąkart auklytė pabūgo kreiptis į policiją, tačiau dabar ir kiti darbuotojai pradeda kalbėti apie A.B. netinkamą elgesį. Be to, vaikai nuolat patiria psichologinį smurtą. Yra mamų, kurios gali paliudyti, kad auklėtoja purtė jų atžalas. Vaikai kenčia ne tik emociškai ir psichologiškai, tačiau prastėja ir jų ugdymo procesas", – teigė į "Kauno dieną" paskambinusi viena mamų.

Tėvai skunde taip pat nurodė, kad minėta darželio auklėtoja ne kartą pažeidė ir etikos normas.

Yra mamų, kurios gali paliudyti, kad auklėtoja purtė jų atžalas. Vaikai kenčia ne tik emociškai ir psichologiškai, tačiau prastėja ir jų ugdymo procesas.

"Tai žmogus, kuris sunkiai valdo emocijas, neturi bendravimo kultūros, nesilaiko konfidencialumo ir apie vienus vaikus pasakoja kitiems tėvams. Taip pat ji nustato diagnozes vaikams ir nurodo, kad jie protiškai atsilikę, nenormalūs ir pan. Konfliktinių situacijų metu ne tik nesprendžia problemų, bet ir neprisiima atsakomybės už tai, kas vyksta grupėje, visada ieško pasiteisinimų, išsisukinėja", – toliau problemas vardijo skundą pasirašę tėvai.

Jaučiasi ignoruojami

Į redakciją paskambinę tėvai sakė, kad ne kartą apie auklėtojos elgesį buvo pranešę lopšelio-darželio vadovams, tačiau niekas nepasikeitė. Užtarimo tėvai ieškojo ir savivaldybėje, tačiau ir čia jiems pasirodė, kad visi stoja ginti auklėtojos A.B., o ne vaikų interesų.

"Apie tokias problemas pranešus darželio pavaduotojai ugdymui ir direktorei, visi konfliktai užglaistomi arba sprendžiami lengviausiu būdu, perkeliant vaiką į kitą grupę, kurio tėvai skundėsi. Kai kurie auklėtiniai dėl šių priežasčių net keitė ugdymo įstaigą. Susidaro įspūdis, kad minėta auklėtoja turi stiprų vadovybės palaikymą", – dėstė "Bitučių" grupės tėvai.

Dėl susidariusios situacijos jie kreipėsi ir į darželio steigėją – Kauno miesto savivaldybę, tačiau iš Švietimo skyriaus kauniečiai pagalbos taip pat nesulaukė.

"Tikėjomės, kad problemos bus sprendžiamos iš esmės. Tačiau, tenka labai nusivilti. Švietimo skyrius po svarstymo jokių realių sprendimų nepadarė ir viską spręsti grąžino direktorei. Tačiau dalis tėvų yra išreiškę nepasitikėjimą dabartine darželio administracija, todėl manome, kad direktorė nepajėgi išspręsti situacijos. Tenka pripažinti, jog Švietimo skyrius atstovauja darželio administracijos, o ne vaikų ir jų tėvų interesams", – savo poziciją išsakė tėvai.

Anot jų, vienintelis dalykas, kuris buvo padarytas, jų grupei skirta kita auklėtoja, o A.B. perkelta į kitą. "Žuvinto" darželio auklėtinių tėvai įsitikinę, kad taip problema nė kiek nesprendžiama, nes netinkamas auklėtojos elgesys gali pasikartoti ir kitoje grupėje.

"Kovo 12 d. buvo net keli susirinkimai. Pirmajame dalyvavo tik direktorės sukviesti asmenys ir Švietimo skyriaus atstovė. Esamai situacijai išspręsti buvo pasiūlyti tokie variantai kaip keisti grupių darbo laiką ir auklėtoją A. B. perkelti į kitą grupę. Netgi buvo siūloma, kam nepatinka, tiesiog pakeisti darželį. Tai tiesiog lengviausias būdas. Po šio susirinkimo, nors mūsų pusė ir nesutiko su siūlomais sprendimo būdais, Švietimo skyriaus atstovė ir darželio administracija priėmė vienašališkus sprendimus, su kuriais mes nesutinkame ir jiems prieštaraujame", – skunde dėstė nepatenkinti tėvai.

Beldžiasi į kitas institucijas

Tėvai tikino, kad, nesulaukę pagalbos, jie nusprendė apie galimą smurtą bei netinkamą pedagogės elgesį prabilti dar garsiau. Tėvai susibūrė į grupę, pasiskirstė darbais ir pradėjo rašyti raštus įvairioms institucijoms.

Į "Kauno dieną" paskambinusi kaunietė tikino, kad šiuo metu skundai parašyti maždaug vienuolikai institucijų, tarp kurių yra ir Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (VVTAĮT), ir policija bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

"Šiuo metu auklėtoja atostogauja. Direktorė mums prasitarė, kad A.B. parašė prašymą nuo balandžio išeiti iš darbo. Tačiau tai taip pat nėra sprendimo būdas, nes auklėtoja pažeidė daugybę įstatymų. Jei ji savo noru išeis iš darželio, galės eiti į kitą ir ten taip pat elgtis su vaikais. Todėl tikrai kreipiamės į visas institucijas, kad į šią situaciją atkreiptų dėmesį", – teigė viena "Žuvinto" darželio auklėtinio mama.

"Kauno diena" pasidomėjo, kaip į tėvų išdėstytą skundą reaguoja įvairios institucijos. Štai Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovai nurodė, kad kovo 12 d. pareigūnai gavo Vaiko teisių apsaugos skyriaus pranešimą, tad dabar Kauno miesto Dainavos policijos komisariate atliekamas tyrimas. Jo metu pareigūnai tikslina įvykio aplinkybes. Surinkus ir įvertinus visus duomenis, bus sprendžiamas klausimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.

VVTAĮT dienraščiui taip pat patvirtino, kad kreipėsi į pareigūnus. Ši institucija tėvų skundą gavo kovo 8 d.

"Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyrius gavęs minėtą skundą, nedelsiant kreipėsi į policiją, kad jie imtųsi atitinkamų veiksmų ir išsiaiškintų įvykio aplinkybes. Taip pat buvo kreiptasi į Kauno miesto savivaldybės administraciją ir Švietimo skyrių, kad būtų organizuojama reikalinga pagalba, siekiant užtikrinti darželio auklėtiniams emociškai ir fiziškai saugią aplinką. Savivaldybės Švietimo skyrius, vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis, koordinuoja ir prižiūri Savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, vertina pedagogų, šiuo atveju auklėtojos, darbą.

Šiuo atveju, Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyrius, siekdamas apsaugoti vaikų interesus ir užtikrinti jiems saugią aplinką, kreipėsi į atitinkamas institucijas, įpareigodamas jas imtis reikalingų veiksmų. Tarnyba sulaukia panašaus pobūdžio skundų dėl vaiko teisių pažeidimų švietimo įstaigose, bet statistikos, kuri atspindėtų gaunamų skundų dažnumą, nėra", – komentavo Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai.

Ministerijos atstovai informavo, kad taip pat gavo skundą ir situaciją aiškinasi bendradarbiaudama su darželio steigėja savivaldybe.

"Darželio administracija įpareigota imtis skubių veiksmų dėl nepedagogiško auklėtojos elgesio ir užtikrinti visišką vaikų saugumą. Darželio darbuotojai privalo laikytis aukščiausių elgesio normų tiek bendraudami su vaikais, tiek su kitais darbuotojais", – dėstoma ministerijos atsiųstame komentare.

Imsis priemonių

Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika pažadėjo, kad taip pat bus siekiama išsiaiškinti visas problemas, kilusias dėl auklėtojos A.B. elgesio.

"Kovo 7 d. Švietimo skyrius gavo "Bitučių" grupės tėvų skundą dėl kitoje – "Drugelių" – grupėje dirbančios vienos auklėtojų netinkamo elgesio su vaikais bei kolegomis. Taip pat skunde užsiminta, esą įstaigos vadovybė aplaidžiai reaguoja į skundus ir nesugeba laiku bei efektyviai spręsti probleminių situacijų.

Kitą dieną sulaukta ir "Drugelių" grupės vaikų tėvų atstovų laiško, kurio autoriai teigia esantys patenkinti savo grupės auklėtojos darbu ir prašo palikti ją dirbti toliau. Skunduose akivaizdžiai netrūksta emocijų, o išsakant konkrečias pretenzijas daugiausia remiamasi kelerių metų senumo įvykiais. Taigi, situacija atrodo gana dviprasmiškai, bet ji iš karto pradėta spręsti imantis visų įmanomų priemonių", – apie gautus tėvų skundus užsiminė V.Mažeika.

Vis dėlto specialistas akcentavo, kad į tėvų skundus savivaldybė reaguoja. "Kai buvo gautas skundas, dar tą pačią dieną įvyko susitikimas su tėvais, o jau kitą dieną į Švietimo skyrių pasikalbėti pakviesta lopšelio-darželio "Žuvintas" direktorė, kad pateiktų paaiškinimus dėl susiklosčiusios situacijos jos vadovaujamoje įstaigoje. Direktorė įpareigota skubos tvarka atlikti tyrimą dėl emociškai ir fiziškai saugios aplinkos užtikrinimo bei priimti sprendimus dėl nepedagogiško, nederamo auklėtojos elgesio", – sakė Švietimo skyriaus vedėjas.

Anot jo, kovo 12 d. buvo nuspręsta sukviesti išplėstinį įstaigos tarybos posėdį, kuriame dalyvavo ir jo vadovaujamo skyriaus specialistė bei abiejų minėtų darželio grupių tėvai.

"Tėvelių nuomonės apie minėtą auklėtoją kardinaliai skyrėsi. Taigi jau kovo 12-osios vakarą, apibendrinus visus surinktus duomenis, buvo parengtas tarnybinis pranešimas savivaldybės vadovams. Juo inicijuota sudaryti komisiją konfliktinės situacijos darželyje "Žuvintas" aplinkybėms ištirti ir identifikuoti galimai kaltus atsakingus asmenis. Toks sprendimas jau patvirtintas, todėl nuodugnus tyrimas, komisijoje dalyvaujant savivaldybės administracijos atstovams, bus pradėtas nedelsiant", – pažymėjo V.Mažeika.

Direktorė įpareigota skubos tvarka atlikti tyrimą dėl emociškai ir fiziškai saugios aplinkos užtikrinimo bei priimti sprendimus dėl nepedagogiško, nederamo auklėtojos elgesio.

Jis nurodė, kad Švietimo įstatymas aiškiai apibrėžia reikalavimus dėl nepriekaištingos pedagoginių darbuotojų reputacijos ir konkrečius įstaigos vadovo veiksmus smurto prieš vaikus ar darbuotojus atvejais.

"Darbuotojo perkėlimas į kitą grupę smurto, patyčių, pedagoginės etikos pažeidimų atvejais tikrai nėra priemonė, kuri išspręstų problemą iš esmės. Todėl ir imtasi neatidėliotinų veiksmų – sudaryti komisiją ir atlikti išsamų tyrimą, kad būtų galima išsiaiškinti, kaip kiekvienu atveju įstaigos vadovybė reagavo į kilusias konfliktines situacijas ar kitokius incidentus, kokių priemonių ėmėsi jiems spręsti. Atitinkamai pagal šio tyrimo išvadas bus imamasi tolesnių veiksmų, kad būtų užtikrinti geriausi darželio auklėtinių interesai", – miesto poziciją pateikė V.Mažeika.

Išeina iš darbo

Lopšelio-darželio "Žuvintas" direktorė Galina Chartinova "Kauno dienai" patvirtino, kad minėta auklėtoja A.B. jau pati parašė prašymą išeiti iš darbo. Tačiau vadovė stojo į auklėtojos pusę ir tikino, kad smurto prieš vaikus tikrai nebuvo.

Direktorė aiškino, kad konfliktas tarp auklėtojos ir vienos darbuotojos prieš kelis metus tikrai įvyko. Kaip teigė, G.Chartinova, dvi karšto charakterio moterys susiginčijo, pakėlė balsus, galbūt net šiek tiek apsistumdė, tačiau to vaikai nematė, nes buvo kitoje patalpoje.

"Prieš trejus metus ten buvo dvi tokios moterys, kurios negalėjo patylėti, susistumdė. Viskas vyko miegamajame, o vaikai buvo kitur, tad tikrai nieko nematė. Pas mane tik atbėgo kiti pranešti, kad ten kažkas darosi. Mes jas abi pakvietėme, išklausėme. Moterys viena kitai paspaudė ranką ir išėjo. Auklėtoja gavo papeikimą ir tuo pasibaigė. Dabar tėveliai į visas institucijas kreipiasi, praėjusią savaitę atvyko policija, darbuotojus apklausė. Bet ką jie gali pasakyti, jei viskas jau buvo išsiaiškinta", – apie seniau tarp darželio darbuotojų įvykusį konfliktą kalbėjo "Žuvinto" vadovė.

Anot jos, auklėtojos nesutarimai su tėvais prasidėjo ir prieš kelis metus. G.Chartinova tikino, kad viena mama supyko, kai auklėtoja neleido į grupę vaikams atnešti konditerijos gaminių. Nuo tada pradėjo auklėtoją skųsti dėl įvairių dalykų.

"Auklėtoja dirba 30 metų, ji tikrai myli vaikus, tačiau nemoka bendrauti su tėveliais, neužmezga takto, kartais ir apie kitus vaikus papasakoja, nors to daryti negalima. Tačiau prieš vaikus tikrai jokio smurto niekada nebuvo, tėvų skundas tikrai nėra pagrįstas", – garantavo direktorė.

Ji informavo, kad minėta auklėtoja šiuo metu atostogauja. Kaip teigė G.Chartinova, darbuotoja nuo balandžio mėnesio darželyje nebedirbs, nes pati nusprendė išeiti.

"Aš neturiu pagrindo nepatenkinti jos prašymo. Dabar ji turi sveikatos problemų. Tačiau tėvams netinka, kad ji savo noru išeitų, jie nori, kad A.B. būtų atleista su trenksmu. Tačiau kam tą žmogų taip tampyti? Jau radau, kas galėtų ateiti į jos vietą, tokią simpatišką auklėtoją", – teigė darželio vadovė.

Anot jos, nauja auklėtoja dirbti pradės balandžio pradžioje, todėl visi konfliktai su tėvais turėtų pasibaigti.NAUJAUSI KOMENTARAI

Jolita

Jolita portretas
a diena po karantino lyg dar viena rugsėjo 1oji. Tik daug daug ramiau. Noriu padėkoti Boružiukų grupės auklėtojoms - Rasai, Barborai ir Dalytei, kurių dėka mūsų pirmagimė dukrytė turi tik pačią geriausią emociją apie darželį. Rudenį buvo daug nerimo, atsiliepimai apie darželį įvairiausi, o adaptacija lopšelyje tokia nelaukiama ir bauginanti. Bet dėl puikių pedagogių ir supratingos ir palaikančios vadovybės, viskas buvo daug lengviau ir paprasčiau nei galėjo būti. Didžiausios rekomendacijos visiems svarstantiems šio darželio pasirinkimą

Kopustas.

Kopustas. portretas
Gerai Aukleja. Man Patinka!!! Kaip sakoma LENK MEDI KOL JAUNAS!!!!!!!!!!!!

Kopustas.

Kopustas. portretas
Nieko baisaus, reik aukleti taip kaip ir aukleja nes kitaip vaikai ne tik tevams sisks ant galvos, bet ir aukletojams tuoj lipt prades ant galvu. Man patinka jog taip aukleja, kaip kitaip su tais parazitais susitvarkysi, jai neaukleja tevai tai bent aukletojai juos auklo, ir uzuot cia verkslianus geriau Padekotumete aukletojams uz ju Geliazinius Nervus!!!
VISI KOMENTARAI 23

Galerijos

Daugiau straipsnių