Migracijos informacijos centro užsieniečiams atidarymas