Asmens duomenų tvarkymo politika

Duomenų valdytojas:

UAB Diena Media News (Kauno diena)
Įmonės kodas: 133348410
Adresas: Aguonų g.6, Vilnius, LT-03213
Telefonas: 8- 37 302250

Privatumo politika UAB ,,Diena Media News” pateikia taikomą klientų duomenų tvarkymo taisykles mūsų kasdieninėje veikloje. Jeigu norite paklausti klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu mūsų dienraštyje, siųskite laišką el. paštu: info@kaunodiena.lt
Mūsų interneto tinklalapiuose dedamų skelbimų į trečiųjų šalių interneto tinklalapius saugumo nereglamentuojame. Mes rekomenduojame pasidomėti privatumo politika tose interneto svetainėse, kurias lankote bei įvertinti savo asmens duomenų saugumą jungiantis per viešų prieigų belaidį internetą (Wi-Fi), naudojantis viešosios prieigos kompiuteriais, arba neapsaugant savo elektroninių prietaisų slaptažodžiais.

Jūsų sutikimas

Sutikdami su šia Privatumo politika, jūs sutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jūsų užsakymus, nepriklausomai nuo to, ar užsakote dienraštį ir/ar paslaugas tiesiogiai iš mūsų ar mūsų dienraštį/paslaugas parduodančių partnerių.

Kai naudojatės mūsų paslaugomis, mes norime Jus informuoti, kad Jūsų asmens duomenys bus perduodami trečiosioms šalims, kurios yra mūsų paslaugų tiekėjai, tokie kaip:

skolų išieškojimo agentūros, teisinių paslaugų kontoros, marketingo specialistai, interneto tiekėjas, telefoninio ryšio tiekėjas, serverio tiekėjas, serverio priežiūrą atliekančios įmonės bei kiti, su mūsų vykdoma veikla susiję verslo subjektai.

Pilną sąrašą įmonių ar paslaugų teikėjų, kuriems galime perduoti Jūsų duomenis, galite rasti šios politikos pabaigoje.

Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų kai naudojatės mūsų puslapiu, keliate skelbimus, nuotraukas, įvykius, straipsnius, atliekate balsavimus, dalyvaujate konkursuose, viešinate nuotraukas, video, garso įrašus, komentuojate, prisiregistruojate mūsų puslapyje, užsisakote mūsų paslaugas arba prenumeratą, patvirtinate slapukų naudojimą.

Jeigu nesutinkate su savo asmens duomenų tvarkymu, prašome susisiekti: info@kaunodiena.lt, nurodant ,,Užklausa dėl asmens duomenų tvarkymo” ir išdėstant savo klausimus, susijusius su tvarkomais duomenimis apie Jūsų asmenį. Gavę Jūsų užklausą, atsiųsime patvirtintos formos prašymą. Jį užpildžius, išnagrinėsime Jūsų klausimus ir per 30 kalendorinių dienų  pateiksime atsakymą.

Kokią informaciją renkame

Toliau pateiktą informaciją apie klientus renka ,,Kauno diena” dienraščio Prenumeratos, Reklamos, Mokymų organizavimo skyriai, Konkursų organizatoriai, skelbimų, korespondentų darbo skyriai, interneto svetainės priežiūros specialistai.

Mes renkame duomenis apie savo klientus naudodamiesi:

    • telerinkodara ir įvairiomis registracijos formomis,

    • kai perkate mūsų prekes ar gaunate paslaugas,

    • jums pateikus duomenis apie save internetu ar kitais būdais.

    • komentuojant arba teikiant skelbimus,

    • užsiprenumeruojant dienraštį,

    • atliekant mokėjimus.

Duomenys, kurie gali būti renkami paslaugų teikimo tikslais:

    • Spaudos leidinių prenumeratos tikslu – vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.

    • Nemokamų ir mokamų elektroninių leidinių prenumeratos tikslu – vardas, pavardė, el. pašto adresas, IP adresas.

    • Skelbimų paskelbimo tikslu- banko sąskaitos numeris, jeigu mokėjimas už paslaugą atliekamas bankiniu pavedimu, vardas, pavardė, kontaktai, skelbimo tekstas, IP, jeigu skelbimas talpinamas internetu.

    • Mokymų organizavimo tikslu- darbovietė, vardas, pavardė, išimtiniais atvejais asmens kodas (pažymėjimų išrašymui), kontaktiniai duomenys.

    • Renginių metu - nuotraukos, vaizdo, garso įrašai, dalis kūno (pavyzdžiui: šypsena, rankos, akys ir panašiai),  autoriniai kūriniai, parašai, pareigos, vardas, pavardė.

Kliento elektroninio pašto adresas ir telefonas su kliento sutikimu gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu arba naujienlaiškių siuntimui.

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėse ir sutinkate su slapukų naudojimo politika, mes rinksime informaciją, kuri atskleis mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus  statistiniais tikslais.

Administruodami interneto svetainės turinį, šalindami gedimus, spręsdami iškilusias problemas dėl mokėjimų, užsakymų ir kitų atliktų veiksmų mūsų svetainėse, mes naudosime Jūsų IP adresą.

Asmens duomenų naudojimo tikslas

Mes naudojame jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

    • Tvarkydami užsakymus, registraciją, užklausas,

    • Teikdami jūsų užsakytas paslaugas - valdydami paslaugų prieigą;

    • Siųsdami naujienlaiškius ar elektroninius laiškus apie mūsų teikiamas prekes ir paslaugas (jeigu davėte sutikimą gauti tokią informaciją),

    • Vykdydami įsipareigojimus dėl prenumeratos pristatymo,

    • Vykdydami įsipareigojimus dėl skelbimų publikavimo,

    • Vykdydami visuomenės informavimo veiksmus, rinkdami ir viešindami informaciją istoriniais, statistiniais tikslais.

    • Atlikdami paslaugų užsakymo įsipareigojimus,

    • Bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis ir kitomis, teisinę galią gauti asmens duomenis turinčiomis įstaigomis,

    • Tvarkydami vaizdo kamerų stebėjimo duomenis iš patalpų, kuriose vykdome veiklą;

    • Mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo tikslais.

    • Įsiskolinimų už paslaugas ar prekes administravimo tikslais, perduodant duomenis apie skolininką skolų administravimo įmonei (-ėms).

Mes taip pat naudojame nuasmenintus duomenis:

    • Bendradarbiaudami su reklamos agentūromis,

    • Atlikdami interneto svetainės analizes,

    • Atlikdami auditą;

    • Teikdami ataskaitas veiklą prižiūrinčioms ir kontroliuojančioms įstaigoms;

    • Svetainės paslaugų gerinimo tikslais;

Įsipareigojame niekada neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

    • Jei yra jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

    • Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems spaudos pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti. Jūsų duomenų saugumo reikalavimas keliamas visiems su mumis dirbantiems paslaugų teikėjams ir darbuotojams;

    • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

    • Mūsų veiklą padedantiems plėtoti tiekėjams - Interneto tiekėjui, telefoninio ryšio tiekėjui ir panašiai;

    • Rinkodaros ir marketingo paslaugų įmonėms, kurios populiarina mūsų teikiamas paslaugas teikiame jūsų nuasmenintus duomenis;

    • Teisininkų kontoroms;

    • Skolų administravimo įmonėms, nevykdant mokestinių įsipareigojimų.

Tiesioginė rinkodara

Jūsų suteiktas el. pašto adresas ar telefono numeris bus naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu leisite teikti Jums aktualius pasiūlymus.

Jums gali būti siunčiamas naujienlaiškis, jeigu pasirinksite tokią paslaugą.

Jeigu buvote užsisakę prenumeratą, mes visada informuosime apie prenumeratos pabaigą, palikdami Jums teisę ją pratęsti.

Jūs galite bet kada atsisakyti savo duoto sutikimo tvarkyti Jūsų asmeninius duomenis, parašydami mums: info@kaunodiena.lt Gavę Jūsų prašymą jį išnagrinėsime ir pateiksime atsakymą dėl prašymo įgyvendinimo per 20 dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

Informacijos saugojimo terminai

Leidinių prenumeratos ir tiesioginės rinkodaros tikslu po paskutinio aktyvaus veiksmo mūsų puslapyje arba paslaugų užsakymo dienos paslaugų teikimo vietoje, duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metus, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

Nepaisant aukščiau nurodytų informacijos saugojimo terminų, jūsų Asmens duomenis mes turime teisę tvarkyti tiek, kiek tai būtina, jeigu jūsų pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu klientu, ar jeigu mes esame pastebėjęs atitinkamo kliento padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę

    1.  Susipažinti su savo Asmens duomenimis. Gavę Jūsų užklausą atsiųsime prašymo formą ir Jums ją užpildžius atsakysime, ar su jumis susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir išnagrinėję prašymą, jo patenkinimo atveju, pateiksime prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus, sekančio kreipimosi metu, prašysime padengti informacijos pateikimo kaštus.

    2. Prašyti ištaisyti jūsų asmens duomenis, kai jie yra netikslūs.

    3. Prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą tol, kol mes patikrinsime šių duomenų tikslumą. Asmens duomenų tvarkymo apribojimo laikotarpiu jūs neturėsite galimybės įsigyti mūsų paslaugų.

    4. Prašyti išeksportuoti jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

    5. Turite teisę reikalauti ištrinti tam tikrus asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų.

    6. Iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei nebenorite gauti mūsų reklaminių pranešimų, galite atsisakyti naujienlaiškio paspausdami nuorodą kiekvieno naujienlaiškio apačioje; atvykę į prenumeratos skyrių arba atsiųsdami mums laišką:

    7. Turite teisę susisiekti su Valstybine asmens duomenų apsaugos Inspekcija ir pranešti apie netinkamai tvarkomus asmens duomenis.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:

    A) Įteikiant tokį prašymą  tiesiogiai darbuotojams, atvykus adresu : I.Kanto g. 18, 44296 Kaunas;

    B) Išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu: info@kaunodiena.lt;

    C) Išskirtiniais atvejais, kai asmuo yra nepajėgus atvykti ar negali pasiekti elektroninės prieigos, esame lankstūs ir galime pasiūlyti kitus Jūsų teisių įgyvendinimo būdus.

Visais atvejais, kai gausime Jūsų užklausas, kurios atitinka Jūsų teises, paprašysime užpildyti patvirtintos formos prašymą ir pateiksime atsakymą į Jūsų klausimus per 30 kalendorinių dienų.

Slapukų naudojimas

Slapukai yra plačiai naudojami interneto svetainėse, kad jos veiktų, dirbtų efektyviai, ir galėtų teikti informaciją svetainių savininkams.

Mes naudojamės slapukais siekdami nustatyti mūsų svetainės lankomumą, populiarumą, paslaugų prieinamumą ir poreikį . Mūsų tikslas – teikti paslaugas pagal jūsų interesus.

Mūsų naudojami slapukai yra :

    • Būtini slapukai:

Šie slapukai naudojami vykdant tokias jūsų užklausas kaip prisijungimas prie vartotojo paskyros.

    • Funkciniai slapukai:

Šie slapukai įsimena jūsų naršymo pasirinkimus, kad kitą kartą naršytumėte dar efektyviau.

    • Žymėjimo ir elgsenos slapukai:

Šie slapukai renka anoniminę informaciją marketingo tikslais. Taip sužinome, kokia tinklalapio informacija labiausiai domina mūsų klientus.

Pilnas naudojamų slapukų aprašymas pateikiamas mūsų Slapukų politikoje.

Saugumo užtikrinimas

1. Svetainė apsaugota SSL sertifikatu

    2. Svetainės serveriai apsaugoti nuo nepageidaujamų asmenų prieigos.

    3. Svetainę prižiūri vienas, įmonės paskirtas asmuo.

    4. Svetainės serveriai ir įmonės serveriai yra apsaugoti ,,Cloudflare” apsaugos sistema, kuri užtikrina gautų duomenų saugą. Plačiau: www.cloudflare.com

    5. UAB ,,Diena media news” įmonė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo: infrastruktūrines priemones (tinkamas patalpų išdėstymas, tinkamas techninės įrangos išdėstymas ir priežiūra, griežtas priešgaisrinės saugos normų laikymasis, kontroliuojamas patekimas į Redakcijos ir Administracijos pastatą); administracinės priemones (tinkamas darbo organizavimas, darbuotojų informavimas, vidaus teisės aktų keitimas); telekomunikacines priemones (informacinių sistemų priežiūra, tinklo valdymas, naudojimosi internetu saugumo užtikrinimas, nuolat atnaujinama antivirusinė programa);

    6. Prieiga prie duomenų suteikiama tik tam asmeniui, kuriam duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti;

    7. Su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti naudotojui yra suteiktos teisės. Teises paskirsto ir suteikia įstaigos vadovas;

    8. Užtikrintas darbuotojų dirbančių su asmens duomenimis kompiuterinės technikos slaptažodžių konfidencialumas; jie yra unikalūs; sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos; keičiami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius. Pradiniai slaptažodžiai perduodami tiesiogiai asmeniui į rankas, užklijuotame voke, o po perdavimo yra keičiami.

    9. Užtikrinama asmens duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vidinio kompiuterinio tinklo elektroninių ryšių priemonėmis;

    10. Užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumas (apribojamas neįgaliotų asmenų patekimas į atitinkamas patalpas ir pan.);

    11. Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas, draudimas siųstis programas arba atlikti pakeitimus kompiuteriuose ir pan.);

    12. Kontroliuojama prieiga prie asmens duomenų tokiomis organizacinėmis ir techninėmis asmens duomenų saugumo priemonėmis, kurios fiksuoja ir kontroliuoja darbuotojų registravimosi sistemoje bei teisių gavimo pastangas bei atliktų veiksmų su asmens duomenimis veiksmų istoriją;

    13. Užtikrinamas saugių protokolų ir (arba) slaptažodžių naudojimas, kai asmens duomenys perduodami išoriniais duomenų perdavimo tinklais (SSL sertifikatai ir t.t.);

    14. Užtikrinama, kad informacinių sistemų testavimas nebūtų vykdomas su realiais asmens duomenimis, išskyrus būtinus atvejus, kurių metu būtų naudojamos organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės, užtikrinančios realių asmens duomenų saugumą;

    15. Užtikrinama vaizdo duomenų saugumas ir patalpos, kurioje yra vykdomas vaizdo stebėjimas saugumas ir apsauga nuo nepageidaujamų asmenų patekimo į ją.

    16. Jeigu asmens duomenys gaunami / teikiami išorinėje duomenų laikmenoje, užtikrinama asmens duomenų saugos kontrolė užšifruojant laikmeną enkripto būdu;

Mobiliosios programėlės naudojimasis

UAB „Diena Media News“, kaip Asmens duomenų valdytojas, savo Mobiliose programose nesaugo jokių asmens duomenų.

Mobilioji programėlė turi prieigą prie Naudotojo įrenginio techninių duomenų ir kitos vartotojo informacijos, būtinos techniniam Mobilios aplikacijos palaikymui, be kurių neįmanomas pilnas Mobiliosios programėlės funkcionavimas. Prieigos duomenys pateikti ir atnaujinami,  Mobiliosios programėles aprašyme Google Play parduotuvėje, -> Leidimai dalyje. 

Mobiliosios programėlės naudojamos techninės programos identifikuoti vartotoją duomenys yra naudojami tik statistiniais tikslais. Visa su rinkodara susijusi informacija yra naudojama tik turint vartotojo sutikimą.

Baigiamosios nuostatos

Vartotojai, norintys pateikti klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga, gali kreiptis I-V el.paštu: info@kaunodiena.lt