Pamišėlio žudynės liudininkų akyse


2008-05-02
Pamišėlio žudynės liudininkų akyse

Šalia Vilniaus esančios Zujūnų gyvenvietės centre psichikos sutrikimų turintis asmuo nužudė du niekuo dėtus vyrus. 20 minučių egzekucijos neišdrįso nutraukti nė vienas iš kelių dešimčių žiūrovų.

Egzekucija autobusų stotelėje

49 metų Zujūnų gyventojas Kazimiras I. antradienio pavakarę užėjo į krautuvėlę, pačiupo ant prekystalio gulėjusį ilgą peilį, išbėgo į lauką ir kitoje gatvės pusėje esančioje autobusų stotelėje ėmė badyti 62 ir 63 metų vyrus. Perpjovęs pasipriešinti nespėjusių vyrų kaklus žudikas dar gyvas aukas ištempė į kelio vidurį ir toliau tęsė susidorojimą – spardė juos ir šokinėjo ant galvų. Atvykus medikams, vienas nukentėjusiųjų jau buvo nebegyvas, kitas po pusantros valandos mirė ligoninėje.

Anksčiau du kartus teistam ir dėl psichikos sutrikimų gydytam žudikui nustatytas lengvas 0,6 promilės girtumas.

Ramiai stebėjo žudynes

Žudiko rankos nesustabdė nė vienas tragedijos liudininkas. Vidury gatvės gulinčias aukas ir smurtautoją automobiliai stengėsi apvažiuoti pakraščiu.

„Jūs supraskite, kas gali norėti tapti didvyriu, kai žudikas – stambaus sudėjimo ir dar ginkluotas peiliu. Kažkas atpažino, kad jis psichas, tada išvis visiems išgaravo bet kokios mintys bandyti jį sustabdyti. Įsivaizduojate, kiek jėgos turi įsisiautėjęs psichinis ligonis?“ – kitą dieną po skerdynių tarsi teisindamasis sakė vienas įvykio liudininkas.

Jėgas praradusias aukas ant kelio palikęs žudikas nuėjo į greta stovinčio namo darželį ir grįžo nešinas dviem tulpėmis.

Pasilenkęs prie vienos aukos galvos, jis gėlę įkišo į burną. Tą patį norėjo pakartoti ir su antra auka, tačiau šioji gulėjo kniūbsčia, tad žudikas tik piktai sumurmėjo ir numetė gėlę greta.

Po to Kazimiras I. įsmeigė peilį medžio kamieną ir vėl kažkur dingo. Kai sugrįžo, jo rankose jau buvo baslys smailu galu. Nežinia, kaip vyras ketino panaudoti naują įrankį, nes tuo metu atvyko policija.

Pareigūnai sakė, kad į komisariatą vežamas įtariamasis jiems aiškino kovojęs su demonais. Sulaikytajam bus paskirta teismo psichiatrinė ekspertizė. Neatmetama, kad jis gali būti pripažintas nepakaltinamu. Kazimiras I. vis dėlto du kartus buvo teistas už chuliganizmą ir neteisėtą šaunamojo ginklo laikymą.

Priminė Draučių tragediją

Tragedija Zujūnuose priminė šiurpiausią nusikaltimą Lietuvos istorijoje, kurį įvykdė psichikos liga sergantis asmuo. 1998-ųjų vasario 15 dieną Širvintų rajono Draučių kaimo gyventojas Leonardas Zavistonovičius legaliai turėtais medžiokliniu šautuvu ir karabinu iššaudė beveik visą kaimą: savo kaimynus ir jų svečius – iš viso aštuonis žmones.

Jį sutramdė ir grumtynių metu užmušė kaimo gyventojas Antanas Raudeliūnas su žentu. Tik po tragedijos paaiškėjo, jog L.Zavistonovičius medžiotojo pažymėjimą gavo nuslėpęs tai, kad jaunystėje sirgo psichikos liga. Iki paskutinės dienos kaimynai nepastebėjo jokių keistenybių jo elgesyje. Jis nepiktnaudžiavo alkoholiu, nebuvo teistas.

Kentėjo ir panevėžiečiai

Pastarąjį kartą šalį pašiurpinę panašūs nusikaltimai įvykdyti šiemet žiemą.

Vasario 27-osios vakarą dviejose Panevėžio gatvėse peiliu švaistęsis vyras dvi aukas nužudė ir vieną sužalojo. Po paros 25 metų užpuolikas – teistas už plėšimus ir vagystes, pernai anksčiau laiko pataisos namus palikęs vyras – buvo sulaikytas. Duomenų, kad šis asmuo būtų turėjęs psichikos sveikatos problemų, tyrėjai neturi.

Psichiatras, Ramūnas Aranauskas: 

Vaistus vartojantys psichikos ligoniai yra visiškai nepavojingi, jie tokie patys žmonės kaip ir visi. Bėda ta, kad Lietuvoje nėra grandies, kontroliuojančios ar užtikrinančios, kaip tie žmonės vartoja vaistus. 97 proc. žmonių, sergančių psichikos ligomis, nesupranta, kad jie serga, ir mano, kad jie apsieis be vaistų.
Dabar daug kalbama apie psichikos sutrikimų turinčių asmenų integraciją į visuomenę. Iš tiesų vieni pacientai gali būti integruojami, kiti – ne.