Tėvystės atostogos tikriems vyrams


2003-12-01
Giedrė BUDVYTIENĖ
Tėvystės atostogos tikriems vyrams
Šeimos ir moterų rūpesčiams jautresni, vaikų auklėjimui neabejingi vyrai yra menkinami, nes, didžiosios visuomenės dalies supratimu, tikras vyras - tai agresyvus, primetantis jėgą, visiems vadovaujantis stipriosios lyties atstovas

Vis daugiau šiuolaikinių moterų siekia karjeros, todėl vyrams tenka perimti iš jų buities naštos dalį. Taip stiprioji lytis atranda namų ruošos ir vaikų priežiūros pasaulį, kuriame yra ne tik rūpesčių, bet ir džiaugsmų. Sugrįžti į šeimą ir aktyviau dalyvauti jos gyvenime vyrus galėtų paskatinti tėvystės atostogos. Jomis noriai naudojasi daugelis Europos ir Skandinavijos šalių vyrų, tačiau Lietuvoje tai nepopuliaru.

Neberanda vietos

“Vyrų požiūrio į šeimą keitimas, jų vaidmens šeimos gyvenime didinimas yra aktualūs ne tik jų žmonoms, vaikams, bet ir patiems vyrams”,- įsitikinęs Vyrų krizių ir informacijos centro projekto vadovas Algirdas Meškauskas. Į šį centrą ateinantys ieškoti pagalbos vyrai ir patys dažnai suvokia, kad jų problemų priežastis - vien darbui skirtas gyvenimas, kuriame šeima užėmė antraeilį vaidmenį.

“Atiduodami prioritetą socialinei ar profesinei karjerai, o namų ir šeimos rūpesčius (tuo pačiu ir džiaugsmus) palikę moterims, jie silpnina kontaktus su kitais šeimos nariais, praranda artumo, dalyvavimo namų gyvenime jausmą, neberanda savo vietos, išgyvena susvetimėjimą, sako, kad yra nesuprasti”, - aiškina A.Meškauskas.

Pasak projekto vadovo, labai svarbus ir kitas tėvų nebuvimo ar nepakankamo buvimo šeimoje aspektas - tai tėvystės ir vaikų auklėjimo vienpusiškumo problemos. Tėvams nedalyvaujant ar nepakankamai dalyvaujant vaikų auklėjime, jų asmenybės formavimo ir vystymo procese mažėja tėvo autoritetas ir netgi prarandama vyriškos raiškos dimensija.

“Praėjusį savaitgalį su sūnumi nuėjau į “Lėlės” teatrą. Įdomu, kad aš nieko nesakiau, o sūnus apžvelgęs salę tuoj pastebėjo, kad daugumą vaikų į teatrą atvedė mamytės. Visoje nemažoje salėje suskaičiavome tik 5 tėvelius. Akivaizdu, kad ne tik vaiko priežiūra, bet ir jo asmenybės ugdymu Lietuvoje užsiima daugiausiai moterys”, - pasakoja A.Meškauskas.

Reikšmingos smulkmenos

Kažin, ką tuo metu veikia tėveliai? Gal verda pietus? Dirba net ir savaitgalį? Ilsisi prie televizoriaus su laikraščiu rankoje? Vien tik mamytės dažniausiai sėdi ir tėvų susirinkimuose mokykloje. Tad išeitų, kad jos ne tik verda, skalbia, valo, tikrina, kaip paruoštos pamokos, bet ir auklėja vaikus kartu su mokytojais, kurių dauguma taip pat moterys.

“Rūpintis vaiku reikėtų ne priešokiais, o nuolatos. Tėvui turėtų rūpėti, kokie kūdikiui perkami marškinėliai, maistelis, kas, kaip manoma, yra tik moterų reikalas. Iš tiesų tai yra ne smulkmenos, o kelias prie kur kas gilesnių dalykų”, - svarsto A.Meškauskas.

Lietuvoje vaikų apranga paprastai rūpinasi mamos. Ispanijoje teko stebėti, kaip sezono pradžioje visa šeima su močiutėmis, seneliais, abiem tėvais savaitgalį visi kartu išrenka, ko reikia vaikams, tarp kurių yra ir krūtimi maitinamas kūdikis - nuo madingų batų iki pižamos. Ilgi ginčai, triukšmas, klegesys, kol suderinamos nuomonės. Paskui visi, nešini spalvotais maišeliais, nepraradę geros nuotaikos traukia į kavinę pietauti.

Tyrimai rodo, kad tėvo ir vaiko santykiai tampa tvirtesni ir ilgiau išlieka, jei tėvas skiria didesnį dėmesį vaikui jau nuo kūdikystės. Jei tėvas atlieka tik darbinio arklio vaidmenį, ateis diena, kai jis pasijus nebereikalingas. Vienas galimų būdų padėti vyrams grįžti į šeimą - skatinti juos betarpiškai dalyvauti vaiko priežiūroje ir auklėjime. Įgyvendinti šį siekį galėtų padėti tėvystės atostogos.

Siūlo keisti įstatymus

Ir šiandien Lietuvos vyrai turi galimybę išeiti vaiko priežiūros atostogų. Darbo kodeksas bei Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas numato vienodas vaiko priežiūros atostogų garantijas moterims ir vyrams. Tačiau tokia teise naudojasi vos 1 proc. jų. Todėl reikėtų koreguoti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą taip, kad dalis šių atostogų būtų suteikiama tik vyrui.

Manoma, kad ši dalis galėtų būti ne mažesnė nei 4 savaičių ir ne ilgesnė nei 3 mėnesių trukmės. Nenurodžius motyvuotos priežasties, dėl kurios tėvas negali išeiti šių atostogų, ši jų dalis būtų prarandama, mama ja pasinaudoti negalėtų. Paskatinimu vyrams bent mėnesį pabūti su savo mažu vaiku galėtų tapti ir didesnė tėvystės pašalpa, mokama už laikotarpį, kai vaiką prižiūri tėvas.

Siūloma, kad ji siektų ne 60 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, kiek gauna su vaiku būnanti motina, bet 80 proc. Tuomet šeima, kurios pagrindinis pajamų šaltinis yra vyro atlyginimas, ne tiek daug prarastų šeimos galvai atostogaujant, ir tai būtų paskata neatsisakyti šios galimybės. Beje, kai kuriose Skandinavijos šalyse dalis vaiko priežiūros atostogų tėvui yra privalomos ir be pateisinamos priežasties jų atsisakyti negalima.

Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierė Aušrinė Burneikienė mano, kad daug moterų, ypač tų, kurios turi tikslą ne vien auginti vaikus, bet ir daryti karjerą, norėtų su vyru pasidalyti vaidmenimis. “Esu įsitikinusi, kad vyrai taip pat nori aktyviau dalyvauti šeimos gyvenime. Tačiau dažna moteris bijo duoti vyrui į rankas naujagimį, mano, kad jis nesugebės juo pasirūpinti”, - aiškina kontrolierė ir ragina moteris įsileisti vyrus į šeimos gyvenimą, patikėti jiems atžalų priežiūrą.

Dar nepribrendome?

Tačiau didžioji visuomenės dalis siūlymą įteisinti tėvystės atostogas vertina skeptiškai. Tokį požiūrį patvirtina ir neseniai atlikta Seimo narių apklausa. Matyt, ši problema jiems neatrodo verta dėmesio. Iš 137 Seimo narių vos 35 rado laiko atsakyti į jiems pateiktos anketos klausimus. Tarp jų tebuvo pusė Seimo narių moterų. Kitos nematė reikalo išsakyti savo nuomonę.

Nors dauguma tyrimo dalyvių suvokia, kad ne vien motinos, bet ir tėvo vaidmuo bei tėvystės atostogos yra reikšmingos vaiko auklėjimui, tik trečdalis pasisako už atitinkamą įstatymų pakeitimą. Vyrai abejoja, kad tai skatins pasinaudoti tėvystės atostogomis: Lietuvoje žmonės tam nesubrendę, nėra sąlygų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ir lygių galimybių skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Šliužienė sako, kad Europos Komisija yra priėmusi direktyvą, kuri reglamentuoja tėvystės atostogas. Direktyva nustato minimalų šių atostogų laikotarpį - ne mažiau kaip po 3 mėnesius tėvui ir mamai.

Teisė į šias atostogas yra suteikiama dirbančiai motinai ir tėvui individualiai, t.y. be teisės jas ,,perleisti” vienas kitam. Jas galima imti iš karto visas arba dalyti savaitėmis, dienomis ar net darbo dienos dalimis (pvz. pusė darbo dienos). Direktyva sako, kad turi būti nustatyta tvarka, kada informuoti darbdavį apie numatomas atostogas, kaip suderinti su darbdaviu atostogų grafiką. Darbdavys neprivalo šių atostogų apmokėti.

Atsižvelgiant į minėtos direktyvos reikalavimus numatoma papildyti Lietuvos darbo kodeksą nustatant dirbančiai vaiko motinai ir tėvui individualią garantiją į mažiausiai trijų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogas. Be to, Darbo kodekse reikėtų nustatyti ir aiškesnę šių atostogų suteikimo tvarką.

Nuostatos formuojasi vaikystėje

“Lietuvoje vyrai ir moterys mąsto apie šeimą tradiciškai, nors moterys labiau linkusios manyti, kad vyras turėtų daugiau dalyvauti šeimos gyvenime.

Tuo tarpu JAV, Europos šalyse įsitvirtina naujasis vyras, rūpestingas, globojantis, švelnus, nenutolęs nuo šeimos. Mums dar iki to toli ir vargu ar įstatymai ką nors iš esmės pakeis. Turės pasikeisti visa karta”, - tikina Vytauto Didžiojo universiteto V.Kavolio tarpdisciplininių studijų centro atstovas Artūras Tereškinas.

Dažnai vyrai, kurie atsigręžia į šeimą, yra jautresni moterų rūpesčiams, galvoja apie vaikų auklėjimą, “tikrų” vyrų yra numenkinami. “Tikras vyras jų ir didžiosios visuomenės dalies supratimu yra tikrai ne tas, kuris tupinėja apie vaikus. Tai agresyvus, primetantis jėgą, visiems vadovaujantis stipriosios lyties atstovas”,- svarsto Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro projektų vadovė Margarita Jankauskaitė.

Visuomenėje vyrauja tikrų vyrų hegemonija ir tai jie visiems primeta savo supratimą. Juolab kad jų rankose yra ir valdžia. M.Jankauskaitės nuomone, tai patvirtina ir Seimo narių apklausa. Jei Seime būtų daugiau moterų, kurias vyrai nenoriai įsileidžia į politiką, įstatymas, numatantis palankesnes sąlygas tėvystės atostogoms įgytų kur kas daugiau šansų susilaukti palaikymo ir būti priimtas.

“Kalbėdami apie berniukų auklėjimą turime atsižvelgti į egzistuojančią lyčių sistemą ir vyriškumo sampratą. Į tai turėtų būti atkreiptas dėmesys švietimo sistemoje. Juk nei vidurinėse, nei aukštosiose mokyklose lyčių studijų pagrindai neįdiegti. Mūsų sampratą formuoja filmai, reklama, aplinkinių elgesys, todėl moterys nedrįsta iš vyro pareikalauti vaikui šluostyti užpakaliuką, bijodamos, kad taip pasikėsins į jo vyriškumą”, - aiškina pašnekovė.

Svarbu siekti, kad nuostatos būtų keičiamos jau darželyje, jautriai reaguoti, kaip reprezentuojamos lytys net ir vaikiškose knygelėse. Jose moteriškas personažas dažniausiai vaizduojamas prie puodų, o vyriškas šalia kompiuterio ar mašinos. Tuomet ir formuojasi požiūris. Tai daryti per vėlu, kai vyras tampa tėvu, mąsto M.Jankauskaitė.