Skirta parama 26 projektams


2005-05-19
Skirta parama 26 projektams

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos projektų atrankos 2005 m. konkurso rezultatus.

Konkursui buvo pateikti 104 socialinių paslaugų įstaigų plėtros projektai. Bendra visiems pateiktiems projektams įgyvendinti prašoma suma iš šios programos siekė 10,96 mln. Lt.

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programai 2005 metams iš valstybės biudžeto skirta 2,3 mln. Lt.

Iš pateiktų projektų konkurso būdu atrinkti 26 geriausi projektai, kurie bus vykdomi 22 savivaldybėse: 9 projektai yra skirti mišrių socialinių paslaugų teikimui, 9 - socialinės rizikos šeimoms ir vaikams, 4 - socialinės rizikos suaugusiems asmenims, 3 - neįgaliesiems, 1 - seniems žmonėms.

Tikimasi, kad, įgyvendinus socialinių paslaugų įstaigų plėtros projektus, kuriems šiemet skirta parama, socialinės paslaugos bus pradėtos teikti maždaug 950 naujų klientų, bus sukurta per 80 naujų darbo vietų.

Šiemet įgyvendinant Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programą, prioritetai teikti projektams, kurie numato paramos šeimai įstaigų ir dienos socialinės globos įstaigų vaikams, laikino gyvenimo įstaigų, bendruomenės centrų, savarankiško gyvenimo namų pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims plėtojimą bendruomenėje.

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programa įgyvendinama jau nuo 1998 m. Šios programos tikslas - gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėse, skatinant geros kokybės socialinių paslaugų teikimą, didinti jų prieinamumą socialinės rizikos šeimoms ir vaikams, neįgaliesiems, seniems žmonėms.

Per septynerius metus programai vystyti skirta daugiau nei 29 mln. Lt, kurie buvo skirti socialinių paslaugų įstaigų rekonstrukcijos, remonto darbams, pagrindinių priemonių ir kitų prekių įsigijimo išlaidoms padengti.

Per 1998-2004 m. laikotarpį iš viso buvo finansuota per 100 socialinių paslaugų įstaigų plėtros projektų, kuriuos įgyvendinus socialinės paslaugos pradėtos teikti vidutiniškai 4526 asmenims per mėnesį, įkurta daugiau nei 600 naujų darbo vietų. Projektai buvo įgyvendinti 45 savivaldybėse.

Kaip teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė, dėl Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos pastebimai sumažėjo socialinių paslaugų prieinamumo netolygumai savivaldybėse, todėl ir toliau bus siekiama tolygiau plėtoti socialines paslaugas regionuose, plėsti kokybiškų nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų tinklą, didinti naujų darbo vietų skaičių socialinių paslaugų įstaigose.