Skaičiai. Faktai. Citatos


2003-02-03
Skaičiai. Faktai. Citatos

* Konstitucijoje numatyta, kad Saugumo tarnybos vadovą skiria ir atleidžia Prezidentas, pritarus Seimui. Jokiuose teisės aktuose nėra numatyta VSD generalinio direktoriaus kadencija, tačiau Lietuvoje jau ima klostytis tradicija, kad Saugumo tarnybos vadovas keičiasi kartu su Prezidentu, todėl galima sakyti, kad jo kadencija yra penkeri metai.

* Išrinktasis Prezidentas Rolandas Paksas nėra aiškiai pasakęs, ar paliks M.Laurinkų VSD vadovo pareigose, tačiau yra užsiminęs apie tam tikrų konkrečių uždavinių pateikimą šiam pareigūnui. Per nustatytą laiką nesusidorojus su šiomis užduotimis, būtų sprendžiamas klausimas dėl M.Laurinkaus užimamų pareigų.

* Neoficialiomis žiniomis, M.Laurinkus atsistatydins netrukus po R.Pakso inauguracijos arba net iki jos, tuo žingsniu leisdamas išrinktajam Prezidentui pasirinkti naują, jam palankų VSD vadovą. Jeigu M.Laurinkus pats neatsistatydintų, Prezidentas, praėjus kelioms savaitėms ar mėnesiams nuo darbo pradžios, teiktų Seimui siūlymą atleisti jį iš užimamų pareigų.

* Šių metų valstybės biudžete VSD skiriama 45,739 milijono litų. Darbo užmokesčiui iš jų skiriama 19,556 mln. litų, nepaprastosioms išlaidoms, iš kurių daugiausiai panaudojama departamento naujo pastato statybai ir įrengimui, - 16,296 mln. litų.

* Kai kuriomis neoficialiomis žiniomis, Lietuvoje yra apie 300-400 saugumo pareigūnų ir dar keli šimtai neetatinių bendradarbių. Tikrasis etatų skaičius slepiamas, teigiant, kad tokie duomenys yra valstybės paslaptis.

* Įstatymas nurodo, kad VSD yra “Seimui ir Respublikos Prezidentui atskaitinga valstybės institucija, kurios paskirtis - saugoti Lietuvos Respublikos suverenitetą ir konstitucinę jos santvarką”.

* Pagal veikiantį įstatymą VSD “vykdo žvalgybą ir kontržvalgybą, tiria, analizuoja ir prognozuoja su valstybės saugumu susijusius visuomeninius politinius bei ekonominius procesus, dirba savarankiškai arba kartu su kitomis institucijomis, siekiant užkirsti kelią pavojingai veiklai energetikos, svarbiausių komunikacijų, ryšių bei kituose strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiuose objektuose, tiria asmenų veikas, dėl kurių daroma arba gali būti padaryta žala valstybės saugumui, jos ekonominiams ir strateginiams interesams, kontroliuoja valstybės paslapčių apsaugą šalies viduje bei jos įstaigose užsienyje, Prezidentui, Seimui, Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms teikia informaciją, išvadas bei rekomendacijas valstybės saugumo klausimais”.

* Pastaruoju metu susidomėjimas VSD veikla padidėjo dėl skandalingo vieno saugumiečio bandymo verbuoti žurnalistą siekiant gauti kompromituojančios informacijos apie vieną iš spaudos leidinių grupę. VSD pareigūnas Valerijus Saveljevas žurnalistui Virginijui Gaiveniui sakė, kad jis tik vykdo VSD vadovo M.Laurinkaus ir Prezidento Valdo Adamkaus nurodymą. Tiek M.Laurinkus, tiek ir V.Adamkus tai pavadino “provokacija prieš valstybę, spaudą ir saugumo institucijas”. Dabar šis įvykis tiriamas, o V.Saveljevą ketinama atleisti iš darbo VSD sistemoje.

* Kyla įtarimų, kad skandalingasis žurnalisto verbavimo faktas gali būti susijęs su VSD atliekamu gandų apie neva prastą Vilniaus banko finansinę padėtį skleidimo tyrimu. Nors M.Laurinkus yra teigęs, kad šis tyrimas esą jau yra baigtas, tačiau iki šiol jokių išvadų visuomenei nėra pateikta.

Parengė Stasys GUDAVIČIUS