Nedidelio kaimo didelė problema


2006-03-14
Gediminas STANIŠAUSKAS
Nedidelio kaimo didelė problema

Valdžios užmiršto kampelio gyventojai, sulaukę netikėto politikų dėmesio, abejoja, ar jų pažadai bus ištesėti

Tiltelio per Jiesią neturinčio Pavytės kaimo rūpesčiai įgauna valstybinio masto problemos kontūrus, nes vietos valdžia 10 metų nesugeba pasirūpinti gyvenvietės infrastruktūra. Seimo narys Donatas Jankauskas, kartu su Rokų seniūnu nupėdinęs puskilometrį, kurį gyventojai vadina kryžiaus keliu, iki Garliavos geležinkelio stotelės, patys pajuto, ką reiškia žiemą kapanotis stačiais šlaitais. Vasarą gyventojai per upelį priversti dar ir bristi.

Ekskursija iki upelio

“Kauno diena” jau rašė, kad Pavytės kaimas neturi tilto per Jiesios upelį, todėl norint patekti į šalia esančią Garliavą gyventojams prireikia pasitelkti visą savo išradingumą. Jau daugiau kaip 10 metų per Jiesią nėra jokio tilto. Gyventojai jų buvo pastatę net tris, bet visus juos sugriaudavo pavasario ledonešis. Nei kreipimaisi į vietos valdžią, nei maldavimai Pavytės kaimui iki šiol nepadėjo. Net seniūnas Algirdas Tatarūnis, kurio klausėme, ar jis gali pagelbėti kaimiečiams, atsakė, kad “ten yra 5 žmonės ir 10 problemų”, esą reikia didelių investicijų ne tik projektui parengti, bet ir jam įgyvendinti. Tačiau parlamentaras D.Jankauskas sužinojo, kad tilto projektas buvo parengtas dar 1996 m. Politiką, seniūną ir “Kauno dienos” žurnalistus pasitiko keliolika Pavytės žmonių, surengusių ekskursiją, kaip jie pereina Jiesią žiemą.

Pavytės kaime gyvena apie 50 žmonių. Pagal oficialius duomenis, tai - nykstantis kaimas.

Siūlė surasti milijoną

Einant Jiesios link, kuri yra maždaug už puskilometrio, užsimezgė įdomus pokalbis tarp Onutės Grimalauskienės ir seniūno. “Kodėl negalite mums padėti”? - paklausė ji. “Suraskite milijoną, tada ir spręsime”, - pasakė A.Tatarūnis. “Bet juk ne aš turiu milijono ieškoti”, - prieštaravo Onutė. “O kodėl iš manęs to reikalaujate? Lengviausia kaltinti mažiausią”, - kalbėjo seniūnas. Jis net netikėjo, kad dokumentuose yra užfiksuotas kelias, vedantis iki buvusio tilto. “Kur kelias, čia tik žolė”, - stebėjosi A.Tatarūnis. Bet žmonės aiškino, kad kelias seniai užžėlė, nes buvo neprižiūrimas. Pokalbį nugirdęs Seimo narys tik lingavo galva.

Gyventojai parodė ir seniūnui, ir Seimo nariui, per kurią vietą žiemą žmonės pereina upelį ledu. Vasarą čia jie per upelį brenda. “Brendame, o patekę į Garliavą, stengiamės nuslėpti molinas kojas”, - sakė Vida Vasiliauskienė.

Šlaitu vos nenudardėjo žemyn

Aiškinantis, kodėl iki šiol niekas nepadėjo Pavytės kaimui, paaiškėjo, kad gyventojų prašymas pirmiausia turėjo būti apsvarstytas Rokų seniūnijos taryboje. “Surinkite parašus ir pateikite Tarybai, nes tik jai pritarus galėtume kreiptis į Savivaldybę dėl lėšų skyrimo”, - pasiūlė A.Tatarūnis. Tačiau žmonės pasipiktino, nes parašus dėl tiltelio arba liepto statybos vietos valdžiai buvo pateikę ne vieną kartą. D.Jankauskui pasiūlius, seniūnas sutiko priimti raštišką parlamentaro prašymą. Grįžtant nuo Jiesios kitu keliu, kuris veda geležinkeliu, “ekskursantai” pakilo stačiu šlaitu. Lipdamas juo, seniūnas du kartus vos nenudardėjo žemyn nuo maždaug 20 metrų aukščio. Jis suprato, kokį vargą patiria su sunkiais krepšiais šlaitu lipdamos moterys, kurios kas trečią dieną išsirengia į Garliavą nusipirkti maisto produktų.

Pasitelks į pagalbą kolegas

Kasmet Rokų seniūnija keliams remontuoti gauna apie 60-70 tūkst. Lt. Seniūnijoje yra 15 kaimų, todėl, pasak A.Tatarūnio, darbai numatyti penkeriems metams į priekį. “Prioritetai darbams atrenkami pagal gyventojų tankumą, kelių ilgį ir panašiai”, - aiškino seniūnas. Bet jį iš karto pertraukė D.Jankauskas, kuris anksčiau ėjo Kauno rajono mero pareigas. Jo duomenimis, Kauno rajono savivaldybė netinkamai paskirsto lėšas, o žmonės pagalbos sulaukia ten, kur vietos valdžia deda pastangas projektams įgyvendinti.

“Juk yra Lietuvos automobilių kelių direkcija, gamtosaugos projektai, galiausiai kariuomenė, - vardijo lėšų gavimo galimybes D.Jankauskas. - Juk valstybė yra čia, o ne kažkur toli”. D.Jankauskas teigė, kad Pavytės kaimo problemos išsprendimas turėtų būti garbės reikalas valstybei. Jis pažadėjo įtraukti dar daugiau parlamentarų, kad jie galėtų tarpininkauti įrengiant tiltą. Beje, netoli Pavytės kaimo gyvena Seimo narys Kazimieras Starkevičius.