Naujienos trumpai


2007-02-09
Naujienos trumpai

SKIRTA LĖŠŲ BAŽNYČIOS STOGUI.

Iš Lietuvos Vyriausybės rezervo fondo skirtomis lėšomis remontuojamas Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos bažnyčios stogas. Šiam tikslui ministrų kabinetas paskyrė 200 tūkstančių litų. Tuo pačiu nutarimu 90 tūkstančių litų skirta Pažaislio kamaldulių vienuolyno tvorai remontuoti, 80 tūkstančių litų - Kauno arkivyskupijos kurijai, Girkalnio Šv.Jurgio bažnyčios vargonams įsigyti.

KAUNO LEZ - STORIAUSI KABELIAI.

Kauno LEZ elektros tiekimui reikalingus darbus atliekanti “A.Žilinskio ir ko UAB” naudoja storiausius vidutinės įtampos kabelius, kada nors klotus šiame regione. Vien tik kabelio gyslos skersmuo siekia 800 kv. mm. Toks kabelis reikalingas siekiant patenkinti numatomą didelį Kauno LEZ elektros energijos galios poreikį. Be to, įmonė atliks pagrindinio Kauno LEZ skirstomojo elektros energijos tiekimo punkto projektavimo, statybos, montavimo ir paleidimo-derinimo darbus. Darbus planuojama užbaigti iki šių metų kovo pabaigos.

SUTEIKĖ GIMNAZIJOS VARDĄ.

Kauno rajono Vilkijos vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Švietimo ir mokslo ministerijos bei Kauno apskrities administracijos darbuotojų sudaryta komisija Vilkijos vidurinėje mokykloje atliko viduriniojo ugdymo programos akreditaciją ir nustatė, kad ji atitinka šioms programoms keliamus reikalavimus. Šiuo metu gimnazijoje mokosi 650 moksleivių, dirba 60 mokytojų. Labiausiai pasikeitusiu mokyklos statusu džiaugiasi abiturientai - jie gaus gimnazijos baigimą liudijančius dokumentus. Tai jau šeštoji gimnazija rajone. Iki šiol čia veikė Akademijos Ugnės Karvelis, Babtų, Domeikavos, Garliavos J. Lukšos ir Raudondvario gimnazijos. Per artimiausius trejus metus gimnazijos statuso sieks dar trys rajono mokyklos - Karmėlavos Balio Buračo, Čekiškės Prano Dovydaičio ir Ežerėlio vidurinės.