Komunalininkai neišlipa iš skandalų liūno


2007-02-09
Saulius TVIRBUTAS
Komunalininkai neišlipa iš skandalų liūno

Tiesiant naują gatvę Savivaldybės valdininkai pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą, netvarkingai rengė dokumentus ir dėl to miestas gali netekti beveik 10 mln. litų iš ES fondų

Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyrius vėl atsidūrė skandalo verpete. Neseniai keliems šio skyriaus valdininkams siūlyta skirti papeikimus dėl neatsakingai rangovams skirstomų darbų ir lėšų panaudojimo. Dabar Savivaldybės auditoriai ir Viešųjų pirkimo tarnyba nustatė pažeidimų sudarant sutartis su rangovu, kuris kloja Nemuno krantinę ir tiesia naują Marvelės gatvę.

Šiuos darbus iš dalies finansuoja ir Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Tačiau dėl šių pažeidimų sutartis yra nutraukta. Patys komunalininkai tikina, kad jau sutarta dėl tolesnio ES finansavimo, o pažeidimai užfiksuoti neįsigilinus į visas aplinkybes.

Netvarka iš pat pradžių

Dar pernai Transporto investicijų direkcija informavo Savivaldybės administraciją apie pažeidimus, kuriuos pareigūnai įžvelgė gavę tarpinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. Savivaldybės Vidaus audito skyrius šiuos faktus patvirtino. Tokios pačios išvados gautos ir iš Viešųjų pirkimų tarnybos.

2004 metais tuometinio administracijos direktoriaus Giedriaus Buinevičiaus įsakymu bendrovei „Kamesta“ be konkurso, vien neskelbiamų derybų būdu leista tiesti naują Marvelės gatvę.

Prieš tai šiai įmonei buvo leista įgyvendinti kitą projektą - „Nemuno krantinės tvirtinimas ir projektų koregavimas“. „Kamesta“ šiuos darbus pradėjo dar 1992 metais, tačiau po metų jiems nebuvo skirta lėšų biudžete, todėl statybos sustojo.

Auditoriai konstatavo, kad po dešimties metų vėl nusprendus tęsti šiuo darbus nebuvo deramai sutvarkyti dokumentai: tuometinis Statybos skyrius nesuderino sutarties projekto su Dokumentų skyriaus kalbininku ir teisininku, administracijos direktoriaus pavaduotoju, Miesto ūkio departamento direktoriumi. „Todėl vidaus kontrolės mechanizmas negalėjo tinkamai veikti“, - konstatuojama vyriausiosios vidaus auditorės Liudos Paukštienės išvadose.

Pakvipo korupcija

Daugiausiai įtarimų Transporto investicijų direkcijai ir Viešųjų pirkimų tarnybai kelia naujos gatvės tiesimo projektas. Pirmiausia nebuvo atlikta techninio projekto ekspertizė, nors šiems darbams vadovaujantis Komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Algirdas Vyšniauskas, teikdamas administracijos direktoriui įsakymo projektą, nurodė, kad tai buvo atlikta.

Savivaldybei pasirašant sutartį su „Kamesta“ nurodoma, kad bendrovė atliks krantinės tvirtinimo darbus ir nuties naują gatvę. Pastariesiems darbams reikėjo atskiro techninio projekto, todėl buvo būtina skelbti viešąjį konkursą. Tačiau pasirinktas neskelbiamų derybų būdas su įmone „Kamesta“. G.Buinevičius tai darė neatsižvelgdamas į Miesto ūkio departamento specialistų vizą „nesilaikyta viešųjų pirkimų procedūrų“.

Auditorių nuomone, Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas Ramūnas Noreika, pasiūlęs tuometiniam administracijos direktoriui G.Buinevičiui gatvės tiesimą įvardyti kaip papildomus darbus tvarkant krantinę, siekė išvengti viešojo konkurso. „Toks pasiūlymas galėtų būti vertinamas kaip korupcijos pasireiškimo faktas“, - skelbiama audito išvadose.

Konkursas buvo būtinas, nes nutiesti naująją gatvę buvo parengtas atskiras techninis projektas.

Aplaidus darbas - grėsmė ES lėšoms

Nustatyta, kad Komunalinio ūkio skyrius, rengdamas viešųjų pirkimų dokumentus, leido rangovui pačiam vykdyti projekto ir statybos techninę priežiūrą, statinio tyrimus, kokybės kontrolę. Tai prieštarauja Statybos įstatymui, nes ta pati bendrovė negali ir statyti, ir kontroliuoti darbų kokybę. Nei krantinės, nei gatvės tiesimo darbams nepasirūpinta gauti statybos leidimus.

Komunalinio ūkio skyrius nesudarė ir projekto priežiūros komiteto. Pagal ES paramos sutartį būtina kontroliuoti finansuojamų darbų grafikus, išlaidas, rengti įvairias ataskaitas. Savivaldybės administracija tuo nepasirūpino, todėl ES lėšas skyrusi Transporto investicijų direkcija pasigedo išsamios tarpinės projekto įgyvendinimo ataskaitos. Todėl 9,5 mln. litų paramos sutartis šiuo metu yra nutraukta.

Pasak Audito skyriaus vedėjos Stasės Rožukienės, Komunalinio ūkio skyrius jau ne pirmą kartą neatsakingai įgyvendina projektus. „Šio skyriaus darbuotojų bėda ta, kad jiems trūksta kruopštumo, vidaus kontrolės, todėl atsiranda dirva piktnaudžiauti ar įtarti miesto valdžią neskaidria veikla, - mano ji. – Valstybinės tarnybos tarnautojai turi žinoti, kad labai svarbu laikytis nustatytų procedūrų.”

Neprofesionalu, bet ūkiška?

S.Rožukienė nesiryžo prognozuoti, ar minėti pažeidimai padarys žalos miestui. „Gali būti, kad pasirašius naują paramos sutartį gausime mažiau pinigų iš ES, bet gal dar sugebėsime gauti ankstesnę sumą, - svarstė ji. – Bet kuriuo atveju tokie pažeidimai labai kenkia Savivaldybės prestižui. Net jei tai tik aplaidaus darbo rezultatas, gyventojų pasitikėjimas miesto valdžia krinta, ji įtariama neskaidria veikla.”

Tuo tarpu Komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas A.Vyšniauskas teigia, kad neskelbti viešojo konkurso nutiesti naują gatvę buvo ūkiškas sprendimas. „Bendrovė buvo įšaldžiusi savo lėšas 1993 metais, kai nutrūko darbų finansavimas, - aiškino jis. – Logiška, kad atsiradus galimybei ji toliau tvarkė krantinę, atsižvelgdama į jau padarytus darbus. Manau, kad krantinės tvarkymas ir naujos gatvės šalia jos tiesimas – technologiškai susiję darbai. Dėl to nemanau, kad reikėtų atskiro konkurso. Galbūt tai ne visai profesionalus, bet ūkiškas sprendimas.”

A.Vyšniausko tikinimu, šią savaitę nuspręsta, kad ES parama Marvelės gatvės statybai vėl bus teikiama. „Gausime tą pačią sumą ir nieko neprarasime“, - teigė jis.

Tamsių debesų daugėja

Komunalinio ūkio skyriaus vedėjui R.Noreikai auditoriai siūlo organizuoti techninio projekto ekspertizę, perskaičiuoti krantinės ir gatvės tiesimo darbų vertę. Jis turės susirūpinti ir pavaldinių kvalifikacija rengiant viešuosius pirkimus. Projekto vadovas A.Vyšniauskas turės sudaryti projektinę priežiūros grupę.

R.Noreika nenorėjo komentuoti audito išvadų. „Tai administracijos vidaus reikalas, - sakė jis. - Nesu susipažinęs su šiuo dokumentu ir į jį įsigilinęs, todėl kol kas nieko negaliu pasakyti.”

Tai ne pirmas kartas, kai komunalininkai daro grubius pažeidimus. Sudarydama koncesijos sutartį su ta pačia bendrove „Kamesta“ Savivaldybės administracija irgi padarė nemažai pažeidimų: dokumentas buvo rengiamas paskubomis, laiku nepasirūpinta netgi statybos leidimais, nepasamdyti nepriklausomi ekspertai, kurie pagrįstų skiriamų koncesijai pinigų sumą, įvertintų kaštus. Abejonių sukėlė ir išaugusi sąmata – nuo 26,6 iki 59 mln. litų.

Neseniai paskelbtose kitose audito išvadose teigiama, kad mieste gatvės remontuojamos ne pagal gyventojų, o pagal rangovų įnorius. Rangovai turėjo galimybę disponuoti 1,43 mln. litų vertės darbais. Šį pažeidimą Vidaus audito skyriaus vedėja S.Rožukienė vadina labai rimtu, vertu net Specialiųjų tyrimų tarnybos dėmesio.

Laikinajam Savivaldybės administracijos direktoriui Robertui Stanioniui dėl to pasiūlyta nubausti papeikimais Ramūną Noreiką ir jo pavaduotoją Zenoną Girčį, o griežtais papeikimais - Komunalinių statinių priežiūros poskyrio vedėją Valių Knoknerį ir šio poskyrio vyriausiąjį specialistą Kęstutį Barzdą.