Istorija, likusi tik nuotraukose ir brėžiniuose


2005-11-26
Istorija, likusi tik nuotraukose ir brėžiniuose

Garsių Kauno pokario visuomeninių interjerų projektuotojo kūrinių dauguma dingo

A. ir P.Galaunių namuose ketvirtadienį atidaryta retrospektyvinė paroda, skirta architekto Jono Virako šimtosioms gimimo metinėms. ,,Jonui Virakui - 100" pavadintoje ekspozicijoje rodomi architekto sukurtų interjerų, apšvietimo elementų brėžiniai, taikomosios dailės dirbiniai, dekoratyviniai interjero elementai, baldai, nemažai archyvinės fotomedžiagos, supažindinančios su J.Virako (1905-1988) biografija.

J.Virakas mokėsi Kauno meno mokykloje, kur jo bendramoksliais buvo vėliau garsūs dailininkai Liudvikas Strolis, Stasys Ušinskas. Metęs mokslus Meno mokykloje, 1930 m. J.Virakas baigė Karo mokyklą, jam suteiktas karininko laipsnis.

Ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje J.Virakas dirbo braižytoju pas architektą Vladimirą Dubeneckį. Paskui atnaujino Meno mokykloje pradėtas architektūros studijas Kauno dailės institute ir 1942 m. gavo Dekoratyvinės architektūros specialybės ir paišybos dalykų baigimo pažymėjimą. Dar po metų jam buvo įteiktas dekoratyvinės architektūros dailininko architekto diplomas.

1945 m. J.Viraką saugumas suėmė ir išsiuntė į Vorkutą. Ten iš kalėjimo perkėlė į lagerį, paskui įdarbino Vorkutos architektūros valdyboje architektu. J.Virakas suprojektavo Vorkutos geležinkelio stotį, keletą kitų statinių. Pašlijus sveikatai, buvo sugrąžintas į Lietuvą. Po karo, pradėjus veikti Kauno dailės institutui, jis grįžo prie 1942 m. pradėto pedagoginio darbo.

Kauno ,,Dailės” kombinate architektu J.Virakas dirbo nuo 1949 m. Per daugiau nei tris dešimtmečius J.Virakas sukūrė nemažai vaistinių, civilinės metrikacijos skyrių, aktų salių, knygynų interjerų, daugeliui jų suprojektavo baldus, dekoratyvines apšvietimo armatūras, sukūrė nemažai metalo ir odos dirbinių.

Anot menotyrininkės Miglės Banytės, išskirti reikėtų J.Virako suprojektuotus kavinės ,,Tulpė”, centrinio knygyno Kaune interjerus. Jo sukurtiems interjerams būdingas paprastumas, logiškas ir konstruktyvus erdvės suskaidymas, dekoratyvinių akcentų naudojimas. Tačiau tik nedidelė J.Virako kūrinių dalis pateko į muziejų fondus. Kiti, keičiantis santvarkoms, atnaujinant interjerus, dingo.

KD inf.