Europa ir mes


2004-04-24
Rūta KANOPKAITĖ
Europa ir mes

Vakar konferencijų ciklas “Kad Lietuva neišsivaikščiotų” pasiekė  

Mokslų akademija, Kultūros kongreso taryba ir visuomeninė organizacija, besirūpinanti kunigo Ričardo Mikutavičiaus atminimu ir jo idėjų skleidimu Concilia Academica, bendradarbiaudamos su regionų savivaldybėmis, balandį ir gegužę rengia konferencijų ciklą.

Jose aptariama humanistinių idealų plėtra, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą. Konferencijų devizu pasirinktas R.Mikutavičiaus rinkinio pavadinimas - “Kad Lietuva neišsivaikščiotų”.

Pirmoji konferencija, balandžio 22 dieną įvykusi Vilniuje, gilinosi į opią problemą - protų nutekėjimą kaip globalizacijos pasekmę. Kauno Prezidentūroje vakar diskutuota apie humanistinių idealų, kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimą. Pranešimų spektras buvo platus, o prelegentai solidūs.

Rašytojas, Meno kūrėjų asociacijos pirmininkas Vytautas Martinkus aptarė meno politiką Lietuvoje, prof. Romualdas Ozolas - tautinio orumo išsaugojimą ir ugdymą, kun. dr. Arvydas Žygas kalbėjo apie krikščioniško humanizmo pasaulėžiūros pamatus. Inteligentijos vietai politikoje savo pasisakymą skyrė poetas Marcelijus Martinaitis, dr. Gražina Drėmaitė gilinosi į nacionalinio paveldo apsaugos ir aktualizavimo problemas.

Kaip kinta tradicinis etnokultūros paveldas, kalbėjo etnologė Gražina Kadžytė. Konferencijoje buvo paliestos ir šiuolaikinės žurnalistikos bei profesinės etikos, nacionalinio radijo ir televizijos problemos - apie tai pranešimus skaitė žurnalistas Vytautas Valiušaitis ir hab. dr. Romas Pakalnis. Prof. Leonardas Rinkevičius konferencijoje akcentavo būtinybę įgyvendinti subalansuotą plėtros politiką, o dr. Irena Smetonienė pabrėžė, kad reikia išplėsti valstybinės kalbos funkcijas ir stabdyti jų degradaciją.

Visų diskusijų aptarimas ir baigiamasis pranešėjų bei organizatorių susitikimas gegužės 28-ąją irgi vyks Kaune - golfo klube Didžiosiose Lapėse.

Pasak konferencijų ciklo “Kad Lietuva neišsivaikščiotų” mokslinio vadovo filosofo Krescencijaus Stoškaus, mūsų valstybei integruojantis į Europos Sąjungą iškyla daug naujų iššūkių, kuriuos pasitikti reikia pasiruošus, kad patirtume kuo mažiau praradimų ir nusivylimų.