Atsisveikinta su kovotoju už laisvę


2003-11-29
Atsisveikinta su kovotoju už laisvę

Vakar palaidotas žinomas rezistentas, patriotas, politikas ir publicistas Liudas Dambrauskas. Amžinojo poilsio jis atgulė Petrašiūnų kapinėse.

“Tai žmogus, kuris gyveno ne sau, o Lietuvai”, - prie kapo sakė jo draugas, buvęs Lietuvos išlaisvinimo tarybos narys Mindaugas Bloznelis. “Tu ėjai su ta tautos dalimi, kuri nenulenkė galvos priešui”, - sakė jo bendražygis Viktoras Petkus. Kauno vicemeras Erikas Tamašauskas sakė didžiuojąsis, kad jam teko laimė L.Dambrauskui suteikti Kauno miesto garbės piliečio vardą. “Kiekvienas galėtų didžiuotis, jei nugyventų bent dalelę to, ką jis nugyveno”, - sakė vicemeras.

L.Dambrauskas (1921-2003) buvo aktyvus pasipriešinimo sovietiniams okupantams dalyvis. Dešimt metų jis praleido kalėjime. Už antisovietinę veiklą 1984 metais dar kartą buvo nuteistas kalėti. L.Dambrauskas buvo daugybės straipsnių autorius, technikos mokslų daktaras.

KD inf.