nepatenka į polikliniką

Užsiprenumeruoti nepatenka į polikliniką