A. Navickas: etatinio mokytojų apmokėjimo tvarka sukėlė destrukciją valstybėje

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas įsitikinęs, kad skubotai įvesta etatinio mokytojų apmokėjimo tvarka sukėlė destrukciją visoje valstybėje.

„Pasirinktas etatinio apmokėjimo teisinio reguliavimo būdas yra akivaizdžiai antikonstitucinis dėl diskriminavimo. Tik laiko klausimas, kada Konstitucinis Teismas tai patvirtins formaliai”, - teigia profsąjungos vadovas.

Pasak jo, antikonstituciniai valdžios sprendimai ŠMM rankomis pastaruoju metu jau generuojami konvejeriu.

„Dėl teisinio nihilizmo mes kreipsimės pagalbos į švietimui neabejingus Seimo narius ir prašysime inicijuoti konstitucinės justicijos bylą. Socialinio dialogo ignoravimo ir neteisėtų prievartinių reformų akivaizdoje pasiliekame teisę kreiptis pagalbos į Europos Komisiją, OLAF (kovos su sukčiavimu tarnyba, kurią įsteigė Europos Komisija - ELTA), Jungtinių Tautų Konvencijos prieš korupciją priežiūros komitetą, kitas institucijas”, - pabrėžė Švietimo darbuotojų profsąjungos vadovas.

A. Navicko teigimu, skubotai įvedama mokytojų etatinio apmokėjimo sistema yra ydinga, visai neparengta teisiškai, mokyklų vadovams suteikianti per daug diskrecijos norminant pedagogų darbą. Dėl įstatymų neapibrėžtumo, direktoriai priversti chaotiškai improvizuoti. Ir nutinka labai įdomus dalykas: to paties steigėjo mokyklų mokytojams už identišką darbą skaičiuojamas visiškai skirtingas atlyginimas, kuris, dar vis neaišku, ar apskritai pasieks kai kuriuos mokytojus.

„Taip visos valstybės lygmeniu sudaromos sisteminės prielaidos viešųjų finansų skirstymo neskaidrumui, protekcionizmui, piktnaudžiavimams, masiniam lygių galimybių pažeidinėjimui labai feminizuotame darbo rinkos sektoriuje”, - konstatuoja švietimo darbuotojų profsąjungos vadovas.

Pasak A. Navicko, mokyklose nuo pat pasiruošimo naujiems mokslo metams pradžios tvyro sumaištis, žiebiasi konfliktai ir vyksta masinis pažemintų bei nusivylusių mokytojų pasitraukimas iš švietimo darbo rinkos.

„Šalies bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo sektoriuje yra apie 60 tūkst. pedagoginių etatų. Žinant, kad vidutinis mėnesinis pedagogo atlyginimas „į rankas“ siekia apie 650-750 eurų, nesunku suskaičiuoti, apie kokio dydžio viešąsias lėšas, judančias neskaidriai, dabar tenka kalbėti. Atsižvelgiant ir į priskaičiuoto atlyginimo dydį, per metus susidaro suma, viršijanti pusę milijardo eurų”, - atkreipia dėmesį A. Navickas.

Turint galvoje valstybinio švietimo sektoriaus ir jam skiriamų viešųjų lėšų dydį, pedagogai, kaip ir visi mokesčių mokėtojai, turėjo ir tebeturi teisėtą lūkestį, jog bus atsakingai parengtas ir išleistas atskiras Pedagogų etatinio apmokėjimo įstatymas ar pan. Pasak A. Navicko, remiantis Teisėkūros pagrindų įstatymu, toks svarbus teisės aktas, jį lydintys poįstatyminiai aktai turėjo būti plačiai aptarti visuomenėje, interesų grupėse, privalėjo būti įvertintos galimos neigiamos, netikėtos teisės akto taikymo pasekmės.

Nedovanotina teisėkūros klaida A. Navickas vadina tai, kad pedagogų etatinio apmokėjimo tvarka buvo įvesta koreguojant „LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą“. Taip, užuot parengus išsamų Pedagogų etatinio apmokėjimo įstatymą ir jį lydinčius teisės aktus, buvo nueita lengviausiu keliu. Po minėto įstatymo pataisymu paskubomis buvo atverta teisinė landa, per kurią tariamai galima prakišti ir įteisinti etatinį apmokėjimą.

„Toks teisėkūros žingsnis yra ydingas bent dviem aspektais. Pirma, šalyje yra daug bendrojo ugdymo mokyklų, kurių steigėjas yra anaiptol ne valstybė, ne vietos valdžia ir ne savivaldybė. Dalies mokyklų steigėjai yra vyskupijos, universitetai, privatūs steigėjai ir pan. Įbrukdama etatinį apmokėjimą per skubotai pataisytą LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, valdžia išstumia iš vienodos apmokėjimo sistemos į užribį mokyklas, kurių steigėjas nėra valstybė ar savivaldybė”, - atkreipia dėmesį profsąjungos vadovas.

A. Navicko įsitikinimu, taip pati valstybė inicijuoja lygių galimybių principo sisteminį pažeidinėjimą pagal mokyklos steigėjo ir pavaldumo tipą. Ir tai padaryta ES šalyje, kur bendrasis ugdymas tradiciškai yra valstybės nemokamai teikiama viešoji paslauga ir viešasis gėris.

Antras svarbus trūkumas, kurį mini profsąjungos vadovas, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas“ yra bendro pobūdžio teisės aktas, kuris visiškai nespecifikuotas švietimo ir bendrojo ugdymo reikmėms.

„Minėtame bendro pobūdžio teisės akte pedagogų etatinio apmokėjimo gairės yra tik formaliai įteisintos. Deja, pasigendama konkrečių pedagoginio darbo normavimo, apskaitos ir apmokėjimo algoritmų išgryninimo bei įteisinimo. Į savo pačios paspęstus ydingos ir destruktyvios teisėkūros spąstus pakliuvusi Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) iš padėties bando kapanotis darydama naujas šiurkščias klaidas.

Liepos 27 dieną ŠMM išleistas ir ministrės pasirašytas dokumentas dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo tvarkos aprašo įgyvendinimo, A. Navicko žodžiais, teturi tik „aplinkraščio“ statusą.

„Tai dokumentas, kuris nesukuria jokių teisinių pasekmių, ir demokratinio viešojo administravimo bei valdysenos požiūriu yra niekinis. Tokio dokumento net administraciniame teisme nebūtų įmanoma apskųsti, nes tai nėra teisės aktas. Panašus beviltiškos teisėkūros produktas yra ir ŠMM rugpjūčio 3 dienos įsakymas dėl rekomendacijų dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformalioji švietimo programas darbo krūvio sandaros patvirtinimo. Teisės akto ydingumas, absurdiškumas figūruoja paties dokumento griozdiškame pavadinime „Įsakymas dėl rekomendacijų...“. Kokia nors „rekomendacija“ iš principo nėra ir negali būti teisėkūros įrankis demokratinėje šalyje. Nebent ką nors „rekomenduoja“ autoritarinės valstybės politbiuras”, - ironizuoja A. Navickas.

Profsąjungos vadovui akivaizdu, kad milijardinės viešosios lėšos, skirtos pedagogų atlyginimams, dabar juda be adekvataus teisinio pagrindo, neskaidriai, paskubomis pakabintos ant „aplinkraščių“ ir „įsakymų dėl rekomendacijų“, vaizdžiai tariant, ant teisinės makulatūros.

„Įvesdama pedagogų etatinį apmokėjimą be adekvataus teisinio pagrindo, be procedūrų išgryninimo, šalies valdžia pažeidė viešųjų finansų skaidrumo vertybę ir teisinę normą, kurią gina pagrindinis šalies įstatymas. (...) Teisiškai neadekvačiai, skubotai įvestas pedagogų etatinis apmokėjimas pažeidžia minėtos tarptautinės konvencijos ginamas teisės normas bei vertybes, diskredituoja mūsų valstybę užsienio partnerių akyse”, - atkreipia dėmesį A. Navickas.

Dėl istorinių ir ekonominių aplinkybių mūsų šalies bendrojo ugdymo sektorių ir jo darbo rinką komentaro autorius vadina neproporcingai feminizuota.

„Neatsakingai įvesta nauja pedagogų apmokėjimo tvarka, jos sukelta destrukcija tarsi volu pervažiuoja per visas mūsų mokyklose dirbančias moteris. Su jokiomis dirbančių moterų diskriminacijos - tiesioginės ar netiesioginės - formomis neturi būti taikstomasi”, - pabrėžia A. Navickas.

Kreipdamasi į aukščiausius šalies vadovus ir tikėdamasi pedagoginės bendruomenės bei kiekvieno pilietiškai nusiteikusio asmens palaikymo, profsąjunga prašo visų šalies centrinių valstybinės valdžios grandžių sutelktais veiksmais nedelsiant stabdyti ydingai pradėtą pedagoginio apmokėjimo „reformą“.

„Toji reforma yra gėdingas, valdžią diskredituojantis ir valstybei kenkiantis niekstartis. Formuluojame savo valdžiai rinkėjų priesaką ir prašymą nedelsiant suformuoti šiai reformai adekvačią teisinę bazę, duoti laiko minėtai reformai pasiruošti ir įgyvendinti ją ne anksčiau kaip nuo 2019 metų rugsėjo 1 dienos”, - teigia A. Navickas.NAUJAUSI KOMENTARAI

Mm

Mm portretas
Gėdinga reformą!!!!
VISI KOMENTARAI 1
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių