Seimas svarsto suteikti mandatą Lietuvos kariams apmokyti ukrainiečius užsienyje

  • Teksto dydis:

Seimas svarsto Lietuvos kariams suteikti mandatą dalyvauti Ukrainos kariuomenės mokymo operacijose.

„Nu­ta­ri­mo pro­jek­to pa­grin­das yra siųs­ti Lie­tu­vos ka­rius ir ci­vi­lius kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jus da­ly­vau­ti nau­jo­je Eu­ro­pos Są­jun­gos ka­ri­nė­je pa­ra­mos Uk­rai­nai ope­ra­ci­jo­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės va­do­vau­ja­mo­je tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je Uk­rai­nos ka­riuo­me­nės mo­ky­mo tiks­lais Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je „In­ter­flex“, – praėjusią savaitę Seime pristatydamas projektą sakė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, pavaduodamas į komandiruotę išvykusį krašto apsaugos ministrą.

Priimti nutarimą planuojama šią savaitę.

Anot dokumento, mokymai vyktų tik Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NATO vals­ty­bė­se na­rė­se.

Pagal projektą, ES ka­ri­nės pa­ra­mos Uk­rai­nai ope­ra­ci­jo­je galėtų dalyvauti iki 40 ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės va­do­vau­ja­mo­je ope­ra­ci­jo­je – iki 25.

Ukrainos karių mokymai vyksta ir Lietuvoje. Gruodžio pradžioje Krašto apsaugos ministerija (KAM) pranešė, kad dvigubinamos Ukrainos kariams apmokyti skirtų kursų apimtys.

Jos duomenimis, KAM ir Lietuvos kariuomenės rengtuose kursuose šiemet paruošta apie 500 Ukrainos karių. Planuojama, kad kitąmet Lietuvos kariuomenė apmokys apie 1500 ukrainiečių, iš jų 1100 – Lietuvoje.

Šiais metais Lietuvos kariuomenės instruktoriai surengė 18 skirtingų kursų. Be kita to ukrainiečiai mokyti veikti cheminio, biologinio, radiacinio ir branduolinio užterštumo aplinkoje, kovoti su bepiločiais orlaiviais, rinkti žvalgybinę informaciją iš atvirų šaltinių.

Lietuva kartu su partneriais ukrainiečiams surengė ir bazinį kario kursą, jaunesniųjų karininkų vadų, instruktorių, specialiųjų pajėgų mokymus, apmokė sprogdinimo ir išminavimo. Taip pat buvo rengiami įvairios karinės technikos operatoriai ir remontininkai.


Šiame straipsnyje: SeimaskariaiįgaliojimaiUkrainos karių mokymaikaras Ukrainoje

NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių