Naujas įsipareigojimas – viešai prieinami savivaldybių biudžetai

Artėjant savivaldos rinkimams Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų (NVO) koalicija ir parlamentinių partijų atstovai pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo.

Penktadienį Seime, spaudos konferencijų salėje, parašus po šiuo dokumentu padėjo Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų (NVO) koalicijos atstovas Martinas Žaltauskas, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas, Seimo nariai: Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas, Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pirmininko pavaduotojas Juozas Bernatonis, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko pavaduotoja Monika Navickienė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos narė Rita Tamašunienė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojas Tomas Tomilinas.

„Mes, pilietinės visuomenės organizacijos, ir šį susitarimą pasirašiusios politinės partijos, pasižadame dėti nuolatines pastangas stiprinti Lietuvos gyventojų pilietiškumą ir dalyvavimą viešajame Lietuvos gyvenime“, - sakoma pasirašytame dokumente.

Jame įsipareigojama kartu siekti skaidraus ir sąžiningo visiems prieinamų rinkimų organizavimo, vykdymo ir rinkimų kampanijų įgyvendinimo, taip pat valdžios bei valdymo institucijų atskaitomybės Lietuvos piliečiams po rinkimų.

Dokumente žadama įdiegti savivaldybėse dalyvaujamojo biudžeto programas, kurios sudarytų galimybę gyventojams dalyvauti biudžeto formavimo ir jo vykdymo procese.

Susitarimo dalyviai ketina siekti laipsniško nevyriausybinių organizacijų įsitraukimo į viešųjų kultūros, švietimo, sporto, socialinių ir kitų paslaugų teikimą, optimizuojant biudžetinių įstaigų tinklą bei įtraukiant gyventojus į vietos sprendimų priėmimo procesus.

Dokumente įrašytas įsipareigojimas vykdyti nuolatinę viešųjų paslaugų (kultūros, švietimo, sporto, socialinių paslaugų ir kitų paslaugų) teikimo vietos savivaldybės teritorijoje stebėseną, nuolat vertinti viešųjų paslaugų poreikį bei kasmet savivaldybės tarybai ir NVO tarybai pateikti šios stebėsenos rezultatų ataskaitas. Planuojama įtraukti vietos NVO tarybos narius ir kitų NVO atstovus į viešųjų paslaugų sistemos tobulinimą.

Nevyriausybininkai ir partijų atstovai įsipareigojo, kad į visas savivaldybės kontroliuojamų pelno siekiančių organizacijų stebėtojų tarybas ir/ar valdybas atstovai būtų skiriami viešos atrankos būdu.

Numatyta užtikrinti atvirų duomenų sistemos diegimą savivaldybėse, siekiant, kad savivaldybės biudžetas viešai būtų prieinamas skaitmenine forma - online prieinamu formatu. Taip pat žadama atlikti savivaldybės valdomo nekilnojamojo turto reviziją ir viešai pateikti duomenis apie visą savivaldybės valdomą nekilnojamąjį turtą, juo besinaudojančių asmenų sąrašą bei turto vertę.

Dokumente įsipareigojama užtikrinti, kad visa savivaldybės teikiama informacija apie viešąsias paslaugas būtų teikiama skirtingų negalių (regos, klausos, suvokimo) ypatumus atitinkančiais formatais (video, audio), pritaikytu skaitmeniniu formatu, lengvai suprantama kalba.

Taip pat siekiama, kad nuolatos būtų gerinamas savivaldybių teritorijose fizinės ir informacinės aplinkos, infrastruktūros, viešojo transporto, visuomeninės paskirties pastatų (prioritetu laikant sveikatos priežiūros, švietimo) pritaikymas žmonių su negalia poreikiams, užtikrinant reikiamą socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje.

Žadama įtvirtinti lygių galimybių nuostatas moterims ir vyrams bei užtikrinti jų įgyvendinimą savivaldybės lygmeniu, sudaryti sąlygas gyventojams derinti darbą ir įsipareigojimus šeimai.

Dokumente kalbama apie būtinybę užtikrinti, kad savivaldybės gyventojai gautų tikslią ir aktualią informaciją apie aplinką, o suinteresuoti bendruomenės nariai būtų informuojami ir įtraukiami į sprendimų apie aplinką priėmimą pradiniuose etapuose, kai dar yra visos galimybės svarstyti įvairius variantus ir užtikrinti veiksmingą dalyvavimą.

Penktadienį Seime susitarimą pasirašiusios nevyriausybinės organizacijos ir politinės partijos ragina į susitarimo įgyvendinimą įsitraukti ir kitas politines partijas, valstybės ir savivaldybių institucijas bei visuomenines organizacijas.

Šių metų sausio 29 d. 3000 organizacijų vienijanti NVO koalicija organizavo parlamentinių partijų lyderių diskusiją „Kokių pokyčių regionuose atneš savivaldos rinkimai?“. Diskusijos metu nuspręsta iki savivaldos rinkimų pasirašyti abipusio bendradarbiavimo - NVO ir politinių partijų - memorandumą.


Šiame straipsnyje: NVOpartijossusitarimas

NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių