Nidoje – vidurvasaris su XVII Th.Manno festivaliu (programa)

Ramybe alsuojanti Kuršių nerijos gamta – įkvepiantis fonas apmąstymams ir pokalbiams. Liepos 13–20 dienomis visi tradiciškai laukiami XVII tarptautiniame Thomo Manno festivalyje Nidoje.

Tėvynės paieškos

Renginys, šiemet baigiantis trejų metų teminį ciklą, dedikuotą Nobelio premijos laureatui Czesławui Miłoszui ir epigrafu pasirinkęs jo esė rinktinės „Tėvynės ieškojimas“ pavadinimą, vėl kvies į kamerinius koncertus, susitikimus su žymiais intelektualais, demokratiškus kino vakarus bei parodų atidarymus.

Tarptautinio festivalio, galinčio pasigirti gausiu nuolatinių dalyvių bei ištikimų svečių būriu iš Lietuvos ir užsienio, renginiai tradiciškai vyks rašytojo vasarnamyje veikiančiame memorialiniame muziejuje, paprastai vadinamame Th.Manno nameliu, Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje, Neringos istorijos muziejuje, Virginijos ir Kazimiero Mizgirių menininkų namuose bei Vilniaus dailės akademijos (VDA) Nidos meno kolonijoje. Tarptautinio kuratoriumo parengta programa žada intensyvią kultūros savaitę, kurioje gausiai dalyvaus autoritetingi svečiai.

Liesis muzika

Plačiausiai – muzikos – programai šiemet tinka kamerinių ansamblių mini festivalio vardas: per keletą dienų publika išgirs fortepijoninį trio, du kvartetus ir kvintetą. Iškilmingos nuotaikos suteiks ne itin dažnai renginyje skambančių Nidos evangelikų liuteronų bažnyčios vargonų muzikos programa.

Festivalio muzikantai atliks Th.Manno mėgstamo kompozitoriaus Richardo Wagnerio, jo tėvynainių Georgo Friedricho Händelio kūrinius, lietuviškai muzikinei kultūrai nusipelniusių Česlovo Sasnausko, Juozo Naujalio, čekų tautinės muzikos klasikų Bedřicho Smetanos ir Antonino Dvořáko bei kitų autorių opusus.

Specialiai festivaliui į naujus ansamblius bursis fortepijoninis trio „Kaskados“, Kauno kvartetas bei pianistas Daumantas Kirilauskas, taip pat ruošiantis ir solo programą. Prie jų prisijungs svečias iš Vienos muzikos ir scenos menų universiteto – altininkas Wolfgangas Klosas. Pirmąkart Th.Manno festivalyje dalyvaus tituluotas pianistas Gabrielius Alekna – 14-os prestižinių konkursų laureatas skambins fortepijoninės muzikos rečitalį. Vargonų muzikos programą rengia vargonininkė Karolina Juodelytė. Pasirodys ir nuolatinis festivalio dalyvis – kamerinis choras „Aidija“, vadovaujamas Romualdo Gražinio.

Smelksis žodis

Muzikos kontekstas smelksis ir į žodžio programą, kurioje, be kita ko, bus pristatyta muzikologo Edmundo Gedgaudo monografija „Ona Narbutienė. Gyvenimo preliudai“, skirta a. a. muzikologės, ilgametės Th.Manno festivalio muzikinės programos sudarytojos jaunystės metams. Ši knyga – vienas iš geriausių praėjusių metų šalies muzikologijos darbų, pelniusių Vytauto Landsbergio premiją už fundamentalias kultūrinio konteksto atodangas.

Renginyje viešės ir su publika susitiks viena iš žinomiausių atminties kultūros, pastarąjį dešimtmetį tapusios pagrindine naujosios kultūrologijos pakraipa, tyrinėtojų – Konstancos universiteto (Vokietija) profesorė, kultūrologė Aleida Assmann, Varšuvos universiteto profesorius, žinomas lenkų filosofas, politinės minties istorikas, publicistas Marekas Cichocki’s, beveik nuo pat Th.Manno kultūros centro įkūrimo jo veikloje aktyviai dalyvaujanti dr. Ruth Kibelka-Leiserowitz, Seimo narys Emanuelis Zingeris, poetas, eseistas Donatas Petrošius.

Rašytojui Th.Manno ir jo bičiuliams prisiminti tradiciškai skiriamą liepos 16-osios popietę vyks pokalbis su Nicola Knoth, išleidusia Th.Manno anytos Hedvigos Pringsheim feljetonus apie šeimos gyvenimą.

Bylos vaizdais

Dailės programoje – įvairi šiuolaikinio meno bei istorinių refleksijų panorama. Be kita ko, savo darbus pristatys Goethe‘s instituto stipendininkas Wilhelmas Klotzekas, fotomenininkai Petras Saulėnas ir Dovilis Paliukas, senųjų fotografijų parodą atidarys jos kuratorė Eva Pluharova.

VDA Nidos meno kolonijoje taip pat vyks publikos pamėgtos kino naktys, kurių metu žiūrovams bus rodomi lietuvių, lenkų bei vokiečių kino kūrėjų filmai, vyks muzikiniai pasirodymai. Publika išvys Jano Olės Gersterio tragikomediją „Oh Boy“ (Vokietija), Markuso Imbodeno istorinę dramą „Parduotas vaikis“ (Vokietija, Šveicarija),  Axelio Ranischo komediją „Storulės“ (Vokietija), Wojciecho Smarzowski’o dramą „Rožė“ (Lenkija) bei lietuvišką dokumentinę juostą – režisieriaus Jokūbo Tūro „Sapnuoju, kad einu“, skirtą piligrimystės temai.

Visi festivalio renginiai vyks lietuvių ir vokiečių kalbomis. Dauguma jų – nemokami, išskyrus muzikinius. Bilietus į muzikos programos koncertus bus galima įsigyti atėjus į juos. Atidarymo koncerto bilieto kaina - 40 Lt, kitų – po 20 Lt.

Festivalio programa

Liepos 13 d. (šeštadienis)

17  val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia

Festivalio atidarymas. Pradžios koncertas

Georg Friedrich Händel (1685-1759) Čakona G-dur

Richard Wagner-Ferenz Liszt „Isolde‘s Liebestod“

Festivalio užsakyto kūrinio premjera. Kompozitorius Vidmantas Bartulis (1954*)

Atl. Daumantas Kirilauskas (fortepijonas), kamerinis choras „Aidija“ (meno vadovas Romualdas Gražinis)

Liepos 14 d. (sekmadienis)

15.30 val. Thomo Manno memorialinis muziejus

Knygos „Ona Narbutienė. Gyvenimo Preliudai" pristatymas. Dalyvauja knygos autorius Edmundas Gedgaudas ir muzikologė Vytautė Markeliūnienė

18 val. VDA Nidos meno kolonija

Goethe's instituto stipendininko Vilhelmo Klotzeko parodos atidarymas

20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia

Fortepijono rečitalis

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sonata op. 13 (Patetique)

Gabriel Fauré (1845-1924) Noktiurnas Nr.6

Vytautas Bacevičius (1905-1970) 2-3 kūriniai fortepijonui

Grażyna Bacewicz (1909-1969)  Trys Burleskos

Ferenc Liszt (1811-1886) Didžioji fantazija

Atl. Gabrielius Alekna (JAV, Lietuva, fortepijonas)

Liepos 15 d. (pirmadienis)

15.30 val. Thomo Manno memorialinis muziejus

„Vokietija ir Lenkija - du (a)politiškumo atvejai apolitiško žmogaus žvilgsniu“

Susitikimas ir diskusija su Lenkijos instituto Vilniuje svečiu, Varšuvos universiteto filosofu Marec Cichocki.  Moderuoja  Antanas Gailius

18 val. VDA Nidos meno kolonija

Parodos atidarymas. Kuratorė Eglė Mikalajūnė

20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia

Čekų kamerinės muzikos vakaras

Bedřich Smetana (1824-1884) Fortepijoninis trio

Antonin Dvořák (1841-1904) Fortepijoninis kvartetas

Atl. Wofgang Klos (altas, Austrija), fortepijoninis trio „Kaskados“: Albina Šikšniūtė (fortepijonas), Rusnė Mataitytė (smuikas), Edmundas Kulikauskas (violončelė)

Kino naktys VDA Nidos meno kolonijoje

21 val. Kino nakties belaukiant

22 val. Filmas

Liepos 16 d. (antradienis)

16 val. Thomo Manno memorialinis muziejus

Thomo Manno bičiulių popietė. Susitikimas su Nicola Knoth, Hedvigos Pringsheim feljetonų leidėja (Vokietija). Moderatorė – Ruth Leiserowitz

20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia

Lietuviškos muzikos valanda

Česlovo Sasnausko (1867-1916) ir Juozo Naujalio (1869-1934) kūryba

Kūriniai balsui ir fortepijonui, chorui, vargonams

Atl. Karolina Juodelytė (vargonai), kamerinis choras „Aidija“ (meno vadovas  Romualdas Gražinis)

Kino naktys VDA Nidos meno kolonijoje

22 val. Filmas

Liepos 17 d.  (trečiadienis)

16 val. Thomo Manno memorialinis muziejus

Susitikimas su eseistu, poetu Donatu Petrošiumi. Moderatorius – Laurynas Katkus

18 val. V. ir K. Mizgirių menininkų namai

Petro Saulėno „Algirdo Saulėno palikimas Petras Saulėnas“ ir Dovilio Paliuko „30 minučių iki kopų“ parodų atidarymas

20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia

Muzikiniai jubiliejai: Richard Wagner (1813-1883), Anton von Webern (1883-1945), Abel Ehrlich (1915-2003)

Anton von Webern „Langsamer Satz“ styginių kvartetui

Abel Ehrlich „Meine Reise nach Tilsit“ styginių kvartetui

Atl. Kauno kvartetas: Karolina Beinarytė-Palekauskienė (I smuikas), Dalia Terminaitė (II smuikas), Eglė Lapinskė (altas), Saulius Bartulis (violončelė)

Richard Wagner „Siegfried Idylle“ (Alfredo Pringsheimo transkripcija fortepijoniniam kvintetui)

Atl. Wolfgang Klos (altas, Austrija), Karolina Beinarytė-Palekauskienė (I smuikas), fortepijoninis trio „Kaskados“: Albina Šikšniūtė (fortepijonas), Rusnė Mataitytė (smuikas), Edmundas Kulikauskas (violončelė)

Kino naktys VDA Nidos meno kolonijoje

22 val. Filmas

Liepos 18 d. (ketvirtadienis)

16 val. Thomo Manno memorialinis muziejus

Susitikimas su Goethe‘s instituto svečiu  profesore kultūrologe  Aleida Assmann  (Vokietija). Moderatorė - Ruth Leiserowitz

20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia

Amžininkai: Arnold Schönberg (1874-1951) ir Erich Wolfgan Korngold (1897-1957)

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) Fortepijoninis kvintetas

Atl. Daumantas Kirilauskas (fortepijonas) ir Kauno kvartetas : Karolina Beinarytė-Palekauskienė (I smuikas), Dalia Terminaitė (II smuikas), Eglė Lapinskė (altas), Saulius Bartulis (violončelė)

Arnold Schönberg (1874-1951) Verklärte Nacht (Edwardo Steuermanno transkripcija fortepijoniam trio)

Atl. fortepijoninis trio „Kaskados“: Albina Šikšniūtė (fortepijonas), Rusnė Mataitytė (smuikas), Edmundas Kulikauskas (violončelė)

Kino naktys VDA Nidos meno kolonijoje

22 val. Filmas

Liepos 19 d. (penktadienis)

16 val. Thomo Manno memorialinis muziejus

Susitikimas su seimo nariu, filologu Emanueliu Zingeriu. Moderatorius Laurynas Katkus

18 val. Neringos istorijos muziejus

Parodos „Fotografijų migracija. Nostalgiškas senųjų nuotraukų žavesys 1920-1990 m.“ atidarymas". Parodos kuratorė Eva Pluharova.

20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia

Lied vakaras

Franz Schubert, Robert Schumann

Atl. Mindaugas Zimkus ir Kauno kvartetas: Karolina Beinarytė-Palekauskienė (I smuikas), Dalia Terminaitė (II smuikas), Eglė Lapinskė (altas), Saulius Bartulis (violončelė)

Kino naktys VDA Nidos meno kolonijoje

21 val. Kino nakties belaukiant

22 val. Filmas.

Liepos 20 d. (šeštadienis)

16 val. Thomo Manno memorialinis muziejus

„Loto žmona arba baltos dėmės žemėlapyje“

Susitikimas ir diskusija su istorike, ilgamete Thomo Manno kultūros centro mokslo darbuotoja Ruth Leiserowitz. Moderatorius Felix Ackermann.

20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia

Pabaigos koncertas

Georg Friedrich Händel (1685–1759)

Kūriniai vargonams

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Kantata „Schmücke dich, o liebe Seele“ BWV 180

Atl. Karolina Juodelytė (vargonai), kamerinis choras „Aidija“ (vadovas Romualdas Gražinis), Kauno kvartetas: Karolina Beinarytė-Palekauskienė (I smuikas), Dalia Terminaitė (II smuikas), Eglė Lapinskė (altas), Saulius Bartulis (violončelė)NAUJAUSI KOMENTARAI

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių