LVŽS Kauno skyriaus kandidatų sąrašas

 • Teksto dydis:

STASYS ŽIRGULIS Nr. 1

Skulptorius, profesorius, Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Tris kadencijas buvo renkamas Kauno miesto savivaldybės tarybos nariu. Įgyta didelė patirtis antikorupcijos srityje suteikė galimybę talkinti Lietuvos žmonėms sprendžiant jų gyvenimo problemas. Visą savo kūrybinį gyvenimą skyrė kultūrai ir menui puoselėti. Ilgametis Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dėstytojas. Sukūrė daugiau kaip 60 monumentalių interjero ir skulptūros kūrinių. Svarbiausi iš jų – Prezidento K. Griniaus paminklas Kauno prezidentūros sodelyje, T. Ivanausko biustas Zoologijos muziejuje, P. Višinskio paminklas Šiauliuose, skulptūros Palangoje, Druskininkuose, Alytuje, Prienuose. Stasys Žirgulis apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“, Lietuvos dailininkų sąjungos auksiniu ženkleliu, Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi „Už nuopelnus Lietuvai“, II laipsnio Santakos garbės ženklu. Radviliškio krašto garbės pilietis.

„Aš už kultūrą ir kūrybą - valstybės pagrindą, nes tik kultūringa tauta gali sukurti ekonomiškai stiprią, demokratiškai tvirtą ir dvasingą valstybę.

Turime galvoti apie kultūrą. Plačiąja prasme ji apjungia viską – ir ekonomiką, ir filosofiją. Ji mūsų gyvenimo pagrindas. Kaunas nuo seniausių laikų buvo kultūros miestas, studentų miestas, todėl ir norėtųsi, kad prioritetais čia taptų kultūra ir mokslas.“

RAMŪNAS KARBAUSKIS, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas:

„Profesorių, skulptorių Stasį Žirgulį pažįstu kaip iškilų Lietuvos menininką bei prityrusį politiką. Stasys Žirgulis filosofinė asmenybė, puikus šachmatininkas ir strategas, keletą kadencijų buvo Kauno miesto Tarybos narys, kur pasižymėjo kaip sąžiningas, diplomatiškas, objektyvus, reiklus sau ir kitiems žmogus. Jo didžiulė kultūrinė, politinė patirtis būtų naudinga Kauno miesto savivaldybės tarybos veikloje.

Nuoširdžiai linkiu sėkmės kuriant Kauno ir Lietuvos ateitį.“

JŪRATĖ MATEKONIENĖ, Mokslų daktarė, docentė, ekonomistė, buvusi Lietuvos Respublikos Seimo narė, Kauno miesto Tarybos narė:

„Skulptorius, profesorius Stasys Žirgulis vienas iš Lietuvos meno ir kultūros korifėjų. Manau, kad jo didžiulė politinė patirtis bus naudinga Kauno miesto tarybos veikloje. Stasys Žirgulis net tris kadencijas buvo Kauno miesto savivaldybės tarybos narys – antikorupcinės komisijos pirmininkas, švietimo ir sporto komiteto narys, pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo komisijos pirmininkas. Tokios charakterio savybės kaip nuoširdumas, sąžiningumas, objektyvumas, tolerancija, valia, nuoseklumas – puiki galimybė politinei, kūrybinei veiklai.

Linkiu sėkmės Kauno miesto kultūriniame – politiniame gyvenime.“

VAIDA PRANARAUSKAITĖ Nr. 2

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė. Lietuvos Respublikos Seimo nario Gedimino Vasiliausko patarėja, UAB „Sportas LT“ vadybininkė, Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ savanorė.

Daugiau kaip 17 metų dirba vadovaujantį darbą. Veikla - finansinių rodiklių analizė, produktų grupių pirkimo - pardavimo strategijų įgyvendinimas, bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio gamintojais. Sukauptas žinias ir patirtį kandidatė tikisi sėkmingai panaudoti kauniečių gerovės kūrimui ir efektyviam darbui Kauno miesto savivaldos taryboje.

„Kauno miesto „veido ir stuburo“ kūrėjais esame mes, kauniečiai.

Kūrybingi ir darbštūs, iniciatyvūs ir diskutuojantys, laisvi ir vieningi. Bendromis jėgomis galintys Kauną paversti patogiu, inovatyviu, ekologišku, garsėjančiu kultūra (ir pasibaigus projektui „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“) miestu.

Tikiu, kad glaudus bendradarbiavimas  su ugdymo įstaigomis, universitetais, kolegijomis, mokymo centrais, menininkų ir verslo bendruomenėmis, sveikatos sektoriaus atstovais,  Kauno rajono savivaldybe ir nevyriausybinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos Seimu ir Vyriausybe pavers Kauną klestinčiu miestu ir Lietuvos regiono lyderiu.

Džiaugiuosi, kad LVŽS Kauno komandoje yra  žmonės, kurie geba įsiklausyti, diskutuoti, priimti racionalius sprendimus ir yra vertinami savo profesijos atstovų.

Esu įsitikinusi, kad mūsų komanda Kauno miesto savivaldos taryboje gali tapti puikia jungiamąja grandimi su Lietuvos Respublikos Seimu ir Vyriausybe. Neabejoju, kad komunikacijos procesas tarp savivaldos, Seimo ir Vyriausybės taps efektyvesnis ir reikalingi konstruktyvūs sprendimai bus priimami greičiau.“

RAMŪNAS KARBAUSKIS, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas:

„Vaida - energinga ir sąžininga, darbšti ir veikli LVŽS Kauno skyriaus vadovė.“

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS, Lietuvos Respublikos Seimo narys:

„Vaidą Pranarauskaitę pažįstu kaip entuziastingą, sąžiningą ir labai motyvuotą kolegę, patikimai ir nuosekliai siekiančią užsibrėžto tikslo. Savo neblėstančia energija, pozityviu mąstymu ir noru tobulėti Vaida užkrečia visus aplinkinius, o sąžiningas diplomatiškumas, tolerancija ir šypsena padeda jai prie derybų stalo susodinti ir labai skirtingai mąstančius, bet vieno tikslo siekiančius mokslo, verslo, politikos atstovus. Linkiu sėkmės plečiant vystant jau pradėtus projektus ir dirbant gimtojo miesto ateities labui.“

AUDRONĖ JANKUVIENĖ Nr. 3

Ilgametė „Kauno dienos“ žurnalistė ir redaktorė, dirbusi dienraščio redakcijoje daugiau kaip 20 metų (tuomet Audronė Kanapickienė). Rašė straipsnius ir komentarus politinėmis ir ekonominėmis temomis. Už profesinę veiklą ir nuopelnus Kaunui apdovanota Kauno miesto „Santakos“ 2-ojo laipsnio garbės ženklu; už žurnalisto profesinio prestižo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu – Lietuvos žurnalistų sąjungos medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“. Už „Kauno dienoje“ paskelbtų komentarų knygą „Žodžiai kaip smėlis. Žvilgsniai“ pelnė Lietuvos žurnalistų sąjungos V. Gedgaudo premiją. Pastaraisiais metais dirba viešosios komunikacijos srityje. 2016 m. su LVŽS dalyvavo Seimo rinkimuose. Vienmandatėje Kauno Centro-Žaliakalnio apygardoje pateko į antrą turą su Gabrieliumi Landsbergiu ir surinko daugiau kaip 44 proc. balsų. 

„Ko sieksiu būdama Tarybos nare?

• Būsime atsakingi už kauniečių ekonominę gerovę – skatinsime užsienio ir vietos kapitalą steigti naujas darbo vietas, kad žmonės dirbtų ir uždirbtų daugiau. Mums vienodai svarbus ir užsienio investuotojas, ir augantis, besiplečiantis vietos kapitalas, netgi ilgalaikis bedarbis ar jauna mama, susikurianti darbo vietą sau. LVŽS rinkimų programoje Kaunui naujų darbo vietų steigimas įrašytas pirmuoju prioritetu. Mūsų tikslas – technologijų ir socialinių inovacijų diegimu pagrįstas didesnę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų kūrimas.

• Tarp programinių darbų steigiant naujas darbo vietas numatytas Aleksoto aukštųjų technologijų parko kūrimas. Mieste atsiras savotiška alternatyva Kauno LEZ, gerai apmokamos darbo vietos bus kuriamos Kaune, jų mokesčiai papildys miesto biudžetą.

• Universitetai, kolegijos ir profesinio rengimo centrai gali būti puikus inkaras, kad jaunimas savo profesinę karjerą sietų su Kaunu. Moksleivių ir studentų socialinės (apgyvendinimo, laisvalaikio, susisiekimo) problemos kartu yra ir miesto problemos. Bendrojo ugdymo įstaigų bendradarbiavimas su universitetais, kolegijomis ir profesinio mokymo centrais, glaudesnė sąveika su vietos verslu – tai tik kelios galimybės Savivaldybei prisidėti rengiant kvalifikuotus darbuotojus naujoms miesto įmonėms, o per jas kuriant ekonominę gerovę.

• Mažėjant darbuotojų, senėjant visuomenei, dar viena galimybė – skatinti „sidabrinę ekonomiką“: įtraukti į darbo rinką vyresnio amžiaus žmones sukuriant jiems lanksčias darbo sąlygas. Kaunas galėtų pasiūlyti, pavyzdžiui, lankstesnes galimybes susikuriant sau darbo vietą (verslo liudijimai ir pan.), arba perkvalifikuojant juos profesinio rengimo centruose, skatinant socialines inovacijas užimtumo srityje.

• Ne mažiau aktualu – šeimai palankios aplinkos kūrimas (šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, paslaugos šeimai, ugdymo prieinamumas), žmonių ekonominio aktyvumo skatinimas.

Kauno žmonės yra veiklūs ir verslūs, ir tai viena iš esminių prielaidų jam tapti ekonominės gerovės miestu. Analizuosime, tarsimės, dirbsime šiomis kryptimis kartu su verslo ir akademine bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis. Svarbu ne tik klausytis, bet ir girdėti!“

AUŠRA PAPIRTIENĖ, Lietuvos Respublikos Seimo narė:

„Jei retsykiais man pritrūksta stiprybės ar reikia nuoširdaus patarimo, visada prisimenu Audronę. Ji - žmogus, kuriuo galima tvirtai pasitikėti. Ši tolerantiška, geranoriška, nesavanaudiška, kitiems jautri ir išmintinga asmenybė geba dirbti komandoje kaip telkiantis visus žmones lyderis. Tikiu Audronės profesionalumu – ilgametė jos žurnalistinė patirtis, analizuojant Lietuvos ekonominius procesus, padės išgryninti Kauno ir kauniečių problemas, pasiūlyti konstruktyvius sprendimus, prisijungti tęsiant gerus darbus miestui ir jo žmonėms.“

VIDAS MAČIULIS, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas:

„Jau ketvirtis amžiaus, kai puikiai pažįstu Audronę kaip profesionalią žurnalistę, puikią vadovę, nuoširdų žmogų.  Ji ne vienerius metus buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos tarybos ir Kauno apskrities skyriaus valdybos narė.

„Ypatingai ryškų pėdsaką darbšti ir principinga kolegė, tada Audronė Kanapickienė,  paliko „Kauno dienos“ dienraštyje, kuriame dirbo 23 metus.  Būtent tas laikotarpis – dienraščio klestėjimo ir didžiausio populiarumo bei autoriteto periodas. Savo profesiniu meistriškumu, giliomis įžvalgomis bei  objektyvia analize, niekada nepataikaudama trumpalaikės mados vėjams ar kažkieno interesams, Audronė  labai prisidėjo prie to meto dienraščio autoriteto ir populiarumo.

Kolegės  straipsniai svarbiomis Lietuvos gyvenimo temomis iki šiol neprarado aktualumo. Ji stebina savo giliomis įžvalgomis ir tikslia analize. O rašė Audronė itin sudėtingomis, išmanymo ir profesinio pasirengimo reikalaujančiomis ekonomikos, verslo, politikos temomis. Vėliau, kaip leidinių serijos „Kas yra kas. Kraštiečiai“ vyriausioji redaktorė, Audronė parengė pirmąjį enciklopedinį žymių žmonių biografijų žinyną, skirtą Kaunui.

Aš kolege tikiu kaip pats savimi, todėl iš visos širdies  kviečiu kauniečius, kuriems rūpi Kauno rytdiena, balsuoti už ją.“

KAROLIS ŽILINSKAS Nr. 4

Sportininkas, verslininkas, Lietuvos kultūrizmo federacijos prezidentas, tarptautinės kategorijos teisėjas, pelnęs geriausio teisėjo vardą 2017 m. pasaulinėse varžybose.  Įvairių nacionalinių bei tarptautinių varžybų organizatorius. Pripažintas sporto treneris parengė keletą pasaulio čempionų. Išsilavinimas aukštasis (diplomai tarptautinio verslo bei visuomenės sveikatos srityse). Sporto ir sveikatingumo klubo įkūrėjas bei vystytojas. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys.

„Visą savo gyvenimą paskyriau sportui, todėl man itin aktualios visuomenės sveikatos ir vaikų fizinis aktyvumo problemos. Vienas iš pagrindinių siekių  -sugrąžinti tikrąsias kūno kultūros pamokas mokyklose bei sustiprinti tikslingą vaikų fizinį aktyvumą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Diegti teisingas sveikatinimo ir sporto žinias jaunajai kartai bei siekti, kad dauguma Lietuvos vaikų būti sveiki.

Kartu su Kauno LVŽS komanda tikime, kad sveikata – viena svarbiausių asmens gyvenimo kokybės dedamųjų bei esminė aktyvios visuomeninės ir profesinės veiklos prielaida.“ 

KĘSTUTIS SMIRNOVAS, Lietuvos Respublikos Seimo narys:

„Karolį Žilinską pažįstu kaip sąžiningą, motyvuotą bei kantriai ir nuosekliai siekiantį savo tikslo. Tikiu, kad viso jo gyvenimo glaudus ir tiesioginis ryšys su sportu, sporto bendruomene bei asmeniniai sporto pasiekimai padės jam tinkamai gilintis į Kauno miesto sporto ir sveikatingumo problemas bei ieškoti tinkamų būdų joms išspręsti. O pasaulinės sporto organizacijos pripažinimas geriausiu-objektyviausiu sporto teisėju, tai dar vienas įrodymas, kad užduotis Karolis atlieka nepriekaištingai ir sąžiningai. Linkiu įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir nenustoti rūpintis sportu tiek savo mieste, tiek visoje Lietuvoje.“

LAURAS STACEVIČIUS, Lietuvos Respublikos Seimo narys:

„Karolis ryžtingas, kryptingai dirbantis ir siekiantis užsibrėžtų tikslų LVŽS Kauno skyriaus narys. Ilgametis darbas treniruojant sportininkus, garsinusius Lietuvos vardą pasaulinėse varžybose, susikaupimas ir koncentracija vertinant kitus sportininkus – puikiai atspindi Karolio atsidavimą sportui bei sveikatingumui. Nesvetima jam ir verslo patirtis. Kaip treneris, tarptautinės kategorijos teisėjas, Karolis turi sumanymų –  populiarinti fizinę kultūrą jaunimo tarpe, pagerinti sportinių visuomeninių organizacijų, klubų veiklą. Manau, Karolis Žilinskas galėtų savo patirtį, žinias panaudoti ir perteikti visai Kauno miesto savivaldybės bendruomenei.“

GEDIMINAS JANKUS Nr. 5

 

Rašytojas, žurnalistas, pirmasis atkurtos Lietuvos šaulių sąjungos vadas, 1991 m. Parlamento gynybos štabo narys.  1997-2000 m.  ir 2000-2003 m. Kauno miesto savivaldybės tarybos narys.  2000-2003 m. Kauno miesto vicemeras, miesto Tarybos sekretorius. Beveik du dešimtmečius dirbo savivaldybės administracijoje. Parašė istorinių dramų (apie Vydūną, Vincą Kudirką, Antaną Smetoną, libretą roko operai „Priesaika“, skirtą Lietuvos partizanų atminimui),  prozos kūrinių (novelių rinkinys „Rytoj“ ir kt.), spektaklių  ir knygų recenzijų. Apdovanotas Šaulių Žvaigždės ordinu, Sausio 13-osios Atminimo medaliu, LŠS žymeniu „Už nuopelnus“, Laisvės kovų kryžiumi ir kt. Už kūrybinius pasiekimus pelnė literatūrinę „Vieno lito“ premiją ir 2018 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premiją.

„Ko sieksiu būdamas būdamas Kauno m. Tarybos nariu?

 • Savo dėmesį ir rūpestį skirsiu miesto kultūros strategijos iki 2027 m. tikslams. Mūsų laukia didžiulė atsakomybė už programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ sėkmingą įgyvendinimą. Tam būtina skatinti ir vienyti kūrybines miesto organizacijas. Kauno menininkai galėtų veiksmingiau prisidėti prie programos, o programos rengėjai ieškoti dar neišnaudotų kūrybinės bendruomenės galimybių.

• Būtina stiprinti ryšius su miesto kūrybinėmis organizacijomis, įtraukti jas į įvairiausių kultūrinių projektų teikimą ir įgyvendinimą. Itin svarbu panaudoti rašytojų, dailininkų, kompozitorių ir kitų menininkų patirtį, idėjas garsinant Kauną kaip ryškų Baltijos kultūros centrą ir Europos kultūros sostinę.

• Įvairių sričių kūrėjai šiuo metu išsiskaidę, kiekvienas savo „artelėje“ sprendžia svarbias, tačiau gan siauro, profesinio pobūdžio problemas, bei narplioja jiems aktualius klausimus. Trūksta visus miesto menininkus vienijančios bendros kūrybinių idėjų sklaidos. Toji sklaida turėtų skambėti bendrame kultūros kūrėjų portale (svetainėje).

• Miesto savivaldybėje sudaryta Kultūros ir meno taryba. Joje sutelkti kultūros atstovai turėtų diskutuoti ir sutarti dėl kultūros projektų, skatinti bei koordinuoti miesto kūrėjų idėjas, teikti pasiūlymus, prisidėti prie kultūros sklaidos. Siūlyčiau šiai tarybai suteikti daugiau ekspertinių galių ir padidinti  įtaką priimant miesto Tarybos sprendimus, sprendžiant kultūros bei kūrėjų problemas.

• Daugiau dėmesio skirti kultūros renginiams miesto mikrorajonuose. Pagerėjus aplinkai – sutvarkius parkus, atsiranda galimybė juose rengti įvairius renginius, šventes ar kūrybos pristatymus. Būtina rūpintis ir dėl naujų mažųjų kamerinių erdvių (salių), kurios galėtų atsirasti naujuose infrastruktūros objektuose. 

LVŽS Kauno skyriaus rinkimų programos dalyje „Kaunas – kuriantis miestas“ kaip viena svarbesnių veiklos krypčių nurodytas ryšių su miesto kūrybinėmis organizacijomis stiprinimas, jų įtraukimas į kultūrinių projektų teikimą ir įgyvendinimą, miesto Tarybos atsakomybė už programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ sėkmę.“

TAUTVYDA  MARCINKEVIČIŪTĖ, poetė:

„Gediminą Jankų pažįstu nuo to laiko, kai jis vadovavo Kauno jaunųjų rašytojų sekcijai, t.y. jau daugiau nei trisdešimt metų. Ir nors per tą laiką Gediminas įsitvirtino literatūroje išleidęs daugybę knygų, nors spektakliai, pastatyti pagal jo pjeses, sutraukia sausakimšas žiūrovų sales, to jam visada atrodė per maža ne tik todėl, kad jis – maksimalistas, bet ir dėl to, kad yra veiksmo žmogus ir visada stengėsi būti ten, kur geriausiai galėjo pasitarnauti Tėvynei. Ir tarnavo! Įkvėptai, dorai, sąžiningai, tapdamas pirmuoju Lietuvos šaulių sąjungos vadu, davusiu priesaiką Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos gynėju, o kadangi Gediminas ne tik drąsus, veržlus bei kovingas, bet ir išmintingas, ilgą laiką gyvenimišką patirtį jis kaupė vadovaudamas Kauno.m. savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamentui. Ir ne tik. Bet ką Gediminas beveiktų, visur ir visada jis – lyderis.“

ČESLOVAS JEZERSKAS, dimisijos brigados generolas:

„Pažįstu Gediminą Jankų jau keletą dešimtmečių. Pirmasis vaizdas, kuris iškyla prieš akis – dramatiški 1991 metų sausio įvykiai, Parlamento gynyba, kurioje Gediminas, kaip pirmasis atkurtos Lietuvos Šaulių sąjungos Vadas, aktyviai dalyvavo subūręs šaulius iš visos respublikos. Uniformuotas, pasitempęs, su mumis tomis dienomis davęs Kario priesaiką, buvo tvirtai pasiryžęs nesitraukti, ir nesitraukė, su bendražygiais tapęs „mirtininku“, rodydamas drąsos ir pasiaukojimo pavyzdį.

Svarbiausia, kad G. Jankus iki šiol išlaikė tą ryžtą, padorumą ir ištikimybę duotai Priesaikai. Savo tarnybinėje veikloje, daug metų dirbdamas Kauno miesto savivaldybėje, laikėsi aukštų etinių principų, nuoširdžiai rūpinosi gyventojų problemomis, jas spręsdavo ir daugeliui yra padėjęs.

O ir kūrybiniuose baruose jis nuveikė nemažai svarbių darbų. Visų pirma, savo istorinėse dramose iškėlė mūsų garsiųjų Atgimimo veikėjų idealizmą, pasiaukojimą, meilę Tėvynei. Pirmąkart objektyviai, be įprastų menkinančių klišių, atskleidė Lietuvos Prezidento Antano Smetonos dramą. Apie pokario partizanų auką ir kovą dėl Tėvynės laisvės pasakoja libretas roko operai „Priesaika“.

Neabejoju, kad Gediminas Jankus, turintis didelę darbo savivaldybėje patirtį, ryžtingas, doras, sąžiningas Lietuvos patriotas, tikrai vertas tapti Kauno miesto tarybos nariu ir kviečiu už jį balsuoti.“

DAIVA MISONIENĖ Nr. 6

Ekonomistė, pedagogė, gimusi ir užaugusi Kaune. 23 metus dirbau Kauno „Purienų“ vidurinėje mokykloje, dabar KTU Inžinerijos licėjuje ir „Santaros“ gimnazijoje – ekonomikos mokytoja, nuo 2008 m. KTU Inžinerijos licėjuje - direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Savo pedagoginėje veikloje daug dėmesio skyriau verslumo ugdymui ir jo plėtrai Kauno mieste. Pagal nevyriausybinės organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ „Mokomųjų bendrovių programą“ esu įkūrusi apie 30 moksleivių mokomųjų bendrovių, kuriose mokiniai turėjo galimybę įvairias verslo idėjas įgyvendinti praktiškai. Ne vienas mano užaugintas bendrovės narys šiandien vadovauja savo verslui. Be to, 10-ties metų vadybinė patirtis bendrajame ugdyme būtų naudinga sprendžiant įvairias švietimo problemas Kauno mieste.

„Aš už sėkmingą švietimo tikslų įgyvendinimą Kauno mieste, kokybišką ir įtraukų švietimą visiems jaunuoliams, kad jie įgytų reikalingų žinių ir įgūdžių ir galėtų visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, pasinaudotų naujomis galimybėmis ir pritaikytų savo išsilavinimą prie darbo rinkos poreikių.“

DR. DAINIUS ŽVIRDAUSKAS, Kauno technologijos universiteto Inžinerijos licėjaus direktorius:

„Vadybiniame darbe Daiva visada pasižymėjo geru strateginiu mąstymu, kryptingu siekiu užsibrėžtų tikslų, gerais organizaciniais gebėjimais, diplomatiškumu. Kaip žmogus, Daiva yra empatiška, pareiginga ir atsakinga. Manau, kad šios profesinės veiklos ir charakterio savybės, pedagoginė ir vadybinė patirtis švietime bus sėkmingai panaudota darbui Kauno miesto taryboje.“

ASTA KARLIENĖ, Kauno „Santaros“ gimnazijos direktorė:

„Kauno „Santaros“ gimnazijos išskirtinumas – ekonominis ugdymas, kuris labai svarbus ne tik formuojant jaunų žmonių mąstyseną, bet ir teikiant žinias, lavinant verslumo ir lyderystės įgūdžius ir nuostatas. Todėl, svarbus vaidmuo tenka ekonomikos mokytojai Daivai Misonienei. Ji geba operatyviai priimti sprendimus, yra pareiginga, geranoriškai bendradarbiaujanti, priimanti ir teikianti įvairius pasiūlymus, plėtojant įvairias verslumo veiklas.

Esu įsitikinusi, kad Daiva Misonienė efektyviai gebės dirbti miesto labui.“

DOC. DR. ROLANDAS STANKEVIČIUS Nr. 7

LSMU Veterinarijos Akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto dekanas, žemės ūkio mokslų daktaras, docentas. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos veikloje dalyvauja nuo 2014 metų, trejus metus buvo išrinktas Kauno miesto skyriaus pirmininku.

Prioritetas – švietimas, reali savivalda, Kauno gyventojų problemų sprendimas, sveikos gyvensenos skatinimas, augintinių gerovės užtikrinimas.

„Esu už gerąsias permainas Kaune - už jaunų specialistų įsidarbinimą ir inovacijas, gerai apmokamų darbo vietų kūrimą, patrauklią aplinką ir socialinės atskirties mažinimą.“

RAMŪNAS KARBAUSKIS, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas:

„Rolandas Stankevičius jau eilę metų dalyvauja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos veikloje. Jis  tris metus buvo renkamas Kauno miesto skyriaus pirmininku. Tai sąžiningas ir nuoširdus žmogus, atkakliai siekiantis užsibrėžtų tikslų. Puikus vadovas, pedagogas, mokantis uždegti ir patraukti jaunąją kartą geriems, teisingiems darbams. Manau, jo įdirbis, sukaupta patirtis labai pasitarnautų darniai miesto pažangai.“

LAURAS STACEVIČIUS, Lietuvos Respublikos Seimo narys:

„Kartu su Rolandu Stankevičiumi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kauno miesto skyriuje darbuojamės nuo 2014 metų. Tai - kolega, kuriam aktualios miesto problemos ir jų sprendimas. Rolandas intensyviai gilinasi į klausimus, susijusius su švietimu, gyvūno mokslais, gyvūno ir žmogaus sąveika, augintinių priežiūra bei jų gerovės užtikrinimu.

Tikiu, kad Rolandas sugebės tinkamai atstovauti kauniečių interesus Kauno miesto savivaldos taryboje.“

ZINAIDA STREIKIENĖ NR. 8

Kauno bendruomenės „Girsta“ pirmininkė, bendruomenei vadovaujanti daugiau kaip 15 metų. Lietuvos Žemės ūkio akademijoje įgijo miško inžinieriaus kvalifikaciją. Dvidešimt metų dirbo vadovaujantį darbą. Zinaida Streikienė buvo apdovanota Burmistro Jono Vileišio medaliu už aktyvią visuomeninę veiklą, III laipsnio Garbės ženklo apdovanojimu už nuopelnus Kaunui ir Lietuvai, ypač uolų ir sąžiningą darbą ir visuomeninę veiklą. Į Kauno miesto Garbės knygą buvo įrašyta kaip apdovanotoji „Gerumo plyta“. 2011 m. gavo LRT nominaciją „Ačiū, kad esi“ už darbą bendruomenėje.

„Kandidatuoju į Kauno miesto savivaldos tarybą, trokšdama Kauną paversti sveikai gyvenančiu miestu, kuriame būtų gera gyventi visų kartų atstovams.

Kaunas yra gausi išsilavinusių ir inteligentiškų, tolerantiškų kitoms kultūroms ir papročiams bendruomenė, todėl iš visų jėgų stengsiuosi prisidėti prie jos stiprinimo ir puoselėjimo.“

ALDONA RUSECKAITĖ, Maironio lietuvių literatūros direktorė, rašytoja:

„Pažymiu, kad „Girstos“ bendruomenės pirmininkė p. Zinaida Kauno mieste žinoma kaip aktyvi kultūros puoselėtoja, sumani renginių organizatorė.Jos organizuotuose literatūros renginiuose esu dalyvavusi daug kartų. Ši moteris pastebi išleistas naujas knygas, kviečia jų autorius susitikti, diskutuoti su bendruomenės nariais – senjorais ir mokiniais, Ponia Zinaida visuomet turi daug idėjų, kurias įgyvendina, ji organizuoja parodas, suburbia į ratą senjorus, rūpinasi kultūringu jų laisvalaikiu, bendrauja su vaikais. P. Zinaida yra verta pagarbos ir pripažinimo.“

VIDA JUŠKEVIČIENĖ, Kauno lopšelio-darželio „Girstutis“ direktorė:

„Kiekvienais metais „Girstos bendruomenės pirmininkė Zinaida Streikienė sukviečia darželius dalyvauti „Girstos“ bendruomenėje įvairiuose renginiuose – su kūrybiniais, meniniais projektais, vaikų darbelių parodomis, koncertais senjorams. Taip vadovė Zinaida suburia į vieną vietą kelias kartas: darželinukus, jų tėvelius, pedagogus, jaunimą, senjorus. Ypač nuostabi šeimos šventė, rengiama kasmet Girstučio kultūros ir sporto centre jau tapo tradicine ir labai laukiama. Zinaida rūpinasi bendruomenės suvienijimu, kad vieni kitus pažintų, susitiktų įdomioje veikloje, keltų veiklos tikslus ir spręstų iškilusias problemas. Pati pirmininkė lankosi ir darželiuose, išklauso kuo darželiai gyvena, gilinasi į problemas ir jų sprendimą.

Gričiupio seniūnijos vaikų darželiai, esame dėkingi Zinaidai Streikienei už bendruomeniškumo skatinimą, lietuvių tradicijų, pilietiškumo puoselėjimą, jaunos kartos globojimą.

Linkime Zinaidai didžiulės sėkmės rinkimuose į Kauno miesto tarybą, nes tik tokie žmonės galės daugiau nuveikti, turėdami didžiulę patirtį, bendruomenės kūrimo ir pažinimo kompetencijas, entuziazmą, meilę savo tautai ir žmonėms.“

VLADAS KAFTANIUKAS Nr. 9

Lietuvos Respublikos Seimo nario Broniaus Markausko padėjėjas ir Lietuvos Respublikos Seimo nario Lauro Stacevičiaus visuomeninis padėjėjas. Dainavos seniūnaičių sueigos pirmininkas, Kauno Gerojo Ganytojo pastoracinės tarybos narys, Vytauto Didžiojo 2-osios Šaulių sąjungos rinktinės valdybos narys.  Dirba mokytoju Kauno technikos profesinio mokymo centre. Dirbdamas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko patarėju,  panaudojo žinias ir patirtį, įgytas JAV. Aktyvus visuomenininkas.

Darbas Lietuvos Respublikos Seime išryškino jo gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomene, ugdymo įstaigomis. Jo iniciatyva gimė socialiai orientuotos šventės, jau turinčios gilias tradicijas Dainavos bendruomenės tarpe. Vladas yra įvertintas Gerojo Ganytojo Bažnyčios aukščiausiuoju apdovanojimu, Kauno bendruomenių centrų asociacijos ir kitų visuomeninių organizacijų apdovanojimais už nuopelnus vykdant neatlygintiną veiklą.

„Esu dinamiškas, iniciatyvus ir atviras naujoms idėjoms. Ilgus mano veiklos metus lydėjo nesavanaudiškas ir pasiaukojantis darbas, kuriant mums visiems, Kauno miesto gyventojams, geresnį ir gražesnį miestą.“

LAURAS STACEVIČIUS, Lietuvos Respublikos Seimo narys:

„Vladas yra mano visuomeninis padėjėjas, Dainavos apygardos gyventojas. Aktyvus visuomenininkas. Be galo vertinu jo atsidavimą ir profesionalumą kasdieniniame darbe. Tai žmogus, gebantis nuoširdžiai bendrauti ir bendradarbiauti su žmonėmis, kurti palankų kolektyvo klimatą, harmoningą aplinką, vieningai ir kryptingai siekti bendrų tikslų.

Savo kompetencija, geranoriškumu bei kitomis asmeninėmis savybėmis jis yra pelnytai užsitarnavęs aplinkinių pagarbą ir pasitikėjimą.

Tikiu, kad jo sukaupta patirtis leis ir ateityje kurti modernią Lietuvą, šiuolaikišką ir patrauklų mūsų visų miestą – Kauną.“

PAULIUS ČEPAS, Kauno technikos profesinio mokymo centro direktorius:

„Lengvai bendraujantis su žmonėmis, nuoširdus, darbštus ir pareigingas. Vladas – profesionalus inžinierius statybininkas kvalifikaciją tobulinęs JAV. Aktyvus ir kompetentingas, mylimas mokinių, jautrus ir dėmesingas jų problemoms. Manau, kad Vladas geba spręsti aktualias kauniečiams ūkio, socialines, švietimo problemas.“

ANTANINA MEDVIEDEVIENĖ Nr. 10

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. Aktyvią politinę veiklą pradėjo 1993 m. Į Kauno miesto savivaldybės tarybą išrinkta tris kartus (2003 - 2014 metais). Aštuonerius  metus dirbo Socialinių reikalų, Kultūros komitete, vėliau Švietimo komitete (buvo šio komiteto pirmininke), Kontrolės komitete, Antikorupcijos  komisijoje. Aštuonerius metus vadovavo savivaldybės tarybos Etikos komisijai. Buvo Šančių poliklinikos Stebėtojų komisijos pirmininke.

„Jeigu būsiu išrinkta į Kauno miesto savivaldybės tarybą:

• Gilinsiuos į švietimo, socialines problemas ir sąžiningai bei stropiai jas spręsiu.

• Rūpinsiuos neįgalaus jaunimo integracijos į darbo rinką klausimais.

• Padėsiu bendruomenėms spręsti joms iškilusias problemas.“

GINTAUTAS LABANAUSKAS, Ekonomikos mokslų daktaras, KTU profesorius – praktikas:

„Savivaldybių tarybos yra arčiausiai žmonių, kurie laukia iš tarybos narių pareigingumo, darbštumo, sąžiningumo, nuoširdumo, ne valdiško požiūrio į iškilusias problemas. Būtent tokias savybes turi kandidatė į Kauno miesto tarybą Antanina Medviedevienė, kuri tris kadencijas kartu su manimi, negailėdama laiko bei energijos,  miestiečių labui dirbo Kauno miesto taryboje.  

Aš balsuoju už Antaniną!“

IRENA LELIŪGIENĖ, MRU afiliuota profesorė, edukologijos mokslų daktarė, pasaulinės  edukologinių tyrimų asociacijos narė, Tarptautinės gyvenviečių ir kaimynystės centrų federacijos (IFS) narė:            

„Per 28-erius Nepriklausomybės metus esu labai nusivylusi partijomis ir komitetais, kurie, siekdami tarybos nario mandato, rinkėjams pažeria pažadų, o vėliau juos pamiršta.

Palaikau ilgametės pedagogės Antaninos Medviedevienės kandidatūrą į miesto tarybą, žinodama, šios iškilios asmenybės padorumą ir didelę politinę patirtį ir noriu tikėtis, kad ji dės visas pastangas neįgalaus jaunimo integracijai į darbo rinką, kad ji sieks užtikrinti tinkamas sąlygas bendruomenių centrų veiklai ir jaunimo užimtumui artimoje žmogaus aplinkoje.“

JUOZAS MILIAUSKAS Nr. 11

Žaliakalnio bendruomenės centro „Spindulys“ pirmininkas, Kauno Žaliakalnio vietos veiklos grupės valdybos narys, Kauno miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubo „Parolimpietis“ vadovas, prezidentas. Kauno m. Žaliakalnio seniūnijos Aušros g. seniūnaitis. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys. Pagrindinė veikla – sociokultūrinių paslaugų teikimas bendruomenei ir sportininkams su regėjimo ir kitokia negalia, rūpinimasis neįgaliu jaunimu, kitokia visuomeninė veikla.

„Išrinkus mane į Kauno miesto savivaldybės  tarybą, man būtų suteikta galimybė dar aktyviau rūpintis neįgaliaisiais sportininkais ir kitais negalią turinčiais asmenimis. Šiandien Kauno mieste yra apie 7000 tūkstančius asmenų su negalia. Jau ne vienerius metus stengiuosi palengvinti žmonių su negalia būtį, tad  man gerai žinomos problemos ir iššūkiai, su kuriais kasdien susiduria jie ir  jų artimieji.“

GEDIMINAS VASILIAUSKAS, Lietuvos Respublikos Seimo narys:

„Juozą Miliauską jau daugelį metų pažįstu kaip aktyvų, atsakingą visuomenininką, bendruomenės pirmininką, sportuojančios aklųjų ir silpnaregių bendruomenės vadovą, nuolat sprendžiantį aktualius socialinius, kultūrinius, sportinius ir kitokius aktualius bendruomenių klausimus. Savo veikla jis nuoširdžiai siekia mažinti pažeidžiamų mūsų visuomenės grupių – neįgaliųjų socialinę atskirtį, burti visus kauniečius prasmingai veiklai.“

BRONIUS GIRDAUSKAS, Kauno miesto Žaliakalnio seniūnas:

„Juozas Miliauskas aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Būdamas Žaliakalnio VVG valdybos nariu, jis aktyviai dalyvauja Žaliakalnio plėtros strategijos kūrime ir įgyvendinime. Juozo veikla išsiskiria kryptingumu, ryškia socialine branda, atsakingumu, nesavanaudiškumu ir entuziazmu.“

REGINA ŠIMANAUSKIENĖ NR. 12

Kauno miesto savivaldybės Finansų ir ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė. Socialinių mokslų magistrė, veiklos sritis – bankų bei finansinių institucijų vadyba. Per 25 darbo metus sukaupusi nemažą patirtį mokesčių teisės klausimais, todėl jos sprendimai visuomet yra  paremti faktų analize ir matuojami nauda miestui. Gerai žino, su kokiomis problemomis susiduria žmonės ir verslas. Mano, kad labai svarbu tinkamai išnaudoti padidėjusius turistų srautus, skatinti smulkųjį verslą ir jaunimo kūrybiškumą.

„Kaunas yra didelių galimybių miestas išsilavinusiam jaunimui. Tai - miestas, suteikiantis esmines prielaidas kiekvienam asmeniui atskleisti ir ugdyti savo gebėjimus, siekti karjeros darbe, atrasti prasmingas saviraiškos sritis bei aktyviai prisidėti prie Kauno gerovės.

Mano tikslas – sutelkti akademinės bendruomenės, savivaldos, senjorų  ir verslo pastangas bendram tikslui – puoselėti savo miestą, kuris būtų kiekvienam kauniečiui tarsi jaukūs ir šilti namai.“

KĘSTUTIS MAŽEIKA, Lietuvos Respublikos Seimo narys:

„Reginą Šimanauskienę pažįstu kaip darbščią, sąžiningą, pasižyminčią geru strateginiu mąstymu, sugebančią ne tik operatyviai priimti sprendimus, bet ir problemą išspręsti abiem pusėm priimtinu būdu. Mielai dalinasi žiniomis mokesčių teisės, pajamų surinkimo bei jų panaudojimo klausimais. Vertinama už profesionalumą ir  pareigingumą.“

STASYS ŽIRGULIS,  Skulptorius, profesorius, Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos meno asociacijos narys, Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas:

„Regina Šimanauskienė – aukščiausio lygio savo specialybės profesionalė, puikiai suvokianti nūdienos šiandienos visos šalies ir mūsų miesto gyventojų problemas ir gebanti teikti racionalius pasiūlymus tų problemų sprendimams.

Jos charakterio savybės – sąžiningumas, nuoširdumas, nuoseklumas, pareigingumas, tolerancija ir begalinis darbštumas yra garantas atstovauti mūsų miesto gyventojų interesams bei miesto plėtros perspektyvai.

Linkiu sėkmės dirbant Lietuvai ir Kaunui.“

JURGITA LUKIENĖ Nr. 13

Kauno technologijos universiteto dėstytoja, kalbų mokyklos „Gloria lingua“ vadovė. Vokiečių kalbos magistrė, Erfurto universiteto (Vokietija) doktorantė. Turi vokiečių kalbos mokymo patirties Malaizijoje ir Vokietijoje. Nuolatinis pedagoginis bendradarbiavimas su Vokietijos įmonėmis ir institucijomis, padedant surasti praktikos vietas  vokiečių kalbą besimokantiems studentams. Aktyvi visuomenininkė ir pilietiškumo visose gyvenimo srityse skatintoja.

„Dirbdama miesto Taryboje siekčiau, kad mokyklose vaikai jau nuo antros klasės mokytųsi ne vienos, o dviejų užsienio kalbų. Kai kurie dalykai jau nuo pradinių klasių galėtų būti mokomi tarptautine bendravimo (anglų) kalba. Taip kauniečiai greičiau pasirengtų studijoms universitetuose, karjerai užsienio investuotojų įmonėse, patys galėtų kurti tarptautinius verslus ir smagiau keliauti po pasaulį.“

GEDIMINAS VASILIAUSKAS, Lietuvos Respublikos Seimo narys:

„Džiaugiuosi, kad yra dėstytojų, kurie skatina studentus ne tik tobulai išmokti vokiečių kalbą, bet ir skiria dėmesį  jų, kaip asmenybių, ugdymui. Ragina juos tapti pilietiškais ir iniciatyviais, aktyviai prisidėti prie savo miesto gerovės kūrimo.

Jurgita yra šauni trijų vaikų mama, studentų mylima šiuolaikinė pedagogė, kuri savo idėjomis ir pasiūlymais padėtų tobulinti vaikų mokymą mūsų mokyklose.“

ŽYDRŪNĖ BALSYTĖ Nr. 14

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo dr. Arvydo Nekrošiaus padėjėja – sekretorė. Šiuo metu studijuoja teisės ir valdymo specialybės studijas Mykolo Romerio universitete. Atliko praktiką ir dirbo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūroje prokurorų padėjėja, vėliau – VšĮ „Teisininkų korporacijoje“ – teisininke – atstove. Lietuvos Respublikos Seime prisideda prie Teisės ir teisėtvarkos komiteto darbo, teisėkūros procesų.

„Teisė yra susijusi su visomis aplink mus esančiomis sritimis – politika, ekonomika, verslu, kultūra, finansais, socialine aplinka, tarptautiniais ryšiais bei daugybe kitų. Tikiu, kad mano, kaip išmanančios teisę specialistės, darbas Kauno miesto savivaldybės taryboje būtų naudingas visiems kauniečiams. Nebejoju, kad tinkamai atstovaučiau ir jaunimo interesus, nes man, kaip jaunam žmogui, yra suprantami jų rūpesčiai ir aktualijos.“

RIMA BAŠKIENĖ, Lietuvos Respublikos Seimo narė:

„Džiaugiuosi, kad dirbdama Lietuvos Respublikos Seime, turėjau galimybę pažinti Žydrūnę Balsytę, išsiskiriančią darbštumu ir pareigingumu. Niekada nesu išgirdusi atsakymo: „nežinau“ ar „man per sunku“. Jaunatviška energija, sumanumas, mokėjimas rasti sprendimus, siekiant užsibrėžto tikslo, gebėjimas apginti savo nuomonę ir išgirsti kitus, nuoširdumas, paslaugumas – tai tik keletas ją apibūdinančių savybių.

Esu įsitikinusi, kad kvalifikuotos teisininkės, turinčios įstatymų leidybos praktiką, patirtis Kauno miesto taryboje bus labai reikalinga. Manau, kad Žydrūnė kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovais taryboje aktyviai ir atsakingai spręs kauniečių problemas.

Kauno miestui, su kuriuo sieju savo ir savo vaikų gyvenimą, nuoširdžiai linkiu pažangos ir klestėjimo.“

SAULIUS SKVERNELIS, Lietuvos Respublikos Seimo narys:

„Savivaldybių rinkimuose remiu ir palaikau Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą bei jų kandidatę Kaune Žydrūnę Balsytę Nr. 14!“

RŪTA BIČIUVIENĖ NR. 15

Europos Parlamento nario Bronio Ropės biurų vadovė, atsakinga už sklandų ryšį tarp B. Ropės veiklos Europos Parlamente ir Lietuvos gyventojų; vadovauja kiekvienoje Lietuvos apskrityje veikiančių B. Ropės biurų darbuotojų komandai. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narė. Vadovaudama LR žemės ūkio rūmų Tarptautiniam skyriui, atliko ekspertės funkciją įvairiose Europos Komisijos konsultacinėse grupėse, europinėse žemdirbių organizacijose. Penkeri Europos Parlamento kadencijos metai leido sukaupti įvairiapusę europinės, nacionalinės bei savivaldos politikos patirtį, kurią kandidatė pasiruošusi pritaikyti ir Kauno miesto valdyme.

„Ne Briuselis, ne Vilnius, ir net ne Kauno biurokratai, o pati miesto gyventojų bendruomenė turėtų spręsti, ko labiausiai reikia Kaunui ir kauniečiams ir kokiomis priemonėmis tai būtų galima įgyvendinti. Kaune visų pirma būtina spręsti spartaus gyventojų skaičiaus mažėjimo problemą, nes jeigu Kaunas ištuštės, nebebus reikalingos ir atnaujintos gatvės, įrengtos vaikų žaidimo aikštelės ar nauji biurų pastatai.“

BRONIS ROPĖ, Europos Parlamento narys:

„Rūtai Bičiuvienei esu dėkingas už jos aukštas kompetencijas kartu dirbant Europos Parlamento darbotvarkės klausimais, už organizacinius gebėjimus sklandžiai vadovaujant mano biurams, už sėkmingą Lietuvos atstovavimą tarptautinėje arenoje. Bet labiausiai mane žavi šios jaunos moters patriotiškumas, tvirtas sprendimas gerovę kurti savo krašte, bendruomeniškumas ir ramus bei dalykiškas bendravimas, kai bet kokioje situacijoje ji sugeba rasti visiems priimtiną išeitį. Šios Rūtos savybės bus labai vertingos ieškant palankiausių sprendimų Kauno miesto gyventojams.“

ILONA JONELIŪNIENĖ, VšĮ Kauno klinikinės ligoninės Akušerijos ginekologijos sk. vyr. akušerė, Lietuvos akušerių sąjungos prezidentė:

„Visiškai palaikau Rūtos Bičiuvienės kandidatavimą į Kauno miesto savivaldybės tarybos narius. Tikiu, kad jai pakaks ryžto, kantrybės ir noro siekti gerovės miesto gyventojams. Rūta su dideliu entuziazmu padėjo įkurti ir puoselėti „Mamų svetainę“ Kauno klinikinėje ligoninėje. Jau penkiolika metų esame „Naujagimiui palanki ligoninė“, burianti mamas į savitarpio pagalbos grupę. Rūta įkvėpė skatinti mamas ne tik bendrauti, keistis motinystės patirtimi, bet ir dalintis kūdikių rūbeliais. „Mamų svetainėje“ būsimos ir esamos mamytės gali rasti rūbelių kūdikiams, o išaugtus atnešti kitoms. Tokiu būdu mažiname gamtos taršą ir vartotojiškumą, prisidedame prie švaresnės aplinkos ateinančioms kartoms bei lengviname buitį ir finansinę naštą vaikus auginančioms šeimoms.“

AUDRIUS DAUNORAVIČIUS Nr. 16

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro prof. Aurelijaus Verygos patarėjas. Septyniolika metų dirbo projektų vadovu „Plaza korporacija“ Privataus kapitalo  investicijų fonde, Kaune. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys.

Rūpinosi e. sveikatos sistemos (gydytojo skyrimo gydyti vaistais ir visos reikalingos informacijos elektroniniu būdu perdavimas farmacijos specialistui. Remiantis gauta informacija, vaistinė pagamina ir (ar) išduoda (parduoda) vaistus, medicinos pagalbos priemones) projekto vystymu. Šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerijoje kuruoja mitybos ir  fizinio aktyvumo, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos sritis.

„Lėšų naudojimas viešajame sektoriuje privalo būti racionalus ir protingas.

Žmonės turi matyti, kad jų sumokėti mokesčiai naudojami atsakingai ir ūkiškai.

Mano tikslas – efektyvius verslo valdymo principus perkelti ir naudoti Kauno miesto ūkio valdyme bei plėsti viešųjų paslaugų prieinamumą miestiečiams vieno langelio principu.“

VYTAUTAS MIKĖNAS Nr. 17

Kauno miesto poliklinikos viešųjų pirkimų specialistas. Tris kadencijas buvo išrinktas Kauno miesto savivaldybės tarybos nariu. Dirbo Miesto plėtros ir savivaldos komitete bei Kovos su korupcija ir Privatazavimo komisijose. Buvo Sveikatos, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininku ir Kauno miesto Valdybos nariu.  Kaip Viešosios įstaigos „Krepšinio perspektyvos“ direktorius, atstovavo Kauno miesto interesams Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubo akcininkų susirinkime.

„Kai kurie iš Jūsų mane prisimena kaip vieną iš „Jaunosios Lietuvos“ vadovų Atgimimo metais. Kai kurie - kaip jauniausią Kauno savivaldybės tarybos narį, atkakliai pasipriešinusį strateginių miesto įmonių „Kauno vandenų“ ir „Kauno energijos“ privatizacijai ir drastiškam kainų kėlimui, dalyvavusį kuriant pirmąją Lietuvoje Kovos su korupcija komisiją. Kiti gali prisiminti kaip Kauno miesto savivaldybės Sveikatos, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininką, neleidusį sugriauti miesto poliklinikų, padėjusį pamatus Dainavos ir Girstučio baseinų renovacijai ir t.t. Dar kiti -  mano darbus išsaugant legendinį Kauno „Žalgirį“ tais laikais, kai dauguma politikų ir verslininkų drebėjo prieš vieno laikraščio iš sostinės savininką.

Visi šie darbai rodo, kad esu principingas, atkakliai kovojantis ir siekiantis kurti miesto gerovę. Kartu su Jumis.“

GINTARAS AUKŠTAKALNIS, gydytojas chirurgas, ilgametis Kauno Centro poliklinikos vadovas:

„Vytautu pasitikiu ir rekomenduoju. Pažįstu jį ir kaip poliklinikas kuravusį politiką – komiteto pirmininką, ir kaip savo vadovautos Centro poliklinikos darbuotoją. Jis – protingas, imlus ir ryžtingas žmogus. Bet svarbiausia yra tai, kad visus darbus jis atlieka sąžiningai ir nesavanaudiškai. Tokių žmonių, kurie tuo pat metu būtų ir kompetentingi, ir padorūs nėra labai daug. Vytautas – būtent toks.“

BIRUTĖ UŽKURAITYTĖ-STATKEVIČIENĖ, pirmoji Lietuvos plaukikė olimpinių žaidynių dalyvė (Miuncheno 1972 m. vasaros olimpinės žaidynės), daugkartinė Lietuvos, Europos ir pasaulio veteranų plaukimo čempionė, Sporto mokslininkė, pedagogė, buvusi Kauno Tarybos narė:

„Vytautą pažįstu nuo 1997 metų. Žinau jį kaip sąžiningą ir padorų žmogų, siekiantį gerovės Lietuvai ir Kaunui. Jis jau buvo miesto valdžioje, nepanaudojo valdžios savo asmeninei gerovei tenkinti, bet dirbo Kaunui ir kauniečiams. Aš manau, kad jis yra puikus įvykių strategas, gerai orientuojasi pasaulio, Europos geopolitiniuose klausimuose, išmanus, galvotas, žingeidus. Aš juo pasitikiu, kviečiu pasitikėti ir Jus.“

INGA BRADŪNIENĖ NR. 18

VšĮ Šeimų centro „Būkime kartu“ steigėja ir vadovė, Nacionalinės socialinio darbo su grupėmis asociacijos narė, tinklo Aukokdaiktus.lt kuratorė. Šiuo metu Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos Pusiaukelės namų poskyrio specialistė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkurso „Geriausias socialinis darbuotojas 2016“  už darbą su šeimomis nominantė. 20 metų dirbo Vaikų gerovės centre „Pastogė“ socialine darbuotoja, buvo Pagalbos šeimai tarnybos vedėja. Dirbo Kauno m. Socialinės rūpybos skyriuje, Senamiesčio vaikų dienos centre. Ne vienerius metus buvo projektų „Vaikų svajonės“, tarptautinių „Erasmus+“ programos projektų koordinatorė. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narė.

„Aš už šeimų stiprinimą, vaiko ir šeimos poreikius atitinkančias efektyvias paslaugas, savanorystės veiklų skatinimą, socialinių paslaugų pažeidžiamoms grupėms (neįgaliesiems, ilgalaikiams bedarbiams, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje) plėtotę, nevyriausybinių bei bendruomeninių organizacijų, vaikams ir jaunimui skirtų projektų rėmimą, mikrorajonų bendruomenių būrimą ir socialines inovacijas vietos bendruomenėse.

Mano tikslas - siekti tai įgyvendinti. Esu įgijusi pakankamai profesinės patirties socialinėje srityje, todėl noriu būti naudinga dirbdama Kauno miesto savivaldybės taryboje.“

DOC. DR. RASA NAUJANIENĖ, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros vedėja:

„Inga Bradūnienė yra socialinio darbo magistrė, turinti ilgametę patirtį vaiko gerovės srityje. Ji puikiai išmano socialinės politikos esmę, supranta žmogaus teisių vaidmenį šiuolaikinės demokratinės visuomenės kontekste. Nepakantumas neteisybei, bendruomeniškumo ir solidarumo siekimas yra ne tik Ingos Bradūnienės profesinės veiklos, bet ir gyvenimo būdo dalis. Tai kritiškai mąstanti, atkakli, bet tuo pačiu ir jautri bei išklausanti asmenybė. Jos darbas Kauno miesto taryboje neabejotinai padės savivaldos institucijoms atsigręžti į kiekvieną žmogų.“

LAURAS STACEVIČIUS, Lietuvos Respublikos Seimo narys:

„Ingą Bradūnienę pažįstu kaip aktyvią Dainavos seniūnijos gyventoją. Ji yra įsteigusi VšĮ Šeimų centrą „Būkime kartu“ ir savo visuomenine veikla prisideda prie šeimų gerovės kūrimo. Linkiu jai sėkmės tęsti gražius ir prasmingus darbus!“

SIMANAS ČERNAUSKAS NR. 19

UAB „Projektai CO“ inžinierius – projektuotojas. Daugiau kaip penkerius metus dirba elektrotechnikos, elektroninių ryšių, apšvietimo ir silpnų srovių projektavimo srityje. Buvo KTU elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto atstovybės ENDI ryšių su visuomene koordinatorius, bendrabučių tarybos prezidentas. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys.

„Jaunas žmogus nori jausti naudingu; reikia skatinti jį įsitraukti į įvairias veiklas. Pavyzdžiui, skatinti prisidėti prie vaikų iš mažiau pasiturinčių šeimų stovyklų organizavimo, lankyti vienišus senolius ir pagelbėti jiems kasdieninėje ruošoje,  teikti konstruktyvius pasiūlymus mokyklų savivaldai, tapti jaunuoju policijos rėmėju ar „Maisto bankas“ savanoriu.

Kandidatuodamas į Kauno miesto savivaldybės tarybą, būtent siekiu atstovauti jaunimo interesus ir priimti sprendimus, kurie skatintu jauną žmogų tapti aktyviu visuomenės nariu.“

LAURAS STACEVIČIUS, Lietuvos Respublikos Seimo narys:

„Simanas - jaunas, veržlus, aktyvus pilietiškas žmogus. Jis visuomet dalyvauja LVŽS Kauno skyriaus renginiuose. Laikosi duoto žodžio, neprižada to, ko negali įgyvendinti. Simanas - atsakingas, nuoširdus ir taktiškas žmogus, kuris sugebės tinkamai dirbti Kauno miestui.“

GEDIMINAS VASILIAUSKAS, Lietuvos Respublikos Seimo narys:

„Simanas noriai ir kūrybingai prisideda prie įvairių renginių organizavimo ir dalyvavimo juose. Domisi sveika gyvensena, aktyviai sportuoja. Turi netradicinių idėjų kaip sportą paversti geros nuotaikos užtaisu ir nebijo jomis pasidalinti su kitais. Esu tikras, jog Simanas kaip jaunas, entuziastingas ir mylintis sportą žmogus, turės ką pasiūlyti Kaunui.“

JULIJA KUZMINSKIENĖ NR. 20

Koncertinės įstaigos „Kauno Santaka“ bigbendo atlikėja ir A. Kačanausko muzikos mokyklos  saksofono mokytoja. Kaip Kauno bigbendo kolektyvo narė dalyvavo projektuose su pasaulyje žymiausiais užsienio džiazo kūrėjais ir atlikėjais - Barbara Dennerlein (Vokietija), Randy Brecker, Jiggs Whigham (JAV), Richard Galliano (Prancuzija), Gunhild Carling (Švedija), Victor Mendoza (Mexico) ir kt. Julijos saksofonas skambėjo ir projektuose su bemaž visais Lietuvos žymiausiais atlikėjais: Merūnu Vitulskiu, Linu Adomaičiu, Neda Malūnavičiūte, Mantu Jankavičiumi, Karina Krysko, Jeronimu Miliumi ir t.t. Kartu su kolektyvu pastoviai dalyvauja „Kauno JAZZ“, Birštono džiazo, Šiaulių bigbendų ir „Vilniaus JAZZ“ festivaliuose. Savo, kaip profesionalios muzikantės, įgūdžius tobulino Ispanijos „Colores“, „Marimba“ ir „Solano“ orkestruose, kur grojo Lotynų Amerikos, ispanų tradicinės ir folklorinės muzikos kūrinius.

„Mano 18 metų darbo patirtis švietimo ir kultūros srityje leis efektyviai dalyvauti Kauno miesto savivaldybės taryboje, tinkamai atstovauti profesionalių muzikų ir kitų kauniečių interesus.

Mano šūkis – Pagarba Kaunui, kultūrai ir žmogui!“

LINAS ADOMAITIS, smuikininkas, muzikos atlikėjas ir prodiuseris, kompozitorius:

„Julija – puikus žmogus, kurį pažįstu iš Kauno bigbendo koncertų. Ji vienintelė moteris tokiam dideliam vyrų kolektyve puikiai grojo solo improvizacijas ir į bigbendą įnešė žavingo šarmo. Teko su Julija geriau pabendrauti mano koncertinio turo „19“ metu. Tai -  nepaprastai draugiška ir gerą energiją spinduliuojanti asmenybė.“

ROBERTAS ŠARKNICKAS, Lietuvos Respublikos Seimo narys, pedagogas, teatro ir kino aktorius, režisierius, rašytojas:

„Julija – viena iš profesionaliausių saksofonisčių Lietuvoje, kūrybinga ir iniciatyvi asmenybė. Labai džiaugiuosi, kad ji nusprendė prisidėti prie LVŽS Kauno komandos, kuriant ir formuojant Kauno kultūrinį veidą ir stuburą.“

VYTAUTAS LABANAUSKAS NR. 21

UAB „Hidrum“ komercijos direktorius. Vilniaus valstybinio universiteto Teisės fakulteto studentas, rašo magistro disertaciją teisės klausimais. Baigė Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos karininkų mokyklą.

„Domiuosi jaunimo bei socialiai jautrių žmonių gyvenimo problemomis. Mane jaudina didelė materialinė žmonių atskirtis, kuri rodo, kad vis dar egzistuoja šešėlinė ekonomika, netobuli viešųjų pirkimų įstatymai. Tai sąlygoja pinigų koncentraciją gyventojų mažumos rankose. Šiuos klausimus spręsčiau būdamas Kauno miesto taryboje.“

ANTANINA MEDVIEDEVIENĖ, 2003 - 2015 m. Kauno miesto savivaldybės tarybos narė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė:

„Vytautas Labanauskas yra jaunas, darbštus, motyvuotas, atkakliai siekiantis savo tikslo – teisininko karjeros jaunuolis. Vytautas rūpi Lietuva, todėl, studijuodamas teisę, baigė Generolo Raštikio Lietuvos karininkų mokyklą.

Domisi Lietuvos istorija, todėl skaitymui renkasi istorines knygas. Vaikinas jautrus žmonių nelaimėms, vargui, visada pasirengęs padėti. Būdamas savivaldybės taryboje, savo teisines žinias panaudos kauniečių teisinei pagalbai.“

EDITA VAITKŪNIENĖ, Gintauto Labanausko labdaros ir paramos fondo valdybos narė:

„Vytautą Labanauską pažįstu kaip aktyvų, visuomenišką, nuolat dalyvaujantį labdaros ir paramos fondo veikloje, padedant socialiai jautriam visuomenės sluoksniui, pilietį. Kaip žmogus yra jautrus, nestokoja humoro jausmo, stengiasi išspręsti problemas visoms pusėms priimtinu būdu.

Vytautas pasižymi geru strateginiu mąstymu, sugeba operatyviai priimti sprendimus, įvairiais klausimais.

Manau, kad jo įgytos žinios teisės srityje padės, rengiant teisės aktus skirtus palengvinti labiausiai pažeidžiamo Kauno m. visuomenės narių gyvenimą.“

ERNESTAS KULIEŠIS Nr. 22

1993 m. baigė Lietuvos Veterinarijos Akademiją ir įgijo veterinarijos gydytojo specialybę. Kauno Technologijos Universitete socialinių mokslų fakultete baigė  verslo kūrimo ir vystymo, panaudojant informacines komunikacines technologijas, kompetencijų ugdymo programos kursą. Dirbo moksliniu darbuotoju (mikrobiologija) Lietuvos Veterinarijos Institute. Daugiau kaip dešimt metų dirbo vadybinį ir vadovaujantį darbą įvairiose Lietuvos didmeninės prekybos  įmonėse. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys.

„Sunku buvo daugelį metų stebėti politikų korupciją ir veiksmus vedančius į  dar didesnę destrukciją šalyje ir politinėje sistemoje. Supratau, jog negaliu ilgiau likti nuošalėje: turiu energijos, ryžto ir patirties kartu su vykdančiais permainas LVŽS partijos nariais kurti klestintį Kauną ir Lietuvą. Tad 2016 metais tapau Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos nariu.

Sieksiu, kad vertybės būtų ne deklaruojamos, o realiai atstovaujamos visose srityse. Aš, kaip ir Jūs, siekiu, kad būtų įgyvendinamos teisingos ir reikalingos permainos,  kad mūsų gimtasis Kaunas augtų ir gražėtų.“

GUODA BUROKIENĖ, Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narė:

„Ernestą Kuliešį žinau nuo J. Jablonskio gimnazijos laikų. Kartu ją baigėme neramiais 1988 metais, kai visa Lietuva kilo į kovą už Laisvę. Ernestas visuomet buvo savo miesto patriotas, todėl nenuostabu, jog nusprendė ne tik miestui dirbti, bet ir savo nuoširdžiais darbais bei sprendimais jį garsinti. Žinau Ernestą kaip atsakingą, gerai apsvarstantį sprendimus žmogų. Žmogų, kuris sąžiningai ir atsakingai tarnautų Kaunui.“

JONAS KAIREVIČIUS, teisininkas, advokatas, Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismo pirmininkas, Lietuvos advokatų tarybos, Lietuvos teisininkų draugijos garbės narys, Lietuvos Sąjūdžio I Seimo narys (1989), Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus valdybos pirmininkas:

„Pažįstu Ernestą kaip dorą ir sąžiningą žmogų. Rekomenduoju Ernestą Kuliešį į Kauno miesto tarybą.“

GINTARĖ RAKICKAITĖ NR. 23

VšĮ „Ekoagros“  tikrintoja - ekspertė. Baigusi LMSU magistro studijas, įgijo veterinarijos gydytojos kvalifikaciją. Dirbo LSMU jaunesniąja moksline darbuotoja.

Kaip aukštosios mokyklos darbuotoja pasigedau profesinio orientavimo mokyklose. Ne retas atvejis, kai jaunasis studentas net nenutuokia, ką jis dirbs baigęs studijas. Valstybė ir tėvai investuoja į studijas, o rezultatas – po metų ar dviejų jaunas žmogus eina ieškoti savęs kitoje aukštojoje mokykloje. Mane jaudina ir tai, kad puikiai aukštąją mokyklą baigę jaunuoliai negali savęs realizuoti darbo rinkoje dėl nepagrįstų darbdavių reikalavimų.

„Jeigu būsiu išrinkta į savivaldybės tarybą, mano prioritetai bus:

• Savito ugdymo kryptis ar atskirus mokomuosius dalykus pasirinkusių mokyklų stiprinimas, bendradarbiaujant profesinio mokymo centrais.

•  Jaunųjų specialistų įsitvirtinimas darbo rinkoje.“

GINTARĖ DUŠENKAITĖ NR. 25

Lietuvos Respublikos Seimo nario prof. Aurelijaus Verygos patarėja. Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“  savanorė, asociacijos „Rytojaus Lietuva“ narė. 2018 m. įgijo KTU Viešojo administravimo magistro kvalifikaciją. KTU tarptautinių ryšių departamente atliko praktiką su užsienio studentais. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narė. Pasiaukojimo ir ištvermės savybes išsiugdyti padėjo Karate Shotokan treniruotės; yra rudo diržo savininkė. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos narė.

„Kaip Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Seimo nario, prof. Aurelijaus Verygos, komandos narė, pakankamai dažnai susiduriu su kauniečiais, turinčiais įvairių nusiskundimų, susijusių su Kauno miesto sveikatos sistema. 

Susipažinusi su pagrindiniais šios sistemos trūkumais, pabrėžiu, kad sieksiu kokybiškesnio ir modernėjančio pirminės sveikatos priežiūros įstaigų darbo, skatinsiu prevencinių sveikatos apsaugos priemonių plėtrą, įvairių amžiaus grupių kokybiškesnį ir aktyvesnį gyvenimo būdą bei skirsiu dėmesį jaunųjų kauniečių sveikos mitybos bei maisto kultūros plėtrai.“

PROF. AURELIJUS VERYGA, Lietuvos Respublikos Seimo narys:

„Gintarė du metus yra mano, kaip Seimo nario, komandos narė. Pažįstu ją kaip kompetentingą, žingeidžią, atsakingą ir pozityvią asmenybę, nebijančią atsakomybės ir gebančią spręsti sudėtingas problemas. Neabejoju, kad būtent tokių asmenybių reikia Kaunui ir jo gyventojams. Gintarė būtų puiki Kauno miesto savivaldos tarybos atstovė ir prisidėtų prie Kauno miesto gyventojų socialinės gerovės ir sveikatos priežiūros gerinimo.

Kviečiu balsuoti už Gintarę ir prisidėti prie gerų darbų Kaune tęstinumo bei naujų idėjų gerinant kauniečių gerbūvį.“

ŽIVILĖ PAUŽAITĖ, buvusi KTU lektorė ir tarptautinių akademinių mainų ir tinklų specialistė:

„Gintarę pažįstu nuo 2012 m. kai ji pradėjo studijuoti Kauno technologijos universitete. Kaip studentė Gintarė išsiskyrė savo charizma, nuoširdumu, aktyvumu ir atvirumu. Vėliau, vadovaudama Gintarės bakalauro darbo tezėms bei jos atliekamai praktikai universiteto Tarptautiškumo plėtros departamente pažinau Gintarę kaip kruopščią ir darbščią asmenybę. Dirbant kartu su Gintare, atsiskleidė jos puikios savybės, tokios kaip sąžiningumas, iniciatyvumas ir diplomatiškumas. Su džiaugsmu stebėjau Gintarės studijų bei karjeros plėtrą, todėl esu įsitikinusi, kad Gintarė yra pasirengusi priimti naujus iššūkius ir atstovauti Kauno miesto savivaldą.“

ŠARŪNAS ALEKSYNAS Nr. 26

„Ekologijos vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro“ savanoris, „Žaliasis agentas“. 2009 m. baigė Kauno prekybos ir verslo mokyklą, įgijo audiovizualinių prekių konsultanto specialybę. Daugiau nei dvejus metus dirbo „KESKO Senukai Lithuania“ realizacijos projekto vadovu, tiekimo analitiku.

„Esu kaunietis, mylintis savo šalį ir Kauno miestą. Propaguojantis ekologiją ir sveiką gyvenseną.

Sieksiu, kad Kaunas taptų ekologišku miestu, kuriame būtų sutvarkyti parkai, aplinka aplink daugiaaukščius namus, nutiesti dviračių takai, jungiantys visus Kauno miesto rajonus. Miestu, kuriame moksleiviai apie gyvūnus sužinotų ne tik paveikslėlių.

Kandidatuoju į Kauno miesto savivaldos tarybą, nes noriu prisidėti prie gimtojo miesto ateities kūrimo.“

VILMANTAS SIROTKA, Ekologijos vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro direktorius:

„Atsakingas, ryžtingas, perspektyvus jaunas gamtininkas, gyvūnų mylėtojas, neatsisakantis dalyvauti įvairiuose renginiuose, savanoris. Draugiškas kolega, padėjėjas.“

LAURAS STACEVIČIUS, Lietuvos Respublikos Seimo narys:

„Šarūną žinau kaip energingą, atsakingą žmogų, kuris nuoširdžiai prisideda prie LVŽS partijos Kauno skyriaus veiklų vystymo savo idėjomis ir darbais.

Linkiu Šarūnui sėkmės Kauno miesto savivaldybės tarybos rinkimuose.“

GINTAUTAS URBONAS Nr. 27

Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete baigė verslo vadybos ir administravimo studijų programą, įgijo ekonomisto kvalifikaciją. UAB „Ernis“ vadovas. Kauno kelių tiltų eksploatacijos treste dirbo Naujų technologijų ir technikos kūrimo bei įdiegimo į gamybą inžinieriumi-konstruktoriumi, buvo eksperimentinio baro ir remonto cecho vadovu. Buvo 36 racionalizacinių pasiūlymų autorius ir bendraautorius.

Visą savo kultūrinį-kūrybinį gyvenimą yra susiejęs su šiuolaikine ir etnine kultūrine veikla. Plėtojantis liaudies tradicijas, aktyviai dalyvaujantis folkloriniuose ir senovės baltų renginiuose. Už aktyvią visuomeninę: sportinę, auklėjamąją-kultūrinę, šiuolaikinę ir etninę kultūrinę veiklą sulaukė daugybės padėkų.

„Aš už grožį, tvarką, komfortą, saugumą, ne tik viešose Kauno erdvėse, bet ir už VISA TAI kauniečių namuose, jų šeimose. Stengsiuosi, kad kauniečiai, o ypač jaunimas, neturėdami darbo, neišsivažinėtų po pasaulį. Noriu, kad jaunimas kurtųsi, steigtų darbo vietas čia, Kaune.

Taigi, sieksiu, kad  mokesčių, rinkliavų, viešinimo paslaugų lengvatos būtų teikiamos labai mažoms besikuriančioms verslo įmonėms.

Būdamas Kauno miesto savivaldybės nariu, stengsiuosi prisidėti prie miesto, kuriame būtų patogu gyventi visų kartų atstovams, įgyvendinimo.“

SOC. M. DR. DOC. EDVERDAS VACLOVAS BARTKUS:

„Gintautą Urboną pažįstu dar nuo tų laikų, kai jis studijavo Vilniaus universiteto Kauno vakariniame (dabar Kauno) fakultete.

Studijuodamas Gintautas išsiskyrė iš kitų studentų stropumu, ambicingumu siekti geriausių įvertinimų, organizatoriaus gebėjimais.

Žinau, kad Gintautas yra patyręs gamybininkas, išradingas racionalizatorius, sumanus verslininkas. Pažįstu jį kaip puikų vadovą, kuris net pačiose ekstremaliausiose situacijose sugeba greitai suburti komandą tikslui pasiekti. Žinau jį kaip iniciatyvų ir patikimą: atsakingą, sąžiningą, besilaikantį duoto žodžio, reiklų sau ir kitiems žmogų.

Linkiu Gintautui Urbonui sėkmės dirbant kauniečių labui.“

JOLANTA SIDABRIENĖ, SAMYLŲ BENDRUOMENĖS CENTRO PIRMININKĖ:

Gintautas Urbonas yra aktyvus senųjų ir šiuolaikinių tradicijų puoselėtojas. Gintautas su savo gausia šeima yra pastovus visų istorinių-valstybinių ir šiuolaikinių kultūrinių, tautinių-etninių kultūrinių, folkloro renginių, senovės baltų švenčių, kuriuos organizuoja Kauno rajonas ir Kauno miestas, dalyvis. Gintautas yra aktyvus savanoris, noriai padeda pasiruošti įvairiems kultūriniams renginiams, kuriuose pats su savo šeima ir dalyvauja. Gintautas yra Sveikos gyvensenos propaguotojas ir „sveikuolis“: aktyvus dviratininkas, „ruonis“. Savo pavyzdžiu yra paskatinęs ne vieną jauną žmogų pradėti vesti sveiką gyvenimo būdą. Tokios Gintauto charakterio savybės kaip kūrybingumas, išradingumas, nuoširdumas, sąžiningumas, objektyvumas, tolerancija, valia, nuoseklumas leidžia pasireikšti jo visuomeninei, kultūrinei-kūrybinei veiklai. Linkiu Gintautui Urbonui ir toliau dalyvauti Kauno ir Lietuvos kultūriniame ir sveikuoliškame judėjime ir šios veiklos propagavime.

VITA SINIAUSKAITĖ Nr. 28

2009 m. įgijo KTU Chemijos inžinerijos magistro kvalifikacijos laipsnį. Nuo 2012 m. dirbo ir mokėsi Jungtinėje Karalystėje. 2015 m. gavo slaugytojos licenziją. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narė.

„Tikiu, kad drauge su LVŽS Kauno komanda galime padėti Kauno miestui ir jo gyventojams klestėti. Kauno Taryboje vieni ir/ar drauge su kitų partijų nariais sieksime, kad Kaunas taptų visų kauniečių miestu! Mano asmeninė vizija ir misija - šeimai, vaikams bei augintiniams draugiškos aplinkos sukūrimas bei įvairių amžiaus grupių sveikatingumo skatinimas:

1) Apleistų miesto teritorijų apželdinimas, saugių ir patrauklių vaikų žaidinimo aikštelių kūrimas ir plėtra bei miestiečių augintiniams pritaikytų aikštelių kūrimas: laisvalaikio zonos su rampomis, tuneliais ar barjerais, kur galėtų mankštintis augintiniai ir/ar net jų šeimininkai.

2) Viena didžiausių būtinybių mikrorajonuose - daugiabučių kiemų aikštelių sutvarkymas ir maksimalus pritaikymas patogiam bei efektyviam automobilių parkavimui.

3) Piliečių, ypač mokinių, studentų, fizinio aktyvumo bei įvairių amžiaus grupių sveikatingumo skatinimas. Viena iš skatinimo priemonių galėtų būti viešų nemokamų sporto grupių prieinamumas.

Esu pasiryžusi bendradarbiauti ir dirbti drauge su visais, kurie sieks miesto ir miestiečių gerovės. Kiekvienas miestietis nusipelnė gyventi saugiai ir patogiai.“

SIGITA  ČERNEVIČIENĖ Nr. 29

Lietuvos Respublikos Seimo Lauro Stacevičiaus patarėja. 1985 m. baigė Kauno politechnikos institutą (dabar – Kauno technologijos universitetas), įgijo inžinieriaus elektriko specialybę. Keturis metus dirbo inžiniere „Energosetprojektas“ institute. Vėliau septyneri metai prabėgo susivienijime „Banga“, Televizijos priemonių mokslinio tyrimo institute. 2006 m. kardinaliai pakeitė darbinę veiklą ir dešimt metų dirbo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų buhaltere, vyr. specialiste, kuruojančia viešuosius ryšius. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narė.

BRONIUS MARKAUSKAS , Lietuvos Respublikos Seimo narys:

„Sigitą pažįstu daugybę metų. Tai žmogus, kuriuo besąlygiškai pasitikiu pats ir žinau, kad atsakomybės bei sąžiningumo principai – pamatinės Sigitos vertybės, atsispindinčios jos veiklose ir gyvenime. Dešimtmetį dirbusi Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmuose, o vėliau ir Lietuvos Respublikos Seime, Sigita įgijo neįkainojamos patirties bendraudama su pačiomis įvairiausiomis interesų grupėmis, asmenimis ir organizacijomis. Tad manau, kad Kauno miesto taryboje Sigita būtų neįkainojama savo išskirtiniu gebėjimu rasti ryšį su visokiais žmonėmis, iš tiesų juos girdėti ir deramai atstovauti kauniečiams.“

LAURAS STACEVIČIUS, Lietuvos Respublikos Seimo narys:

„Kviečiu Jus rinkimuose į Kauno miesto tarybą palaikyti Sigitą. Labai svarbu, kad Kauno gyventojams atstovautų žmonės, gebantys matyti miesto realijas, išgirsti kauniečių lūkesčius. Sąžiningas darbas, aukšti tikslai ir ambicija juos pasiekti – štai tokią pažįstu Sigitą.

Už ją ir kviečiu balsuoti kiekvieną, kuriam reikia žmogaus, ne teoriškai kalbančio apie problemas ir sprendimus, bet iš tiesų mylinčio Kauną ir nuoširdžiai norinčio padėti jo žmonėms.“


Politinė reklama bus apmokėta iš LVŽS rinkiminės sąskaitos. Užs. 1668281

 NAUJAUSI KOMENTARAI

Julija

Julija portretas
Valstiečiai, laikykitės. Jei būtumėt niekam tikę, į jus nekreiptų dėmesio ir nepultų. Esate ringe. Gaila, kad komentatoriai nemato ar nenori matyti opozicijos nuodėmių, nusikaltimų, milijoninių aferų, kad ir Landzbergio-anūko (žmonelės) machinacijų ir ciniško elgesio.

patriotas

patriotas portretas
urbonas ...buves petrasiunu klounas. graudus kandidatai

Zoidas

Zoidas portretas
Nepažįstu anei vieno kažkoks planktonas
VISI KOMENTARAI 34
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių